Sadduċej u miti

Responsa > Kategorija: Fidi > Sadduċej u miti
Hello Joseph Mistoqsi sentejn ilu

Moħħhom wassalhom biex ma jaċċettawx l-istruzzjonijiet tal-għorrief u biex jiċħdu lit-Toshav'a sa ċertu punt [mhux kapaċi sew f'dak li kien hemm eżattament] 
Il-prinċipju li ggwidahom mhuwiex il-prinċipju li jiggwidak? 
L-​istruzzjoni tal-​Fariżej dwar is-​Sadduċej hija fil-​fatt żball ieħor taʼ għaqli għall-​fehim tiegħek?
U għaliex inti stuprat fuq it-Talmud [għal xi raġuni, li jien ma stajtx niffaċċja issa] 
Għaliex is-sens komun jgħidilna li m'hemm l-ebda problema biex nixgħel arja kondizzjonata nhar is-Sibt, jew ilma jagħli għall-kafè 
Tgħawweġ quddiem it-Talmud u l-arbitri, inħoss speċi ta’ “whirlwind” f’dak li hu iva u dak li mhux, u x’inhi r-raġuni għad-differenza
Nittama li spjegajt lili nnifsi, għax jien tassew imbarazzat b'dak li kont espost għalih fl-artikli tiegħek

Ħalli kumment

1 Tweġibiet
mikyab Persunal Imwieġeb 2 snin ilu

Jekk il-prinċipju li ggwidahom kien dak li jiggwidani allura jien Sadduċej u Beitusi. Jekk għandek mistoqsija speċifika, jekk jogħġbok ifformulaha hawn u ddiskutiha fid-dettall.

Hello Joseph Wieġeb sentejn ilu

Ma għedtx li int Sadduċej,
1. Għidt li sal-lum jidhirli li tali approċċ huwa l-approċċ Sadduċej, in-nuqqas ta 'aċċettazzjoni ta' opinjonijiet / liġijiet / awtorità li huma mgħoddija minn ġenerazzjoni għal oħra mill-moralisti tat-Torah mingħajr ebda prova [ tip ta’ dak li qal Hillel lil Ger li ried jistudja l-Maġija]
2. Jidhirli li inti ortodoss fis-sens halakhic, eċċ

U kif nistgħu naqtgħu b’sikkina li taqta’ x’naċċettaw fit-tradizzjoni u x’mhux

Fil-qosor, il-mod kif taqta’ l-ewwel awtorità fit-Test Masoretiku, hekk is-Sadduċej qatgħu l-Fariżej fit-Test Masoretiku
U kif nafu li l-Fariżej kellhom raġun?
Għandna prova tat-tjieba tal-Fariżej jew nilgħabu biss?

ק Wieġeb sentejn ilu

Kamilta Debdihuta għandha teditja d-dħul tiegħek fil-Wikipedija u tippretendi li tixhed il-fatt li tista' tkun Sadduċej u Beitusi.
A.P.li dak i]-]mien kien qed jargumenta ma /ertu rabbi dwar Rabbi Shlita, u na[seb li jargumenta lili sakemm tg[id li m’hemmx awtorità f’affarijiet ta’ [sieb g[an-nisel tal-;enerazzjonijiet, allura anke jekk tkun la[aqt kul[add. tlettax-il prinċipju lilek innifsek m'hemm xejn fiha. Minħabba li parti konsiderevoli mill-idea tat-tlettax-il prinċipju hija tradizzjoni. U tifhem li l-oħrajn mhumiex inqas intelliġenti minni...

