Żwieġ privat

Din il-paġna fiha konċentrazzjoni ta’ materjali dwar żwiġijiet privati:

7 Ħsibijiet dwar “Żwieġ Privat”

 1. Rabbi Michi Shalom,

  F’artiklu ppubblikat ilbieraħ f’Vint dwar il-koppja li żżewwiġt tgħid li tlabthom imorru wara t-tieġ u jirreġistraw mar-rabbinat għax sitwazzjoni fejn iż-żwieġ ma jkunx reġistrat hija problematika halakhikament u legalment.

  Fi kliem ieħor, sa fejn nifhem jien, taqbel li jrid ikun hemm korp ordnat li fih ikunu reġistrati l-koppji kollha miżżewġin fil-poplu ta’ Iżrael. Meta niġu għal stat b'6 miljun Lhudi u mhux komunità żgħira fil-Polonja - iżda huwa naturali li l-istess korp għandu jkun istituzzjoni tal-istat.

  Jekk iva, it-talba tar-rabbinat li ż-żwieġ f’Iżrael isir biss permezz tiegħu – tagħmel sens, għax jekk kulħadd jiżżewweġ privatament, huwa pjuttost ċar li se naslu f’sitwazzjoni fejn ħafna koppji ma jkunu reġistrati bħala miżżewġin imkien (tista’ toqgħod attent li titlob li tiżżewweġ wara r-reġistrazzjoni , Iżda oħrajn ma jagħmlux dan). Jagħmel sens li korp regolatorju li jissorvelja reġistrazzjoni - ikun jeħtieġ li l-ewwel isir miegħu u mhux biss wara l-fatt. Għaliex allura inti allarmat bil-projbizzjoni legali li jsiru tiġijiet halakhic fil-privat?

  (Ma nirreferi xejn għal dawk li mhumiex interessati li jiżżewġu bħala idjoti u l-istat jġiegħelhom iżda biss għal dawk li huma interessati fi tieġ Ortodoss).

  Grazzi,

  1. Issa ktibt tweġiba għal mistoqsija fuq is-sit. Ara hemm (fl-aħħar) il-kwistjoni tar-regolamentazzjoni:
   https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F/

   Fi kliemek hemm preżunzjoni li jekk ma nagħmelx dan is-sitwazzjoni tkun aħjar. U mhux tagħha. Il-fatt hu li llum hemm pjuttost ftit koppji li jiżżewġu u ma jirreġistrawx. Jekk iva, dak li joħloq il-problema hija proprju l-politika tar-rabbinat. Jiena li qed nipprova nsolviha. Mhux qed jiġġieldu għall-karattru tal-poplu ta’ Iżrael iżda għall-monopolju tal-poter tiegħu.

   Mill-mod, m'hemm l-ebda differenza bejn Cohen u divorzjat u l-każ tagħna. Għaliex f’qassis u divorzjat (li kienu miżżewġin ortodossi, peress li dan japplika b’mod retrospettiv) taċċetta s-sitwazzjoni redikola li fiha l-High Court tordna lir-rabbinat biex jirreġistrahom minkejja li ma kinux miżżewġin fir-rabbinat? Għaliex koppja li trid kiddushin bil-kundizzjoni u r-rabbinat ma tħallix li jkun differenti minnhom? Hu wkoll ma jistax jiżżewweġ fir-rabbinat, u għalhekk bis-saħħa tal-istess loġika għandu jiġi reġistrat ukoll bħala koppja miżżewġa anke jekk ikun ikkonsagra lilu nnifsu privatament.

  2. Qed titkellem dwar ir-rifjut tar-rabbinat li jirreġistra lil dawk li jiżżewġu privatament, dan ir-rifjut jista’ jkun redikolu u għajb, imma staqsejt dwar il-motivazzjoni tagħkom biex tiżżewweġ l-istess koppji, meta jidher ċar li min jiżżewweġ lill-koppji privatament iwassal biex koppji ma jiġux reġistrati kullimkien - xejn għandi wkoll problema bil-metodu tiegħek.

  3. Il-motiv tiegħi hu li nneħħi l-monopolju tar-rabbinat li qed jikkawża din il-ħsara. Lil hinn minn hekk, kif ktibt diġà hemm min iġorrhom privatament, iżda ma jirreġistrawx. Mela dak li nagħmel jien ma jġiegħel lil ħadd jiżżewweġ privatament imma l-aktar iwassal (jew jipprova jġiegħel) lil min jiżżewweġ privatament jirreġistra.
   Mill-mod, jien għamilt dan darba biss u għalhekk il-kontribut tiegħi għall-kawża huwa negliġibbli. Li ridt kien li nipprova nġibhom jagħrfu u jirreġistraw tali kiddushin anke meta jsiru minn oħrajn. Jiġifieri jekk dan l-att ikollu effett huwa biss fir-rigward tar-reġistrazzjoni u mhux fir-rigward tal-fenomenu tal-konsagrazzjoni privata.

 2. Il-kwistjoni hawnhekk hija ħafna aktar ġenerali.
  Jekk ma naċċettawx l-awtorità tal-liġi, fil-kwistjoni taż-żwieġ u tad-divorzju, u dan jiġi ppreżentat hawn bħala nies li ma jridux idaħħlu l-istabbiliment f’ħajjithom, għaliex le f’affarijiet oħra wkoll.
  Dawk li ma jridux jingaġġaw, dawk li ma jridux jiksbu liċenzja tas-sewwieq mill-istat, dawk li jridu joperaw mingħajr rikonoxximent ta 'ċertifikazzjoni medika, u aktar u aktar.
  Naqbel ħafna mal-kritika tar-rabbinat tal-lum. Imma d-direzzjoni li tkisser il-monopolju b'dan il-mod, mhi xejn aktar minn sejħa għall-anarkiżmu. Dan għandu implikazzjonijiet ferm usa 'minn iż-żwieġ u d-divorzju.

  1. Rabbi Yuki Shalom.
   L-ewwel, mhux kontra l-liġi. Ir-rabbinat qed jaħdem kontra l-liġi. Il-liġi ma tipprojbixxix il-konsagrazzjonijiet privati, iżda għall-kuntrarju tobbliga li jirreġistraw il-konsagrazzjonijiet kemm jekk saru privati ​​kif ukoll jekk le. Ara kolonna 3: https://mikyab.net/%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%95/

   It-tieni, b'dan il-mod inti twaqqa' l-art taħt il-possibbiltà ta 'ribelljoni ċivili. Iżda f’każijiet severi biżżejjed id-dritt (u d-dmir, fil-fehma tiegħi) huwa riżervat għal kull ċittadin li jesprimi ribelljoni kontra l-liġi u jġorr il-konsegwenzi. Bħal oġġezzjoni tal-kuxjenza u simili. L-allegazzjonijiet li dan se jwassal għall-anarkija jaslu biex jikkastraw il-possibbiltà li jsir hekk, u narahom bħala periklu serju għad-demokrazija. Mill-mod, fid-direzzjonijiet kollha (xellug u lemin, reliġjużi u sekulari), sakemm il-ħsara tal-liġi lill-valuri tiegħi tkun sinifikanti u sostanzjali, u l-ħsara mir-rivolta tiegħi ma tkunx sproporzjonata. Dwar dan ktibt ukoll fil-qosor fil-kolonna 67:
   https://mikyab.net/%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90/

Ħalli kumment