เรื่องความเบี่ยงเบน ความเชี่ยวชาญ และค่านิยม – การตอบสนองต่อบทความของ Prof. Yoram Yuval เรื่อง “ They Do Not Deviate”, Shabbat P. P. Akev - คอลัมน์ต่อเนื่อง (คอลัมน์ 26)

בס ”ד

ในคอลัมน์ ก่อนหน้า ฉันแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความของ Prof. Yoram Yuval ในเนื้อหาเสริม Shabbat ของ Makor Rishon P. เนื่องจากปีนี้ (พ.ศ. XNUMX) คุณควรเห็นการสนทนาที่พัฒนาขึ้นใน talkbacks ด้านล่างโพสต์ของฉัน

คำตอบของฉันต่อ Prof. Yuval's ถูกตีพิมพ์เป็นฉบับย่อใน Shabbat เสริม P. Ra (ร่วมกับ ความคิดเห็นเพิ่มเติม น่าอ่านทั้งนั้นเลย [1]) นี่คือคำพูดของฉันที่พิมพ์ที่นั่น:

ด้านความเบี่ยงเบน ความเชี่ยวชาญ และค่านิยม

(ตอบบทความของ ศ.ยรม ยุวัล เรื่อง "ไม่เบี่ยงเบน" ถือบวชเสริม ป.เอก)

บทความของ Prof. Yuval Luca มีค่านิยมและข้อเท็จจริงผสมผสานกันอย่างจริงจัง เหมาะสมที่จะชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างนี้เป็นเทียนที่เท้าของคุณปู่ผู้ล่วงลับของเขาที่กล่าวถึงในบทความ และน่าเสียดายที่เขาเพิกเฉย

คำพูดของเขาตั้งอยู่บนสามเสาหลัก: 1. แบบอย่างสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมืออาชีพ 2. คำจำกัดความทางจิตเวชของการเบี่ยงเบนทางเพศ (ไม่สามารถรักได้ทั้งบุคคล) การยืนยันทางวิทยาศาสตร์: การรักร่วมเพศไม่ได้เป็นผลมาจากการเลือก แต่เกิดจากภูมิหลังที่เป็นธรรมชาติ เป็นเรื่องยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงและอันตรายที่จะลอง กล่าวโดยสรุปแล้วในที่นี้ว่า 3. แบบจำลองที่ Yuval เสนอนั้นไม่ถูกต้อง (ดูบทความตอนเที่ยง) และไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายในที่นี้ 1. คำจำกัดความทางจิตเวชไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเช่นกัน 2. คำถามระดับมืออาชีพเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสนทนา ตอนนี้ฉันจะลงรายละเอียด

เมื่อฉันนั่งอยู่ในคอลเลลใน Bnei Brak และนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาหาฉันและถามว่าแก้วเป็นของเหลวหรือของแข็ง ฉันบอกเขาว่าในความสัมพันธ์กับกฎของแก้วถือบวชเป็นของแข็ง แม้ว่านักฟิสิกส์มักจะกำหนดให้มันเป็นของเหลวสำหรับความต้องการทางวิชาชีพของพวกเขา และคำอุปมานี้ หากจิตเวชนิยามความวิปริตทางเพศว่าเป็นการไม่สามารถรักใครคนหนึ่งได้ นั่นคือความอัปยศของพวกเขา แต่เหตุใดฮาลาชาหรือศีลธรรมจึงควรนำคำจำกัดความของวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในระดับบรรทัดฐานด้วย? นอกจากนี้ คำจำกัดความไม่ใช่การค้นพบเชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่มีความได้เปรียบเหนือฆราวาสในความสัมพันธ์กับพวกเขา จิตแพทย์สามารถและควรกำหนดแนวความคิดของตนสำหรับความต้องการทางวิชาชีพ แต่นั่นไม่เกี่ยวกับคำถามเชิงบรรทัดฐาน Michel Foucault เขียนว่าการวินิจฉัยทางจิตเวชนั้นอิ่มตัวด้วยสมมติฐานด้านมูลค่า แม้จะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกลัทธิหลังสมัยใหม่ในสายตาของผม เขาก็คิดถูก วันละสองครั้งแม้แต่นาฬิกายืนก็บอกเวลาที่ถูกต้อง

