ځواب > מחבר "nd"
فلټر کول:پوښتنې زما ګډون کوونکي
په مذهبي صهیونزم کې د تورات نړۍ
ځواب ورکړnd 6 کاله دمخه یې وپوښتل  • 
2191 لیدونه1 ځوابونه0 غږونه
د 'څېړونکي او متحد' مقالې لاندې پوښتنه
ځواب ورکړnd 6 کاله دمخه یې وپوښتل  • 
1574 لیدونه1 ځوابونه0 غږونه
اخلاقي زده کړه
ځواب ورکړnd 6 کاله دمخه یې وپوښتل  • 
2075 لیدونه1 ځوابونه0 غږونه