Over liefde: tussen emotie en geest (kolom 22)

בסבס

In het Torah-gedeelte van deze week (en ik smeek) verschijnt de parasja "En heb de Heer uw God lief" uit een recitatie van Shema, dat handelt over het gebod om de Heer lief te hebben. Toen ik vandaag de oproep hoorde, herinnerde ik me enkele van de gedachten die ik in het verleden had over liefde in het algemeen en de liefde van God in het bijzonder, en ik had een paar punten daarover aangescherpt.

Tussen emotie en geest bij beslissingen

Toen ik lesgaf op een yeshiva in Yeruham, waren er studenten die me vroegen over het kiezen van een partner, of ze de emotie (hart) of de geest moesten volgen. Ik antwoordde hen dat alleen na de geest, maar dat de geest rekening moet houden met wat het hart voelt (de emotionele verbinding, de chemie, met de partner) als een van de factoren bij zijn beslissing. Beslissingen op alle gebieden moeten in de geest worden genomen, en het is de taak van het hart om input te geven waarmee rekening moet worden gehouden, maar waar niet over wordt beslist. Hiervoor zijn twee mogelijke redenen: de ene is technisch. Achter het hart aan lopen kan tot verkeerde resultaten leiden. Emotie is niet altijd de enige of belangrijkste factor. De geest is evenwichtiger dan het hart. De tweede is substantieel. Wanneer je de teugels uit handen geeft, beslis je niet echt. Een beslissing is per definitie een mentale actie (of liever: vrijwillig), geen emotionele. Een beslissing wordt genomen door een bewust oordeel, terwijl de emotie voor zichzelf ontstaat en niet uit mijn eigen oordeel. In feite is wandelen naar het hart helemaal geen beslissing. Het is een besluiteloosheid, maar je door de omstandigheden laten meeslepen waar dan ook.

Tot nu toe is de veronderstelling dat hoewel liefde een kwestie van het hart is, het kiezen van een partner niet alleen een kwestie van liefde is. Zoals gezegd, emotie is slechts een van de factoren. Maar ik denk dat dat niet het hele plaatje is. Zelfs liefde zelf is niet alleen een emotie, en misschien is het niet eens het belangrijkste ervan.

Over liefde en lust

Wanneer Jakob zeven jaar voor Rachel heeft gewerkt, zegt de Schrift: "En er zullen in zijn ogen een paar dagen zijn in zijn liefde voor haar" (Genesis XNUMX:XNUMX). De vraag is bekend dat deze beschrijving het tegenovergestelde lijkt te zijn van onze gewone ervaring. Als iemand van iemand of iets houdt en op hem moet wachten, lijkt elke dag hem gewoonlijk een eeuwigheid. Terwijl hier het vers zegt dat zijn zeven dienstjaren hem een ​​paar dagen leken. Het is precies het tegenovergestelde van onze intuïtie. Er wordt vaak uitgelegd dat dit komt omdat Jacob van Rachel hield en niet van zichzelf. Iemand die van iets of iemand houdt en ze voor zichzelf wil, stelt zichzelf eigenlijk centraal. Het is zijn belang dat vervulling vereist, dus het is moeilijk voor hem om te wachten tot hij het wint. Hij houdt van zichzelf en niet van zijn partner. Maar als een man van zijn partner houdt en zijn acties worden voor haar gedaan en niet voor hem, dan lijkt zelfs jarenlang werk hem een ​​kleine prijs.

Don Yehuda Abarbanel maakt in zijn boek Conversations on Love, evenals de Spaanse filosoof, politicus en journalist Jose Ortega i Gast, in zijn boek Five Essays on Love onderscheid tussen liefde en lust. Beide leggen uit dat liefde een middelpuntvliedende emotie is, wat betekent dat de pijl van kracht naar buiten gericht is. Terwijl lust een centrifugale emotie is, dat wil zeggen, de pijl van de macht keert van buiten naar binnen, naar binnen. In liefde is hij die in het midden staat de geliefde, terwijl in lust hij die in het midden staat de minnaar is (of lust, of lust). Hij wil een minnaar voor zichzelf veroveren of winnen. Hierover hebben onze verkenners al gezegd (daar, daar): Een visser houdt van vis? Ja. Dus waarom eet hij ze op?!

In deze terminologie kan worden gezegd dat Jacob van Rachel hield en niet naar Rachel verlangde. Lust is bezitterig, wat betekent dat de lust hem iets anders ter beschikking wil stellen waar hij naar verlangt, dus hij kan niet wachten tot het al gebeurt. Elke dag lijkt voor hem een ​​eeuwigheid. Maar de minnaar wil aan een ander (de geliefde) geven, dus het stoort hem niet om jarenlang te werken als dat nodig is om het te laten gebeuren.

Wellicht kan aan dit onderscheid nog een dimensie worden toegevoegd. De mythologische metafoor voor het ontwaken van liefde is het kruis van Cupido dat in het hart van de minnaar zit. Deze metafoor verwijst naar liefde als een emotie die ontstaat in het hart van de minnaar vanwege een externe factor. Dit is niet zijn beslissing of oordeel. Maar deze beschrijving is meer geschikt voor lust dan voor liefde. In de liefde is er iets wezenlijkers en minder instinctiefs. Zelfs als het uit zichzelf lijkt te ontstaan ​​zonder wetten en regels en zonder discretie, kan het een latente discretie zijn, of het resultaat van mentaal en spiritueel werk dat voorafging aan het moment van zijn ontwaken. De geest die door mij is gebouwd, wordt gewekt door de manier waarop ik hem heb gevormd. Dus in liefde, in tegenstelling tot lust, is er een dimensie van discretie en verlangen en niet alleen een emotie die instinctief onafhankelijk van mij opkomt.

Liefde voor God: emotie en geest

Maimonides behandelt de liefde van God op twee plaatsen in zijn boek. In de basiswetten van de Thora bespreekt hij de wetten van de liefde van God en al hun afgeleiden, en ook in de wetten van berouw herhaalt hij ze kort (zoals in andere onderwerpen die nog een keer in de wetten van berouw terugkomen). Aan het begin van het tiende hoofdstuk van de Teshuvah behandelt hij het werk van de Heer voor haar naam en schrijft hij onder andere:

A. Laat niemand zeggen dat ik de geboden van de Thora doe en me bezighoud met de wijsheid ervan, zodat ik alle zegeningen kan ontvangen die erin zijn geschreven of zodat ik het leven van de volgende wereld kan hebben, en me terugtrek uit de overtredingen die door de Thora worden gewaarschuwd zodat ik kan ontsnappen Deze, die op deze manier werkt, is een werker van angst en niet de deugd van de profeten en niet de deugd van de wijzen, en God werkt niet op deze manier, maar de volkeren van het land en de vrouwen en kleintjes die hen opvoeden om in angst te werken totdat ze zich vermenigvuldigen en uit liefde werken.

B. De werker van liefde handelt met Torah en Matzah en bewandelt de paden van wijsheid, niet voor wat dan ook in de wereld en niet uit angst voor het kwaad en niet om het goede te erven, maar doet de waarheid omdat het waarheid is en het einde van het goede dat komt omdat ervan, en deze deugd is een zeer grote deugd. Hij werd bemind volgens welke hij werkte, maar niet uit liefde en het is de deugd waarin de Gezegende door Mozes werd geroepen, dat werd gezegd en u hield van de Heer, uw God, en terwijl een man de Heer liefheeft, zal de juiste liefde onmiddellijk alle matsa's uit liefde maken.

