Kuroorana kwega

Peji rino rine muunganidzwa wezvinyorwa maererano nemichato yakavanzika:

7 Pfungwa Nezve“Kuchata Kwega”

 1. Rabhi Michi Shalom,

  Mune imwe nyaya yakabuda nezuro kuVint nezvevaviri vawakaroora, unoti wakavakumbira kuti vaende mushure memuchato unonyoresa kuRabhi nekuti nyaya yekuti muchato hauna kunyoreswa unonetsa uye zviri pamutemo.

  Nemamwe mashoko, sokunzwisisa kwandinoita, munobvuma kuti panofanira kuva nedare rakarongeka umo vanhu vose vakaroorana vari muvanhu veIsraeri vachanyoreswa. Kana zvasvika kune nyika ine mamirioni matanhatu emaJuda uye isiri nharaunda diki muPoland - asi zvinogaroitika kuti dare rimwe chete rinofanira kunge riri sangano renyika.

  Kana zvakadaro, kuda kwaRabhi kuti muchato muIsraeri uitwe chete kuburikidza nazvo - zvine musoro, nekuti kana munhu wese akaroora ari ega, zviri pachena kuti tichasvika padanho rekuti vakaroora vazhinji havazonyoreswa sevakaroora chero kupi (unogona kungwarira. kukumbira kuti uroore mushure mekunyoresa , Asi vamwe havadaro). Zvine musoro kuti dare rinodzora rinotarisira kunyoresa - raizoda kuti riitwe kutanga naye uye kwete mushure mechokwadi. Seiko uchivhundutswa nekurambidzwa kwepamutemo kwekubata michato ye halakhic muchivande?

  (Ini handitauri zvachose kune avo vasingafarire kuroora sezvidhori uye nyika inovamanikidza asi kune avo vanofarira muchato weOrthodox).

  Ndatenda,

  1. Ini zvino ndanyora mhinduro kumubvunzo pane saiti. Ona ipapo (pakupedzisira) nyaya yemutemo:
   https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F/

   Pane kufungidzira mumashoko ako kuti ndikasaita izvi mamiriro anenge ari nani. Uye kwete iye. Ichokwadi ndechokuti nhasi kune vakaroorana vashomanana vanoroorana uye vasinganyore. Kana zvakadaro, chinokonzeresa dambudziko ndiwo mutemo wevaRabhi. Ndini ndiri kuedza kuzvigadzirisa. Havasi kurwira hunhu hwevanhu veIzirairi asi nekuda kwekutonga kwesimba ravo.

   Nenzira, hapana musiyano pakati peCohen uye akarambana uye nyaya yedu. Sei mumupristi uye akarambwa (avo vakanga vakaroorana orthodox, sezvo izvi zvinoshanda mukudzoka) iwe unobvuma mamiriro ezvinhu anoseka umo Dare Repamusoro rinorayira rabhi kuti vanyore ivo kunyange zvazvo vakanga vasina kuroora murabhi? Sei vakaroorana vanoda kiddushin nemamiriro ezvinhu uye murabhi asingabvumiri kusiyana navo? Iyewo haakwanise kuroora muRabhi, uye nekudaro nekuda kwekufunga kumwe chete anofanira kunyoreswa sevakaroora kunyangwe akazvitsaurira pachake.

  2. Muri kutaura nyaya yaRabhi yekuramba kunyoresa vanoroora vari voga, kuramba uku kungave kuseka uye kushatirisa, asi ndabvunza nezve chikonzero chenyu chekuroora vakaroora vakafanana, zvave pachena kuti vanoroora vari voga vanoita kuti vaviri vasanyoreswa. chero kupi - chero ini ndinewo dambudziko nenzira yako.

  3. Chinangwa changu ndechekubvisa hutongi hwevaRabhi huri kukonzera kukanganisa uku. Kupfuura izvozvo, sezvandanyora panotova nevamwe vanodzitakura vega, asi havanyore. Saka zvandinoita hazvikonzeri kuti munhu aroore ari oga, asi pane chikonzero (kana kuti chinoedza kukonzera) kuti vaya vanowana vari voga vanyoreswe.
   Nenzira, ini ndakangoita izvi kamwe chete saka mupiro wangu kune chikonzero hauna basa. Chandaida ndechekuedza kuti vazive nekurekodha kiddushin yakadai kunyangwe ichiitwa nevamwe. Ndiko kuti, kana chiito ichi chichava nemigumisiro ndeye chete maererano nekunyoresa uye kwete maererano nechiitiko chekuzvitsaurira kwega.

 2. Nyaya iri pano yakawanda zvikuru.
  Kana isu tisingagamuchiri simba remutemo, panyaya yewanano nekurambana, uye izvi zvinoratidzwa pano sevanhu vasingadi kuunza kugadzwa muhupenyu hwavo, sei kwete mune zvimwe zvinhu zvakare.
  Avo vasingade kunyoresa, vasingade kutora rezenisi rekutyaira kubva kuhurumende, vanoda kushanda vasina kucherechedzwa magwaro ekurapa, nezvimwe zvakawanda.
  Ndinogona kubvumirana zvikuru nekutsoropodzwa kwevanarabhi vemazuva ano. Asi kutungamira kwekuputsa monopoly nenzira iyi, hachisi chimwe chinhu kunze kwekudaidzira kweanarchism. Izvi zvine zvazvinoreva zvakafara zvikuru kupfuura roorano nokurambana.

  1. Rabhi Yuki Shalom.
   Kutanga, hazvipesani nemutemo. Rabhi ari kushanda zvinopesana nemutemo. Mutemo haurambidze kuzvitsaurira kwakavanzika, asi zvinopesana unosungira kunyoresa kutsaurwa kunyangwe kwaitwa kwakavanzika kana kwete. Ona chikamu 3: https://mikyab.net/%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%95/

   Chechipiri, nenzira iyi unodonhedza pasi pasi pekugona kwekumukira kwevanhu. Asi mumamiriro ezvinhu akaoma zvakakwana kodzero (uye basa, semaonero angu) rakachengeterwa mugari wese kuratidza kupandukira mutemo uye kutakura mhedzisiro. Kufanana nekuramba kuita zvehana nezvimwe zvakadaro. Matauriro ekuti izvi zvinokonzeresa mhirizhonga anouya kuzorasa mukana wekuita izvi, uye ndinoona senjodzi huru kune democracy. Nenzira, kumativi ose (kuruboshwe nekurudyi, zvechitendero uye zvepanyika), kunze kwekuti kukuvadzwa kwemutemo kutsika dzangu kwakakosha uye kwakakura, uye kukanganisa kubva pakumukira kwangu hakuna kuenzana. Ndakanyorawo nezve izvi muchidimbu muchikamu 67:
   https://mikyab.net/%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90/

Siya mhinduro