Over afwijking, expertise en waarden - Reactie op het artikel van prof. Yoram Yuval, "Ze wijken niet af", Shabbat P. P. Akef - vervolgkolom (kolom 26)

בסבס

In een kolom voorgaand Ik heb commentaar geleverd op het artikel van prof. Yoram Yuval in de Shabbat-bijlage van Makor Rishon P. die dit jaar (XNUMX) verschijnt. Je zou ook de discussie moeten zien die zich ontwikkelde in de talkbacks onder mijn bericht.

Mijn reactie op die van prof. Yuval is in verkorte versie gepubliceerd in het Sjabbat-supplement P. Ra (samen met Meer reacties Interessant dat ze zeker allemaal het lezen waard zijn [1]). Hier zijn mijn woorden die daar zijn afgedrukt:

Over afwijking, expertise en waarden

(Reactie op het artikel van prof. Yoram Yuval, "Ze wijken niet af", Sjabbat-supplement P. Akev)

Het artikel van prof. Yuval Luca heeft een serieuze mix van waarden en feiten. Het is logisch om erop te wijzen dat dit onderscheid een kaars was aan de voeten van zijn overleden grootvader die in het artikel wordt genoemd, en het is jammer dat hij het negeert.

Zijn opmerkingen rusten op drie pijlers: 1. Een model voor een goede relatie en een professional. 2. De psychiatrische definitie van seksuele afwijking (onvermogen om van een hele persoon te houden). Wetenschappelijke beweringen: Homoseksualiteit is niet het resultaat van een keuze, maar van een organische achtergrond, het is heel moeilijk te veranderen en gevaarlijk om te proberen. Hier staat al in een notendop: 3. Het door Yuval voorgestelde model is onjuist (zie artikelen om 1 uur G) en ook niet relevant voor de discussie hier. 2. De psychiatrische definitie heeft ook geen betrekking op discussie. 3. Deze beroepsvragen zijn irrelevant voor de discussie. Ik zal nu detailleren.

Ik zat een keer in een kollel in Bnei Brak en een student kwam naar me toe en vroeg of glas vloeibaar of vast was. Ik vertelde hem dat met betrekking tot de wetten van de sjabbat glas solide is, hoewel natuurkundigen de neiging hebben om het te definiëren als een vloeistof voor hun professionele behoeften. En de gelijkenis, als de psychiatrie seksuele perversie definieert als het onvermogen om van een hele persoon te houden - hun schaamte. Maar waarom zou halacha of moraliteit de professionele definitie overnemen en ook op normatief niveau toepassen? Bovendien zijn definities geen empirische bevinding, dus de professional heeft er geen voordeel mee ten opzichte van de leek. Psychiaters kunnen en moeten hun concepten definiëren voor professionele behoeften, maar dat heeft niets te maken met de normatieve vraag. Michel Foucault schreef dat de psychiatrische diagnose doordrenkt is van waardeaannames. Ondanks dat hij in mijn ogen een van de voorlopers van het postmodernisme was, had hij daar gelijk in. Welnu, twee keer per dag geeft zelfs een staande klok de juiste tijd aan.

De psychiater kan hoogstens de oorsprong van homoseksualiteit vaststellen. Heeft het een genetische, omgevings- of andere achtergrond. Hij kan bepalen of het te behandelen is en op welke manieren, en wat de gevolgen van elke behandeling zijn. Dit zijn allemaal professionele vaststellingen, en ervan uitgaande dat de wetenschappelijke kennis aanwezig is (en in dit geval zeker niet volledig, wat naar mijn mening niet genoeg benadrukt wordt in de woorden van Yuval), kan de expert hen antwoorden geven. Maar de vraag of dit een afwijking is en hoe ermee omgegaan moet worden, is een kwestie van normatieve definitie en niet van een professionele vaststelling (zie bovenstaande artikelen).

Nog twee opmerkingen:

A. Als kleine expert in de psychiatrie twijfel ik aan de door Yuval voorgestelde verklaring voor een verandering in de houding van de psychiatrie ten opzichte van homoseksualiteit. Volgens mij is dit vooral een waardeverandering en niet wetenschappelijk-feitelijk. Een aanzienlijk deel van de huidige samenleving gelooft dat het fenomeen niet moreel negatief is (zelfs de kleine is het hier mee eens) en ziet het daarom niet als een afwijking. De psychiatrie wordt hier naar beneden gesleept door sociale waarden, en niet andersom. Denk aan kleptomanie. Laten we voor het doel van de discussie aannemen dat het een genetische oorsprong heeft en dat het niet kan worden veranderd (geconverteerd). Betekent dit dat kleptomanie geen afwijking is? Het is verboden en schadelijk om te stelen, dus het is redelijk om kleptomaan te definiëren als een viezerik. Dit ondanks het feit dat zelfs daar een neiging tot stelen niet betekent dat de persoon daadwerkelijk steelt (zoals Yuval uitlegde over homoseksualiteit), en zelfs daar kan het niet worden behandeld en heeft het genetische of organische bronnen (zoals ik aannam voor het doel van de discussie). Het verschil tussen kleptomanie en homoseksualiteit is dat de meeste psychiaters tegenwoordig geloven dat het toegestaan ​​en ongevaarlijk is om homoseksueel te zijn, terwijl diefstal in hun ogen verboden en schadelijk is. Het is ons duidelijk dat dit waarden zijn en geen feiten.

B. Yuval schrijft dat "elke geschoolde religieuze man" weet dat op een intensive care-afdeling een volledig dood persoon kan liggen wiens hart klopt. Ik denk dat ik een behoorlijk ontwikkeld persoon ben (en ook behoorlijk religieus), en dat weet ik echt niet. Bovendien weet hij het zelf ook niet. Het heeft niets te maken met opvoeding (hoewel met religie misschien wel), struisvogel omdat de definitie van dood en leven normatief is en niet klinisch. De arts kan bepalen welke functies in zo'n situatie aanwezig zijn en wat de kans is om daaruit terug te keren naar een normaal leven. Maar hij kan niet vaststellen of zo iemand levend of dood is, en al helemaal niet of hij organen mag doneren (wat naar mijn persoonlijke mening is toegestaan ​​en zelfs verplicht voor hem, zelfs als hij als een levend persoon wordt beschouwd. Zie artikelen op het gebied van kt). Dit zijn allemaal waarde- en geen feitelijke vragen. Verschillende artsen die dit weigeren te accepteren, zijn een andere indicatie dat een mengeling van waarden en feiten niet alleen bij de leken voorkomt.

Prof. Yuval reageerde hierop op de website, die een algemene reactie voor ons allemaal toevoegt. Een specifiek antwoord op mijn opmerkingen (en ook op Dr. Azgad Gould) wordt naar voren gebracht Op zijn website En dit is zijn taal:

Ter ere van Rabbi Dr. Michael Avraham

Het Hoger Instituut voor Tora

Bar-Ilan Universiteit

Met vriendelijke groet, Rabbi Shalom en Bracha,

Weet allereerst dat ondergetekende u en uw werk zeer waardeert. Ik ben niet in de wereld van de Thora in die mate dat ik je Thora en halachische werk kan waarderen, maar neurobiologie en de weinige filosofie die ik begrijp was genoeg voor mij om enorm te genieten van je boek "Science of Freedom", waarvan ik denk dat het een origineel en mooi denkwerk, en een geweldige bijdrage aan het veld.

Vergeleken met mijn plezier van uw boek, blijkt dat duidelijk uit uw ontevreden reactie op "ze wijken niet af"-artikelen. Daarom ben ik blij met enkele van de verbeteringen die ik mezelf hier heb aangebracht, om u te proberen te overtuigen van de rechtvaardigheid van mijn woorden, en zo niet om te overtuigen, begin dan in ieder geval een brug te bouwen tussen uw berg en mijn berg. Laten we beginnen met de dingen die ik met je eens ben:

Ik ben het twee keer (en niet twee keer per dag) met je eens over Michelle Foucault. Zowel met betrekking tot het postmodernisme, dat volgens mij ook lege tekst is, als met betrekking tot zijn vastberadenheid over psychiatrische diagnostiek, waarin hij helaas groot gelijk heeft. Maar ik geloof, en ik ben er niet zeker van dat u het hier met mij eens bent, dat het anders onmogelijk is: het is van nature gedoemd tot psychiatrische diagnose, dat het niet in staat zal zijn om los te komen van waardeaannames, althans niet in de nabije toekomst. En dus wat de filosoof zich kan veroorloven - een scherpe scheiding tussen waarden en feiten scheiden, kan de psychiater zich niet veroorloven. En in het bijzonder kan hij zichzelf en het publiek niet wijsmaken dat er op zijn vakgebied zo'n volledige scheiding bestaat - of kan bestaan. Ik kom daar later op terug.

Ik ben het ook eens met je scherpe analyse van de vraag naar de halachische status van de man die op de intensive care ligt wanneer zijn geest is gestopt en niet meer zal functioneren, terwijl zijn hart klopt, en ik heb zelfs iets nieuws geleerd van de dingen die je in hoofdstuk hebt geschreven kopjes over het onderwerp in uw reactie. Bovendien: ik ben blij dat uw eindconclusie - dat het verplicht is om de organen van deze man te doneren - dezelfde is als de mijne. Ik hoop dat u zult blijven profiteren van uw status en invloed onder de Bnei Torah om de onwetende - en zelfs ongelovige - houding van sommige leiders van het ultraorthodoxe en nationaal-religieuze jodendom ten aanzien van deze kwestie te veranderen.