Maimonides identificeert in zijn woorden hier tussen het werk van God en zijn naam (d.w.z. niet voor enig extern belang) met de liefde voor hem. Bovendien definieert hij in Halacha XNUMX de liefde van God als het doen van de waarheid omdat het de waarheid is en niet om een ​​andere reden. Dit is een zeer filosofische en koude definitie, en zelfs vervreemdend. Er is hier geen emotionele dimensie. Gods liefde is om de waarheid te doen omdat hij de waarheid is, en dat is het. Daarom schrijft Maimonides dat deze liefde de deugd is van de wijzen (en niet de sentimentele). Dit is wat soms de 'intellectuele liefde van God' wordt genoemd.

En hier, onmiddellijk in de volgende halacha, schrijft hij het tegenovergestelde:

derde. En hoe is de juiste liefde dat hij van Gd houdt, een zeer intense en zeer intense liefde totdat zijn ziel gebonden is aan de liefde van Gd en er altijd in wordt vergist, zoals de zieke van liefde wiens geest niet vrij is van de liefde van die vrouw en hij vergist zich er altijd in op zaterdag. Hieruit zal de liefde van God zijn in de harten van Zijn minnaars die er altijd in dwalen zoals bevolen met heel je hart en met heel je ziel, en het is dat Salomo zei door een gelijkenis dat ik ziek ben van liefde, en elk lied van de gelijkenissen is voor dit doel.

Hier is liefde net zo heet en emotioneel als de liefde van een man voor een vrouw. Precies zoals beschreven in de beste romans, en vooral in het Hooglied. De minnaar is de liefde beu en vergist zich er altijd in. Hij kon haar op geen enkel moment afleiden.

Hoe verhoudt dit alles zich tot het koude intellectuele beeld dat in de vorige halacha werd beschreven? Was Maimonides in de war, of was hij vergeten wat hij daar schreef? Ik zal opmerken dat dit geen tegenstrijdigheid is die we vonden tussen twee verschillende plaatsen in zijn geschriften, of tussen Maimonides en wat er in de Talmoed wordt gezegd. Er zijn hier twee nauwe en opeenvolgende wetten die volledig verschillende talen van elkaar spreken.

Ik denk dat men hier moet oppassen voor een winstmislukking bij complementaire decodering. Als je een gelijkenis brengt om iets te illustreren, bevat de gelijkenis veel details en niet alle zijn relevant voor de boodschap en de gelijkenis. Men moet het belangrijkste punt vinden dat de gelijkenis leerde, en de rest van de details erin niet te nauw nemen. Ik denk dat de gelijkenis in Halacha XNUMX komt om te zeggen dat hoewel de liefde van God intellectueel en niet emotioneel is, er altijd fouten in gemaakt moeten worden en niet afgeleid moeten worden van het hart. De gelijkenis leert ons de blijvende liefde zoals in de liefde van een man voor een vrouw, maar niet noodzakelijk de emotionele aard van romantische liefde.

Voorbeeld van bekering, verzoening en vergeving

Ik ga nog even terug naar de gelukkige periode van Yeruham. Terwijl ik daar was, werd ik benaderd door de milieu-middelbare school in Sde Boker en gevraagd om de studenten en het personeel te spreken tijdens de Tien dagen van berouw over verzoening, vergeving en vergeving, maar niet in een religieuze context. Ik begon mijn opmerkingen met een vraag die ik tot hen richtte. Stel dat Ruben Simon slaat en hij heeft er een gewetensbezwaar over, dus besluit hij om hem te sussen. Hij verontschuldigt zich uit de grond van zijn hart en smeekt hem om hem te vergeven. Levy, aan de andere kant, sloeg ook Shimon (Shimon was waarschijnlijk de hoofdjongen van de klas), en hij heeft daar geen spijt van. Zijn hart kwelt hem niet, hij heeft geen emotie rond de zaak. Daar trekt hij zich echt niets van aan. Toch realiseert hij zich dat hij een slechte daad heeft begaan en Shimon heeft gekwetst, dus ook hij besluit om hem om vergeving te vragen. De engel Gabriël arriveert bij de ongelukkige Simon en onthult hem de diepten van de harten van Ruben en Levi, of misschien beseft Simon zelf dat dit is wat er in de harten van Ruben en Levi binnenin gebeurt. Wat zal hij doen? Accepteer je Reubens verontschuldiging? En hoe zit het met het verzoek van Levy? Welke van de verzoeken verdient meer vergeving?

Het is niet verwonderlijk dat de reacties van het publiek behoorlijk consistent waren. Het verzoek van Ruben is authentiek en verdient vergeving, maar Levy is hypocriet en er is geen reden om hem te vergeven. Aan de andere kant heb ik betoogd dat naar mijn mening de situatie precies het tegenovergestelde is. Rubens verontschuldiging is bedoeld om zijn gewetenswroeging te voeden. Hij werkt eigenlijk voor zichzelf (centrifugaal), uit eigen belang (om zijn buikpijn en gewetenswroeging te verzachten). Levy daarentegen doet een opmerkelijk zuivere daad. Hoewel hij geen buikpijn of hartpijn heeft, realiseert hij zich dat hij iets verkeerd heeft gedaan en dat het zijn plicht is om de gewonde Simon te sussen, dus doet hij wat van hem wordt verlangd en vraagt ​​hem om vergeving. Dit is een centrifugale actie, omdat het voor het slachtoffer wordt gedaan en niet voor zichzelf.

Hoewel Levy in zijn hart niets voelt, maar waarom is het belangrijk? Het is gewoon anders gebouwd dan Reuben. Zijn amygdala (die verantwoordelijk is voor empathie) is beschadigd en daarom functioneert zijn emotiecentrum niet normaal. Nou en?! En dat de aangeboren structuur van de mens deel zou moeten uitmaken van onze morele waardering voor hem? Integendeel, het is juist deze verwonding die hem in staat stelt om zuiverder, altruïstischer en vollediger te handelen, alleen in het belang van Shimon, en daarom verdient hij vergeving.[1]

Vanuit een andere hoek kan worden gezegd dat Reuben eigenlijk handelt uit emotie, terwijl Levy de handeling doet vanuit zijn eigen oordeel en oordeel. Morele waardering komt tot een persoon voor zijn beslissingen en niet voor de gevoelens en instincten die in hem opkomen of niet opkomen.

Emotie als oorzaak of gevolg

Ik wil niet zeggen dat schuld of wroeging noodzakelijkerwijs de moraliteit van de handeling of van de persoon tenietdoet. Als Levy Shimon om de juiste (centrifugale) redenen kalmeert, maar hij tegelijkertijd een schuldgevoel heeft na het letsel dat hij hem heeft toegebracht, is de handeling compleet en volledig puur. Zolang de reden dat hij het doet, is het niet de emotie, dat wil zeggen, het bedekken van de vuren in hem, maar het brengen van genezing aan de gekwelde Simon. Het bestaan ​​van de emotie, als het niet de oorzaak is van de verzoeningsdaad, mag de morele evaluatie en aanvaarding van het verzoek om vergeving niet in de weg staan. Een normaal mens heeft zo'n emotie (de amygdala is er verantwoordelijk voor), of hij dat nu wil of niet. Het is dus duidelijk dat dit de ontvangst van de aanvraag niet in de weg staat. Maar juist daarom is deze emotie hier ook niet van belang, omdat ze niet naar aanleiding van mijn beslissing ontstaat, maar uit zichzelf (het is een soort instinct). Instinct duidt niet op morele integriteit of nadeel. Onze moraliteit wordt bepaald door de beslissingen die we nemen en niet door de emoties of instincten die ongecontroleerd in ons opkomen. De emotionele dimensie bemoeit zich niet, maar is om dezelfde reden ook niet van belang voor morele waardering. Het bestaan ​​van emotie wordt verondersteld neutraal te zijn op het gebied van moreel oordeel.