จิตแพทย์สามารถระบุที่มาของการรักร่วมเพศได้มากที่สุด มีภูมิหลังทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ หรือไม่ เขาสามารถระบุได้ว่าสามารถรักษาได้หรือไม่ และด้วยวิธีใด และผลที่ตามมาของการรักษาแต่ละครั้งเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความมุ่งมั่นอย่างมืออาชีพ และสมมติว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ (และแน่นอนว่ายังไม่สมบูรณ์ในกรณีนี้ ซึ่งในความเห็นของฉันไม่ได้เน้นย้ำเพียงพอในคำพูดของ Yuval) ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำตอบแก่พวกเขาได้ แต่คำถามที่ว่านี่เป็นความเบี่ยงเบนหรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของคำจำกัดความเชิงบรรทัดฐานไม่ใช่การกำหนดอย่างมืออาชีพ (ดูบทความด้านบน)

อีกสองความคิดเห็น:

ก. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เล็กๆ ฉันสงสัยคำอธิบายที่ Yuval แนะนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของจิตแพทย์ต่อการรักร่วมเพศ ในความคิดของฉัน นี่คือการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมเป็นหลัก ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ส่วนสำคัญของสังคมในปัจจุบันเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แง่ลบทางศีลธรรม (แม้แต่เด็กน้อยก็เห็นด้วย) ดังนั้นจึงไม่มองว่าเป็นการเบี่ยงเบน จิตเวชศาสตร์ที่นี่ถูกลากลงมาด้วยค่านิยมทางสังคม ไม่ใช่ในทางกลับกัน คิดถึงเคลปโตมาเนีย ให้เราสมมติตามจุดประสงค์ของการอภิปรายว่ามีต้นกำเนิดทางพันธุกรรมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (แปลง) นี่หมายความว่า kleptomania ไม่ใช่ส่วนเบี่ยงเบนหรือไม่? การลักขโมยเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นอันตราย ดังนั้นจึงควรให้คำจำกัดความว่า kleptomaniac ว่าเป็นคนบิดเบือน แม้ว่าแนวโน้มที่จะขโมยก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มที่จะขโมยไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นขโมยจริง (ตามที่ Yuval อธิบายเกี่ยวกับการรักร่วมเพศ) และถึงแม้จะอยู่ที่นั่นก็ไม่สามารถรักษาได้และมีแหล่งที่มาทางพันธุกรรมหรืออินทรีย์ (ตามที่ฉันคิดว่ามีจุดประสงค์เพื่อ อภิปรายผล). ความแตกต่างระหว่าง kleptomania กับการรักร่วมเพศก็คือ จิตแพทย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าการรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และไม่เป็นอันตราย ในขณะที่การโจรกรรมเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นอันตรายในสายตาของพวกเขา เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมและไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ข. Yuval เขียนว่า "นักบวชที่มีการศึกษาทุกคน" รู้ว่าในหอผู้ป่วยหนักสามารถโกหกคนที่ตายไปแล้วซึ่งหัวใจเต้นอยู่ ฉันคิดว่าฉันเป็นคนมีการศึกษาที่ดี (และค่อนข้างเคร่งศาสนาด้วย) และฉันไม่รู้จริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่อง มันไม่เกี่ยวอะไรกับการศึกษา (แต่ในศาสนาอาจจะใช่) นกกระจอกเทศเพราะคำจำกัดความของความตายและชีวิตเป็นบรรทัดฐานและไม่เกี่ยวกับทางคลินิก แพทย์สามารถระบุได้ว่ามีหน้าที่อะไรในสถานการณ์เช่นนี้และมีโอกาสกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างไร แต่เขาไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว และแน่นอนว่าไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้ (ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของฉันนั้นอนุญาตและแม้กระทั่งบังคับแม้เขาจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตก็ตาม ดูบทความในด้าน กท). ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่มีค่าและไม่ใช่คำถามที่เป็นข้อเท็จจริง แพทย์หลายคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับนี่เป็นข้อบ่งชี้อีกประการหนึ่งว่าการผสมผสานของค่านิยมและข้อเท็จจริงไม่เพียงปรากฏในฆราวาสเท่านั้น

ศ.ยูวัล ได้ตอบกลับสิ่งนี้บนเว็บไซต์ที่เพิ่มคำตอบทั่วไปให้กับพวกเราทุกคน คำตอบเฉพาะสำหรับคำพูดของฉัน (และกับ Dr. Azgad Gould) ถูกยกขึ้น บนเว็บไซต์ของเขา และนี่คือภาษาของเขา:

