Mozog a srdce – emócie pri štúdiu a úsudku (stĺpec 467)

בסgradeד

Pred pár dňami prišli na stránku Daf La Bibamot, kde je láskavé vydanie „dom spadol na neho a objaví sa jeho synovca a nie je známe, kto z nich zomrel ako prvý, zúžila si košeľu a nevyzliekla sa. "

Hayuta Deutsch mi poslala tento úryvok s nasledujúcim komentárom:

Je to obrovské! Skvelý príklad (jeden z mnohých, no obzvlášť krásny) stretnutia medzi „laboratórnym“ legálnym halachickým svetom a dramatickou realitou (nádherná a do očí bijúca telenovela).

Počas diskusie, ktorá medzi nami potom vznikla, som považoval za vhodné venovať týmto veciam stĺpček.

Emocionálne a ľudské dimenzie v halachických otázkach

Keď sa nad touto situáciou zamyslíte a vstúpite do nej trochu viac na mentálnej úrovni, je to nie až taká jednoduchá tragédia, ktorá túto nešťastnú rodinu postihla (každý svojím spôsobom, pamätajte). Ale ja ako obyčajný študent som si to vôbec nevšimol. Toto je fascinujúca a komplexná halachická diskusia a pre mňa tu nie sú žiadni trpiaci ľudia, teda ľudské bytosti. Všetko sú to postavy alebo tiene na halachicko-intelektuálnej scéne. Charakterové ciele na trénovanie mysle, prostredníctvom ktorých sú nanajvýš určené na odrážanie halachických myšlienok. V našej štúdii sa zaoberáme vrahmi, zlodejmi, mäsiarmi, klamármi, katastrofami a rôznymi nešťastníkmi a o tom všetkom diskutujeme s úžasnou vyrovnanosťou. Deti v Hajdarábade sa tak môžu naučiť nabité problémy, aj keď po takomto stretnutí by ich rodičia v každom kontexte viedli k rešpektu k blahobytu a oni sami by zostali s jazykom spadnutým do šoku. Celá táto paráda však pokojne prechádza popri nás a my ani nehneme okom.

Nevidím v týchto slovách jej zvieraťa vzdor. Naopak, obdivujú duplicitu medzi rovinami diskusie (ľudskou a halachickou), no napriek tomu som v pozadí počul kopec kritiky na chladnosť diskusie, teda ignorovanie ťažkých ľudských rozmerov tohto prípadu. Gemara opisuje tento prípad, ako keby išlo o kus mäsa, ktorý spadol do mliečnej omáčky, a pokračuje v diskusii o zákonoch, ktoré v takomto prípade platia. Úplne ignoruje strašné ľudské tragédie, ktoré sa tu stali. Táto zronená rodina zostala bez manželky (v skutočnosti jeden z problémov) a brata, ktorí sú obaja z jednej rodiny. Kto tam zostane, aby podporil siroty? (Ach, to naozaj nie je, inak by tu nebol album.) Srdce Kto nebude plakať a aké oko nevyleje pri počúvaní toho všetkého?! Predsa pri uchu našej duše hluché ucho.

Myslím, že melódia, ktorú som počul v slovách jej zvieraťa, je v nemalej miere založená na mojich každodenných skúsenostiach v beit midraš pre doktorandov v Bar Ilan (a v iných ženských prostrediach). Takmer vždy, keď sme sa dostali k takémuto problému, objavili sa vratké odkazy z ľudských, hodnotových a najmä emocionálnych aspektov takýchto situácií a samozrejme kritika Gemara a ignorovanie týchto aspektov zo strany študentov. Chlad a ľahostajnosť, ktorú odráža, sú nepochopiteľné a nepredstaviteľné. Všetci sme si už zvykli študovať problematiku otca odovzdávajúceho svoju mladú dcéru varenému mužovi, žene, ktorá má za to zakázané, agunot bez východiska „uviazla vo svojej platforme“ a ďalšie litovské diskusie v r. Talmud.

Dovolím si zo skúsenosti povedať, že ide o recenzie, ktoré charakterizujú viac žien (a sledovateľov, čo je asi to isté. Pozri napr. v rubrikách 104 a-315).[1] Netreba dodávať, že Litovčania ako ja sú v BH od takýchto pocitov oslobodení. Dokonca by som poradil režisérom tej telenovely: Urobili by napríklad dobre, keby zabili aj druhú manželku brata a bodli ju do brucha, čo je hebrejská matka sesternice jeho dcéry, ktorá je sama polovičná. otrok a slobodná polovica zavraždená Garmou. Čo je medzi slovom a ponorením do mikve s tromi poliami čerpanej vody bez štipky, ktorá vyzerá ako víno. Mohli sa učiť od najlepších, teda čopozíciu. To by diskusiu obohatilo a urobilo by to oveľa zaujímavejšou.

Podobná kritika v inom kontexte

Tieto kritiky nie sú namierené len na Talmud a jeho študentov. V stĺpci 89 Uviedol som príklad podobnej kritiky a tentoraz v akademicko-technologickom kontexte. Mám na mysli známy príbeh o krvnej skúmavke na Technione (ktorá pravdepodobne aj vznikla a vznikla). Skopírujem veci odtiaľ.

povedal Z iniciatívy profesora Haima Hananiho z Technionu, ktorá vyústila do testovania prietoku na Strojníckej fakulte, boli študenti požiadaní, aby navrhli potrubie, ktoré by privádzalo krv z Eilatu do Metuly. Pýtali sa, z akého materiálu ho vyrobiť, aký má mať priemer a hrúbku, do akej hĺbky pôdy ho zahrabať a podobne. Rozprávači tohto príbehu (a osobne som na vlastné užasnuté uši počul niektorých ľudí, ktorí boli touto záležitosťou morálne šokovaní. Netreba dodávať, že som bol skutočne šokovaný ich šokom) sa sťažujú, ako technokratickí študenti Technionu, ktorí, samozrejme, už dávno stratili ľudský fotograf (na rozdiel od doktorandov z rodovej a domácej ekonómie majú veľmi rozvinutú morálnu citlivosť, najmä keď navrhnú tubu, ktorá ich články zavedie priamo do systémov časopisov), vyrieši skúšku a odovzdá ju bez mihnutia oka a pýtať sa, prečo je potrebná taká krvná hadička. Len pre zvýšenie údivu hovorí, že vraj takáto skúška viedla k zavedeniu humanitného štúdia do učebných osnov Technion. Zrejme niekto bral túto recenziu veľmi vážne.[2]

Okrem otázky vkusu a humoru autora skúšky, o ktorej sa samozrejme dá polemizovať (aj keď v mojich očiach celkom potešujúca), mi samotná kritika pripadá dosť hlúpa. Aký je problém s takouto otázkou?! A že si niekto predstavuje, že lektor mal v úmysle naplánovať koncentračný tábor a on pomáha študentom pri riešení problému transportu krvi? Študenti, ktorí riešili skúšku, si mali predstaviť, že taká je situácia a protestovať? Konštrukcia a riešenie takéhoto testu v žiadnom prípade neodráža nemorálnosť, dokonca ani úroveň morálnej citlivosti lektora či študentov. Mimochodom, ani táto smiešna kritika neodráža vysokú mieru morálnej citlivosti. Nanajvýš ide o deklaratórne platenie dane a dosť hlúpe za skostnatenú politickú korektnosť a zbytočnú sentimentalitu.

Okrem otázky, či je správne a rozumné prezentovať takúto otázku v teste, by som chcel tvrdiť, že študenti, ktorí sa s ňou stretli a vyriešili ju bez mihnutia oka, sú veľmi podobní halakhickým učencom, ktorí prechádzajú situáciou ako ten, ktorý som opísal s tým zamrznutým viečkom. Je to otázka kontextu. Ak je kontext halachický alebo vedecko-technologický a každému je jasné, že tu nikto nemá v úmysle vraždiť alebo nosiť krv, nie je na svete dôvod, aby sa nad tým triaslo alebo tešilo srdce. Šeky nechajú radšej na skutočné udalosti. Ak existuje niekto, komu sa trasú struny, je to samozrejme v poriadku. Každý a jeho duševná štruktúra, a ako vieme, nikto nie je dokonalý. Ale vnímať to ako charakteristiku, ktorá odráža morálku človeka a pri absencii chvenia je znakom tejto chybnej morálky nanajvýš zlý vtip.