Als de emotie wordt gecreëerd als gevolg van het bewuste begrip van de morele problematiek in de handeling, dan is het een indicatie van Rubens moraliteit. Maar nogmaals, Levy, die lijdt aan de amygdala en daarom niet zo'n emotie heeft ontwikkeld, heeft de juiste morele beslissing genomen en daarom verdient hij niet minder morele lof en waardering van Ruben. Het verschil tussen hem en Ruben zit alleen in hun hersenstructuur en niet in hun morele oordeel en besluit. Zoals gezegd is de structuur van de geest een neutraal feit en heeft het niets te maken met iemands morele waardering.

Evenzo schrijft de eigenaar van Tal Agli in zijn inleiding in de letter C:

En van wat ik erin zei, onthoud wat ik sommige mensen hoorde zeggen vanuit de weg van de geest met betrekking tot de studie van onze heilige Thora, en zeiden dat de leerling die innovaties vernieuwt en gelukkig is en van zijn studie geniet, de Thora niet bestudeert , Maar degene die leert en geniet van zijn leren, grijpt zowel in zijn leren als in het plezier zelf in.

En het is echt een bekende fout. Integendeel, omdat dit de essentie is van het gebod om de Thora te bestuderen, zes te zijn en gelukkig te zijn en te genieten van zijn studie, en dan worden de woorden van de Thora in zijn bloed verzwolgen. En aangezien hij genoot van de woorden van de Thora, raakte hij gehecht aan de Thora [en zie het commentaar van Rasji Sanhedrin Noach. DH en lijm].

Die "foute" denken dat wie gelukkig is en geniet van de studie, dit schaadt de religieuze waarde van zijn studie, aangezien het gedaan wordt omwille van het plezier en niet omwille van de hemel (= omwille van zichzelf). Maar dit is een vergissing. Vreugde en plezier doen niets af aan de religieuze waarde van de handeling.

Maar dit is slechts één kant van de medaille. Hij voegt dan zijn andere kant toe:

En Modina, dat de leerling niet omwille van de mitswa van studie is, alleen omdat hij plezier heeft in zijn studie, want het heet leren niet omwille van zichzelf, aangezien hij matzah eet niet omwille van mitswa alleen voor de omwille van eetplezier; En ze zeiden: "Hij zal zich nooit inlaten met iets anders dan haar naam, die niet in haar hoofd is." Maar hij leert omwille van een mitswa en geniet van zijn studie, want het is een studie voor zijn naam, en het is allemaal heilig, omdat het plezier ook een mitswa is.

Dat wil zeggen, vreugde en plezier doen niets af aan de waarde van de handeling, zolang ze er als bijwerking aan gehecht zijn. Maar als een persoon leert voor plezier en vreugde, d.w.z. dat zijn de motivaties voor zijn leren, dan is het beslist niet leren omwille van zichzelf. Hier hadden ze gelijk "fout". In onze terminologie wordt gezegd dat hun fout niet is te denken dat de studie niet op een centrifugale manier moet worden uitgevoerd. Integendeel, ze hebben volkomen gelijk. Hun fout is dat het bestaan ​​van plezier en vreugde naar hun mening aangeeft dat dit een centrifugale handeling is. Het is echt niet nodig. Soms zijn plezier en vreugde emoties die alleen ontstaan ​​als gevolg van leren en daar geen reden voor vormen.

Terug naar de liefde van God

De conclusie die uit de zaken tot dusver naar voren komt, is dat het beeld dat ik in het begin heb beschreven onvolledig is en dat de situatie complexer is. Ik maakte onderscheid tussen liefde (centrifugaal) en lust (centrifugaal). Toen maakte ik onderscheid tussen emotionele en intellectuele liefde, en we zagen dat Maimonides een intellectueel-intellectuele in plaats van emotionele liefde van God nodig heeft. De beschrijving in de laatste alinea's kan uitleggen waarom.

Wanneer liefde emotioneel is, heeft het meestal een middelpuntzoekende dimensie. Als ik een sterk gevoel van emotionele liefde voor een bepaalde persoon voel, dan hebben de acties die ik onderneem om die te winnen een dimensie die me aanspreekt. Ik steun mijn emotie en wil het emotionele gebrek dat ik voel opvullen zolang ik het niet heb verworven. Zelfs als het liefde is en geen lust, zolang het een emotionele dimensie heeft, gaat het om dubbele actierichtingen. Ik werk niet alleen voor de geliefde of geliefde, maar ook voor mezelf. Daarentegen is pure mentale liefde zonder emotionele dimensie per definitie een pure centrifugale actie. Ik heb geen gebrek en ik belet emoties in mij niet dat ik ze moet ondersteunen, maar werk alleen in het belang van de geliefde. Daarom is pure liefde een intellectuele, platonische liefde. Als hierdoor een emotie wordt gecreëerd, kan het geen pijn doen, maar alleen zolang het een resultaat is en geen deel uitmaakt van de reden en motivatie voor mijn acties.

Het gebod van liefde

Dit kan de vraag verklaren hoe iemand de liefde van God kan afdwingen, en liefde in het algemeen (er is ook het gebod om het gejuich en de liefde van de vreemdeling lief te hebben). Als liefde een emotie is, dan ontstaat het instinctief, dat is niet aan mij. Dus wat betekent het gebod om lief te hebben? Maar als liefde het resultaat is van mentaal oordeel en niet louter emotie, dan is er ruimte om het samen te brengen.

In dit verband is het slechts een opmerking dat kan worden aangetoond dat alle geboden die te maken hebben met emoties als liefde en haat, niet tot emotie maar tot onze intellectuele dimensie leiden.[2] Als voorbeeld stelt R. Yitzchak Hutner een vraag die hem werd gesteld hoe Maimonides het gebod om van Hagar te houden in ons quorum opsomt, aangezien het is opgenomen in het gebod om lief te hebben. Hagar is een jood en moet als zodanig bemind worden omdat hij een jood is, dus wat voegt het gebod om van Hagar te houden toe? Daarom, als ik een vreemdeling liefheb omdat hij een Jood is, zoals ik elke Jood liefheb, heb ik me niet aan het gebod gehouden om een ​​vreemdeling lief te hebben. Daarom, legt RIA uit, is er hier geen duplicatie en heeft elke mitswa zijn eigen inhoud en vorm van bestaan.

Dit betekent dat het gebod om van Hagar te houden intellectueel is en niet emotioneel. Het houdt mijn beslissing in om van hem te houden om die en die reden. Dit is geen liefde die mij instinctief van zichzelf zou moeten doordringen. Hier is niets voor het team aan, aangezien mitswot een beroep doet op onze beslissingen en niet op onze emoties.