Maar wat je kunt doen aan het onderscheid tussen 'levend' en 'dood', kun je naar mijn mening niet doen aan het onderscheid tussen 'pervers' en 'niet pervers'. Ik zal mijn woorden uitleggen: Ten eerste, in tegenstelling tot wat je schrijft, de dokter en meer hoe te bepalen of een persoon leeft of dood is. Ik ken dit uit de eerste hand. Toen ik als gespecialiseerde arts op de klinische afdeling werkte, was een triest onderdeel van mijn taak om bij het eerste licht de dood vast te stellen van de patiënten die 's nachts stierven. Ik herinner me tot op de dag van vandaag de vele gezichten die ik met een laken bedekte ter voorbereiding op de komst van de huishoudster, die hen naar het begin van hun laatste reis kwam brengen.

En toch erken ik dat je gelijk hebt als je zegt dat de halachische bepaling van wie "in leven" en wie "dood" is, kan verschillen van de medische bepaling, en desondanks niet afwijkend is. Maar de impliciete conclusie uit uw reactie, dat de psychiatrische definitie van afwijking en de religieuze (en zeker de sociaal-religieuze definitie) van afwijking ook los van elkaar staan, strookt mijns inziens niet met de werkelijkheid.

Laten we de kleptomanie nemen, die u als testcase naar voren bracht. Kleptomanie is geen afwijking. Is een psychische stoornis. De term afwijking is in de psychiatrie, net als in straattaal, gereserveerd voor abnormaal, om niet te zeggen weerzinwekkend, gedrag in een seksuele context. Ik hoop dat je niet probeert de wiskundige en waardeneutrale definitie van afwijking van de norm (ook wel standaarddeviatie genoemd) te gebruiken om de griezel van de vreselijke waardehouding van het ultraorthodoxe jodendom geïnstitutionaliseerd ten opzichte van homoseksualiteit te legitimeren.

De psychiatrie houdt zich niet alleen bezig met 'gedrag', maar ook met subjectieve verschijnselen; Zoals je schreef, en ik ben blij dat je het hier met me eens bent, hoeft de kleptomaan niet echt te stelen om een ​​kleptomaan te zijn, en de homoseksueel hoeft niet tegen een man te liegen om homo te zijn. Maar hier eindigt de analogie tussen de gelijkenis en de gelijkenis. De kleptomaan schaadt en schaadt anderen in zijn gedrag, dus zijn gedrag is verkeerd (niet afwijkend), en de samenleving mag zich ertegen verdedigen. Bovendien: als hij kostbaarheden steelt, kan zijn psychische stoornis hem in de rechtszaal niet weerstaan ​​en wordt deze pas in aanmerking genomen in de straftoemetingsfase. Ik denk dat zowel jij als ik het erover eens zijn dat homoseksuelen geen criminelen zijn, en als ze niet liegen tegen een man - het is mij niet duidelijk hoe ze verschillen van alle andere Joodse mannen, die ook geconfronteerd worden met de Torah-verboden om hun seksualiteit te uiten.

Ik kom terug op de kwestie van het onvermogen om waarden volledig te scheiden van feiten en feiten in de psychiatrie. De katholieke christen gelooft van ganser harte dat het avondmaalsbrood dat hij tijdens de mis ontving en at, in zijn mond het ware vlees van de Messias werd. Het is in alle opzichten een verkeerde gedachte, en het wijkt af van de definitie van psychose vanwege een sociale en waardenorm - honderden miljoenen mensen geloven erin. Dit is een triviaal voorbeeld, maar de psychiatrie tast bij het definiëren, diagnosticeren en behandelen van subjectieve verschijnselen diep in het duister over de biologisch-feitelijke basis voor deze verschijnselen.

Ik zou graag mijn beroep op hetzelfde voetstuk kunnen plaatsen als waar de natuurkunde op staat, maar het zal niet gebeuren in mijn leven, en opdat nooit. Zoals u beter van mij weet, is een fundamentele filosofische vraag die aan deze kwestie ten grondslag ligt, en waarvan ik denk dat er op dit moment geen bevredigend antwoord op bestaat, de vraag naar de psychofysische causaliteit: is het eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer of is het niet van toepassing op de kwestie op dit moment? alle? Mijn grootvader die u noemde, hield zich net als u bezig met de kwestie van psychofysische causaliteit, en geloofde zelfs dat er geen oplossing voor was en ook niet kon zijn (Ignorbimus - we weten het niet en we zullen het nooit weten). Zonder te doen alsof en zonder te proberen hier helemaal in te gaan, steun ik eigenlijk de mening van zijn student, prof. Yosef Neumann, die dacht dat er vandaag geen oplossing is, maar morgen is het mogelijk (Ignoramus - we weten niet, maar misschien weten we het ooit).

Ten slotte wil ik terugkeren van de hoogten van de filosofie naar de donkere wereld van religieuze homoseksuelen. Ik schreef mijn artikel naar aanleiding van de woorden van uw collega Rabbi Levinstein, die deze goede mensen excommuniceerde en bedroefd maakte. Uiteindelijk is de praktische vraag die mij interesseert, en waarnaar ik geen directe en relevante verwijzing heb gevonden in uw antwoord (en ik hoop een dergelijke verwijzing), of er een manier is om religieuze homoseksuelen te laten leven en te beginnen gezinnen in religieuze zionistische gemeenschappen. Als het gaat om mensen die niet tegen een man liegen, is dit naar mijn bescheiden mening een meer sociale kwestie dan halachisch. Hier moeten u, ik en al onze lezers, naar mijn mening, de uitspraak van uw collega, Albert Einstein, onthouden: "Het is gemakkelijker om een ​​ondoorzichtige waarheid te doorbreken dan om een ​​vooroordeel te doorbreken."

uw,

Yoram Yuval

En hier is mijn reactie hier op zijn woorden:

Beste Prof. Yuval, Hallo.

Allereerst ter ere van mij heb je genoten van mijn cijfers en heb je hier zelfs je waardering uitgesproken. Het is zeker niet makkelijk voor mij.

Ik was het inderdaad niet eens met wat je in het artikel zei, hoewel ik niet kan zeggen dat ik er niet van genoten heb. Zoals gewoonlijk zijn de dingen goed geschreven en op een duidelijke en mooie manier. En toch, zoals gezegd, zelfs na het "einde van de verbeteringen" (zoals jij het zegt), ben ik het er niet mee eens, en ik zal proberen hier uit te leggen waarom.

Als we het eens zijn over Foucault (ik bedoel het tweede punt), dan zijn we tot een eerste algemene conclusie gekomen dat de psychiatrie doordrenkt is van waardeaannames en er grotendeels op gebaseerd is. Het heeft natuurlijk ook een feitelijke dimensie, maar uiteindelijk gaat het bijna altijd om waarde- en culturele vragen.

Alleen al door het feit dat u het ermee eens bent dat dit het geval is, zie ik niet in hoe u beweert dat de relatie tussen een rabbijn en een psychiater onderworpen is aan een model van de relatie tussen een professional en een rabbijn. Zelfs als de psychiatrie het niet als een afwijking ziet, ben je het er toch mee eens dat het een waardevoorstel is. Dus waarom zou de rabbijn dit accepteren als een professionele vastberadenheid? Hij kan natuurlijk beslissen dat hij het krijgt, maar het is zijn halachische beslissing en het heeft niets te maken met professionele bevoegdheden. Wat betreft het model van een rabbijn versus een professional, je hebt me al genoemd in mijn eerste reactie Naar het artikel dat ik aan de kwestie heb gewijd 's middags m.

Je voegde er toen ook nog aan toe dat het onvermijdelijk is (dat de psychiatrie waarden met feiten gaat vermengen). Hoewel ik geen professional ben, zou ik toch zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Corrigeer me als ik het mis heb, maar de psychiatrie had zich kunnen concentreren op feiten (in de ruimste zin, d.w.z. inclusief theorieën die ze verklaren, zoals in de natuurwetenschappen), en niets meer. Ze had bijvoorbeeld regelmatig genoegen kunnen nemen met wat de oorsprong van homoseksualiteit is (voor mij omvat dit ook wilde psychoanalytische speculaties zoals je wilt, zolang dit theorieën zijn die het fenomeen zelf proberen te verklaren zonder een waardebelasting), hoe het ontwikkelt (ibid.), Waar het gangbaar is, of en hoe Dit kan worden veranderd, en wat de prijs is van enige vorm van verandering (of "conversie" niet voor ons) zo en zo. Dit zijn vragen over feiten en hun interpretatie, en zijn daarom legitieme wetenschappelijke en professionele vragen. Het lijkt mij dat al deze vragen niet belast worden met enige waarde. Aan de andere kant moet de vraag of het een afwijking is of niet, worden overgelaten aan de samenleving en elke persoon daarbinnen om te bepalen.