"Ľad, ktorý bol šikovný, čo videl ako nezmysel?"[3]

Možno si spomenúť aj na midraš legendy o Korachovi Zatzokalovi, ktorý sa sťažoval na Moshe Rabbeinu (Dobrý hľadač, žalmy a):

„A v sídle Zima“ je ľad, ktorý žartoval o Mojžišovi a Áronovi

Čo urobil ľad? Zišlo sa celé zhromaždenie a povedalo sa: „Nech im celý zbor nazbiera ľad,“ a on im začal rozprávať šaškovské slová a povedal im: Jedna vdova bola v mojom susedstve a boli s ňou dve osirelé dievčatá. a mala jedno pole. Prišla orať - Moše jej povedal: "Nebudeš orať vôl a osla spolu." Prišla siať - povedal jej: "Tvoje prsia nebudú siať hybridy." Prišiel žať a robiť kopu, povedal jej: Daj zbierku zábudlivosti a parochňu. Prišiel urobiť nadáciu a povedal jej: Daj príspevok a prvý a druhý desiatok. Odôvodnil jej vetu a dal mu ju.

Čo urobil tento chudáčik? Postavil sa, predal pole a kúpil dve ovce, aby nosili gázy a tešili sa zo svojich kráv. Keď sa narodili, prišiel Áron a povedal jej: Daj mi prvorodeného, ​​tak mi Boh povedal: Každé prvorodené, čo sa narodí v tvojom stáde a v tvojom stáde, zasväť Pánovi, svojmu Bohu. Zdôvodnil vetu na ňu a dal mu pôrody. Nastal čas ich strihať a strihať – prišiel Áron a povedal jej: Daj mi prvý plyn, ako povedal Boh:

Povedala: Nemám silu postaviť sa tomuto mužovi, lebo ich zabijem a zjem. A keď ich pobil, prišiel Áron a povedal jej: Daj mi ruku, líce a brucho! Povedala: Ani potom, čo som ich zabila, nezbavila som sa ho – bojkotujú ma! Áron jej povedal: Ak áno - je to všetko moje, to je to, čo povedal Boh: "Každý bojkot v Izraeli bude tvoj." Natlan a išla k nemu a odišla s plačom ona so svojimi dvoma dcérami.
Tak sa dostala do tejto biedy! Tak to robia a držia sa Gd!

Naozaj srdcervúce, však? Trochu to pripomína recenzie, ktoré som opísal vyššie, aj keď je tu predsa len rozdiel. Iceova kritika to má naozaj v sebe. Môže veci vytrhávať z kontextu a vymýšľať si srdcervúci príbeh, no určite platí, že taký príbeh sa v zásade môže stať, a to je skutočne halachický návod na takúto situáciu. To je dôvod, prečo tu existuje výzva pre morálku halachah, a to je vážne tvrdenie. Už som ťa mnohokrát spomínal Izrael hral, Chemik z Jeruzalema, ktorý si vymýšľal príbehy o morálnej otupenosti halachy a náboženstva a vyvoláva nepokoje. Rehoľníci si vydýchli, keď sa ukázalo, že takýto príbeh nevznikol a nevznikol, no vždy som sa čudoval, prečo je aktuálny. Halachah skutočne zakazuje priestor šabatu, aby zachránil život nežidovi. Zákon skutočne vyžaduje, aby Cohenovu manželku znásilnil jej manžel. Takže aj keby sa to v skutočnosti nestalo, je to úplne legitímna kritika.

V tomto zmysle sú kritiky Shachaka a Koracha veľmi podobné kritikám, ktoré sme videli vyššie a ktoré sa zaoberajú hypotetickým prípadom a veľmi rozumnou vyrovnanosťou voči nemu. Nemá to nič spoločné s úrovňou morálky ľudí alebo halachah.

Aký je problém?

Zamerajme sa na problémy s recenziami na skúmavku krvi či telenovelu na javisku. Ide o hypotetický prípad, ktorý sa v skutočnosti nestal. Zoči-voči takémuto reálnemu prípadu hádam nezostaneme k nemu ľahostajní. Apatia tu vzniká kvôli hypotetickej povahe prípadu, ktorá je jasná všetkým zúčastneným, a kvôli kontextu diskusie. Konotácia, v ktorej tieto prípady vznikajú, je intelektuálno-profesionálna. Otázka v strojárstve je vo svojom kontexte interpretovaná ako výpočtovo-technologická výzva a oprávnene nikoho netrápi účel výpočtu (pretože každému je jasné, že nič také neexistuje. V skutočnosti existuje testovanie študenta schopnosti). To isté platí aj o telenovele na javisku. Všetkým je jasné, že ide o hypotetický prípad určený na vyostrenie halachických pohľadov. Zaobchádzať s hypotetickým prípadom, ako keby sa naozaj stal, je detinská záležitosť, nie? Deti majú tendenciu správať sa k príbehu, ako keby to bol skutočný prípad. Dospelí by mali pochopiť, že to tak nie je. Podľa mňa je to podobné ako otázky o talmudských prípadoch ako Gamla Farha (Mechot XNUMX: XNUMX a Yevamot Katz XNUMX: XNUMX), alebo Hittin, ktorý zostupoval v húštinách (Minchot Set XNUMX: XNUMX), ktorí sa čudujú, ako mohol takýto prípad stať sa. Pri pozorovaní kontextu by malo byť jasné, že nikto netvrdí, že to tak bolo alebo že sa to mohlo stať. Ide o hypotetické prípady, ktoré sú určené na spresnenie halachických princípov, ako sú laboratórne prípady vo vedeckom výskume (pozričlánky Na Okimase).

Stručne povedané, problém týchto recenzií je v tom, že predpokladajú, že človek by mal pristupovať k hypotetickému prípadu, ktorý sa mu dostane, ako keby tu bola skutočná udalosť. Môžete uviesť príklad z filmu alebo knihy, ktorý popisuje takéto situácie. Všimnite si, kto by si nevážil Bibliu alebo pohľad na takúto situáciu. v čom je to iné? Veď vo filme či knihe máme zažiť takéto pocity a dostať sa do situácie. Na to je podľa mňa odpoveď: 1. Názov kontextu je umelecký, čo znamená, že spotrebiteľ (divák alebo čitateľ) by sa mal pokúsiť vstúpiť do situácie a zažiť ju. Toto je podstata umeleckého úniku. Vo vedeckom alebo technologicko-akademickom kontexte však neexistuje. 2. Aj keď je prirodzené, že sa takýto duševný pohyb u mužov (alebo žien) vyskytuje, nemá žiadnu hodnotu. Ak sa to stane - potom dobre (nikto nie je dokonalý, pamätajte). Ale tvrdenie ľudí v mene morálky, že sa im to musí stať, je úplne iné tvrdenie. Vidieť niekoho, kto toto nemá ako morálnu vadu, je v mojich očiach naozaj nezmysel.

Skutočné prípady: dôležitosť odpojenia

Tvrdil som, že mentálna účasť v hypotetickom prípade je prinajlepšom detinská záležitosť. Ale okrem toho by som teraz rád tvrdil, že to má aj škodlivý rozmer. Keď sa objavili spomínané výčitky doktorandov, snažil som sa im znovu a znovu vštepovať dôležitosť emocionálneho a mentálneho odstupu od situácie pri riešení halachického štipendia. Takáto emocionálna angažovanosť nielenže nemá žiadnu cenu, ale je skutočne škodlivá. Mentálne a emocionálne zapojenie môže viesť k chybným halachickým (a technologickým) záverom. Sudca, ktorý vo veci rozhoduje kvôli svojim pocitom, je zlý sudca (v skutočnosti vôbec nerozhoduje. Len kričať).

Všimnite si, že tu už hovorím o ľudskom odkaze na skutočný prípad, ktorý ma čaká, a nie len o hypotetickom prípade. Ak sa stretnem s prípadom brata a sestry, ktorí spolu zahynuli pri strašnej katastrofe, je to skutočný prípad, ktorý sa odohral v skutočnosti, takže v takom prípade musí mať zmysel aj citlivosť voči ľudským rozmerom v ňom. Tu je určite hodnota a dôležitosť pristupovať k tomuto prípadu súčasne na všetkých úrovniach: intelektuálno-halachickej, intelektuálno-morálnej a ľudsko-skúsenostnej. A predsa je aj v reálnom prípade vhodné v prvej fáze zamerať sa na prvú rovinu a zvyšné dve oddeliť. Rozhodca by sa mal chladne zamyslieť nad prípadom, ktorý sa mu dostane. To, čo hovorí halakha, nemá nič spoločné s tým, čo hovorí emócia (a podľa mňa ani s tým, čo hovorí morálka), a je dobré, že to robí. Rozhodca by mal obmedzovať zákon s neviazaným pokojom, a teda byť oprávnený riadiť pravdu Tóry. Vo fáze po studenej halachickej analýze je priestor mentálne vstúpiť do situácie a jej morálnych a ľudských rozmerov a preskúmať ju aj v týchto perspektívach. To znamená, že keď úvodná halachická analýza nastolí niekoľko možných možností, je možné zvážiť emócie a ľudský a morálny rozmer, aby sme sa medzi nimi rozhodli a zvolili praktické riešenie. Emócia by sa nemala podieľať na logickej analýze, ale nanajvýš po nej. Okrem toho môžete vidieť hodnotu v skutočnom zdieľaní a vcítení sa do utrpenia osoby pred vami, aj keď to nemá halachické dôsledky. Ale toto všetko sa musí odohrávať na paralelných rovinách a pokiaľ možno aj neskoro na počiatočné halachické rozhodnutie. Emocionálna účasť na rozhodovaní nie je vôbec žiaduca.