Chazals preek over de liefde voor gejuich somt een verzameling acties op die we moeten uitvoeren. En zo stelt Maimonides het aan het begin van het vierde vers van de Heer, maar:

Mitzvah maakte van hun woorden om de zieken te bezoeken en de rouwenden te troosten en de doden eruit te halen, en de bruid binnen te brengen en de gasten te vergezellen, en alle begrafenisbehoeften te regelen, op de schouder te dragen, en lila voor hem en rouw en graaf en begraaf, en verheug de bruid en bruidegom, Shiur, ook al zijn al deze matzahs ​​uit hun woorden, ze zijn in het algemeen en heb je naaste lief als jezelf, alle dingen die je wilt dat anderen je aandoen, je maakte hen tot je broer in de Thora en matzahs.

Nogmaals, het lijkt erop dat de mitswa van liefdevolle liefde niet over emotie gaat, maar over daden.[5]

Dit blijkt ook uit het vers in onze parasja dat zegt:

Immers, en toen, en dus echter,

Liefde vertaalt zich in actie. En zo is het ook met de verzen in Parashat Akev (volgende week genoemd. Deuteronomium XNUMX: XNUMX):

En gij zult de God van uw God liefhebben, en zijn bevel, en zijn inzettingen, en zijn oordelen, en zijn oordelen, al de dagen;

Bovendien eisen wijzen ook de verzen in onze parasja over de praktische implicaties (Brachot SA AB):

En in elke staat - Tanya, zegt R. Eliezer, als er in je hele ziel wordt gezegd waarom het in je hele land wordt gezegd, en als er in je hele land wordt gezegd waarom het in je hele ziel wordt gezegd, tenzij je een persoon wiens lichaam hem dierbaar is, Dit wordt in alle madad gezegd.

Spreekt liefde een object of zijn titels aan?

In mijn twee karren- en ballonboeken in de tweede poort maakte ik onderscheid tussen het object en zijn kenmerken of titels. De tafel voor mij heeft veel kenmerken: hij is van hout, hij heeft vier poten, hij is lang, comfortabel, bruin, rond en meer en meer. Maar wat is de tafel zelf? Sommigen zouden zeggen dat de tafel niets anders is dan deze verzameling kenmerken (waarschijnlijk neemt de filosoof Leibniz aan). In mijn boek daar betoogde ik dat dit niet waar is. De tafel is iets anders dan de verzameling kenmerken. Het is juister om te zeggen dat hij de kwaliteiten heeft. Deze eigenschappen zijn zijn eigenschappen.[6]

Als een object niets anders was dan een verzameling eigenschappen, dan was er geen belemmering voor het maken van een object uit een verzameling eigenschappen. De groente van de jadesteen aan de vinger van een bepaalde persoon met het vierkant van de tafel naast me en de luchtigheid van de cumulonimbuswolken boven ons zullen bijvoorbeeld ook een legitiem object zijn. waarom niet? Omdat er geen object is dat al deze eigenschappen heeft. Ze behoren tot verschillende objecten. Maar als een object niets anders is dan een verzameling eigenschappen, dan is dat onmogelijk te zeggen. De conclusie is dat een object geen verzameling eigenschappen is. Er is een verzameling functies die het kenmerken.

Vrijwel alles wat er over een object, zoals de tafel, wordt gezegd, vormt een statement over de eigenschappen ervan. Als we zeggen dat het bruin of hout of lang of comfortabel is, zijn dit al zijn kenmerken. Is het ook mogelijk dat uitspraken betrekking hebben op de tafel zelf (zijn botten)? Ik denk dat er zulke uitspraken zijn. Bijvoorbeeld de verklaring dat de tabel bestaat. Het bestaan ​​is geen kenmerk van de tafel, maar een argument over de tafel zelf.[8] In feite is mijn bewering van hierboven dat er zoiets bestaat als een tabel die verder gaat dan de verzameling kenmerken, de bewering dat de tabel bestaat, en het is duidelijk dat hij er ook mee te maken heeft en niet alleen met zijn kenmerken. Ik denk dat zelfs de bewering dat de tafel één object is en niet twee, een bewering over zichzelf is en geen beschrijving of kenmerk ervan.

Toen ik jaren geleden dit onderscheid behandelde, merkte een van mijn studenten op dat liefde voor iemand volgens haar ook draait om de botten van de minnaar en niet om zijn kwaliteiten. Eigenschappen zijn de manier om hem te ontmoeten, maar dan keert liefde zich naar de bezitter van de eigenschappen en niet naar de eigenschappen, dus het kan overleven, zelfs als de eigenschappen op de een of andere manier veranderen. Misschien is dit wat de wijzen zeiden in Pirkei Avot: En alle liefde die van niets afhankelijk is - vernietig niets en vernietig liefde."

Nog een verklaring voor het verbod op buitenlands werk

Dit beeld werpt wellicht meer licht op het verbod op buitenlandse arbeid. In onze parasja (en ik zal smeken) verlengt de Torah het verbod op buitenlandse arbeid. De Haftara (Jesaja hoofdstuk M) gaat ook over de andere kant, de niet-vervulling van God:

Nhmo Nhmo Ami Iamr uw Gd: Dbro op hartelijke Iroslm en Krao Alih Ci weer Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole lezer wildernis Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Gia Insa en Cl mount en Gbah Isflo en Hih Hakb Lmisor en Hrcsim Lbkah: Virtzer Majeker: Nadshading om hem te doden op de slaapkamer Irah Bzrao Ikbtz Tlaim en Bhiko Isa Alot Inhl: S. Who Mdd Bsalo water en Smim Bzrt Tcn en Cl Bsls Afr earth en Skl Bfls Hrim en Gbaot Bmaznim: Who Tcn Bij wind Ikok en Ais Atzto Iodiano: Wie Noatzlmho Barh en Ibinh Msft en Ilmdho wijsheid en Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli en Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: en Lbnon is er niet Di Bar en Hito is er niet Di Aolh: S Cl Hgoim Cain Ngdo Mafs en Tho Nhsbo voor hem: en Al Who Tdmion god en Mh Dmot Tarco voor hem: Hfsl Nsc ambachtsman en Tzrf Bzhb Irkano en Rtkot zilver goudsmid: Hmscn De geweldige tijd om naar de wereld te gaan Th Cdk hemel en Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: woede Bl Ntao woede Bl Zrao woede Bl Srs Bartz Gzam Hetzelfde als Nsf Bhm en Ibso en Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni en Asoh Iamr heilig: Sao piek Ainicm en Rao Who Bra Dit zijn de Hmotzia In het aantal van hun leger voor iedereen in de naam van de Heer zal hij de meeste van hen noemen en de kracht trotseren van een man die niemand afwezig is:

Dit hoofdstuk behandelt het feit dat Gd geen lichaamsbeeld heeft. Het is niet mogelijk om een ​​personage voor hem te bewerken en hem te vergelijken met iets anders dat ons bekend is. Dus hoe neem je nog steeds contact met hem op? Hoe bereik je het of realiseer je je dat het bestaat? De verzen hier beantwoorden dit: alleen intellectueel. We zien zijn acties en daaruit concluderen we dat hij bestaat en dat hij machtig is. Hij creëert instellingen van het land (schiep de wereld) en zit op de cirkel van het land (beheert het). "Kijk eens wie degenen heeft geschapen die in de naam van Yikra in het getal van hun leger voor iedereen uitgeven."

