एक व्याख्यान बुक गर्नुहोस्

रब्बीलाई विभिन्न विषयहरू, फ्रन्टल वा जुममा व्याख्यान वा प्यानलहरूमा आमन्त्रित गर्न सकिन्छ।

इच्छुकहरूले डाफना अव्राहमलाई व्हाट्सएप, फोन वा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्छन्।
052: ०3322444०--XNUMX०
इमेल: Dafna.law@gmail.com