Nebudem sa tu podrobne vracať k inému tvrdeniu, ktoré som už mnohokrát uplatnil (pozri napr 22, A v sérii stĺpcov 311-315), Že morálka nemá nič spoločné s emóciami a ničím. Morálka je skôr intelektuálna ako emocionálna záležitosť. Emócia je niekedy indikátorom morálneho smerovania (empatia), ale je to veľmi problematický indikátor a je dôležité dávať pozor, aby ste ho kritizovali a nenasledovali ho. Rešpektujte ho a podozrievajte ho. Na konci dňa by sa malo rozhodnúť v hlave a nie v srdci, ale hlava by mala brať do úvahy aj to, čo hovorí srdce. Tvrdil som, že identifikácia v zážitkovom zmysle emócií nemá hodnotový význam. To je ľudská vlastnosť a ako taká je fakt. Nemá však žiadnu hodnotu a kto ňou nie je obdarený, nemal by sa obávať o jej morálny a hodnotový stav.

Vo svetle toho tvrdím, že ani v druhej fáze, po úvodnej halachickej analýze, nie je žiadne významné miesto pre emócie. Pre morálku možno áno, ale nie pre emócie (samotné. Ale možno ako indikátor a tak ďalej). Naopak, emocionálna angažovanosť je testom na nesprávne klamanie a odchýlky v myslení a na nesprávne rozhodnutia.

Záver z toho všetkého je, že pri štúdiu halachickej talmudickej problematiky nemá cenu emocionálne zapojenie a človek by sa mal dokonca pokúsiť prekonať takéto duševné hnutie, aj keď existuje (hovorím o tých, ktorí ešte nedokázali prekonať a zvyknúť si na to). V praktických halachických rozhodnutiach (t. j. rozhodnutie o konkrétnom prípade, ktorý sa nám dostáva), kde emócie a morálka by mali byť pozastavené a možno im pridelené nejaké miesto v druhej fáze (najmä morálka. Menej emócií).

Inštrumentálny nárok

Na inštrumentálnej úrovni existuje argument, že človek, ktorý v takýchto hypotetických prípadoch praktizuje nezaobchádzanie s ľuďmi hypoteticky, neurobí to isté vo vzťahu k skutočným prípadom. velmi o tom pochybujem. Znie mi to ako dobré slovo pre sedem požehnaní a nevidím žiadny náznak jeho správnosti. V každom prípade, každý, kto to tvrdí, by mal na svoje slová priniesť dôkazy.

Podobné tvrdenie možno povedať o zvyku remeselníkov. Gemara hovorí, že umelec, lekár alebo muž, ktorý sa zaoberal ženami, „vo svojich služobníkoch obťažoval“, a preto mu dovolil veci, ktoré sú iným mužom zakázané (jedinečnosť alebo kontakt so ženou a podobne). To, že je zaneprázdnený profesionálnou prácou, otupuje jeho emócie a zabraňuje urážkam a zakázaným úvahám. Neviem, či je pohlavie gynekológa kvôli tomu fádnejšie, aj keď sa zoznámi so ženou na romantickom a neprofesionálnom pozadí. Pochybujem, že ide o iný kontext, ale vyžaduje si to preskúmanie. Ľudia vedia, ako robiť odlúčenia a odpojenia, av tomto zmysle sa Dayan učí aj v Abidathiyahu Tridi. Keď sa človek venuje svojej profesii, vie svoje emócie odpútať, a to neznamená, že v iných súvislostiach sú nudnejšie. Samozrejme, umelec, ktorý je zaujatý svojím umením, je situáciou ďalekosiahlejšou ako vyššie spomínané situácie v halachickej štúdii, keďže pre umelca ide o ženy a skutočné situácie, zatiaľ čo pre vedca ide o hypotetické prípady. Preto, aj keď zistíme, že emócie umelca sa zmenšujú, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa to deje u učenca. Možno je to viac podobné sudcovi, ktorý oddeľuje svoje pocity, keďže sudca čelí skutočným prípadom, ale robí to v profesionálnom kontexte. Tam sa dá povedať, že vo svojom umení sa trápi.

Poznámka k štúdiu

Možno namietať, že učiaci sa, ktorý sa s takýmito situáciami stretáva a nevyvoláva v ňom príslušné ľudské pocity, nevstupuje naplno do situácie. Toto je argument proti nemu na akademickej úrovni, a nie na morálnej úrovni. Tvrdí sa, že sa zle učí a nie, že je nemorálny človek. Nemyslím si, že to tak je. Človek určite môže vstúpiť do situácie vo vzdelávacom kontexte, aj keď sa v nej ľudsky nenachádza. Moja argumentácia je, samozrejme, podmienená vnímaním halachy ako odborno-technického povolania, ktoré nezahŕňa emocionálne roviny (okrem druhej etapy a pod.). Každopádne, morálny nedostatok tu určite nevidím.

[1] Nie som si istý, či to má niečo spoločné so ženským charakterom. Môže za to novosť vecí, keďže ženy na tieto záležitosti od detstva zvyčajne nie sú zvyknuté.

[2] Samotný výsledok je podľa mňa vítaný. Pre študentov Technionu určite nie je na škodu študovať nejaké humanitné vedy. Ale medzi tým a prípadom krvnej cievy nie je žiadna súvislosť. Prípad nepreukazuje žiadny problém, ktorý by bolo potrebné riešiť a ak by taký problém bol, humanitné štúdiá by k jeho riešeniu nijako neprispeli.

[3] Raši na púšti XNUMX, s.

45 myšlienok na tému „Myseľ a srdce – emócie pri štúdiu a úsudku o Halache (stĺpec 467)“

 1. O halachickej záležitosti, o ktorej sa tu hovorí, sa v skutočnosti diskutovalo, ak si dobre pamätám, po vražde členov rodiny Maklefovcov v Motze počas udalostí v roku XNUMX.

    1. Stručne zhrniem, čo tam bolo povedané.

     A. Prípad, ktorý sa objavil v stĺpci:
     [Muž sa oženil so svojou neterou a ďalšou manželkou. Ak zomrie, jeho brat nemôže žiť so svojím synovcom (pubica), a preto sú ona a druhá žena v núdzi oslobodení od potratu a kaucie (zakázaný potrat). Ak dcéra jeho synovca zomrela skôr ako jej manžel a potom zomrel jej manžel, druhá žena sa v čase jej smrti nehanbí, a preto potrebuje dieťa.]
     Veta v Gemare je, ak sa nevie, kto zomrel ako prvý, či manžel zomrel ako prvý a jeho manželka (jeho synovec) bola ešte nažive a potom druhá manželka zomrela na ohavnosť, alebo najskôr zomrela manželka a potom zomrel manžel a potom druhá manželka dlhuje dieťa. [A zákon je preto, lebo existujú pochybnosti o tom, či je to v Bibom povinné alebo zakázané v Bibom, potom košeľa a nie Bibum].

     B. Prípad v Ahiezer:
     [Muž, ktorý zomrel a v čase svojej smrti zanechal životaschopnú spermiu alebo plod, jeho manželka je oslobodená od ohavnosti. Ale ak nemal vôbec žiadne deti alebo všetci zomreli pred smrťou, jeho žena musí bibom. Ak zomrie a zanechá plod narodený po jeho smrti a dokonca žije len jednu hodinu a zomrie, alebo zanechá umierajúceho syna, je to semeno pre všetko a jeho žena je oslobodená od ohavnosti.]
     Odsúdený v Ahiezer je otec, ktorý zomrel a v čase svojej smrti zanechal mäsožravca, ktorý zomrel deň po svojom otcovi, či už je mäsožravý syn považovaný za semienko pre všetko ako umierajúci a mŕtva žena je oslobodená od ohavnosti, alebo mäsožravec (ktorý pravdepodobne zomrie do XNUMX mesiacov). [Rose Garden si myslí, že predácia sa vôbec nepovažuje za živú a je horšia ako umieranie a mŕtva žena musí byť bibom. Ahiezer z dodatkov dokazuje, že Ben Tripa bol vyhodený z Maybum]
     https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=634&st=&pgnum=455

     Podobnosti sú v tom, že dvaja členovia rodiny zomreli v krátkom čase (z rovnakého dôvodu).