เพื่อเป็นเกียรติแก่แรบไบ ดร.ไมเคิล อับราฮัม

สถาบันอุดมศึกษาโตราห์

มหาวิทยาลัยบาร์-อีลัน

ขอแสดงความนับถือ Rabbi Shalom และ Bracha

อันดับแรก รู้ว่าผู้ลงนามข้างท้ายชื่นชมคุณและงานของคุณอย่างมาก ฉันไม่ได้อยู่ในโลกของโตราห์เท่าที่ทำให้ฉันซาบซึ้งกับงานของโตราห์และฮาลาคิกของคุณ แต่ชีววิทยาวิทยาและปรัชญาเล็กๆ น้อยๆ ที่ฉันเข้าใจก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะเพลิดเพลินไปกับหนังสือ "วิทยาศาสตร์แห่งอิสรภาพ" ของคุณอย่างมาก ซึ่งฉันคิดว่าเป็น งานความคิดที่เป็นต้นฉบับและสวยงามและมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อภาคสนาม

เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินของฉันในหนังสือของคุณ มันค่อนข้างชัดเจนจากคำตอบที่ไม่น่าพอใจของคุณจากบทความ "พวกเขาไม่เบี่ยงเบน" นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมีความสุขกับการปรับปรุงบางอย่างที่ฉันได้ทำที่นี่ เพื่อพยายามโน้มน้าวให้คุณเห็นความชอบธรรมของคำพูดของฉัน และถ้าไม่โน้มน้าวใจ อย่างน้อยก็ให้เริ่มสร้างสะพานเชื่อมระหว่างภูเขาของคุณกับ ภูเขาของฉัน เริ่มจากสิ่งที่ฉันเห็นด้วยกับคุณ:

ฉันเห็นด้วยกับคุณสองครั้ง (ไม่ใช่วันละสองครั้ง) เกี่ยวกับ Michelle Foucault ทั้งเกี่ยวกับลัทธิหลังสมัยใหม่ซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นข้อความว่างเปล่าและเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการวินิจฉัยทางจิตเวชซึ่งน่าเสียดายที่เขาพูดถูก แต่ฉันเชื่อและฉันไม่แน่ใจว่าที่นี่คุณเห็นด้วยกับฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างอื่น: ถึงวาระการวินิจฉัยทางจิตเวชโดยธรรมชาติของมันเองว่าจะไม่สามารถแยกออกจากสมมติฐานด้านมูลค่าได้ อย่างน้อยก็ไม่ ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นสิ่งที่นักปรัชญาสามารถจ่ายได้ - เพื่อแยกความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างค่านิยมและข้อเท็จจริง จิตแพทย์ไม่สามารถจ่ายได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาไม่สามารถหลอกตัวเองและสาธารณชนว่ามี - หรือสามารถมีอยู่ได้ - การแยกจากกันอย่างสมบูรณ์ในสาขาของเขา ฉันจะกลับไปในภายหลัง

ฉันยังเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ที่เฉียบคมของคุณคำถามเกี่ยวกับสถานะฮาลาคของผู้ชายที่นอนอยู่ในการดูแลอย่างเข้มข้นเมื่อจิตของเขาหยุดและจะไม่ทำงานอีกในขณะที่หัวใจของเขาเต้นและฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากสิ่งที่คุณเขียนในบท หัวเรื่องในการตอบสนองของคุณ ยิ่งกว่านั้น: ฉันดีใจที่ข้อสรุปสุดท้ายของคุณ - ที่จำเป็นต้องบริจาคอวัยวะของชายคนนี้ - เหมือนกับของฉัน ฉันหวังว่าคุณจะยังคงใช้ประโยชน์จากสถานะและอิทธิพลของคุณในหมู่ Bnei Torah เพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่โง่เขลาและแม้แต่นอกใจของผู้นำบางคนของ ultra-Orthodox และ Judaism ทางศาสนาระดับชาติต่อประเด็นนี้

