Objednajte si prednášku

Rabín môže byť pozvaný na prednášky alebo panely na rôzne témy, frontálne alebo zoom.

Záujemcovia môžu kontaktovať Dafnu Avraham na WhatsApp, telefonicky alebo e-mailom.
ןון: 052-3322444
E-mail: Dafna.law@gmail.com