Natuurlijk als je het begrip "afwijking" ook tot mijn feit maakt, als een afwijking van de statistische norm ("neutrale wiskundige definitie", in jouw taal) dan kan de psychiatrie dit professioneel vaststellen, maar je hebt in je opmerkingen hier al afgesproken dat dit is niet het geval. Aan de andere kant kom je hier terug en corrigeer je mijn bruikbaarheid in de term afwijking, en ik denk dat je daarmee opnieuw probeert een psychiatrische definitie voor dagelijks gebruik te dicteren. In het gangbare gebruik in onze districten is afwijking een sterke (aangeboren?) Neiging tot strafrechtelijk optreden (zoals het voorbeeld van de kleptomanie waarover we spraken, afgezien van de term “afwijking”). Op de een of andere manier is dit een definitie, en daarom zijn rabbijn Levinstein en mijn kleine zelf (die ver van zijn opvattingen over de meeste dingen afstaat) het erover eens dat er geen ruimte is om er professionele autoriteit over te nemen. Wat is de concrete inhoud van het concept, en omvat het homoseksualiteit, ben ik persoonlijk geneigd te denken van niet (omdat afwijking naar mijn mening een neiging tot immorele activiteit is, en niet een neiging tot criminele activiteit in religieuze zin). Ik denk dat de opvatting van Rabbi Levinstein ja is (omdat naar zijn mening een neiging tot criminele activiteiten in religieuze zin ook een afwijking is, waarschijnlijk omdat hij halacha identificeert met moraliteit, die ik ten stelligste afwijs en daarmee sluit ik me aan bij de late wirwar).

Kortom, ik zie geen enkele reden ter wereld voor de American Psychiatric Association of enige andere beroepsvereniging om voor ons allemaal te bepalen wat wel en niet moet worden behandeld, en wat een afwijking is en wat niet. Dit moet aan de samenleving worden overgelaten, aan ieder voor zich, en natuurlijk ook aan zijn persoonlijke psychiater (in tegenstelling tot hun beroepsvereniging). Dat wil zeggen: de samenleving zal beslissen of er iets is dat schadelijk is voor anderen (kleptomanie, pedofilie, enz.), en dan moet het worden behandeld, zelfs als de patiënt er geen wens voor heeft uitgesproken (in extreme gevallen genoeg). In gevallen waarin er geen sociale schade is, zal de persoon zelf beslissen of hij behandeling nodig heeft / wil of niet. En natuurlijk kan de psychiater tot wie hij zich wendt (en niet de vereniging) zeggen dat hij deze kwestie niet wil behandelen vanwege zijn eigen waarden. Ik zie in ieder geval geen ruimte voor collectieve beslissingen van een beroepsvereniging over dergelijke kwesties.

Ik denk dat dit beeld ook duidelijk maakt waarom er naar mijn mening wel degelijk een ontsnapping is en is aan het introduceren van waardedimensies in de psychiatrie. Naar mijn beste weten vermijden we dit in dit model, dus naar mijn mening kan de psychiater zeker een onderscheid maken tussen waarden en feiten, net als de natuurkundige of filosoof. Aangezien ik geen expert ben, twijfel ik er niet aan dat er in deze woorden een fout kan worden gemaakt, en ik zou het op prijs stellen als u mij zou corrigeren.

Hetzelfde geldt voor de status van een persoon die op de intensive care ligt wanneer zijn hart klopt en zijn geest niet meer werkt. Tegenstanders die in mijn ogen ongelijk en schadelijk zijn, zijn naar mijn mening niet 'onwetend', zoals u het uitdrukt. Dit zijn tenslotte geen feiten of kennis van welke aard dan ook, en daarom ben ik tegen het gebruik van deze term met betrekking tot hen. Naar mijn mening zijn ze moreel verkeerd en daarom zijn ze schadelijk. Nogmaals, het is erg belangrijk voor mij om voorzichtig te zijn met het onderscheid tussen waarden en feiten. Juist daarom heeft de arts bij deze vraag geen toegevoegde waarde.

Het feit dat u in uw opmerkingen hier vermeldt dat deze verklaring in de praktijk aan artsen wordt overhandigd, is niets anders dan een bevoegdheidsdelegatie, en meer niet. Dit is geen professionele vaststelling. Meng geen waarden en feiten opnieuw. De beslissing om het overlijden vast te stellen feitelijk overdragen aan artsen (zoals u over uzelf in uw hoed als arts beschreef), maar dat betekent niet dat het een feitelijk-professionele beslissing is. Dit wordt alleen gedaan voor het gemak en de efficiëntie, en in feite is het delegeren van de bevoegdheden van de wetgever aan de arts alleen om het proces te verkorten en te stroomlijnen. Bepalen van de dood, ook al is het een waardebepaling). Beslissen welke functies die persoon in zo'n situatie heeft en wat zijn kansen zijn om weer in het leven te komen, is een professionele beslissing. De beslissing of hij in een dergelijke situatie als dood wordt beschouwd - is een pure waardebeslissing. Ze heeft niets met de feiten te maken. In tegenstelling tot wat u schreef, is de halachische beslissing over leven en dood niet 'anders dan de medische beslissing'. Struisvogel dat er niet zoiets bestaat als een "medische beslissing" over leven of dood. Dit is een pure waardebeslissing (zoals hierboven beschreven). Het is inderdaad waar dat een juridische beslissing kan verschillen van een halachische, aangezien deze twee verschillende normatieve (eerder dan feitelijke) categorieën zijn.

We zijn het er volledig mee eens dat homoseksuelen geen criminelen zijn. Maar we zijn het er zeker niet mee eens dat homoseksuelen (die praktisch hun neiging uitoefenen) geen criminelen zijn. We zijn het erover eens dat hun acties geen misdaad zijn, dat wil zeggen een morele overtreding (ik zei dat er mensen in het religieuze kamp zijn die er anders over denken, ik ben niet een van hen), omdat ze anderen geen kwaad doen. Maar halachic en Thora zijn criminelen, dus vanuit religieus en halachisch oogpunt zijn ze criminelen in dezelfde zin van een moordenaar of rover (maar ze zijn ook moreel crimineel). De mate van schuld is natuurlijk een andere zaak. Dit is waar de mate van keuze en controle die ze hebben van pas komt en de mate van bewustzijn dat dit een verbod is (een seculier persoon beschouwt dit natuurlijk niet als een illegale handeling). Net als een kleptomaan voor een gewone dief.

Het is belangrijk voor mij op te merken dat ik met betrekking tot de behandeling van homoseksuelen zelfs liberaler ben dan u van mij had verwacht. Voor mij hebben zelfs degenen die zich de zaak praktisch realiseren, recht op gewone menselijke behandeling in de gemeenschap (tenzij hij ermee wuift en predikt, wat volgens de wet een preek tegen delinquentie is). Een persoon die in zijn persoonlijke en privésfeer een crimineel is, is een legitiem lid van de gemeenschap, vooral als hij zich in een situatie bevindt die zo moeilijk is om mee om te gaan. Ik heb hier in het verleden uitgebreid over geschreven, en u bent van harte welkom om bijvoorbeeld te zien  hier En ook hier. U vroeg zich af waarom dingen niet in mijn reactie in de krant zijn verschenen, dit komt omdat ik daar alleen commentaar heb gegeven op de argumenten die u in uw artikel hebt aangevoerd en niet op de inhoud van de zaak. Als je het begin van mijn langere reactie in de kolom ziet voorgaand Mijn site, u zult merken dat ik expliciet heb geschreven dat ik het eens ben met de meeste van uw praktische conclusies. Helaas liet het systeem het niet toe om de reactie in de krant uit te breiden. Daarom heb ik "enkele verbeteringen" aangebracht in de laatste twee kolommen hier op de site en in de discussie die volgde (in talkbacks).

En ik zal eindigen met een mimara die je citeerde als "mijn collega", zoals je het uitdrukte (ik schaam me zelfs om mijn naam in één klap te noemen met zo'n wetenschappelijke reus). Het is inderdaad moeilijk om een ​​vooroordeel te veranderen of te doorbreken. Maar de grote vraag is of dit in het geval van Didan inderdaad een vooroordeel is, of dat het een andere waardepositie is (elke waardepositie, ook die van jou en natuurlijk de mijne, is in zekere zin een vooroordeel). Het taboe en de sociale houding in de religieuze samenleving ten opzichte van homoseksualiteit (wat naar mijn mening niets te maken heeft met het verbod, aangezien handwerkverboden op Shabbat niet minder streng zijn en niet zo behandeld worden) zijn naar mijn mening inderdaad een vooroordeel (omdat feitelijke veronderstellingen worden gemaakt, niet alleen waarden). Maar alleen al de opvatting van homoseksualiteit als een verbod is geen vooroordeel, maar een halachische norm (ook al is dat naar mijn mening ongelukkig). De houding ten opzichte van dergelijke normen (zoals elke norm) hangt natuurlijk af van de overtuigingen van ieder van ons. Persoonlijk heb ik vertrouwen in de gever van de Thora, dat als hij verbood er waarschijnlijk iets problematisch aan is (wat ik in mijn armoede niet heb gemerkt). Ik buig mijn gedachten naar zijn bevel. Maar aangezien dit geloofsvragen zijn, zou ik niet willen dat de psychiatrie daarover standpunten inneemt, en zeker niet resoluut (net zoals bij wat er gebeurt met de communie in de mond van onze katholieke neven), en hier zijn we weer terug bij de mogelijkheid en noodzaak om de psychiatrie los te koppelen van arrays. En hierover hebben onze rabbijnen al gezegd (ibid., Ibid.): Geef Caesar wat aan Caesar...