แต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง "การมีชีวิต" และ "ความตาย" ในความคิดของฉัน คุณไม่สามารถทำเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง "วิปริต" และ "ไม่บิดเบือน" ได้ ฉันจะอธิบายคำพูดของฉัน ประการแรก ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเขียน แพทย์และวิธีอื่นๆ ที่จะตัดสินว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ฉันรู้นี้มือแรก เมื่อฉันทำงานในแผนกผู้ป่วยในในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ งานของฉันที่น่าเศร้าคือการพิจารณาการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในตอนกลางคืนก่อน ฉันยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ หลายใบหน้าที่ฉันปูด้วยผ้าปูที่นอนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของคนทำงานบ้าน ซึ่งมาพาพวกเขาไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสุดท้าย

และฉันตระหนักดีว่าคุณพูดถูกเมื่อคุณพูดว่าการพิจารณาแบบฮาลาคว่าใคร "มีชีวิต" และใคร "ตาย" อาจแตกต่างไปจากความมุ่งมั่นทางการแพทย์ และมันก็ไม่ได้เบี่ยงเบนไปทั้งๆ ที่มันเป็นอย่างนั้น แต่ข้อสรุปโดยปริยายจากการตอบสนองของคุณ ว่าคำจำกัดความทางจิตเวชของการเบี่ยงเบนและคำจำกัดความทางศาสนา (และแน่นอนว่าคำจำกัดความทางสังคมและศาสนา) ของการเบี่ยงเบนก็ไม่เกี่ยวข้องเช่นกัน ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงในความคิดของฉัน

มาดู kleptomania ที่คุณนำมาเป็นกรณีทดสอบกัน Kleptomania ไม่ใช่การเบี่ยงเบน เป็นโรคทางจิต คำว่าเบี่ยงเบนสงวนไว้สำหรับจิตเวช เช่นเดียวกับภาษาตามท้องถนน สำหรับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมน่ารังเกียจในบริบททางเพศ ฉันหวังว่าคุณจะไม่พยายามใช้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์และค่าเป็นกลางของการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐาน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือที่เรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของทัศนคติที่มีคุณค่าอันน่าสยดสยองของลัทธิยูดายแบบอุลตร้าออร์โธด็อกซ์ที่ปรับให้เข้ากับการรักร่วมเพศ

จิตเวชศาสตร์ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ "พฤติกรรม" เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เชิงอัตนัย อย่างที่คุณเขียน และฉันดีใจที่คุณเห็นด้วยกับฉัน ที่จริงแล้ว Kleptomaniac ไม่จำเป็นต้องขโมยมาเพื่อเป็น Kleptomaniac และพวกรักร่วมเพศไม่จำเป็นต้องโกหกผู้ชายเพื่อเป็นเกย์ แต่ที่นี่สิ้นสุดการเปรียบเทียบระหว่างอุปมาและอุปมา Kleptomaniac ทำร้ายและทำร้ายผู้อื่นในพฤติกรรมของเขาดังนั้นพฤติกรรมของเขาจึงผิด (ไม่เบี่ยงเบน) และสังคมก็ได้รับอนุญาตให้ป้องกันได้ ยิ่งกว่านั้น: ถ้าเขาขโมยของมีค่า ความผิดปกติทางจิตของเขาอาจไม่ยืนหยัดกับเขาในศาล และจะถูกนำมาพิจารณาเฉพาะในขั้นตอนการพิจารณาคดี ฉันคิดว่าทั้งคุณและฉันเห็นด้วยว่ากระเทยไม่ใช่อาชญากร และหากพวกเขาไม่ได้โกหกผู้ชาย ฉันก็ไม่ชัดเจนสำหรับฉันว่าพวกเขาแตกต่างจากชายชาวยิวคนอื่นๆ ที่ต้องเผชิญกับข้อห้ามของโตราห์ในการแสดงเรื่องเพศอย่างไร

ฉันกลับไปที่ปัญหาของการไม่สามารถแยกค่านิยมออกจากข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงในจิตเวชได้อย่างสมบูรณ์ คริสเตียนคาทอลิกเชื่อด้วยศรัทธาอย่างเต็มที่ว่าขนมปังร่วมที่เขาได้รับและกินระหว่างพิธีมิสซากลายเป็นเนื้อแท้ของพระเมสสิยาห์ในปากของเขา มันเป็นความคิดที่ผิด ๆ สำหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด และมันเบี่ยงเบนไปจากคำจำกัดความของโรคจิตเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมและค่านิยม - ผู้คนหลายร้อยล้านเชื่อในเรื่องนี้ นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ แต่จิตเวชศาสตร์ เมื่อพูดถึงการกำหนด การวินิจฉัย และการรักษาปรากฏการณ์เชิงอัตวิสัย การคลำลึกในความมืดเกี่ยวกับพื้นฐานทางชีวภาพและข้อเท็จจริงสำหรับปรากฏการณ์เหล่านี้