    2. Predpokladám, že Nadav má na mysli Ahiezerovu odpoveď HG v strede CJ:

     V mesiaci adar XNUMX (c) na otázku Darga, ktorý bol v dňoch vraždy v Iraku zabitý otec a potom syn, ktorý žil jedného dňa, ktorého vrahovia bodli a prepichli pľúca, ak to bolo dovolené oženiť sa bez extrakcie, ako v Ginat Vardim responsa Sefardi boli privedení na kolená Yosefa a Harka'a a v Petah Tikva, čo sa môže ešte zhoršiť.
     Tu som videl odpoveď Ginat Vardim a nenašiel som tam žiadny dôkaz na jej obnovenie, iba od umierajúceho a vedeného rehoľníka v Matanitine a nie od Tani Prefa, čo znamená, že Detrapa nie je prepustený. Avšak z Toss D. A pokiaľ ide o Toss, zdá sa, že umieral mužom, ktorý dalarbanan Darbav Hoy vysvetlil v Sanhedrine ako korisť, a tak Maimonides v PB od vraha Dahurga nie je zabitý ako korisť, a ďalší Demprashim GC Da'af, ktorý je zmeraný a umiera. A je tiež jasné, že domy Hari Batos Yavmot, kde je Demguide na mieste, kde nie je koniec života, a v B.H. A.H. Koniec koncov, je to dokázané zo slov Toss, model, ktorý umiera a vedie ho človek, ktorý je ako korisť, a tak v nájazdoch v Koráne Dávida, ktoré sú priložené k S. Judgments We nestarajte sa o to, čo stratí, pretože umierajúci a vodcovia potrebujú podbradník a sú vyhodení z podbradníka. Vo všeobecnosti je zvláštne, že ak prepadne pravnuk, že ho bude treba zachrániť, dôjde k potratu aj u manželky brata, ktorý má prepadnutého syna a keďže priniesol slová o. Toss Reid na Shabbat KK by určite nemal byť vôbec pociťovaný kvôli pochybnostiam pochybovača a nepotrebuje byť zachránený a môže sa oženiť. + Shum in the Beit Yitzchak Responsa, Chiv. A.A. v odpovedi Beit Yitzchak Kha'a Shatma G.K.

     Ale to nie je náš prípad. Pričom na človeka môže zapôsobiť spôsob liečby a absolútny nedostatok odkazu na emocionálne dimenzie.

     1. [Pokiaľ ide o koniec vašich poznámok o spôsobe liečby, prehliadka Pokladu múdrosti odhaľuje, že pytač z Ahiezeru je rabín Zvi Pesach Frank, ktorého sa na to rabín zo Safedu opýtal, kde sa incident stal, a už to urobili vyjadril šok atď.

     2. Na chvíľu som si pomyslel, že by to mohlo byť podobné každodennému príbehu kňaza, ktorý zavraždil svojho priateľa na baranovi, a navyše jeho otec sa trepoce diskutuje o kóšernosti noža, o ktorom sa písali články a kázne, ale nie je to vôbec podobné, pretože je to vražda nepriateľov.

      1. Medzi halachickou odpoveďou a smútočnou kázňou

       V XNUMX. nisanu XNUMX (rabín Yosef Caro)

       Celá diskusia o pocitoch či nepocitoch arbitrov Halacha na základe ich formulácie v ich odpovediach - je irelevantná. Mudrci vyjadrili svoje nadšenie zo zvolávacích udalostí v kázňach v komunite, ktoré mali vzbudiť pocity poslucháčov. V halachickej odpovedi je diskusia halachická „suchá“. Riadené oddelene a požadované oddelene.

       Stojí za zmienku, že len niekoľko diel izraelských mudrcov bolo vytlačených, čiastočne kvôli nákladom na tlač. Skúste preto vytlačiť výber, ktorý má výraznú inováciu. Či už je to novinka v halakhah alebo novinka v legende. Vyjadrenie pocitov radosti nad dobrými správami a smútku nad zlou zvesťou – nie je žiadna novinka, cíti to každý a netreba to predlžovať pridávaním obliečok. Aj v inováciách tlačili málo z mála.

       S pozdravom, drobec.

       1. Odsek 1, riadok 1
        ... na základe ich znenia...

        Treba si uvedomiť, že niekedy sa pokánie predlžuje v slovách smútku, keď je človek nútený tvrdo vládnuť. Keď má rozhodca pocit, že sa mu napriek veľkej túžbe nedarí zachrániť – potom niekedy vo svojom rozhodnutí prejaví aj smútok.

        Napríklad rabín Chaim Kanievsky v niekoľkých slovách stručne inštruoval svoju pozíciu, ale rabín Menachem Burstein povedal, že boli prípady, keď rabín Kanievskij povedal: „Ach, oh, oh. Nemôžem dovoliť '.

 2. Niečo podobné bolo, keď sa jeden zlý opýtal Rosh Yeshiva, ako riešia problém PP bez toho, aby im to spôsobilo sexuálne vzrušenie. Odpovedal, že študenti sa nezaoberajú realitou, ale halachickými normami, ktoré sa jej týkajú.
  Naozaj zvláštna odpoveď, pretože opis v Mišne nie je „čin, ktorý bol“.
  A za oveľa menej sa Shlomi Emuni Yisrael pod vedením vedcov, ktorí študujú, mobilizuje na pomoc rodinám.

 3. Tieto problémy sú ako „nárazový test“ pre autá, na testovanie odolnosti voči extrémnym podmienkam. Nie že by sme si boli istí, že každé auto také niečo na ceste prejde

 4. A. Tvojej analýze úplne uniká humor v mojich poznámkach (a doc: telenovela! V nádhernej databáze scenárov, ktorú poskytuje pojednanie, môžeš napísať viac.).
  B. Aj ja, aj tvoji doktorandi (tí, čo nie sú na články do časopisov-veda-ľutujú, ani neštudujú na katedre makramé a domácej ekonomiky. Kto povedal materializmus a šovinizmus a neprijal to?) Dobre rozumieme dvojitému štandardu . Ako už bolo spomenuté, niektorých z nás to dokonca baví. Väčšina z nás sa totiž s problematikou gemary tohto druhu stretáva po prvý raz a zdá sa mi, že zdatný a obyčajný učiaci sa môže z nášho prekvapeného a nového pohľadu („cudzieho“) len ťažiť práve preto, že je prvotný a nezvyknutý. rutinný pohľad. Zdravá schopnosť pozerať sa na veci odznova je dôležitá pre každého. Nebojte sa, vzišli z toho lepší učenci a sudcovia (nie transgender).
  tretí. Dajan a učenec by však naozaj nemali horko plakať a odstraňovať zväzky tkaniva počas štúdia, namiesto toho by mali cvičiť svoj intelekt a schopnosť vyvodzovať a učiť sa. Hovorím (hovorím) o dvojitom a zdravom vzhľade. Áno, aj žmurknutie funguje. Nie len slza.
  D. A nebude kňažkou ako krčmárkou? Choďte von a zistite, ako vyzerajú rozsudky sudcov Najvyššieho súdu, ktoré na základe svojho postavenia riešia dôležité otázky, ktoré sa niekedy týkajú aj katastrof toho či onoho druhu. Právny rozbor tam bude v celej svojej ostrosti a bez uberania na ostrosti diskusie sa vždy nájde nejaký stručný úvod či sprievodné vyjadrenia, ktoré sa budú týkať hodnotovej a morálnej stránky.
  Bože. Otázka riek krvi a fajok je dobrým príkladom zlého humoru. Dotýka sa neustálej diskusie, ktorá tu existuje, o pohŕdaní a nedostatku dôležitosti pre kontext, atmosféru a vzdelanie.

  1. Ahoj jej zvieratko.
   A. Naozaj som si nenechal ujsť. Naopak, písal som o obdive a potešení z duplikácie a dobre pochopil humor. A predsa som zo sračiek pochopil, že tam bol tón kritiky, a samozrejme som mal pravdu. Tvoje vyjadrenia to jasne hovoria. Totálna gemara nezahŕňa poetický úvod češinskej verzie.
   B. Je to určite pohľad, z ktorého sa dá profitovať, ale zvyčajne nie na halachickej úrovni. Toto som komentoval na konci stĺpca. Zameriavam sa na irelevantnú morálnu kritiku.
   tretí. Uvedomil som si, že to bol dvojitý pohľad, a oslovil som to. Otázka, ktorou som sa zaoberal, je, či by absencia druhej roviny vo vzťahu k hypotetickému prípadu mala vyvolávať obavy alebo nie.
   D. Sudcovia Najvyššieho súdu sa na rozdiel od arbitrov zaoberajú právom a nie halachou. V zákone je väčšia váha ako v halakah (nie vždy správne) ich pocitom. Okrem toho sa halachická jurisprudencia zaoberá praktickými prípadmi, Gemara nie. Svojimi slovami som za toto rozdelenie stál.
   Bože. Všimol som si kritiku zlého humoru a výslovne som povedal, že toto nie je to, čím sa zaoberám. Otázka, ktorou som sa zaoberal, je, či existuje priestor na morálnu kritiku.