In termen van de vorige sectie kan worden gezegd dat Gd geen vorm heeft, dat wil zeggen, het heeft geen kenmerken die door ons worden waargenomen. We zien het niet en ervaren er geen zintuiglijke ervaring mee. We kunnen conclusies trekken uit zijn acties (in de terminologie van de tussenliggende filosofie heeft het actietitels en geen objecttitels).

Emotionele liefde kan worden gevormd voor een object dat direct aan ons verkoopt, dat we zien of ervaren. Na de ervaring en de directe zintuiglijke ontmoeting kan de liefde die ontstaat zich tot in de botten wenden, maar dit vereist de bemiddeling van de titels en kenmerken van de geliefde. Via hen ontmoeten we hem. Het is daarom moeilijk te beargumenteren dat er een emotionele liefde is voor een entiteit die we alleen bereiken door middel van argumenten en intellectuele gevolgtrekkingen, en we hebben geen manier om er direct observerend contact mee te maken. Ik denk dat de weg van de intellectuele liefde hier voornamelijk voor ons openstaat.

Als dat zo is, is het geen wonder dat de sidra en de haftara handelen over de abstractie van God, als de sidra het gebod brengt om van hem te houden. Bij het internaliseren van de abstractie van God, is de voor de hand liggende conclusie dat liefde voor Hem alleen op het intellectuele vlak moet en kan zijn en niet op het emotionele vlak. Zoals gezegd is dit geen nadeel want zoals we hebben gezien is het juist de puurste en meest complete liefde van allemaal. Het is mogelijk dat deze liefde ook voor hem een ​​gevoel van liefde oproept, maar dit is hoogstens een aanhangsel. Een onbeduidend deel van de intellectuele liefde van God. Zo'n emotie kan niet de primaire trigger zijn, omdat er niets op aan te merken valt. Zoals ik al zei, wordt een emotie van liefde waargenomen in het beeld van de geliefde, en het bestaat niet in God.

Misschien is hier een andere dimensie te zien in het verbod op buitenlandse arbeid. Als iemand een figuur voor God schept, die probeert te veranderen in een waargenomen object waarmee men een directe cognitieve verbinding kan vormen, dan kan liefde voor hem emotioneel worden, een die een middelpuntzoekend karakter heeft dat de minnaar in plaats van de geliefde op de eerste plaats zet. centrum. Gd eist daarom in onze haftara om te internaliseren dat er geen manier is om het te imiteren (om er een personage van te maken), en de manier om het te bereiken is filosofisch-intellectueel, door gevolgtrekkingen. Daarom zal de liefde voor hem, waar de affaire over gaat, ook zo'n karakter hebben.

סיכום

Ik denk dat er nogal wat scherven van buitenlands werk zijn in de religieuze perceptie van velen van ons. Mensen denken dat koud religieus werk een nadeel is, maar hier heb ik geprobeerd aan te tonen dat het een meer complete en pure dimensie heeft. Emotionele liefde klampt zich gewoonlijk vast aan een of andere figuur van God, dus het kan lijden onder de buitenlandse aanbiddingsaccessoires. Ik heb hier geprobeerd te argumenteren ten gunste van de stelling dat de liefde van God verondersteld wordt nogal platonisch, intellectueel en emotioneel vervreemd te zijn.

[1] Het is waar dat als Levy's amygdala beschadigd is, het heel moeilijk, en misschien zelfs onmogelijk, voor hem zal zijn om te begrijpen wat hij deed. Hij begrijpt niet wat een emotionele verwonding is en waarom het Simon pijn doet. Daarom zal een verwonding aan de amygdala hem misschien niet in staat stellen de betekenis van zijn actie te begrijpen, en hij zal niet denken dat hij zich moet verontschuldigen. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat dit een andere functie van de amygdala is, die in ons geval minder belangrijk is. Mijn stelling is dat als hij theoretisch begrijpt dat hij Simon pijn heeft gedaan, ook al kwelt het hem niet, het verzoek om vergeving volledig en puur is. Zijn gevoelens zijn niet echt belangrijk. Het is waar dat hij dit technisch gezien misschien niet had gedaan zonder dergelijke gevoelens te hebben, omdat hij de ernst van de handeling en de betekenis ervan niet zou hebben begrepen. Maar dit is een puur technische kwestie. Het kan te maken hebben met mijn opening dat het de geest is die beslissingen neemt, en dat de emoties een van de factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

Het doet me denken aan een lezing die ik ooit op TED hoorde van een neuroloog met hersenbeschadiging en niet in staat om emoties te ervaren. Ze leerde deze emotionele acties technisch na te bootsen. Zoals John Nash (bekend van Sylvia Nassers boek Wonders of Reason en de film die daarop volgde), die een denkbeeldige menselijke omgeving ervoer en leerde die op een volledig technische manier te negeren. Hij was ervan overtuigd dat er echt mensen om hem heen waren, maar hij leerde dat dit illusies waren en dat hij ze moest negeren, ook al bestond de ervaring nog volop in hem. Voor het doel van onze discussie zullen we Levy zien als een amygdala zonder emotioneel empathisch vermogen, die intellectueel en koel (zonder emotie) heeft geleerd te begrijpen dat dergelijke of andere acties mensen schade berokkenen, en vergiffenis moet worden gezocht om hen te sussen. Neem ook aan dat het verzoek om vergiffenis voor hem net zo moeilijk is als voor iemand die voelt, anders zou men kunnen argumenteren dat een dergelijke handeling niet gewaardeerd zou moeten worden als hij geen mentale prijzen rekent van degene die het doet.

[2] Zie dit in detail in het elfde boek in de Talmudic Logic Series, The Platonic Character of the Talmud, Michael Avraham, Israel Belfer, Dov Gabay and Uri Shield, Londen 2014, in het tweede deel. 

[3] Maimonides stelt in zijn wortels dat dubbele mitswot die niet iets vernieuwen buiten de mitswa van een andere abonnee niet meegeteld mag worden.

[4] En het is niet hetzelfde als het gebod om de volwassenheid waarin te houden. Zie daar onze opmerkingen.

[5] Hoewel dit geboden zijn uit de woorden van schriftgeleerden, en ogenschijnlijk is het gebod Dauriyta ja op emotie, maar wie deze daden verricht uit liefde voor zijn medemens vervult hierin ook de mitswa Dauriyta. Maar er is geen belemmering voor de taal van Maimonides hier om te begrijpen dat zelfs de Dauriyta mitswa die feitelijk gaat over de relatie met lofprijzing mentaal en niet emotioneel kan zijn, zoals we hier hebben uitgelegd.

[6] Zoals ik daar heb uitgelegd, houdt dit onderscheid verband met het Aristotelische onderscheid tussen object en geval of materie en vorm, en in Kants filosofie met het onderscheid tussen het ding zelf (de nuumana) om te spreken zoals het voor onze ogen lijkt (de fenomeen).

[7] Zie daar de voorbeelden die ik gaf uit het geniale verhaal van de Argentijnse schrijver Borges, "Ochber, Telen, Artius", in duinen vertaald door Yoram Bronowski.

[8] Ik heb daar laten zien dat bewijs kan worden ontleend aan het ontologische argument voor het bestaan ​​van God. Als het bestaan ​​van een ding zijn attribuut is, want dan kan het bestaan ​​van God worden bewezen vanuit zijn concept, wat onwaarschijnlijk is. Zie echter een gedetailleerde bespreking van dit argument in het eerste notitieboekje op de site. Daar heb ik geprobeerd aan te tonen dat het argument niet ongegrond is (zelfs als het niet nodig is).