Met vriendelijke groet,

Michi Avraham

[1] Ik moet zeggen dat samen met twee artikelen van Yoav Sorek, het artikel dat twee weken eerder in hetzelfde supplement was gepubliceerd en het artikel dat op de Shabbat-supplementwebsite (p. Zie) is gepubliceerd, dit de meest intelligente en relevante discussie is die bekend is bij mij in de pers of helemaal niet over dit onderwerp. Ter ere van mij om hieraan deel te nemen.

8 Gedachten over "Over afwijking, expertise en waarden - reactie op het artikel van prof. Yoram Yuval, "Ze wijken niet af", Shabbat P. P. Akef - Vervolgkolom (kolom 26)"

 1. rivaal:
  Hallo,

  Allereerst wil ik erop wijzen dat ik erg heb genoten en ook heb geleerd van de correspondentie en het discours, de diepgang en zelfs de conclusies waar jullie het in principe allebei over eens zijn.

  Maar heb ik nog steeds niet het gevoel dat ik begrijp waarom u erop staat om afwijking te definiëren als een neiging tot delinquentie en niet alleen maar afwijking van de norm? De mate van afwijking van de norm die interventie of behandeling vereist, is inderdaad waardevol, maar de afwijking van het normale is legitiem.
  Het spijt me dat ik Foucault weer in het discours heb gebracht, maar in The Madness of the Age of Reason heeft Foucault precies dat aan de orde gesteld en ik begrijp dat we tot dezelfde conclusies zullen komen en hetzelfde thema van onderscheid maken tussen feiten (de afwijking van de normale curve) en de waarden (we wijken allemaal af Of catalogiseren is waardevol)

  met dankbaarheid

  rivaal
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Hallo tegenstander.
  Er is geen belemmering om afwijking op deze manier te definiëren. Definities zijn een zaak van jou. Maar ik denk dat dit niet de geaccepteerde definitie is en zeker niet wat Rabbi Levinstein bedoelde en die we hier bespreken. Daarom kwamen wij (Yoram Yuval en ik) overeen om het niet op een wiskundige en neutrale manier te definiëren. In het dagelijks gebruik is "afwijking" een uitdrukking met een duidelijke negatieve connotatie. Volgens jouw suggestie zei Rabbi Levinstein gewoon iets triviaals en waardeloos, dus waarom zou je er een discussie over hebben?! Het staat buiten kijf dat feitelijke homoseksualiteit kenmerkend is voor een minderheid in de bevolking. Het debat (met Rabbi Levinstein) gaat over de juiste behandeling ervan (ook hier zijn Yuval en ik het eens, behalve de terminologie en relevantie van de professionele autoriteit voor discussie). Op de een of andere manier zijn alle debatten hier op het waardevlak en niet op het feitelijk-wiskundige.
  Ik heb uw opmerking over Foucault niet begrepen. Per slot van rekening hebben we Foucault zelf weer tot het discours teruggebracht (na overeenstemming te hebben bereikt over de negatieve algemene houding ertegen), want hier heeft hij echt gelijk (staande klok, enz.). We waren het allebei eens met de stelling van Foucault (in het boek dat je noemde) dat psychiatrische diagnoses gebaseerd zijn op waarde en culturele veronderstellingen. Maar ik denk dat dat precies de reden is waarom de psychiater hier zijn beroepspet niet mag dragen in een ruzie (dit zijn tenslotte waarden en geen feiten).
  Dit (en alleen dit) is nu het debat tussen ons. Een geheel identieke discussie gaat over de relevantie van de professionele bevoegdheid van een arts bij het bepalen van het moment van overlijden. Maar dit is hetzelfde argument zelf.

 2. zeker:
  Het morele probleem met alle incestverboden is dat de persoon niet alleen zelf zondigt, maar ook zijn partner helpt en versterkt bij het misdrijf.

  Wanneer de verboden relatie is geïnstitutionaliseerd en voor velen zonder schaamte zichtbaar is - dan wordt de dimensie van het negatieve voorbeeld toegevoegd aan de vele en de publieke verklaring dat dit is toegestaan, een verklaring die een vernietigend effect heeft op jongens die nog in een staat van twijfel, en een negatief voorbeeld kan in strijd zijn met het verbod.

  Heel Israël is met elkaar verweven en de acties van het individu hebben gevolgen voor de hele regel. Mogen wij allen het voorrecht hebben om één voor één geheiligd en verbeterd te worden in wat hij moet verbeteren, en zo de hele wereld naar rechts te regeren.

  Groetjes, S. C. Levinger
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Groeten.
  Door dit te doen, hebt u elk verbod van welke aard dan ook veranderd in een morele overtreding. Immers, volgens de parabel van het gat in het schip, beïnvloeden zelfs overtredingen waarbij geen andere persoon betrokken is, zijn lot. Dus volgens dit alles is de Thora moraliteit.
  Als je niet uitlegt dat het verbod op zichzelf moreel is, heeft het geen zin om erover te praten dat het moreel is vanwege de dimensie van mislukking en schade. Dit is een tribale tautologie.

 3. zeker:
  In SD XNUMX Elul XNUMX

  Aan Rabbi Avraham Neru - Hallo,

  Inderdaad, alle overtredingen van Gods wil zijn immoreel, we zijn het verschuldigd aan de eer van de Schepper, zowel door de 'eigenaar van het huis' over de wereld te zijn, als door dankbaarheid voor al zijn genade met ons.

  Tegelijkertijd verschillende incestverboden, die ons verheffen tot het opbouwen van een gezond gezinsleven, niet alleen gedomineerd door instinct, maar door de waarden van liefde, loyaliteit en vriendelijkheid, op grond waarvan vader en moeder elkaar ten goede komen en eindeloos planten liefde en toewijding.

  Maar naast de eer van de Schepper is er ook een elementaire plicht tot respect voor de ouders. Hoeveel wanhoop wordt er bij ouders gewekt als hun kind in een leven terechtkomt waarvan het hele wezen een streng verbod is, een leven waarin er geen kans is op het vestigen van een 'Gezegende Generatie Gezegend' die het pad van het jodendom zal voortzetten?

  Iemand die weet hoeveel zijn ouders in hem hebben geïnvesteerd en hoeveel ze hun leven hebben gegeven om hem ter wereld te brengen om hem op te voeden en op te voeden - is verplicht alles in het werk te stellen om uit de plaats te komen waar hij is gevallen.

  Net zoals ouders vaak moeilijke behandelingen ondergaan, zowel fysiek als mentaal, om het voorrecht te hebben een kind te knuffelen, en als ze niet slagen in deze behandeling, probeer dan een andere behandeling en geef niet op - nu is het aan het kind die hetzelfde bedrag had om te investeren zodat zijn ouders ervan profiteren. Joods meisje'. Dit is het minimum dat hij hun kan terugbetalen voor al hun gunsten jegens hem.

  Zelfs therapeuten die niet zeker weten of iemand kan veranderen, zeggen dat er successen zijn. Zelfs als de homoseksuele neiging sterk en duidelijk is, wat dan heel moeilijk te veranderen is - zegt Dr. Zvi Mozes (in zijn artikel 'Is Treatment of Reversal Tendencies psychologisch effectief', op de 'Root'-website), zijn mensen erg vastberaden en een sterk geloof hebben, een gezin kunnen stichten, met de hulp van de juiste professionele zorg.

  Groetjes, S. C. Levinger

  Adoptie en draagmoederschap brengen niet alleen het probleem van het verbod op te lossen, maar brengen ook verdriet met zich mee voor de ouders van wie het kind is weggenomen. Het vergroten van de vraag naar adoptie voor paren van hetzelfde geslacht zal onvermijdelijk leiden tot een trend van welzijnsdiensten om het 'aanbod' te vergroten door overmatig gebruik te maken van adoptie in plaats van ernaar te streven het kind in handen van zijn ouders te laten.