   Napokon, obviňovanie z vecnosti a šovinizmu je typické a irelevantné (zvyčajne sa dobre používa, keď dochádzajú vecné argumenty). Keď hlásim svoj dojem zo skúsenosti, hovorím o faktoch. Ak je výsledok vecný, potom je vecnosť pravdepodobne správna. Spôsob, ako sa s tým vysporiadať, nie je popierať výsledky alebo obviňovať podstatu, ale odôvodneným spôsobom argumentovať, že fakty nie sú pravdivé. Ak ste to zamýšľali urobiť, nevšimol som si vaše slová pri takejto hádke. Jedným zo zlých zla slabých populácií (ženy sú v tomto kontexte určite slabou populáciou, nie vždy na vine. Tu som dokonca ochotný čiastočne akceptovať ohavné slovné spojenie „oslabený“), je protestovať proti vecnému popisu namiesto toho, aby sme sa zaoberali fakty. Písal som o tom v prvom rade v súvislosti so ženským štipendiom a väčšina žien, ktoré to čítali, bola urazená namiesto toho, aby vyvodili požadované závery a pokúsili sa zlepšiť. Je to skúšobný predpis na pripomenutie si situácie (ak si myslíte, že je to dobré, potom pripomenutie vo vašich očiach samozrejme nemusí byť nevyhnutne zlé, ale potom nevidím, z čoho som obvinený).

   1. Moja kritika nie je Gemara, ale vedecko-litovský prístup, ktorý zosmiešňuje požiadavku dvojitého odkazu. Príklad od sudcov nemusí ísť k známej Cheshinovej prehnanej poézii, má oveľa vydarenejšie a vážnejšie príklady, ako viete, v týchto dňoch som zaneprázdnený učením milého Žida po absolventoch vyššie uvedeného Najvyššieho súdu a kde veci stoja za pozorovanie.

    Obvinil som vás, že sa v podstate vzťahujete skôr na štýl ako na obsah, teda aké prekvapivé – opäť, že sa usmievate. Každý, kto trvá na tom, že sa práve v ňom bude znova a znova vysmievať členom svojej spoločnosti, by mal byť podozrievaný, že jeho argumenty sú menej úspešné. Alebo, aby som parafrázoval jazyk vašej svätosti: „Vyššie uvedený úškrn je typický a irelevantný (zvyčajne sa dobre používa, keď sa minú vecné argumenty).“
    Samozrejme chápem, že v praxi sa stretávam s takouto odozvou od mnohých študentov, a to ospravedlňuje také a onaké teórie, len protestujem proti znevažujúcemu štýlu (na rozdiel od doktorandov z rodovej a domácej ekonómie, ktorí majú veľmi vyvinuté morálne cítenie, najmä keď navrhovanie kanála pre ich žurnálové systémy) K vedám ľútosti “), to znamená, že sme sa opäť vrátili a tentoraz budem citovať svoj posvätný jazyk,“ k neustálej diskusii, ktorá tu existuje, o pohŕdaní a neviazanosti význam pre kontext, atmosféru a vzdelanie “.

    1. V samotnej Gemare však dvojitý odkaz chýba. Toto nie je výmysel Litovčanov. Litovský učenec iba lipne na tom, čo tam je, a jeho tvrdenie je, že dvojitý odkaz je úplne legitímny, ale že to nie je záležitosť na štúdium problému a určite v žiadnom prípade nenaznačuje morálnu cnosť alebo nedostatok.
     Nerozumel som tvojmu tvrdeniu o štýle. Nie je tu žiadny úsmev. Toto sú úplne typické argumenty hlupákov / fakúlt rodového oddelenia. To je to, čo robia takmer stále. Čo som povedal o všetkých ženách, dokonca aj o tých, ktoré neštudujú rod (väčšina z nich ma má rada), povedal som, že takéto argumenty sú pre ženy typické a myslím si, že toto sú fakty, ktoré vyplývajú z mojej skúsenosti. Nie je tu žiaden argument, len vecný postreh.

     1. V skutočnosti, ako som napísal Sarah, nie je tu žiadna morálna chyba, videl som na Facebooku jedného z učencov, ktorých navrhol o tých istých príkladoch, ktoré Tractate Yavmot znovu a znovu prináša Reubena a jeho znásilnenie, ktoré by sa možno oplatilo ponechať česť Rúbena a Šimona a namiesto toho uvádza príklady Aridty a Delphona a ďalších desiatich synov Hámana. (Na druhej strane je tu situácia, že to bolo povedané kvôli Purim a on to vôbec nemyslel vážne) Obviniť študentov rodu, že v skutočnosti nemajú v úmysle, ale ich účelom je publikovať články, to je ohováranie a nie vecné pozorovanie.

 5. Ostrý ako vždy. dobre urobené.
  Niektoré nevyriešené myšlienky:
  A. Humor jej zvieraťa skutočne chýbal. (Priznám sa, že mi to pri prvom čítaní tiež ušlo)
  B. Myslím, že dieťaťu v Hydere pomáha skutočnosť, že formuluje vo formuláciách Gemary. Ak sa ho jeho spoluhráč spýta, čo presne sa z ničoho nič objavilo, začne sa zamotávať a červenať sa.
  tretí. Ak mi moja žena povie, že videla na ulici rozdrvenú myš, bez presného rozpisu vzhľadu by mi z toho nebolo zle. Ak jej poviem - zvracia. Niektorí ľudia si realitu, o ktorej čítajú, kreslia pre seba a potom ju určitým spôsobom prežívajú a niektorí nie. Človek si môže prečítať Harryho Pottera a potom si pozrieť film a povedať – takto som si to naozaj nepredstavoval! A iná osoba si ma jednoducho nepredstavovala. Domnievam sa, že doktrinári v Bar Ilan rozumejú dvojitému pohľadu, ale nedokážu si nepredstavovať situácie.
  D. Osobitne si myslím, že ak človek reálne zažije situáciu, o ktorej sa učí, bude pre neho ťažšie odpojiť sa. Okamžite si pre seba namaľuje situáciu tak, ako ju prežíva. Ďalší dôvod, prečo je pre dieťa v Hajdarábade ľahšie naučiť sa prísť nesprávnym spôsobom a podobne. To do jeho sveta až tak nepatrí.
  Bože. Je tiež možné, že túžba inovovať, ktorá je prítomná u niektorých študentov, a premietať sa z ich sveta do talmudského sveta a neprichádzať úplne ako prijímače, spôsobuje, že učenie sa stáva emocionálnym.
  a Bezpochyby je emocionálne odpojenie užitočné pri jasnom pochopení problémov. Stále môžete niečo stratiť, ak s tým neskôr nespojíte emóciu. Morálka, ktorú si určite musím spojiť, aby som pochopil problematiku, možno aj emócia tam niekde má miesto.
  (Nepochopil som, v čom je problém s hadičkou na odber krvi. Neprenášať pacientom krv hadičkami? Nedá sa prenášať krv medzi oddeleniami sterilne cez hadičku? Alebo preniesť krv zo zabitých zvierat do hadičky na oplodnenie? Alebo len Upírovi treba pomôcť presunúť krv z oblasti, kde zabíja ľudí, do kuchyne fajkou, ako by ste ju postavili, atď. Ale to je nevinná otázka.

  1. A. Možno ti to ušlo. Ale nie so mnou. Každý kritik na svojom mieste stojí bez ohľadu na otázku humoru.
   B. Naozaj, je to ako pýtať sa R. Chaima, čo je to panvica.
   tretí. toto je fajn. Nemám problém s tými, ktorí vykresľujú situácie v mysli, a s tými, ktorí sú z toho šokovaní. Len si nemyslím, že tento šok poukazuje na duchovno-mravnú cnosť, ani že jeho absencia poukazuje na nedostatok.
   D. Pozri c. Môže to súvisieť s mojou neochotnou poznámkou na konci stĺpca o chybe v samotnej štúdii.
   Bože. Pre zdravie. Je tu nejaký nárok? Nezaoberám sa diagnózou žien alebo učiacich sa, ale podstatou. Nie odkiaľ pochádza, ale či je to dôležité a podstatné.
   a Vysvetlil som, kde je.

   Nechápal som, aký je problém s otázkou o upírovi. Nevidím v tom žiadny problém.