ฉันยินดีที่จะสามารถวางอาชีพของฉันบนแท่นเดียวกับที่ฟิสิกส์ตั้งไว้ แต่มันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันและมิฉะนั้นจะไม่มีวัน อย่างที่คุณทราบดีกว่าจากฉัน คำถามเชิงปรัชญาพื้นฐานที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ ซึ่งฉันคิดว่ายังไม่มีคำตอบที่น่าพอใจในตอนนี้ คือคำถามเกี่ยวกับสาเหตุทางจิตฟิสิกส์: เป็นทางเดียวหรือสองทาง หรือไม่ใช้กับปัญหาที่ ทั้งหมด? ปู่ของฉันที่คุณพูดถึงได้จัดการ เช่นเดียวกับคุณ กับคำถามเกี่ยวกับเวรกรรมทางจิตฟิสิกส์ และถึงกับเชื่อว่าไม่มีทางและไม่มีทางแก้ไขได้ (อิกนอร์บิมัส - เราไม่รู้ และเราจะไม่มีวันรู้) โดยไม่ต้องแสร้งทำเป็นและไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ จริง ๆ แล้วฉันสนับสนุนความคิดเห็นของศาสตราจารย์โยเซฟ นอยมันน์ นักศึกษาของเขา ผู้ซึ่งคิดว่าวันนี้มันไม่มีวิธีแก้ปัญหา แต่พรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ (อิกโนรามัส - เราไม่รู้ แต่สักวันคงได้รู้)

สุดท้ายนี้ ฉันต้องการกลับจากจุดสูงสุดของปรัชญาสู่โลกมืดของพวกรักร่วมเพศทางศาสนา ฉันเขียนบทความตามคำพูดของรับบี เลวินสไตน์เพื่อนร่วมงานของคุณ ผู้ซึ่งขับไล่คนดีเหล่านี้และทำให้พวกเขาเสียใจ ท้ายที่สุดแล้ว คำถามเชิงปฏิบัติที่ฉันสนใจ และฉันยังไม่พบข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องโดยตรงในคำตอบของคุณ (และฉันหวังว่าสำหรับข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว) ก็คือว่ามีวิธีใดบ้างที่จะปล่อยให้พวกรักร่วมเพศมีชีวิตอยู่และ เริ่มต้นครอบครัวในชุมชนไซออนิสต์ทางศาสนา เมื่อพูดถึงคนที่ไม่ได้โกหกผู้ชาย นี่เป็นคำถามทางสังคมมากกว่าคำถามฮาลาคในความเห็นที่ต่ำต้อยของฉัน ในความคิดของฉัน คุณ ฉัน และผู้อ่านทุกคนควรจำคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เพื่อนร่วมงานของคุณ: "การแตกร้าวง่ายกว่าการแตกอคติ"

ของคุณ,

ยรม ยุวัล

และนี่คือปฏิกิริยาของฉันต่อคำพูดของเขา:

เรียน ศ.ยุวัล สวัสดี

ก่อนอื่นเพื่อเป็นเกียรติแก่ฉันที่คุณชอบตัวเลขของฉันและแสดงความขอบคุณที่นี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันอย่างแน่นอน

อันที่จริงฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดในบทความแม้ว่าฉันจะไม่สามารถพูดได้ว่าฉันไม่สนุกกับมัน ตามปกติแล้ว สิ่งต่างๆ จะเขียนได้ดีและชัดเจนและสวยงาม และตามที่ระบุไว้แม้ว่าหลังจาก "สิ้นสุดการปรับปรุง" (ตามที่คุณพูด) ฉันไม่เห็นด้วยกับพวกเขาและฉันจะพยายามอธิบายที่นี่ว่าทำไม

ถ้าเราเห็นด้วยกับฟูโกต์ (ฉันหมายถึงประเด็นที่สอง) เราก็ได้ข้อสรุปร่วมกันครั้งแรกว่าจิตเวชศาสตร์นั้นอิ่มตัวด้วยสมมติฐานด้านคุณค่าและส่วนใหญ่อิงจากสมมติฐานเหล่านี้ แน่นอนว่ายังมีมิติที่เป็นข้อเท็จจริง แต่สิ่งสำคัญที่สุดมักจะเกี่ยวข้องกับคำถามเกี่ยวกับคุณค่าและวัฒนธรรม