16 gedachten over "Over liefde: tussen emotie en geest (kolom 22)"

 1. Isaak:
  Wat betekent 'intellectuele liefde', aangezien liefde een emotie is?
  Of is dit een vergissing en betekent het eigenlijk een verwijzing en verbinding met een ander - en in 'mentaal' is de bedoeling niet voor analytisch begrip maar voor intuïtie dat het juiste is om te doen?
  En wat betreft de gelijkenis van liefde, het betekent misschien niet dat liefde emotioneel is, maar de essentie van de gelijkenis is het feit dat een persoon 'niet' niet altijd fouten kan maken .. en niet alleen een positief dat op elk moment zal bereiken ... Misschien is het het feit dat deze intuïtie de hele persoon 'overwint'.
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Mijn stelling is dat dat niet zo is. Emotie is hoogstens een teken van liefde en niet van liefde zelf. Liefde zelf is een beslissing van discretie, behalve dat als de emotie opkomt, ik waarschijnlijk een beslissing heb genomen.
  Ik zie niet in wat het betekent om analytisch te zijn. Dit is een beslissing dat dit het juiste is om te doen, zoals Maimonides schreef in het tweede vers.
  Als de gelijkenis niet komt om mijn plicht te verduidelijken, wat heeft het dan voor zin? Hij vertelt me ​​wat er met mij van hemzelf zal gebeuren? Hij kwam waarschijnlijk om te beschrijven wat mijn plicht was om te doen.

 2. Isaak:
  Blijkbaar is er een verschil tussen 'werk uit liefde' waarin de rabbijn de post afhandelde, en 'mitzvot ahavat ha' (waarin Maimonides de wetten van Yishuv behandelt).
  In de Halachot behandelt Teshuvah Maimonides wat Eden ertoe brengt de naam te aanbidden - en inderdaad, de woorden van de rabbijn zijn overtuigend...
  Maar vanwege het feit dat het een mitswa is, gaat de mitswa van de liefde van G'D niet over wat een persoon aan het werk brengt, maar het is de plicht van hem om zich te ontwikkelen (zoals de woorden van Hagli Tal - vreugde die de helft van de plicht ontwikkelt)... Schepping observeren
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Helemaal mee eens. Dit is inderdaad de relatie tussen de fundamentele wetten van de Thora en de Teshuvah. En toch identificeert hij in H. Teshuvah liefde met het doen van de waarheid, omdat het waarheid is. Wat zit daar tussen en de emotie? Het is waarschijnlijk dat de liefde waarmee beide plaatsen zich bezighouden dezelfde liefde is. In de elementaire Thora schrijft hij dat liefde wordt bereikt door de schepping te observeren (dit is de gevolgtrekking waar ik het over heb gehad), en in de Teshuvah legt hij uit dat de betekenis ervan met betrekking tot het werken vanuit liefde de waarheid is, omdat het waarheid is. En het zijn mijn woorden.
  ------------------------------
  Isaak:
  Het concept van ontzag is zeker anders tussen de Yeshiva en de Halachot Teshuvah
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Dit is een zeer vreemde logica. Wanneer we het hebben over werken om geld te verdienen en praten over iets kopen met geld, verschijnt de term 'geld' dan in verschillende betekenissen? Dus waarom verschijnt de term 'liefde' in twee verschillende betekenissen als je liefde voelt of wanneer je iets uit liefde doet?
  Met betrekking tot ontzag moet ook de relatie tussen ontzag voor verhoging en ontzag voor straf worden besproken. Als hetzelfde begrip wordt gebruikt, moet het dezelfde betekenis hebben, of minder met voldoende verband tussen de betekenissen. In beide gevallen is het ontzag hetzelfde, en het verschil zit hem in de vraag wat het ontzag, de straf of de verhoging oproept.

 3. Josef:
  De interpretatie in Halacha C klinkt mij wat smal in de oren.
  Het is moeilijk om de ervaringsdimensie los te koppelen van de woorden van Maimonides en te zeggen dat hij alleen waarschuwt voor 'afschaffing van de Thora'. Het lijkt zeker een diepe ervaring van de Godminnaar te beschrijven dat het enige ter wereld dat hem aangaat de liefde van God is. Ik ben het helemaal niet eens met de veronderstelling van het artikel dat een emotionele ervaring de minnaar centraal stelt en alleen vervreemde liefde de geliefde centraal stelt. Het lijkt mij dat er een niveau is boven de koude vervreemding en het is wanneer de wil van de minnaar versmelt met de wil van de geliefde en de vervulling van de wil van de geliefde de vervulling van de wil van de minnaar wordt en vice versa in termen van "doe uw wil zoals hij wil". In deze liefde is het niet mogelijk om te praten over een minnaar of een geliefde in het midden, maar over één gemeenschappelijk verlangen naar beide. Naar mijn mening spreekt Maimonides hierover wanneer hij spreekt over het verlangen van de minnaar van God. Het is niet in tegenspraak met het doen van de waarheid, omdat het een waarheid is die kan voortkomen uit een verlangen naar de waarheid.
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Hallo Jozef.
  1. Mij lijkt het niet zo moeilijk. Ik gaf commentaar op de juiste behandeling van gelijkenissen.
  2. De veronderstelling in het artikel is niet dat de emotionele ervaring de minnaar centraal stelt, maar dat het meestal ook zo'n dimensie heeft (het is erbij betrokken).
  De kwestie van deze mystieke associatie is erg moeilijk voor mij en ik denk niet dat het praktisch is, vooral niet met betrekking tot een abstract en ongrijpbaar object zoals God, zoals ik heb geschreven.
  4. Ook al is het misschien niet in tegenspraak met het doen van de waarheid omdat het waar is, maar het is zeker niet hetzelfde voor hem. Maimonides identificeert dit met liefde.

 4. Mordechai:
  Zoals gewoonlijk, interessant en tot nadenken stemmend.

  Tegelijkertijd is de betekenis in Maimonides niet alleen 'een beetje bedroefd', en zelfs niet een grote urgentie, het is gewoon een verdraaiing (in vergeving). Maimonides deed zijn best om een ​​emotionele toestand te beschrijven, en u dwingt hem te zeggen dat het nog steeds iets rationeels en vervreemdends is (zoals u het definieert) [en de opmerking over het 'falen' met betrekking tot gelijkenissen is in onze ogen helemaal niet overtuigend. context, want hier is niet alleen het negeren van gelijkenissen].

  Wat betreft de algemene vraag naar de essentie van emotie, moet worden opgemerkt dat elke emotie het resultaat is van een of andere mentale kennis. De angst voor een slang komt voort uit onze kennis dat het gevaarlijk is. Een klein kind zal niet bang zijn om met een slang te spelen.
  Het is daarom onjuist om te zeggen dat emotie slechts een instinct is. Is een instinct dat wordt geactiveerd als gevolg van een bepaalde waarneming. Dus een persoon die geen hersenbeschadiging heeft en geen emotie in hem opkomt na zijn verwonding aan iemand anders, blijkt dat zijn morele waarneming gebrekkig is.