 6. Jej zviera,
  Koniec koncov, Gemara je napísaná v umení rázneho skracovania. (Toto je pre mňa, užasnutého čitateľa, jeden z divov).
  Svety-svety možno poskladať do trojslovnej vety, odsek môže obsahovať stovky rokov medzier, aké relevantné je porovnanie s PSD Najvyššieho? To, čo sa skrýva v jednej krátkej a ostrej vete Gemary, by sa tam rozsypalo na desiatky, ak nie stovky strán.

  Z konečného znenia talmudickej stránky nepodozrievam remeselníkov, ktorí boli menej citliví ako ktorákoľvek žena a žiaden najvyšší sudca.

  A musíme si uvedomiť, že to všetko začalo v minulosti, a potom nedostatok prostriedkov na písanie, potreba kopírovať a uchovávať generácie za generáciou.

  Možno ponúknuť príklad? Čo a ako by ste dali do Sugia Danan?

  1. Súhlasím s tebou a nenapadne ma prepisovať Gemaru. Prirovnanie k moderným rozsudkom sa týka súčasných rozhodnutí. A možno na spôsob, akým rabín učí svojich učeníkov. Predpokladám, že ak je to rabín, ktorého učí, bude túto problematiku učiť svojich študentov, ale bude tam malé symbolické gesto. Žmurknite, povedzte a podobne. Príbeh o smrti v lavíne nemá vôbec žiadny morálny význam, len tragédia, ktorá sa môže stať aj dnes na Ukrajine, máte zaujímavú poznámku, o ústnom. Naznačujete, že tam boli určité gestá, ktoré sa v krátkom prepise spisu nezachovali na neskôr? Neviem a nemyslím si, že existuje spôsob, ako to vedieť. Snáď tu stojí za to spochybniť zdatných, či niekde v Šaši nie je k niečomu trochu „emotivnejší“. Napríklad na dnešnej stránke sa niekoľkokrát objavuje prívetivá fráza – máme čo do činenia so zlými? Toto je úplne vecné vyhlásenie, ale má melódiu prívetivého zmätku.

   1. Čas Tóry a čas modlitby (za Sarah a jej zvieratá)

    B.S.D.

    Pre ňu a Sarah - ahoj,

    Tannaim a Amoraim, ktorí mali halakhah - mali tiež legendu a autorov modlitieb. V ich slovách v Halacha - určite formulujte vecnú formuláciu. Zatiaľ čo ich emocionálny svet - vyjadrený v ich slovách v legende a modlitbách, ktoré založili (niekoľko krásnych osobných modlitieb, ktoré hovorili Tannaim a Amoraim 'Batar Tzlotya', boli zhromaždené v Tractate Brachot a mnohé z nich boli zahrnuté do 'Siddur') . Čas Tóry zvlášť a čas modlitby zvlášť.

    S pozdravom Hillel Feiner-Gloskinus

    A nie ako tendencia dnešných znalcov Tóry spájať štúdium s emóciami, o ktorých sa bude hovoriť: „Kto učí svoju dcéru Tóru, učí modlitby 🙂

    1. 'A vráť sa do svojho srdca' - internalizovanie obsahu štúdie vo svojom srdci

     Hoci štúdia musí byť „vládnucim mozgom na srdci“. Štúdium Tóry si vyžaduje počúvanie Tóry, ktoré sa nie vždy zhoduje so sklonom srdca – napokon, po mentálnom vyjasnení – musíme veci preniesť do srdca v túžbe vytvoriť si osobnú identifikáciu s učeným.

     Pozri článok Rebbetzina Ora Makhloufa (Ramit v Midreshet Migdal-Anaz), v súbore „Pretože sú živočíšni“, Migdal Iz Tisha: 31, s. 0 a ďalej. Okrem iného tam cituje bolesť Grid Soloveitchikfovej, ultraortodoxnej mládeže, ktorá uspela na poli intelektuálneho úsilia... získala vedomosti o názoroch a rozhodnutiach. Baví ho krásne hodiny a ponorenie sa do komplikovanej problematiky. Srdce sa však na tejto akcii stále nezúčastňuje... Halacha sa pre neho nestáva psychickou realitou. Skutočné zoznámenie so Shechinah chýba... '209 Words of View, s. XNUMX). Pozrite si článok o dĺžke

     Nech je známe, že Tóra vyžaduje aktiváciu srdca pred ňou a po nej. Pred tým - túžba spojiť sa s Bohom prostredníctvom jeho múdrosti a túžby v Tóre a modlitbe, ktorú budeme oprávnení smerovať k pravde; Nasleduje modlitba, že budeme mať tú česť uplatniť v živote hodnoty, o ktorých sme sa naučili.
     ,
     S pozdravom Hillel Feiner-Gloskinus

 7. „Meč medzi stehnami a otvorené peklo pod ním“ si vyžaduje uvážlivé a pokojné rozhodnutie

  V SD XNUMX v Nissane P.B.

  Rozhodca pri svojom rozhodovaní musí konať z búrky bilaterálnych emócií. Beda mu na jednej strane a beda jeho duši, ak sa pomýli a opustí mužovu ženu, a na druhej strane beda jemu a beda, ak zakotví ženu, na ktorú dá dopustiť. Vládnuce príslovie pre človeka, ktorý kráča po úzkej cestičke na okraji priepasti, že každá malá odchýlka doprava alebo doľava ho môže zvrhnúť do priepasti.

  A rozhodca musí byť v dvojnásobnej úzkosti, lebo ľahostajnosť ho z ľahostajnosti privedie k nepravdivému rozhodnutiu a bohabojný rozhodca musí byť starostlivý, dbať na to, aby nezlyhal a nedovolil zakázané, a dbať na to, aby nezakázal. prípustné. Jeho úzkosť a obava, že spravodlivosť bude zverejnená, je motívom jeho neúnavného hľadania presnej pravdy.

  Ale samotný zmätok emócií, ktorý mu bránil v objasňovaní halachy – si sám vyžaduje, aby samotné objasňovanie prebiehalo uvážene a pokojne, pretože objasňovanie z úzkosti a straty mysle – nemohlo prevalcovať pravdu. Preto musí byť rozhodca počas vyšetrovania pokojný a pripravený zvážiť všetky možnosti, aj tie najbolestivejšie. Preto, keď príde otázka – rozhodca musí búrku emócií odložiť bokom a pokojne premýšľať.

  V tomto je muž halakhy ako strelený bojovník, ktorý nesmie okamžite reagovať. Musí sa na chvíľu zastaviť, schovať sa, sledovať, kam sa strieľa, potom sa streliť a strieľať presne na cieľ. Chyba pri zasiahnutí nepriateľa je pre strelca nebezpečná, pretože prezrádza nepriateľa miesto jeho útočišťa.

  A taká je aj situácia záchranára, ktorý prichádza k traumatickej, mnohonásobne zraniteľnej a mnohonásobnej udalosti, ktorý musí rýchlo prečítať situáciu a stanoviť si priority. Okamžite riešiť to, čo je bezprostredne nebezpečné, urgentne riešiť to, čo je naliehavé, a to, čo je menej naliehavé, nechať na poslednú fázu. Kontrola stavu pod dohľadom - je základom správnej liečby.

  Silná túžba vyhrať bitku alebo zachrániť obete – je palivo, ktoré motivovalo bojovníka alebo psovoda, aby sa dobrovoľne pridal k bojovej jednotke alebo záchrannej sile, ale rozhodnutie o tom, čo a ako robiť v „poruchovej“ situácii, musí byť prijaté. s vypočítavým a pokojným úsudkom.

  Samozrejme, že je takmer nemožné myslieť pokojne, keď sa stretnete s nečakanou zhodou okolností, že v dôsledku stresu človek zabudne na celú „teóriu“. Za týmto účelom halachickí právnici, bojovníci a záchranári organizujú „výcvikový kurz“, ktorý sa snaží predvídať každé možné „blatam“, vopred sformulovať vzorce konania pre rovnakú možnú situáciu, a odborníci z praxe nereagujú v každej situácii. Potom, keď príde 'porucha' - akčná schéma sa okamžite objaví a vy môžete konať usporiadaným spôsobom bez toho, aby ste museli znova ohovárať. Plány boli vopred premyslené a vypracované.

  Záležitosti Tractate Yavmot. Katastrofy zemetrasení a zrútenia domov, choroby a epidémie, zmiznutia ľudí na obchodných cestách a potápanie lodí na mori, vojny a zoznamy a sprisahania - to boli celkom možné situácie vo svete, kde žili mudrci, najmä v časoch rímskych povstaní. holokaust a povstanie Bar-Kochba.

  Príručka pre účinnú liečbu katastrofických stresových situácií musí byť relevantná a stručná a musí jasne a výstižne zahŕňať všetky prototypy možných scenárov a ponúkať im schému liečby, takže maska ​​Yavmot je formulovaná krátkym a suchým spôsobom, rovnako ako bude formulovaná kniha o teórii boja alebo prvej pomoci .