จากข้อเท็จจริงที่คุณเห็นด้วยว่าเป็นกรณีนี้ ฉันไม่เห็นว่าคุณจะอ้างว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรบไบกับจิตแพทย์เป็นไปตามแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับแรบไบอย่างไร แม้ว่าจิตเวชจะไม่มองว่าเป็นเรื่องเบี่ยงเบน แต่คุณก็ยังยอมรับว่ามันเป็นข้อเสนอที่มีคุณค่า เหตุใดอาจารย์รับบีจึงควรยอมรับว่านี่เป็นความตั้งใจอย่างมืออาชีพ? แน่นอนว่าเขาสามารถตัดสินใจได้ แต่มันเป็นการตัดสินใจแบบฮาลาคของเขา และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจของมืออาชีพ สำหรับรูปแบบของแรบไบกับมืออาชีพ คุณได้อ้างอิงถึงฉันในการตอบกลับครั้งแรกของฉัน ถึงบทความที่ฉันอุทิศให้กับเรื่องนี้ ตอนเที่ยง ม.

จากนั้นคุณยังเสริมด้วยว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ที่จิตเวชศาสตร์จะผสมผสานคุณค่ากับข้อเท็จจริง) แม้ว่าฉันจะไม่ใช่มืออาชีพ แต่ฉันก็ยังบอกว่าฉันไม่เห็นด้วย แก้ไขให้ฉันด้วยถ้าฉันผิด แต่จิตเวชศาสตร์อาจเน้นไปที่ข้อเท็จจริง (ในความหมายที่กว้างที่สุด เช่น ทฤษฎีที่อธิบายได้ เช่นเดียวกับในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ตัวอย่างเช่น เธออาจจะพอใจกับสิ่งที่เป็นที่มาของการรักร่วมเพศเป็นประจำ (สำหรับฉันแล้ว นี่รวมถึงการคาดเดาทางจิตวิเคราะห์อย่างบ้าคลั่งตามที่คุณต้องการ ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ด้วยตัวเองโดยไม่คิดมูลค่า) อย่างไร พัฒนา (ibid.) เป็นที่แพร่หลายไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและอย่างไรและราคาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด ๆ (หรือ "การแปลง" ที่ไม่ใช่ของเรา) ดังกล่าวเป็นอย่างไร คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและการตีความ ดังนั้นจึงเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับฉันแล้ว ดูเหมือนว่าคำถามเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในทางกลับกัน คำถามว่าจะเบี่ยงเบนหรือไม่ ต้องปล่อยให้สังคมและทุกคนในนั้นตัดสิน

แน่นอนถ้าคุณสร้างแนวคิดเรื่อง "ความเบี่ยงเบน" ความจริงของฉันด้วยการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางสถิติ ("คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ที่เป็นกลาง" ในภาษาของคุณ) จิตเวชศาสตร์สามารถกำหนดสิ่งนี้อย่างมืออาชีพ แต่คุณได้ตกลงในข้อสังเกตของคุณที่นี่ว่า กรณีนี้ไม่ได้. ในทางกลับกัน คุณกลับมาที่นี่และแก้ไขประโยชน์ของฉันในเทอมส่วนเบี่ยงเบน และฉันคิดว่าการทำเช่นนี้คุณกำลังพยายามกำหนดคำจำกัดความทางจิตเวชสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกครั้ง ในการใช้งานทั่วไปในเขตของเรา การเบี่ยงเบนเป็นแนวโน้มที่รุนแรง (โดยกำเนิด?) แนวโน้มที่จะดำเนินการทางอาญา (เช่น ตัวอย่างของ kleptomania ที่เราตกลงกันไว้ นอกเหนือจากคำว่า "การเบี่ยงเบน") ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นี่คือคำจำกัดความ ซึ่งเป็นสาเหตุที่แรบไบ เลวินสไตน์และตัวฉันเล็กๆ ของฉัน (ซึ่งอยู่ห่างไกลจากมุมมองของเขาในหลายๆ เรื่อง) ยอมรับว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการใช้อำนาจหน้าที่ทางวิชาชีพ อะไรคือเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมของแนวคิดนี้ และรวมถึงการรักร่วมเพศด้วย โดยส่วนตัวแล้วฉันมักจะคิดว่าไม่ (เพราะในความเห็นของฉัน การเบี่ยงเบนคือแนวโน้มที่จะทำกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม และไม่ใช่แนวโน้มที่จะทำกิจกรรมทางอาญาในความหมายทางศาสนา) ฉันคิดว่ามุมมองของแรบไบเลวินสไตน์คือใช่ (เพราะในความเห็นของเขา แนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมในแง่ศาสนาก็เป็นการเบี่ยงเบน อาจเป็นเพราะเขาระบุฮาลาคาห์ด้วยศีลธรรม ซึ่งฉันปฏิเสธอย่างแรงกล้า