  Naar mijn mening is dit ook de bedoeling van Maimonides. Naarmate iemands besef van de waarheid groeit, groeit ook het gevoel van liefde in zijn hart. Het lijkt me dat dingen later in het hoofdstuk (Halacha XNUMX) duidelijk worden:
  Het is een bekende en duidelijke zaak dat de liefde van God niet in het hart van een persoon is gebonden - totdat hij het altijd op de juiste manier bereikt en alles in de wereld achterlaat behalve haar, zoals hij beval en zei 'met heel je hart en met heel je ziel ' - maar met een mening die hij wist. En volgens de mening zal er liefde zijn, als een beetje en als veel veel."
  Expliciet hier: a. Liefde is een emotie die bindt in het hart van een persoon.
  B. Het gebod in de Thora gaat over emotie.
  derde. Aangezien deze emotie een resultaat is van de geest,
  De betekenis van het gebod om God lief te hebben is vermenigvuldigen in de geest van God.
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Hallo Mordechai.
  Ik zag in de woorden van Maimonides hier niet dat het een emotie is. Het is een bewustzijn, maar niet noodzakelijk een emotie. Je negeert ook de relatie tussen de B en C waar ik in mijn opmerkingen voor stond.
  Maar buiten dit alles heb ik in principe geen probleem met je woorden, want zelfs in je methode is de taak die op ons rust nog steeds de cognitieve taak, weten en weten, en niet emotie. Het gevoel dat als het daardoor ontstaat - ontstaat, en zo niet - dan niet. Daarom ontstaat er uiteindelijk emotie zonder onze controle. De informatie en het leren is in onze handen, en de emotie is hoogstens een resultaat. Dus wat is het verschil tussen wat u aanbiedt en wat ik heb geschreven?
  Een CPM voor een persoon wiens hersenen beschadigd zijn en niet in staat zijn lief te hebben. Denk je dat zo iemand het gebod van Gods liefde niet kan houden? Volgens mij wel.

  Tot slot, als u de halacha in Rambam al hebt geciteerd, waarom onderbrak u die dan? Hier is de volledige taal:

  Het is bekend en duidelijk dat de liefde van de Gezegende niet in het hart van een persoon is gebonden totdat hij het altijd op de juiste manier bereikt en alles in de wereld behalve dat achterlaat, zoals hij beval en met heel je hart en ziel zei: "De Gezegende houdt niet weinig en veel van, daarom moet de mens zelf samen de wijsheden en intellecten begrijpen die hem informeren over zijn cono als de macht die de mens heeft om te begrijpen en te bereiken, zoals we hebben gezien in de fundamentele wetten van de Thora.

  Het is ons duidelijk dat dit een mening is en geen emotie. En hoogstens is de emotie een product van de geest. De plicht om God lief te hebben ligt niet in de emotie, maar in de geest. En NPM voor hersenletsel.
  En hoe is het mogelijk om niet te eindigen met de woorden van de rabbijn om het daar te bereiken:

  Iets bekend en duidelijk, enz. AA is de dwaasheid we wisten niet waarom het een zaak van richting is, en we interpreteren het in twee zaken de taal van een gedicht als een dwaasheid voor David, en een andere zaak voor haar liefde zal bereiken in uw zaken die u niet zult betalen aandacht voor hen

  Tot zover goed voor vanavond.
  ------------------------------
  Mordechai:
  1. Naar mijn mening is de uitdrukking 'in iemands hart gebonden' meer geschikt voor emotie dan voor bewustzijn.
  2. De relatie tussen de B en de C is van oorzaak en gevolg. Dat wil zeggen: de geest leidt tot liefde. Liefde brengt werk op haar naam (het is geen liefde maar 'werk uit liefde', oftewel: werk dat voortkomt uit liefde).
  Seder is in de woorden van Maimonides gerelateerd aan het onderwerp - zijn onderwerp is niet het gebod van de liefde van God (dit is het onderwerp in de fundamenten van de Thora) maar het werk van God, en wanneer hij komt om het uitstekende werk uit te leggen hij legt zijn karakter uit (zijn naam - II) en zijn bron), en legt later uit hoe deze liefde te bereiken (Da'at - HV).
  Dit wordt uitgelegd in de woorden van Maimonides aan het einde van Halacha XNUMX: Vervolgens legt C in Halacha uit wat echte liefde is.
  3. Het verschil tussen onze woorden is zeer substantieel. Naar mijn mening is het naleven van de mitswa in emotie, dat wil zeggen: de emotie staat heel centraal en niet een marginaal en onnodig product. Hij die 'Platonische en vervreemde 'liefde voor God' in acht neemt, houdt zich niet aan de mitswa. Als hij gewond raakt in de amygdala, wordt hij gewoon verkracht.
  4. Ik begreep niet wat het citaat uit de voortzetting van Maimonides' taal toevoegde
  (De woorden "houdt niet van de Gezegende [maar naar mening...]" komen niet voor in de Frenkel-editie, dus ik heb ze niet geciteerd, maar de betekenis is hetzelfde. Liefde "als de bewoording van de patronen, maar het was alleen voor de duidelijkheid, en ook hier is de betekenis hetzelfde)
  ------------------------------
  Rabbijn:
  1. Goed. Daar ben ik echt niet zeker van.2. Ik ben het met dit alles eens. En toch de waarheid doen omdat het een waarheid is, lijkt mij niet gerelateerd aan de emotie liefde maar aan een cognitieve beslissing (misschien gaat de emotie liefde ermee gepaard, hoewel niet noodzakelijk. Zie mijn vorige post).
  3. Dus ik blijf vragen waarom we een team moeten vormen voor iets dat vanzelf ontstaat? De mitswa is hoogstens het verdiepen van de kennis en het intellectuele werk, en de liefde die daarna vanzelf ontstaat (gezegend is de gelovige) is hoogstens een indicatie dat je het hebt gedaan. Vandaar dat degene wiens geest beschadigd is, niet verkracht wordt, maar de mitswa volledig gehoorzaamt. We hebben hier geen teken van, maar God weet het en is de beste.
  4. Het citaat uit het vervolg van Maimonides' taal spreekt van een identificatie tussen liefde en weten, of hoogstens dat liefde een neveneffect is van weten.
  ------------------------------
  Mordechai:
  Het lijkt mij dat we onze standpunten voldoende hebben verduidelijkt.
  Even over je terugkerende vraag: de dingen zijn heel eenvoudig.
  God gebiedt ons te voelen. Ja!
  Maar wat is de manier om het te doen? Om meningen te vermenigvuldigen.
  Wetenschappelijke stijl: naleving van de mitswa - emotie, daad van mitswa - veelheid aan meningen.
  (De woorden van Rabbi Solovitchik met betrekking tot sommige mitswot zijn beroemd: gebed,
  Maar en antwoord dat het naleven van de mitswa in het hart is).
  Als je bereid bent de theoretische mogelijkheid te accepteren 'zorg om emoties'
  Van ons en niet alleen van onze acties en meningen, dus dingen zijn heel begrijpelijk en helemaal niet raadselachtig.
  Dan is de emotie niet alleen een onnodig 'bijproduct', maar het lichaam van de mitswa.
  (En hier zijn de beroemde woorden van de Rab'a over niet begeren gerelateerd.
  Daar gebruikt hij hetzelfde principe: als je bewustzijn recht is,
  In ieder geval zal het gevoel van hebzucht niet ontstaan)