  S pozdravom Hillel Feiner Gloskinus

  V Mišne a Talmude sa „telegrafické“ znenie zaväzuje sprostredkovať ich ústne. Aby si mohli zapamätať, musia byť formulované ľahkým a absorbujúcim spôsobom. Dlhotrvajúce hlboké klábosenie či duševné výlevy neprospievajú memorovaniu. Talmud je na hĺbkové štúdium a modlitba je na vyliatie duše. Pojem „sub“ musí byť stručný a výstižný

 8. 'Willen tej noci pomenoval Jacoba' - búrka emócií, ktorá si vyžaduje pokojnú akciu

  A tak Yaakov Avinu, ktorý sa s úzkosťou a obavami modlí: „Prosím, okamžite ma zachráň, brat môj, okamžite urob... aby neprišiel a pripravil matku na synov“ – pokračuje v pokojnom konaní. Nezačne okamžite utekať. Naopak, on a jeho tábor idú spať (a kto môže spať v tejto hroznej situácii?) A vstávajú svieži, aby mohli bojovať proti Ezauovmu vojsku. \\

  A dokonca aj Dávid utiekol pred Absalomom, jeho synom, keď odišiel zlomený, kričal a modlil sa za jeho spasenie od mnohých, ktorí proti nemu povstali, od všetkého ľudu proti hŕstke verných, ktorí zostali s ním. Všetku svoju úzkosť vyjadruje v modlitbe a modlitba mu dáva silu konať vecným úsudkom. Skúša cestu príhovoru tým, že posiela archaické zmysly, aby porušili Achitofelovu radu, a po modlitbe a príhovore je v nej živený dôverou a vo svojom hroznom stave dokáže udržať „v pokoji si spolu ľahnem a zaspím“. lebo ty si určite Pán sám.

  Úzkosť nachádza vyjadrenie v modlitbe a z nej je človek s dôverou vychovávaný, aby konal rozvážne.

  S pozdravom PG

  1. Súhlaste so všetkým, čo hovoríte.
   A dokonca aj v halakhah je mnohokrát uložených veľa emócií. A samozrejme kombinácia legendy a halakhah to do určitej miery umožňuje,
   Ako napríklad (jej život), ktorý sa dotkne srdca, na môj vkus: (Pýtam sa, či je na Najvyššom súde sudca, ktorý si dovolil toľko rozliať)

    1. Citovať áno, ale nie som si istý, či by takýto nárok iniciovali.
     Mimochodom, môžete vidieť, ako dlho sa rozhodnutia v priebehu rokov predlžujú a stávajú únavnými, keď sa ruka na klávesnici rozsvieti a všetky zdroje sú dostupné a už nie je potrebné diktovať reportérovi.

  2. 'Učí, že nespal' - napriek nadšeniu

   BSD XNUMX v Nissane PB

   O dôležitosti zachovania pokoja pri vykonávaní činnosti, Hasidim objasnil mudrcov článok „Áno, Áron áno – učí, že nespal“, že nie je pochopené, čo je to „Salka Da'ata“, že svätý Áron Gd spí od Boha. prikázania? A nasledovníci vysvetlili, že aj keď bol Aaron plný nadšenia, keď išiel zapáliť lampu a bol priestor cítiť, že z nadšenia sa bude v detailoch mýliť. KML, ktorý napriek tomu, že bol obesený, dbá na to, aby si presne plnil svoje povinnosti.

   S pozdravom Hillel Feiner-Gloskinus

  1. Skutočne, tam s Rami Barom sú recitácie vecí tragédiou a komédiou na jednom mieste. Ale tam sa dá povedať, že keď už sú veci hotové, pýtali sa ho na jeho skutky. A zrejme sa nechcel spoliehať na stôl iných

  1. Shuda Dadaini je rozsudkom vo veľmi špecifických prípadoch a nie v každej situácii, keď neexistuje žiadne rozhodnutie. Na to existujú zákony dostatočnosti. Ale ani Shuda nie je emócia, ale intuícia. Nebojujte medzi sebou.

 9. Podľa mňa je to fakt: niekto spustil online diskusiu na otázku "Ak by si zajtra zistil, že kresťanstvo je pravdivé - zmenil by si podľa toho svoj životný štýl". Niektoré z idiotských odpovedí boli „to sa nestane, takže nemá zmysel sa pýtať“. Ľudia majú naozaj problém pochopiť časť hypotetickej otázky. Snažil som sa im vysvetliť, že tiež asi nikdy nebudú musieť hodiť na koľajnice veľmi tučného človeka, aby zabránili tomu, aby vlak prešiel cez päť nútených ľudí, a predsa je to základná otázka v kurzoch filozofie morálky; Ale nefungovalo to…
  Potom mi niekto argumentoval, že v princípe sú hypotetické otázky v poriadku, ale sú veci, ktoré sú emocionálne príliš šokujúce, a preto je nesprávne o nich hypoteticky diskutovať (na rozdiel od povedzme prešľapovania veľmi tučného človeka vlakom, ktorý je pravdepodobne nie je vôbec šokujúce). Spisovateľ bol R.M. na strednej škole ješivy a naozaj mi nie je jasné, čo robí v otázkach, ako je tá, ktorú ste tu spomínali... Každopádne, po krátkej debate sa ma spýtal, či si myslím, že je legitímne, aby sa ma pýtal „ čo by si robil, keby si zistil, že zajtra tvoja matka zabije?" Samozrejme, že som nerozumel, v čom je problém a dokonca som to išiel povedať mame, ktorá tiež nechápala, v čom je problém s touto otázkou... čo tiež počas hádky vlastne položil otázku, tak som to nevedel celkom pochopil, čo sa snažil objasniť.
  Zrátané a podčiarknuté – keď je pre ľudí ťažké vysporiadať sa s obsahom (intelektuálne!) Utekajú na okraj a snažia sa poukázať na kozmetické „problémy“ ako výhovorku, prečo v prvom rade nie je vhodné sa týmto obsahom zaoberať (potom zostáva len naučiť sa veľmi estetický príbeh).

  1. naozaj. Len podotýkam, že je tu priestor pre jeho tvrdenie o kresťanstve nasledovným spôsobom: možno podľa jeho názoru, ak kresťanstvo dávalo zmysel, nebolo to kresťanstvo, ktoré poznáme. Nie je teda priestor na otázku, čo by som robil, keby som zistil, že kresťanstvo je správne. Nie je tu ani priestor na otázku, čo by Maimonides povedal o akejkoľvek situácii v našej dobe. Keby bol dnes nažive, nebol by Maimonides.

 10. Dobrý deň, rabín Michi.
  Je ťažké polemizovať s vaším tvrdením, skutočne v „zdravom rozume“ je jasné, že najčistejšie a najsprávnejšie je pracovať s čisto halachickou racionálnou analýzou. Nemožno však ignorovať skutočnosť, že odborná problematika Shas je mnohokrát zaobalená do príbehov, ktoré im dávajú čitateľský ľudský alebo morálny emocionálny smer.

  Uvediem 2 príklady (prvý je trochu slabý): Potom, čo Tractate Gittin rozoberie detaily rôznych hypotetických a realistických problémov, obťažuje sa skončiť s kázňou o nenávisti a rozvode. A ako to bolí Boha za samotný rozvod. Prečo je dôležité, aby Gemara ukončila Traktát týmto spôsobom? Nie je tu návod na čítanie?

  V Gemare v Kiddušine je krásna legenda o rabínovi Asi a jeho matke. Je také dôležité, že vstúpilo do platnosti v súlade so zákonmi Miriam, kapitola XNUMX a Maimonides. Na konci čísla je napísané, že rabín Asi povedal „Nepoznám Nafakiho“ Väčšina komentátorov túto vetu vysvetlila cez halachické okuliare. Rabín Asi hovorí, že by neopustil Zem Izrael z rôznych halachických dôvodov (nečistota národov, pretože je kňazom a iné dôvody). Maimonides v Halacha napísal, že ak by boli jeho rodičia oklamaní, mohol by utešiť a prikázať niekomu inému, aby sa o nich postaral. Peniaze Mishnah posilňuje Maimonidesa a hovorí, že aj keď to nie je výslovne napísané na túto tému, je pravdepodobné, že to robil rabín Asi. Rabín sa na Maimonidesa hnevá a tvrdí, že takto a ako môže človek nechať rodičov niekomu inému, aby sa o nich postaral. (Možno tvrdiť, že ide o halachickú úvahu, ale jednoducho to znamená, že nemôže tolerovať myšlienku morálky) Žiadne problémy = Neopustil by som Babylon. A odkazuje na Rab'adov útok na Maimonides.