  Temeer daar 'draagmoederschap' een uitbuiting is van de verschrikkelijke nood van gezinnen. Geen enkele redelijke vrouw zal het lijden van zwangerschap en bevalling doormaken, zodat een kind aan vreemden zal worden gegeven, maar in plaats daarvan verkeert ze in vreselijke financiële of mentale problemen, en wie weet of criminele organisaties en corrupte regimes er niet bij betrokken zijn?
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Groeten.
  Zoals ik al schreef, kan dit allemaal waar zijn en toch is het een irrelevant argument voor de discussie. De vraag is wat de aard van de verboden zelf is, en niet of er morele nevenaspecten zijn.
  Verder zijn er enkele opmerkingen over de kern van de dingen:
  Het is de Schepper die de mens met zijn neigingen heeft geschapen. Ik weet niet zeker of ik een morele verplichting voor de mens zie om dat te veranderen.
  2. Ouderlijke frustratie kan bestaan, maar er kunnen gevallen zijn waarin deze niet bestaat. Wat dan? Azla haar morele plicht? Afgezien daarvan, hoewel ik het niet heb gecontroleerd, denk ik dat er zulke paren zijn die kinderen opvoeden die de graven bewaken. Ik denk dat "er is geen kans" een te sterke uitdrukking is.
  3. De mens is niet "gevallen" maar "gepakt".
  4. Al deze argumenten spreken van de plicht om te veranderen (indien mogelijk), maar wijzen niet op een moreel probleem in de daad zelf.
  5. Een persoon hoeft zijn levensstijl niet te veranderen omdat het zijn ouders stoort. Het is bekend uit de Riki die werd geciteerd in Rama Yod dat een zoon zijn ouders niet hoeft te gehoorzamen bij het kiezen van een echtgenoot, en ik heb dit uitgebreid in mijn artikelen over het eren van ouders.
  6. Er zijn veel therapeuten die mislukkingen en verschrikkelijke schade melden. Ik ben niet ingegaan op de vraag of de behandeling niet zou kunnen werken, maar je hebt de situatie te rooskleurig beschreven. De eis voor een persoon om dergelijke risico's te nemen zou op een zeer sterke basis moeten zijn. En nogmaals, op religieus vlak is er zeker zo'n vereiste, maar om het als een morele verplichting te zien, betwijfel ik zeer. Geen enkele dankbaarheid verplicht iemand tot zulk verschrikkelijk lijden en mentale risico's. Dat de ouders in bekeringstherapieën gaan die van gedachten zullen veranderen en de frustratie wegwerken, is veel gemakkelijker en wenselijker (moreel, niet halachisch).
  7. De laatste opmerkingen zijn een zeer eenzijdige en bevooroordeelde beschrijving (en ik gebruik zeer zachte taal). Het is je duidelijk dat als je niet echt tegen deze situatie was, je het niet zo zou zien. Draagmoederschap is een overeenkomst tussen ouderen. En wat er ook uit voortkomt, men moet ernaar streven en het voorkomen. Het vertraagt ​​de handeling zelf niet. Het geven van liefdadigheid kan er ook voor zorgen dat mensen geen geld meer hebben en ze kunnen stelen. Yigal Amir zou een religieus geloof hebben dat kan leiden tot moord en extreme daden. Is dit de reden waarom het religieuze geloof moet worden opgegeven?

  Als je allerlei argumenten naar voren brengt en om de een of andere reden iedereen tot het laatste punt in dezelfde richting brengt, zou ik in de regel mijn oordeel vermoeden en opnieuw onderzoeken.
  ------------------------------
  zeker:
  Zonder in te gaan op alle punten die u naar voren heeft gebracht, wil ik slechts één opmerking maken over de risico's die bij conversietherapieën worden besproken.

  Allereerst moet worden begrepen dat niet alle aangeboden behandelingen geschikt zijn en dat er behandelingen zijn die geschikt kunnen zijn voor iemand en destructief kunnen zijn voor een ander, net als bij medicijnen, waarbij wat de een helpt, de ander naar de doodspoort kan leiden, dus net als in de geneeskunde moet alles door een andere gespecialiseerde psycholoog worden gedaan. Zorgvuldige diagnose en zorgvuldige afstemming van de aard van de behandeling op de persoon.

  En ten tweede moet men zich ervan bewust zijn dat de wetenschap nogal in het duister tast als het gaat om de hele kwestie van homoseksualiteit (trouwens, een groot deel van de duisternis is vrijwillig en blokkeert bewust elke poging om een ​​uitweg te vinden, omdat de ervaring zelf is een ketterij voor het legitimeren van homoseksuele identiteit).

  Een van de belangrijkste risico's die aan genezingspogingen worden toegeschreven, is de angst voor totale wanhoop als gevolg van het mislukken van de behandelpoging. Als u echter van tevoren weet dat dit innovatieve en experimentele behandelingen zijn, is het verwachtingsniveau zeer matig, en de teleurstelling van een mislukking doet de persoon dan ook niet instorten. En begrijp dat wat op dit moment niet op deze manier is 'gegaan', morgen in een iets andere richting kan slagen, 'en zo niet morgen dan overmorgen' 🙂

  Aan de ene kant moet men uitgaan van het uitgangspunt om te geloven dat God de mensheid een grote uitdaging heeft gesteld om een ​​remedie te vinden voor deze neiging die in strijd is met de Thora. Anderzijds weten we dat de weg nog lang is en dat we nog geen duidelijke oplossing hebben gevonden.

  Dit is het geval met alle problemen van de mensheid, bij het streven naar een remedie - geavanceerd. Soms gaan er tientallen jaren voorbij, soms honderden, en zelfs meer, en toch wanhoop niet en lang en blijf zoeken in alle mogelijke richtingen, totdat er plotseling een doorbraak komt.

  Groetjes, S. C. Levinger
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Ten eerste zijn dit rapporten van deskundige psychologen.
  Ten tweede, zolang ze geen behandeling hebben gevonden en alles vol mist is zoals je zegt, wat verwacht je dan van de man? Moreel zijn en geen homo zijn zonder effectieve behandeling?
  ------------------------------
  zeker:

  Wat moeten we doen?

  A. Zoek naar oplossingen.
  Het raadplegen van professionals en het lezen van vakliteratuur kan iemand nieuwe inzichten geven in zijn persoonlijkheid en de oorzaken van zijn probleem, van waaruit hij zelf nieuwe oplossingen kan vinden, misschien zelfs richtingen waar experts niet aan hebben gedacht.

  B. Maak van de moeilijkheid een uitdaging.
  Net zoals mensen het leuk vinden om een ​​vage kwestie in de Gemara of in de 'Edges' op te lossen. Hier kreeg de man een fascinerende uitdaging - om het raadsel van zijn leven te kraken. Vraag jezelf af wat zijn liefde en passies opwekt en wat hen kalmeert? Bepaal wat de eigenschappen zijn die zijn liefde voor zijn leeftijdsgenoten opwekken? En misschien is er ook een vrouw met zulke kwaliteiten die ook zijn liefde kan opwekken en later misschien zelfs de stagnatie in de 'extra-gender' seksuele aantrekkingskracht kan doen ontdooien.

  derde. Ontwikkel ook gevoelens van mededogen voor de 'straights'
  Degenen die geconfronteerd worden met de ondraaglijk moeilijke ervaring van het lopen op een straat waar ze voortdurend worden ontmoet door vrouwen die allemaal gekleed zijn, of niet gekleed, is bedoeld om het instinct te stimuleren van degenen die langskomen op straat.

  D. Om te weten hoe hij zichzelf moet 'pargan' voor elk succes, zelfs een klein en gedeeltelijk succes.
  Te bedenken hoe blij zijn Schepper is met elk succes en met elke afwijzing van instinct. Zal aanvankelijk een paar uur genieten van de afwijzing van het instinct; Later voor een paar dagen, en later voor meer dan dat. Net zoals het kwade instinct van tijd tot tijd komt, een beetje begint en met veel doorgaat, zo 'in grote mate' het goede instinct - gaat maar door tot op de dag van vandaag!

  God. Zich bezighouden met interessante bezigheden.
  Studie, werk, muziek, vrijwilligerswerk en ga zo maar door. Is dit niet wat de farao, de koning van Egypte, ons leerde: 'Laat het werk de mensen eren en hen niet behoeden voor liegen', en in tegenstelling tot onze rabbijnen die ons leerden:

  en. Verzink niet constant in een 'probleem'.
  Zo waar, het 'probleem' wordt 'identiteit'. Begrijp dat iedereen zijn eigen passies en valkuilen heeft, en in tegenstelling tot 'meerdere goedheid' zijn er pieken en successen in overvloed. Net zoals Egypte gaat over mislukkingen, moet men zich meerdere keren verheugen over de successen van het leven en de goede daden, die juist omdat ze met verdriet en moeilijkheden komen, heel, heel kostbaar zijn voor de plaats.

  P. 'Want de vreugde van God is uw kracht'.
  Hoe meer men Gods aanwezigheid in de wereld voelt - hoe groter de vreugde in hem. 'Ik heb de Heer altijd voor mij gevraagd omdat ik aan de rechterhand niet zal vallen', en zoals de volgelingen eisten: 'Omdat je met vreugde naar buiten komt' - door vreugde. Om met God alle bewegingen van het leven te delen, door al het goede te erkennen en om het ontbrekende te vragen, voor de persoon zelf en voor de hele gemeenschap. Wanneer je het leven met vreugde en lichtheid benadert, gooi je alle obstakels weg.

  Dit zijn enkele van de basisprincipes van heldhaftig omgaan, en vermoedelijk kan iedereen uit zijn of haar eigen ervaring en de ervaring van anderen meer goed advies vinden: 'Laat de wijzen en de wijzen meer weten'.