บรรทัดล่าง ฉันไม่เห็นเหตุผลใดในโลกที่สมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ กำหนดสำหรับพวกเราทุกคนว่าอะไรควรได้รับการปฏิบัติและสิ่งใดไม่ควรและอะไรคือความเบี่ยงเบนและสิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งนี้ควรถูกทิ้งไว้ในสังคม ให้กับแต่ละคนเพื่อตัวเขาเอง และแน่นอนว่าควรปล่อยให้เป็นจิตแพทย์ส่วนตัวของเขาด้วย (ซึ่งต่างจากสมาคมวิชาชีพของพวกเขา) กล่าวคือ สังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่ามีบางสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ (โรคต้อหิน โรคใคร่เด็ก ฯลฯ) และจากนั้นก็จะต้องได้รับการรักษาแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ได้แสดงความปรารถนานั้น (ในกรณีที่รุนแรงพอ) กรณีที่ไม่มีภัยสังคม บุคคลจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าตนต้องการ/ต้องการรักษาหรือไม่ และแน่นอน จิตแพทย์ที่เขาหันไปหา (ไม่ใช่สมาคม) สามารถพูดได้ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะรักษาเรื่องนี้เพราะค่านิยมของเขาเอง ไม่ว่าในกรณีใด ฉันไม่เห็นที่ว่างสำหรับการตัดสินใจโดยรวมของสมาคมวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว

ฉันคิดว่าภาพนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมในความคิดของฉันถึงมีแน่นอน และเป็นการหลีกหนีจากการนำมิติด้านคุณค่ามาสู่จิตเวชศาสตร์ เพื่อความเข้าใจที่ดีที่สุดของฉันในรูปแบบนี้ เราหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ดังนั้นในความเห็นของฉัน จิตแพทย์สามารถแยกแยะระหว่างค่านิยมและข้อเท็จจริงได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับนักฟิสิกส์หรือปราชญ์ เนื่องจากฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ฉันไม่สงสัยเลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในคำเหล่านี้ และฉันจะดีใจถ้าคุณจะแก้ไขให้ถูกต้อง

เช่นเดียวกับสถานะของบุคคลที่นอนอยู่ในหอผู้ป่วยหนักเมื่อหัวใจของเขาเต้นและจิตใจของเขาหยุดทำงาน ฝ่ายตรงข้ามในความคิดของฉันซึ่งในสายตาของฉันผิดและเป็นอันตรายไม่ได้ "โง่เขลา" อย่างที่คุณพูด ท้ายที่สุด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือความรู้ใดๆ ดังนั้นฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้คำนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับพวกเขา ในความคิดของฉันพวกเขาผิดศีลธรรมและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตราย อีกครั้ง เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับฉันที่จะต้องระมัดระวังในการแยกแยะระหว่างค่านิยมและข้อเท็จจริง ด้วยเหตุผลนี้เอง แพทย์จึงไม่มีคุณค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามนี้