  Pravda je taká, že sa ukazuje, že v skutočnosti záleží na halachickej spravodlivosti s Maimonidom a na peniazoch, no naše oči vidia, že učenec a sudca túto legendu v skutočnosti čítali v morálnom romantickom čítaní.

  Odhadujem, že keby som mal pred sebou knihu študenta mudrcov, rabína Jehudu Brandesa „A Legend in Actual“, uviedol by som ešte pár príkladov a zrejme aj úspešnejších.

  PS: Čakanie a čakanie na stĺpček o kontroverzii (koľko dokážete odolať?)

  1. Príkladov je naozaj dosť. Pozri napríklad v stĺpci 214 o jeho popole kvôli jeho šípom. Ale o tom tu nehovorím. Chceli ma naučiť, že rozvod je zlá vec. Čo to má spoločné s rozhodnutím o halakhah v týchto veciach? Súvisí to so všeobecným vedením protestujúcim proti halakhah, že treba vyvinúť úsilie, aby sa zabránilo rozvodu.

 11. "Rozhodca by sa mal chladne zamyslieť nad prípadom, ktorý sa mu dostane." To, čo hovorí halakha, nemá nič spoločné s tým, čo hovorí emócia (a podľa mňa ani s tým, čo hovorí morálka), a je dobré, že to robí. Rozhodca by mal obmedzovať zákon s neviazaným pokojom, a teda byť oprávnený riadiť pravdu Tóry. „Zatiaľ tvoje slová.
  Uviedol som príklad z príbehu rabína Asi a jeho matky, ktorá bola odsúdená na Halachu. Nakoniec som povedal, že rabín a rašaš s nimi halachicky nesúhlasili, či už na ľudskom, ani morálnom pozadí.

  1. Horšia čiastočná cenová ponuka je plná citovať vôbec. Koniec koncov, napísal som, že je tu priestor na zavedenie takýchto úvah v etape B, keď skončíme diskusiu o základných halachických možnostiach. Ak zákon neškrtne, ale zostane niekoľko možností, spôsob rozhodovania medzi nimi môže obsahovať aj morálku (a možno aj emócie ako náznak).

 12. 1. Možno toto je jeden z dôvodov, prečo Gemara nie je pre ženy a sú diskvalifikované z diskusie? (Pýta sa, nie určuje)
  2. Pravda je taká, že pri čítaní „Dve biblie a jeden preklad“ po rokoch narážam na príbehy z Tóry, ktorá pre mňa a pre dobro nášho ženského pokolenia postráda emócie (zrejme samozrejme) nikdy som s ňou nezdieľala svoje okolie, pretože Nemám slová na vyjadrenie svojich pocitov, najmä sme zaneprázdnení emóciami, teraz som si nepamätám veľa príkladov, okrem jedného, ​​keď prišiel Eliezer na rokovania, aby vzal Rebeccu (v čase, keď sa svet ešte nestal jednou rodinou, mohlo to byť globálne odlúčenie od rodiny, čo tu pridáva na emóciách) a jej otec Bethuel a jej brat Ben sa pokúsili oddialiť a potom Dievča (nezabudnúť, že mala tri roky, je ďalší bod, ktorý prispieva k emóciám celá hra) Mudrci sa pýtajú a kde je jej otec v chráme? Mudrci odpovedajú, že zomrel (zjedol otrávený tanier, ktorý pre Eliezera pripravil anjel, ktorý taniere nahradil, ako keby som bol pripomienkou hydera) a hneď sa uvádza, že sa pýtali a poslali Rebeccu na cestu a tu je syn pýta sa predstavte si dnešnú situáciu, taká tragédia Dom Eliezer by aspoň nateraz splnil svoje plány a cítil by sa trochu trápne z celej svojej triedy a z toho, že je práve teraz doma zoči-voči rodinnej tragédii (možno sa snaží potichu zložiť vybavenie a opustiť priestor tak, ako prišiel v tak ťažkej chvíli alebo prípadne z nepohody Účelom prísť a pomôcť celým telom a dušou zorganizovať pohreb a postaviť stan a priniesť stoličky pre smútiacich atď. atď.), ale v praxi v Svet Tóry ako zvyčajne pokračuje, až na to, že plány pokračujú podľa plánu. Pri autizme má tu rabín liek od "Dauriyta", aby bol v dobrej spoločnosti.V prípade Jozefa a jeho brata, áno, páni, taká je situácia (tento Ezauov šok podľa mudrcov neprešiel. Doplatil na to Žid Mordechaj o tisíce rokov neskôr, ako je známe). Za gombíkom na košeli, keď sa raz sudcovia pokúšali motivovať jedného, ​​aby sa rozviedol so svojou ženou, povedali mu, že je napísané, že oltár prináša slzy, odpovedal im nie je to zlé dodnes Rolim slzy, nezaškodilo by vyroniť pár sĺz teraz tiež, O otcovi, ktorý predvídal v chráme bodnúť svojho syna a tam sa otec dostal do tranzu z gramatiky, išiel a nariadil, aby vzal svojho syna von, zatiaľ čo sa trepotal o pomoc zo strachu z nečistoty (namiesto toho, aby vynechal úder) a Gemara diskutuje o tomto otcovi, či má nadmernú úctu alebo „autizmus“ vo vzťahu k vražde
  3. V kontexte rabínovej poznámky „to je ako pýtať sa R. Chaima, čo je to panvica“, rabínov príklad nie je úspešný a ja to ilustrujem príbehom. Možno sa ho R. Chaim opýtal, čo je to avokádo. ? R. Avraham bol dojatý a povedal, chápete, čo znamená veľa? Že v celej Babylonskej a Jeruzalemskej a Midrašim, Tosefot a Zohar atď., slovo avokádo neexistuje
  Masach Pan je tu už niekoľkokrát spomenutý v Tóre, aby sa poďakoval rabínovi za „článok, ktorý rabín nenapísal“ po smrti nášho rabína pri dodržiavaní rozhodnutia, práve keď je mu prikázané povedať niečo, čo bolo počuť bolo kritické) a jazero, ktoré rabín rád zabíja posvätné kravy odkiaľkoľvek práve teraz v tridsiatke pri otepľovaní je náchylnejšie na výbuch kupoly Chrámovej hory ako zabitie posvätnej kravy, opýtal som sa raz nášho rabína v susedstve, ktoré ovláda ohováranie, či mi bolo dovolené povedať Naozaj chválu (a dodávam, že pre mňa je to veľká chvála), ale poslucháčovi sa tento príbeh zdá hanlivý a ako príklad som uviedol príbehy o R. Chaimovi (mimochodom R. Chaim by modliť sa za to trikrát denne, aby som si nepamätal nič okrem tejto Tóry ďalší dôkaz proti asistentom rabína Šefilota) a zdá sa mi, že rabín mi odpovedal, že je to asi zakázané a pri tom mi povedal, že ako študent ješivy v Amerike tam boli to prezidentské voľby, myslím, pre prezidenta menom Johnson a mali ministra ješivy s týmto menom a hlavu ich ješivy tak ponorili do učenia, keď mu to povedali Hlava ješivy bola prekvapená, ako sa minister ješivy cez noc stal prezidentom Spojených štátov.

    1. Hovorí sa, že rabín Chaim z Brisk vyviedol z mienky panvice a hrnce, to znamená, že človek nemusí presne vedieť, ako je panvica postavená a aký je pomer medzi dĺžkou rúčky a priemerom povrchu, ale skôr poznať jeho požadované vlastnosti relevantné pre halakhah a halakhah. Tak došlo k tomu, že nie bežným spôsobom nemusí dieťa chápať, o čo presne ide, ale len to, že niečo robí nie tak, ako to robí on a existujú všetky druhy zákonov a jeho halachické chápanie nie je poškodené. čokoľvek.
     Všeobecne platí, že práve rabín Chaim je rabín Chaim z Brisku (aspoň na miestach, ktoré sa zaoberajú Gemarou viac ako Halacha), rovnako ako Rashba je len rabín Šlomo ben Aderet a nie rabín Mishantz, hoci česť oboch je veľmi veľká.

 13. Rabbi urobil si mi de jow za príbeh, ktorý som počul presne v tomto kontexte:

  Pamätám si, že na lekcii, na ktorej som sa zúčastnil, nám rabín, ktorý túto lekciu vyučoval, povedal (všetci účastníci boli muži), že učil lekciu Gemara, aby postavil seminár, a bolo to v Tractate Yavmot.

  Povedal nám, že na tabuľu nakreslil celú „rodinu“ čísla a na všetkých „mŕtvych“ dal X a potom sa obzrel a videl, že tváre dievčat sú vydesené.

  Zľutovali sa nad „mŕtvymi“ namaľovanými na tabuli.

  Netreba dodávať, že sme sa pri príbehu všetci smiali a usmievali.

Zanechať komentár