  Groetjes, S. C. Levinger
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Groeten. Ik was het met geen enkele zin van je eens. Maar toen ik erop begon te reageren (herhaalde vermenging tussen moraliteit en halacha, een volledig vervormde opvatting van moraliteit, enzovoort), realiseerde ik me op een gegeven moment dat dit geen onenigheid was. Dingen zijn gewoon schandalig. Als u mij toestaat, denk ik dat het volgende verhaal, dat ik ooit heb gehoord van Rabbi Shalom Shevdron, het punt heel duidelijk maakt. Hij zei dat hij eens een jongen zag die op straat viel en gewond raakte, hem oppakte en naar het ziekenhuis rende. Onderweg riepen mensen uit de ramen en voorbijgangers hem groeten, zoals "Rabbi Shalom, complete geneeskunde" (in het Jiddisch natuurlijk). En dus rende hij en rende en iedereen wenste. Na een paar minuten ziet hij voor zich een vrouw uit de verte naar hem toe lopen en natuurlijk riep ze ook naar hem, net als iedereen, "Rabbi Shalom, complete genezing." Langzaam naderde hij haar en haar stem verzwakte enigszins. Op het einde, toen ze eindelijk zag wie het was (= haar zoon natuurlijk) begon ze te schreeuwen van afschuw. Op dit punt waren haar wensen en advies voorbij. In vrije vertaling: ik heb ooit een man zijn hele leven zien lijden aan een aangeboren afwijking. Gedurende zijn hele leven, terwijl hij zwaar onder zijn last liep, zei iedereen tegen hem: "Je moet van de moeilijkheid een uitdaging maken" of "Inzicht krijgen in je persoonlijkheid." Anderen schonken hem zelfs gratis advies: "Van de moeilijkheid zal worden gebouwd." Hij werd als volgt geciteerd: "Finales van dorpen". Voeg eraan toe "weet hoe je jezelf moet prijzen voor elk succes, zelfs een gedeeltelijk succes." Anderen gingen zelfs zo ver om hem te informeren: "Een gevoel van medelijden voor ons dat we niet lijden en niet hebben geleden onder de kwellingen van soepen" (= wat een plezier heb je!). Of "Begeef je in interessante bezigheden, in plaats van constant in een probleem te verzinken." En natuurlijk, natuurlijk, "de vreugde van God is sterk." Mehadrin van Mehadrin zou hier toevoegen: "Het is waar, bijna niemand slaagt echt, maar ik heb gehoord dat er in de zeevolumes mensen zijn die honderden goud in hun salaris en patiënten nemen (als ze natuurlijk met echte eerbied begiftigd waren en als ze naar echte professionals gingen natuurlijk) ja geslaagd. God helpe Rabbi Shalom.” Ik weet niet zeker hoe je je zou voelen als je in een situatie als deze zou zitten en iemand je al dit goede advies zou geven. Ik weet wat ik zou voelen. Je eindigde en zei dat iedereen uit zijn ervaring meer goed advies kan vinden. Ik zeg u het enige goede advies dat ik uit mijn ervaring met betrekking tot een dergelijke situatie trek: dat het laatste wat men nodig heeft, dit soort tips en dergelijke. Ik denk dat het beter voor hem zou zijn om de waarheid toe te geven en te zeggen dat we geen advies hebben, maar wat moet ik doen en mijn Vader in de hemel heeft over mij besloten (religieus en immoreel decreet).
  ------------------------------
  Tomer:

  rabbijn Michi,
  Het is mogelijk dat de woorden van rabbijn Levinger op een ontspannen toon worden uitgesproken, want hij is verre van het probleem. Hij en anderen voelen zich misschien niet de moeder van die zoon. Dat wil niet zeggen dat het niet het juiste antwoord is. Na al het medelijden en de problematische situatie, vatten zijn woorden nogal slecht samen wat er van een religieuze homoseksueel wordt verwacht. Meer dan dat - zijn woorden vatten niet slecht samen wat er van elke Jood wordt verwacht. Het is mogelijk om medelijden te hebben met elke persoon (barmhartigheid is een relatieve zaak zoals algemeen bekend), we hebben allemaal problemen en problemen, en dit is precies hoe een Jood ermee moet omgaan.
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Groeten.
  Ten eerste wordt verondersteld dat het feit dat iemand ver van het probleem verwijderd is, ervoor zorgt dat hij al dan niet met zo'n vervreemding en sloganisme spreekt.
  Ik had het niet alleen over de antwoorden, maar ook over de toon waarop ze werden gezegd. Maar zelfs de antwoorden zelf zijn onjuist. Ten eerste is er hier geen moreel probleem, en daar begon de hele discussie. Ten tweede zijn de meeste van deze tips niet nuttig. Sommigen presenteren de werkelijkheid op een selectieve en bevooroordeelde manier. Een ander deel troost hem met ijdele troost. Dezelfde persoon die lijdt kan beslissen om Kari te overwinnen en misschien zal hij slagen, maar je kunt hem geen advies geven van de kant dat Kari zal overwinnen en dat de vreugde van God zijn bolwerk is. En voeg er dan nog aan toe dat hij immoreel is omdat hij zijn ouders en zijn Schepper teleurstelt.
  Bovendien is de kans groot dat hij het niet aan kan, net zoals ieder van ons in zijn situatie niet succesvol zou zijn. Daar zou ik ook een verwijzing naar verwachten. Zeg hem dat het niet erg is, want het is een zeer moeilijke en bijna onmogelijke taak. Dit is in plaats van lege verzen en vage experts te citeren die met een pincet zijn geselecteerd en hem niet helpen (tenzij het "professionals" zijn, in tegenstelling tot alle psychiaters in de wereld, maar als hij gelooft en vastbesloten is.
  Als je een goede vriend bent van zo'n persoon en je hebt het vermogen om hem te motiveren tot meer vastberaden actie en hem te steunen, dan is dat misschien mogelijk. Maar niet als algemeen schooladvies om met zo'n vreselijke situatie om te gaan.
  Mijn opmerkingen zullen hier spoedig ter sprake komen, en daar zal het wat duidelijker worden.
  ------------------------------
  zeker:

  In SD XNUMX Elul XNUMX

  Beste heren,

  Afgelopen donderdag vroeg rabbijn Michael Avraham Neru "wat moet de man doen" om uit zijn situatie te komen. En ik besloot een rechtvaardige wil te doen, en ik beantwoordde zijn vraag zoals ik wist en naar mijn ervaring.
  Als jood, die net als iedereen 'veel avonturen heeft meegemaakt', door crises en golven, ups en downs, enz., enz. ging - kon ik manieren van handelen samenvatten en denken dat ik moest helpen met mijn problemen en kan anderen helpen bij het omgaan met zijn problemen.

  Ik ben echt nog een ander punt vergeten, dat in uw woorden naar voren kwam, en het is misschien eerst en vooral:

  H. Blijf kalm en kalm in de meest stressvolle situaties.
  Wat zal geven en waardoor je je geduld verliest? Wanneer je handelt uit angst, verwarring en 'stress' - raak je er alleen maar in betrokken en zak je steeds meer in de modder.
  Dus pak jezelf en analyseer rustig de situatie. Je leert het onderwerp, uit boeken en van professionals; En niet minder belangrijk, leer zelf: weten wat je naar beneden haalt en wat je omhoog brengt? Wat is verontrustend en wat is rustgevend?
  Dit is in feite wat psychologen en counselors doen: met je om de tafel gaan zitten en een 'mental arithmetic' met je doen, en van daaruit kom je tot inzichten in de wortels van het probleem en manieren om het op te lossen.

  Groetjes, S. C. Levinger

  Uw opmerking over de 'moeder van het kind', die de toestand van haar zoon serieus neemt, is niet duidelijk. Ik maakte ook commentaar op de verschrikkelijke nood van de ouders in het licht van het probleem van hun zoon, een nood die bestaat, zelfs als ze hun schreeuw in hun hart overwinnen.
  Zelfs Jitschak, die wandelt in het gebod van God om te binden - zijn hart doet pijn om het verdriet van zijn moeder die 'zijn gezicht veranderde, de zoon die negentig jaar werd geboren, was voor vuur en voedsel, het spijt me voor de moeder om huilen en huilen'. Mogen wij als Jozef gezegend zijn dat de afbeelding van het portret van onze ouders stand zal houden tijdens de moeilijke beproeving.
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Groeten.
  Ten eerste, hoewel ik om me heen kijk, vind ik hier geen rechtvaardig man wiens verlangen hij wil vervullen, ik moet me verontschuldigen voor de scherpte van de dingen die ik heb geschreven in de storm van debat. De heer merkt zoals gewoonlijk met toespeling en beleefdheid op, en ik in mijn ongerechtigheden een stormachtig man.
  Het lijkt mij dat op de achtergrond de beweringen waren die u deed over de immoraliteit van de zaak waarmee ik het sterk oneens was, en ze hebben een indruk achtergelaten en een zegel achtergelaten, zelfs op de andere bittere woorden die later kwamen. Ik denk dat er ook eenzijdigheid was in het presenteren van dingen, en ze leek me een beetje vervreemd.
  Ten slotte is het misschien mogelijk om hulp te vinden in uw opmerkingen voor iemand die onbeslist is, maar ik denk toch dat het beter is om ze in een iets andere context te plaatsen, zoals ik tijdens de hele discussie opmerkte.
  Alle goeds en nogmaals sorry.
  ------------------------------
  Schatz. leniger:

  Zeg tegen de patiënt :: Je bent verloren. Je hebt geen kans. Het heeft helemaal geen zin om naar het ziekenhuis te gaan. Ga direct naar de begraafplaats.