Hello Joseph Wieġeb sentejn ilu

Jien ma niddiskuti xejn la t-tradizzjoni u lanqas ir-rabbi, m'iniex okkupat nqassam il-gradi, jien okkupat bid-definizzjonijiet
Nipprova nifhem id-differenza [jekk hemm waħda] bejn l-approċċ tiegħu u l-approċċ tas-Sadduċej [għall-nuqqas ta’ informazzjoni li għandi dwarhom]
Hija xi ħaġa li qed tikseb vera u parti mit-trażmissjoni tat-Torah għal ġenerazzjonijiet fost il-moralisti tat-Torah [u mhux qed nittrattaw fatti xjentifiċi ovvjament] tobbligani, jew le, hemm awtorità "formali" bħal din maħluqa minn il-moralisti tat-Torah tul il-ġenerazzjonijiet
Nistaqsi kif nista’ fil-fatt naċċetta anke t-Torah miktuba, peress li ngħatat ukoll minn dawk li ma naċċettax l-awtorità tagħhom

mikyab Persunal Wieġeb sentejn ilu

Ma għedtx li kont għidt li kont Sadduċej. Li għidt hu li d-dibattitu dwar jekk jienx Sadduċej jew le mhuwiex importanti għalija. Il-mistoqsija hija x'inhu tajjeb u mhux x'inhu jixraqlu t-titlu.
Dak li jitwassal f'messaġġ mis-Sinaj jew minn istituzzjoni kwalifikata (Sanhedrin) huwa validu, u kull ħaġa oħra anki jekk mogħtija fi tradizzjoni mhix valida. Sempliċi ħafna. Mhux dejjem sempliċi dak li ġie mis-Sinaj jew istituzzjoni kwalifikata u dak li ma kienx, iżda hija diskussjoni li trid issir f’kull materja fuq il-merti tagħha.
Tabilħaqq, m’hemmx awtorità għal dak li jinħoloq bis-saħħa tat-tradizzjoni tal-ġenerazzjonijiet. Żgur le. Għandu xi piż, u hemm liġijiet doganali. dak hu. Alla biss jew istituzzjoni kwalifikata għandhom awtorità. Mill-mod, din mhix in-novità tiegħi. Din hija r-regola maqbula minn ħafna arbitri. Imma kultant għandhom it-tendenza li jinjorawha.

Int u K. (u wkoll ir-rabbi li jikkwota) sempliċement ma tifhimx it-talba tiegħi. L-argument tiegħi huwa li kunċettwalment m'hemm l-ebda awtorità fuq kwistjonijiet fattwali. Rigward il-fatti, u ma jimpurtax jekk xjentifiċi jew le (anke l-miġja tal-Messija jew il-providenza privata hija fatt) li hu possibbli huwa li tikkonvinċini li din hi l-verità u mhux li tippretendi kontrija awtorità ppruvata. Għax jekk ma kontx konvint, x'inhu tajjeb li ngħid li pożizzjoni bħal din hija ereżija?! dak hu. Sempliċi ħafna u ċara, u kull min ma jaqbilx ma 'dak huwa sempliċement konfuż.

Hello Joseph Wieġeb sentejn ilu

Jidhirli li fhimt dan pjuttost, għalhekk staqsejt
Se nispjega f'aktar dettall, kif hemm qabel ma inti anki statistika waħda li tikseb bħala korretta? Per eżempju l-ordni tat-talb
Ma tistrieħx fuq dawk li m’għandhomx awtorità?

Michi Wieġeb sentejn ilu

Tkellimt dwar fatti. Hemm djalogu tat-torox hawn

Hello Joseph Wieġeb sentejn ilu

Meta tgħid fatti, trid tfisser evidenza?
Jiġifieri inti taċċetta dak li jingħata bħala xhieda, imma ma taċċettax dak li jingħata bħala "awto-opinjoni"?
Hekk fhimt xorta waħda

U hawn jien imbarazzat

Il-priedki kollha tal-għorrief mill-versi mhumiex xhieda imma "awto-opinjoni", apparentement

U jekk jingħad li Chazal huwa awtorità, huwa Manlan, mhux awto-opinjoni tal-moralisti tat-Torah minn dakinhar sal-lum?

mikyab Persunal Wieġeb sentejn ilu

Nissuġġerixxi li nispiċċaw hawn. Int tagħmilha diffiċli meta ma tkunx taf x’inhi.
Jekk hemm xi ħaġa speċifika li ktibt u jidhirlek li ma tifhimx, jekk jogħġbok iktebha ċar (inkluż sors) u nistgħu niddiskutu. Nistaqsi mingħajr dikjarazzjonijiet ġenerali dwar il-metodu tiegħi li huwa ovvju li ma tafx.

Ħalli kumment