 5. B':
  U beweert in feite dat een persoon die handelt volgens het intellect en niet volgens de emotie slechts een vrij man is, bijvoorbeeld, de liefde van God is intellectueel en niet emotioneel, maar schijnbaar kan worden gezegd dat net als een persoon die zijn gevoelens verhindert, is eraan gebonden en niet een vrij man, zo kan een persoon die handelt volgens Een geest die gebonden is aan zijn geest en niet een vrije, je beweert ook specifiek over liefde dat emotionele opperste liefde emotioneel is omdat het het intellect dat zich tot de ander wendt niet om de emoties (jezelf) te ondersteunen maar dit intellect houdt ook jezelf in stand hoe is het verschil in egocentrisme tussen de twee gevallen?
  Ik herinner je eraan dat je genoten hebt van de discussie toen we eenmaal spraken en je vertelde me dat je moest schrijven over het onderwerp dat alleen een persoon die zijn leven leidt volgens Halacha een rationeel persoon is, en over het unieke karakter van Talmoed en Halacha om abstracte ideeën te nemen en verwerken in de praktijk.
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Het kan worden gezegd dat de geest en emotie twee verschillende functies zijn met dezelfde status. Maar bij een mentale beslissing is de wil betrokken, terwijl de emotie een instinct is dat mij wordt opgedrongen. Ik heb dit uitgebreid in mijn Freedom Science-boeken. bedankt voor de herinnering. Misschien schrijf ik er wel een bericht over op de site.
  ------------------------------
  B':
  Ik denk dat het je zal interesseren http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
  ------------------------------
  Rabbijn:
  Er zijn veel meer van dergelijke discussies, en de meeste van hen lijden aan conceptuele ambiguïteit (definieer emotie en geest niet. Hoe dan ook, het heeft niets te maken met mijn woorden, want het gaat over hersenactiviteit en ik praat over denken. geest en niet hersenen. Hij denkt niet omdat hij niet besluit dat te doen en hij "er niet over nadenkt". activiteit.

 6. Twee opmerkingen:

  In het volgende deel van het vermeende artikel zegt T.S. Ik geef tussen vierkante haken aan:

  “Dat wil zeggen, vreugde en plezier doen niets af aan de waarde van de handeling, zolang ze er als bijwerking aan verbonden zijn. Maar als een persoon leert voor plezier en vreugde, d.w.z. dat zijn de drijfveren voor zijn leren, dan is het beslist niet leren omwille van zichzelf. Hier hadden ze gelijk "fout". In onze terminologie wordt gezegd dat hun fout niet is dat ze dachten dat het onderzoek niet centrifugaal moest worden uitgevoerd [= centrifugale cel]. Integendeel, ze hebben volkomen gelijk. Hun fout is dat het bestaan ​​van plezier en vreugde naar hun mening aangeeft dat dit een centrifugale handeling is [= centrifugale cel]. Het is echt niet nodig. Soms zijn plezier en vreugde emoties die alleen ontstaan ​​als gevolg van leren en daar geen reden voor vormen.

  2. De "tegenstrijdigheid" in de twee aangrenzende wetten in Rambam met betrekking tot liefde, schijnbaar eenvoudig opgelost als de woorden van de kralendauw die je later zelf bracht en ze uitlegde in de TotoD. Dit is precies wat Maimonides hier zei over de liefde van God. Het heeft een mentale oorzaak en een emotionele consequentie. Hij legt ook de liefde uit waarover hij praat in de basiswetten van de Torah PB [waar hij ook emotie en bewondering beschrijft, en waar het helemaal niet als een gelijkenis wordt gegeven, maar een beschrijving van wat liefde is, zodat de verklaring niet daar solliciteren]. Het observeren van de schepping en erkenning van Gods wijsheid en deugden. De feitelijk-bewuste / mentale oorzaak - levert [ook] een emotioneel resultaat op. En dat is precies wat hij hier ook zei.

 7. 'Vrije liefde' - van de kant van het object en niet van de kant van de titels

  BSDXNUMX Tammuz XNUMX

  In het licht van het hier voorgestelde onderscheid tussen liefde van de kant van het been en liefde van de kant van de titels - is het mogelijk om het concept van 'vrije liefde' te begrijpen, bedacht door Rabbi Kook.

  Er is een situatie waarin iemands karakter of leiderschap zo schandalig is dat er geen goede eigenschap van hem kan worden gevoeld die het natuurlijke gevoel van liefde jegens hem zal opwekken.

  In een dergelijke situatie kan er alleen sprake zijn van 'liefde tot op het bot', liefde voor een persoon louter op grond van het feit dat hij een 'favoriet is van een persoon die in B'Tselem is geschapen' of 'een favoriet van Israël riep jongens naar de plaats', die zelfs in de lagere plicht van 'corrupte jongens' nog steeds 'jongens' worden genoemd, bestaat het meeste 'vaderlijk medelijden' voor zijn zonen.

  Er moet echter worden opgemerkt dat de liefde van de vader voor zijn kinderen, zelfs in hun slechtste toestand, niet alleen 'vrije liefde' is. Het wordt ook gevoed door de hoop dat het goede dat met geweld in jongens is verborgen - ook tot wasdom zal komen. Het sterke geloof van de vader in zijn kinderen en van de Schepper in zijn volk - kan zijn goede invloed uitstralen, en daarom 'en het vaders hart teruggeven aan zonen' kan ook de terugkeer van het hart van de zonen naar hun vaders brengen.

  Met vriendelijke groet, Shatz

  Het is de moeite waard om hier de hernieuwde uitleg te vermelden die door Bat-Galim Sha'ar (moeder van Gil-ad XNUMX) is voorgesteld voor het concept van 'vrije liefde'. Volgens haar is 'vrije liefde' 'hun liefde voor genade'. Het positieve punt in anderen vinden - kan de vervaagde liefde opwekken en de relatie nieuw leven inblazen.

  En natuurlijk zijn de dingen gerelateerd aan de woorden van Rabbi Nachman van Breslav in de Torah Rafev over 'Zing voor Elki terwijl ik', wanneer hij zich verheugt in 'een beetje meer', in de kleine vonk van het goede, of beter gezegd: het kleine dat lijkt in de mens achtergebleven - en 'weinig licht - stoot veel duisternis af'.

  1. Ik heb de vraag niet begrepen. Het onderscheid tussen deze twee gevoelens staat los van mijn woorden. Iedereen is het erover eens dat het niet hetzelfde is. Dit zijn twee verschillende emoties. Lust is een verlangen om iets over te nemen, om van mij te zijn. Liefde is een emotie waarvan het centrum de ander is en niet ik (centrifugaal en niet centrifugaal). Ik maakte hier onderscheid tussen emotie en perceptie (emotionele en intellectuele liefde).

 8. "Maar als liefde het resultaat is van mentaal oordeel en niet louter emotie, dan is er ruimte om het te bevelen."
  Maar toch, hoe kan ik worden geïnstrueerd om iets te begrijpen ??? Als je het me uitlegt en ik begrijp het nog steeds niet of ben het er niet mee eens, dan is dat niet mijn schuld!
  Het is alsof je samenwerkt met iemand die in de 10e eeuw leeft om het heliocentrische model te begrijpen, als hij gezondheid begrijpt, maar zo niet wat te doen!
  Tenzij je zegt dat de mitswa om God te begrijpen in ieder geval betekent proberen te begrijpen en als je het niet begreep, niet verschrikkelijk, dan ben je verkracht

 9. Is de functie van het object ervoor een uitspraak over zijn botten? Bijvoorbeeld, om te zeggen dat een tafel "iets is waar dingen op kunnen worden geplaatst", is dat een kenmerk ervan of zijn het zijn botten?

laat een reactie achter