  Klaag dan over zelfmoord. En misschien brengen de goeden van jouw soort de lijders tot wanhoop en zelfmoord?
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Er is ook een andere manier. Het is mogelijk om ze praktisch advies te geven (hoewel er helaas heel weinig is, en het is de moeite waard om het eerlijk te verduidelijken en niet te vergoelijken), maar zonder het advies niet deze tips, en zonder de problematische gemakken die je bood die de frustratie alleen maar vergroten ( terwijl ze Gods vreugde versterken).
  En het is zeker niet juist om ze een rooskleurig en onbetrouwbaar beeld te schetsen (alsof deze mislukkingen onprofessionele therapeuten zijn, en alsof de gelovige succesvol is).
  En nog minder waar om hen uit te leggen dat ze immoreel zijn omdat hun ouders in hen hebben geïnvesteerd en hun Schepper van hen verwacht en ze falen gewoon en worden opgevoed in hun geloof. Meen je het? Dit is hoe de kwellingen worden beantwoord (R. Barar en Yitzha AA, XNUMX)?
  En ook met betrekking tot de opvatting van moraliteit die u hebt gepresenteerd. En dat als mijn ouders wilden dat ik mijn hele leven honderd kilo op mijn rug droeg, ik dat uit dankbaarheid zou moeten doen? Bestaat er zo'n morele lading? Ik heb je al aan Maharik herinnerd over het kiezen van een echtgenoot. Ik vermeld dat we het over moraliteit hebben en niet over halacha. Er moet zo'n halachische lading zijn. Maar om te zeggen dat er een morele lading is? Vergeving, het is gewoon krom. In het algemeen is dankbaarheid jegens God helemaal niet eenvoudig, en behoort naar mijn mening niet tot de moraal maar tot de filosofie. Zie hier artikelen:
  https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Voor dit alles is het erg belangrijk om hen te troosten dat zelfs als ze falen, bijna alle anderen er ook niet voor zouden staan. En we hebben al in de Ketubot Lag gevonden, zo niet voor haar, aan Hananiah Mishael en Azariah verslaafde segmenten aan de fotograaf, goed genoemd in het verschil tussen aanhoudend mild lijden en groot maar lokaal en tijdelijk lijden.
  ------------------------------
  Schatz. leniger:

  De woorden over de mogelijkheden van succes zijn de woorden van Dr. Zvi Mozes, directeur van het Shiloh Institute, een van de topprofessionals in onze sector. En hij zegt expliciet dat in het geval dat de duidelijke neiging tot verandering heel moeilijk is, maar mensen die zeer vastberaden zijn en een sterk geloof hebben, kunnen slagen met de juiste professionele begeleiding.

  De rest van mijn opmerkingen zijn duidelijke dingen. Denkt u dat rabbijn Kolon van plan was iemand te laten trouwen om te onthouden? 🙂 Wie stond een man toe zijn ouders te volgen op het altaar van zijn hartstochten? Als hij niet naar het paleis vlucht, zal hij zwart dragen en zich in het zwart wikkelen, enz. 'en zal hij het leven van zijn ouders niet verwoesten in vreselijk verdriet.

  Niemand wordt gered van zijn problemen in ellende. Vraag het aan een maatschappelijk werker en hij zal het je vertellen
  Dat de basis van de elementen is om de persoon uit het gevoel van het slachtoffer te halen. Zodra een persoon de verantwoordelijkheid neemt voor zijn lot, zal hij al de manier vinden om verlost te worden. En als het schandalig is - het is ook schandalig, de taal van verontwaardiging ..
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Met alle respect voor "onze sector" negeert u totaal verschillende standpunten die tegenwoordig bijna een professionele consensus zijn (ik ben geen expert en ik heb ook bepaalde vermoedens over deze consensus, en u negeert het nog steeds met een veeg van de pen gewoon omdat Dr. Die-en-die zei). Bovendien zijn zelfs zijn eigen woorden, althans zoals u ze citeerde, zeer terughoudend. Ik kan ook zeggen dat als je erg gelovig en vastberaden bent en je neiging niet compleet is, je kunt overwinnen. Hoeveel zijn er? En hoeveel anderen? Hoeveel van hen zijn erin geslaagd? Heeft hij cijfers gegeven? De wetenschap werkt met kwantitatieve schattingen en niet met slogans (misschien bracht hij het allemaal ter sprake, maar van wat u zei zag ik er niets van).

  De rest van uw opmerkingen zijn inderdaad duidelijk, net als hun voorgangers. Wie zei hier dat de Maharik van plan was om het zich te laten herinneren? En dat we met rechters te maken hebben?! Als u het niet begreep, zal ik mijn bewering uitleggen. Uw methode heeft een morele verplichting om te voldoen aan de verwachtingen van ouders, omdat ze mij hebben gebaard en in mij hebben geïnvesteerd. Dus als ze me vragen om met een bepaalde echtgenoot te trouwen en niet met een anonieme, had ik naar jouw mening hen moeten gehoorzamen, toch? Natuurlijk is het. Maar wat te doen, hij zegt nee (en regeerde dus ook in de Rama). Waar is hier de moraal? Betekenis: er is geen morele verplichting om ouders te gehoorzamen bij het kiezen van een partner. Ze hebben niet het recht om eisen aan mij te stellen met betrekking tot mijn leven. Dus wat maakt het uit of het wordt onthouden of niet? Het verschil tussen hen is halachisch, maar u sprak over een morele verplichting om te voldoen aan de eisen van de ouders, en er is geen verschil in deze kwestie. Integendeel, het kiezen van een vrouw in plaats van een man is een groot lijden en bijna onmogelijk voor de zoon, maar het vervangen van de ene echtgenoot door een andere is een ongeëvenaard gemakkelijke zaak. Dus waarom hoeft hij dit niet te doen? En in jouw taal: die een man toestond zijn ouders vast te binden en hen vreselijk hartzeer te bezorgen op het altaar van zijn hartstochten die hem precies naar dezelfde echtgenoot leidden die hij wil. Die zijn hartstochten zal steken en een andere partner zal nemen en zijn dierbare ouders de meest heilige tevredenheid zal bezorgen. En in het algemeen, als hij zich niet op zijn gemak en moeilijk voor hem voelt, laat hem dan vastbesloten zijn en geloven en ga naar Dr. Moses en hij zal hem helpen overwinnen. Wat is het probleem?

  En wat het einde van uw woorden betreft, een persoon met kanker zal de weg vinden om gered te worden als hij maar in zichzelf kan worden geloofd. En zo is elke andere chronische patiënt. Dit zijn slogans die ongetwijfeld onverschilligheid en twijfelachtige New Age-dwaasheid zijn. Ze brengen me terug naar het verhaal van Rash Shevdron. Het is gemakkelijk om te zeggen als je praat over anderen waar je niet om geeft. Vraag het een willekeurige maatschappelijk werker en hij zal je dit vertellen.
  ------------------------------
  Schatz. leniger:

  Laten we beginnen bij het einde:

  Ik heb niet gezegd dat een persoon met kanker noodzakelijkerwijs gered zou worden. Ik zei dat een persoon met een ernstige ziekte die ongeneeslijk lijkt, op zoek is naar genezing. Koning Hizkia, de profeet van God, zegt tegen hem: 'Want u bent dood en zult niet leven.' Je zocht en zocht, je ontvangt het oordeel van de hemel met liefde, de dokter kreeg toestemming om te genezen - niet om te wanhopen.

  Er is een dierbare jood, R. Cohen-Melamed, die meer dan 15 jaar geleden aan spierdystrofie leed, en een van de artsen vertelde hem toen dat hij nog maar een paar maanden te leven had.Dr. Melamed luisterde niet naar hem en leeft tot op de dag van vandaag en schrijft boeken Intussen slaagde hij erin de begrafenis bij te wonen van de dokter die hem verzekerde van zijn naderende dood):

  Wat betreft de tendens -

  Ik ben niet gekomen om filosofische en wetenschappelijke discussies te voeren, ja het is mogelijk niet mogelijk? - Ik zie voor mijn ogen maar één figuur, de verwarde en beschaamde jongeman verscheurd tussen zijn neiging en zijn geloof. Er is geen manier ter wereld om uit te gaan door zowel de schepper als de schepper. Zijn enige kans om uit de breuk te komen is een oplossing te vinden, en ik probeer het adres te vinden waar hij het probleem het meest waarschijnlijk zal oplossen.

  Ik ben een beetje bang voor 'mentaal advies', om verschillende redenen: ze zijn te optimistisch, en een man met hoge verwachtingen en vooral een verwachting van onmiddellijk succes, kan tot wanhoop vervallen. Afgezien daarvan zijn sommige therapeuten niet-professionele vrijwilligers. En voor hun 'repetitieve methode', die probeert 'mannelijkheid te versterken' - alleen goed voor sommige gevallen, en het lijkt me niet dat dit de reden is voor alle gevallen

  Daarom draaide ik me in de richting van Dr. Zvi Mozes, die ik niet persoonlijk ken, maar wiens optimistische maar zeer voorzichtige stijl voorzichtig optimisme in mij oproept. Met jou heb ik hem slechts kort geciteerd. In mijn commentaar op de twee artikelen van Yoav Sorek heb ik de moeite genomen om twee hoofdparagrafen in zijn opmerkingen te kopiëren die de mogelijkheden en hun kansen verduidelijken (omdat 'Link' ik niet weet hoe ik het moet doen, terwijl ik 'Linkopov' ongeneeslijk is :) .

  De ervaring van een ervaren therapeut in het veld gaat niet te voet... en het is onze plicht om de onbeslisten te informeren over het bestaan ​​ervan, en de mogelijkheid om te proberen er hulp van te krijgen.

  Groetjes, S. C. Levinger

  Uw interpretatie in de Maharik dat de zoon niets verschuldigd is aan zijn ouders is volkomen onduidelijk. Het lijkt mij dat sommige mensen begrijpen dat dit een kwestie is van het eren van een vader die is afgewezen vanwege de mitswa van de zoon om met een vrouw te trouwen, dat als hij een koosjere vrouw vindt en dat hij van Man Mifis houdt, hij er een zal vinden zoals zij? Dr. Moses kan een man helpen die Kono wil laten breken met een verboden huwelijk, maar wil breken met een goed huwelijk met de hemel en de mensen - God verhoede.

  En hoe dan ook, zelfs wanneer de jongeman wordt toegestaan ​​en bevolen te trouwen naar keuze van zijn hart tegen de wil van zijn ouders, is hij verplicht om met alle zachtheid en respect goede en troostende dingen tot hen te zeggen. Om tegen hen te zeggen: 'Lieve ouders, ik hou van en koester alles wat je voor me hebt gedaan, en ik weet zeker dat je een heilig genot zult hebben van dit rechtschapen meisje en dappere vrouw'. En meestal, zelfs als ze zich niet onmiddellijk verzoenen, zullen ze zich verzoenen wanneer het kleinkind wordt geboren.

  Welk plezier zullen ze beleven aan het Kretenzische verbod dat 'gruwel' werd genoemd?
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Groeten.
  Ik heb een verontschuldiging op de site geschreven voor de scherpte van mijn opmerkingen, en ik herhaal het hier ook (ik begreep niet waarom het in twee kanalen wordt uitgevoerd. Ik zie hier geen dingen die buitensporige geheimhouding vereisen. Ik realiseerde me dat sommige van de discussie is per abuis doorgestuurd naar de e-mail hier).
  Wat me eigenlijk stoorde was vooral de context, maar ik was het ook sterk oneens met de inhoud. En de soort van jouw soort zal worden aangetast.
  Wat betreft de Maharik en het concept van het respecteren van het territorium van anderen, zie mijn opmerkingen in de artikelen hier:
  https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Manier, het is duidelijk dat de manier van spreken naar de ouders respectvol moet zijn.
  Al het beste en nogmaals sorry
  ------------------------------
  Oog van de lezer:

  In SD XNUMX in Elul, p

  verduidelijking:
  Mijn recente discussies met Rabbi Avraham die tussen ons plaatsvonden in de privé-e-mail en die vanavond naar de site zijn geüpload, waren niet bedoeld door Maikra om op de site te worden gepubliceerd en moeten worden behandeld als een 'concept', wat niet noodzakelijkerwijs een samenhangende conclusie weergeven.

  Groetjes, S. C. Levinger

  ------------------------------
  Rabbijn:

  Mijn excuses voor het misverstand. Terwijl ik schreef, dacht ik dat per ongeluk dingen naar de reguliere e-mail gingen in plaats van naar de site, en ik zag er niets in dat afweek van het discours dat hier op de site plaatsvond, dus heb ik ze doorgestuurd (in realtime ) om naar de site te uploaden. Nu pas zijn ze ter sprake gekomen, want nu pas is het debat afgelopen. En echt de laatste posts tussen ons toen ik me realiseerde dat ze hier niet voor bedoeld waren heb ik niet geüpload. Hoe dan ook, nogmaals sorry.
  ------------------------------
  Oog van de lezer:

  In SD XNUMX in Elul, p

  Aan de wijze rabbijn MDA, die vol wijsheid en wetenschap is, als een betrouwbare econoom en waaghals, Delbish Mada, om de Thora te bestuderen en te onderwijzen, en die in elke mate, juist en eerbaar is gekroond - zijn vrede zal worden hersteld in Hada, en Torah en certificaat zullen toenemen, om de ogen van de gemeenschap te verlichten! - Vrede en grote redding,

  Ik zal hier meer van eisen, want de stad heeft gelijk over het probleem dat professionele psychologische behandelingen een serieuze financiële uitgave met zich meebrengen, wat soms degenen die ze nodig hebben afschrikt en het hen moeilijk maakt om ermee door te gaan.

  In Kochav Hashahar en omgeving vonden ze een oplossing door een fonds op te richten genaamd 'Chaim Shel Tova' (beheerd door rabbijn Natan Shalev, rabbijn van Mevoot Jericho), dat helpt bij het financieren van familie en koppelt psychiatrische behandelingen voor mensen in nood.

  Het is de moeite waard om deze handelwijze in elke buurt en plaats te volgen en soortgelijke fondsen op te richten die de professionele geestelijke gezondheidszorg voor het individu en het gezin zullen aanmoedigen en ondersteunen.

  De jonge man sprak in de duizenden van Juda, in ruil voor zijn eerbiedige hand,
  Damchavi Kida, Met vriendelijke groet en bedankt, S.C. Levinger
  ------------------------------
  Rabbijn:

  Shalev en Yesha Rab aan de heer Chen Chen voor zijn wensen en opmerkingen.
  En in hem en in mij zullen we de wee in de storm houden, een kapiteinsstok is gemaakt om te slingeren. Als een Romein je een zwaard en aya vertelt, weet dan dat Jeruzalem op een heuvel is gebouwd.
  We zullen Lior winnen in het licht van de lichten, en we zullen gered worden van alle wrede decreten. Een man tegen zijn broer zal luid zeggen, zonen en dochters met een worstelende dominee. En ik zal een aanvraag ondertekenen voor een gemartelde inwoner, die we dit jaar voorgoed zullen ondertekenen.

 4. Oog van de lezer:
  Een discussie over het onderwerp zal in het voorjaar te vinden zijn in de artikelen:
  Roni Schur, 'Het is mogelijk om te veranderen (over de behandeling van tegengestelde tendensen in' Advice of the Soul '), Tzohar XNUMX (XNUMX), op de 'Asif'-website;
  Rabbi Azriel Ariel, 'Kan iemand veranderen? (Reactie) ', daar, daar;
  Dr. Baruch Kahana, 'Religion, Society and Reverse Tendencies', Tzohar XNUMX (XNUMX), op de 'Asif'-website.
  Dr. Zvi Mozes, 'Is de behandeling van omkeerneigingen psychologisch effectief', op de 'Root'-website.
  Een gedetailleerd overzicht van de soorten behandelingen en de bindende en negatieve posities - in Wikipedia het item 'conversietherapie'.

  Groetjes, S. C. Levinger

 5. Rabbijn:
  Ik heb nu het antwoord ontvangen van de psychoanalytische samenleving in Israël op de "woorden van de rabbijnen":

  Als psychoanalytici die zich wijden aan een diep begrip van de menselijke psyche en hen helpen in hun nood door middel van psychotherapie, beschouwen we het als onze plicht om te protesteren tegen de beledigende uitspraken die recentelijk zijn gedaan door rabbijnen met betrekking tot de LGBT-gemeenschap. Beweert dat homoseksualiteit een mentale stoornis is, "afwijking", "handicap die psychologische behandeling vereist", is een ernstige schending van de menselijke waardigheid en vrijheid - en is in tegenspraak met de aanvaarde moderne positie en hedendaagse professionele kennis over seksuele geaardheid en identiteit. Het geven van 'mentale diagnoses' door rabbijnen en opvoeders die hiervoor niet zijn opgeleid, is fundamenteel verkeerd en we zien het uiten van dergelijke meningen eigenlijk als een reëel gevaar voor de zielen en zelfs het leven van de jongeren en hun families.
  Yossi Triast (voorzitter) - namens de Psychoanalytic Society in Israël
  En ik vraag me af of de man een idioot of een leugenaar is. Wat hij schrijft is natuurlijk volslagen onzin. Hij kan op de een of andere manier een standpunt innemen over de vraag of homoseksualiteit een perversie is of niet, maar het heeft weinig te maken met de professionele kennis die hij heeft. Hij lijkt dus een idioot te zijn. Hoewel het misschien een opzettelijke exploitatie van zijn beroepspet is om een ​​waardenagenda te promoten, is hij dan een leugenaar. Ik laat de lezer kiezen tussen de opties.

  1. Ik denk niet dat hij per se een idioot is. Er is daar een verontrustend gebrek aan bewustzijn, en het komt ook voor bij intelligente mensen. Als je jezelf lang genoeg met iets hersenspoelt, begin je te denken dat het waar en onuitputtelijk is. Helaas komt dit nogal eens voor.

 6. Terugkoppeling: Herken de expert Op regel en detail

laat een reactie achter