ข้อเท็จจริงที่คุณกล่าวถึงในคำปราศรัยของคุณที่นี่ว่าในทางปฏิบัติคำแถลงนี้ถูกส่งไปยังแพทย์ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากการมอบอำนาจและไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ นี่ไม่ใช่ความมุ่งมั่นอย่างมืออาชีพ อย่าเอาคุณค่าและข้อเท็จจริงมาปะปนกันอีก ส่งมอบการตัดสินใจที่จะตัดสินการเสียชีวิตให้แพทย์ตามความเป็นจริง (ตามที่คุณอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณในหมวกของคุณในฐานะแพทย์) แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงและเป็นมืออาชีพ นี้ทำเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพเท่านั้นและในความเป็นจริงมันเป็นการมอบอำนาจของสภานิติบัญญัติให้กับแพทย์เท่านั้นเพื่อลดและปรับปรุงกระบวนการ กำหนดความตาย แม้ว่าจะเป็นการกำหนดมูลค่า) การตัดสินใจว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่อะไรในสถานการณ์เช่นนี้และโอกาสที่เขาจะฟื้นคืนชีพได้มากเพียงใดนั้นเป็นการตัดสินใจของมืออาชีพ การตัดสินใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้เขาถือว่าตายหรือไม่ - เป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเขียน การตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นและความตายแบบฮาลาคิกไม่ได้ "แตกต่างไปจากการตัดสินใจทางการแพทย์" นกกระจอกเทศว่าไม่มี "การตัดสินใจทางการแพทย์" เกี่ยวกับชีวิตหรือความตาย นี่เป็นการตัดสินใจเรื่องมูลค่าที่แท้จริง (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) เป็นความจริงที่การตัดสินใจทางกฎหมายอาจแตกต่างไปจากคำตัดสินของฮาลาค เนื่องจากทั้งสองคำตัดสินดังกล่าวเป็นหมวดหมู่เชิงบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน (แทนที่จะเป็นข้อเท็จจริง)

เราเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากลุ่มรักร่วมเพศไม่ใช่อาชญากร แต่เราไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนว่ากลุ่มรักร่วมเพศ (ซึ่งมีแนวโน้มตามความเป็นจริง) ไม่ใช่อาชญากร เราเห็นด้วยว่าการกระทำของพวกเขาไม่ใช่อาชญากรรม กล่าวคือ เป็นความผิดทางศีลธรรม (ฉันกล่าวว่ามีคนในค่ายศาสนาที่คิดอย่างอื่น ฉันไม่ใช่หนึ่งในนั้น) เนื่องจากพวกเขาไม่ทำร้ายผู้อื่น แต่ฮาลาคิกและโตราห์เป็นอาชญากร ดังนั้นจากมุมมองทางศาสนาและฮาลาคิก พวกเขาจึงเป็นอาชญากรในความหมายเดียวกันกับฆาตกรหรือโจร (แต่พวกเขาก็เป็นอาชญากรทางศีลธรรมด้วย) ระดับของความผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอน นี่คือระดับของการเลือกและการควบคุมที่พวกเขาได้รับ และระดับของการรับรู้ว่านี่เป็นข้อห้าม (บุคคลที่ฆราวาสไม่ถือว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแน่นอน) เฉกเช่นคนขี้แพ้ต่อหน้าโจรธรรมดาๆ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันที่จะต้องทราบว่าในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพวกรักร่วมเพศ ฉันมีความเสรีมากกว่าที่คุณคาดหวังให้ฉันเป็น สำหรับฉัน แม้แต่ผู้ที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ในทางปฏิบัติก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติต่อมนุษย์ตามปกติในชุมชน (เว้นแต่เขาจะโบกมือและสั่งสอนเรื่องนี้ ซึ่งเป็นคำเทศนาสำหรับการกระทำผิดตามกฎหมาย) บุคคลที่เป็นอาชญากรในแวดวงส่วนตัวและส่วนตัวเป็นสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือ ฉันได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในอดีตและรู้สึกอิสระที่จะดูตัวอย่าง  ที่นี่ และนอกจากนี้ยังมี ที่นี่. คุณสงสัยว่าทำไมสิ่งที่ไม่ปรากฏในคำตอบของฉันในหนังสือพิมพ์นี้เป็นเพราะฉันแสดงความคิดเห็นเฉพาะในข้อโต้แย้งที่คุณยกขึ้นในบทความของคุณและไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่อง หากคุณเห็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองที่ยาวขึ้นของฉันในคอลัมน์ ก่อนหน้า เว็บไซต์ของฉัน คุณจะพบว่าฉันได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าฉันเห็นด้วยกับข้อสรุปในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของคุณ น่าเสียดายที่ระบบไม่อนุญาตให้ฉันขยายเวลาตอบกลับในหนังสือพิมพ์ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันทำ "การปรับปรุงบางอย่าง" ในสองคอลัมน์สุดท้ายที่นี่บนไซต์และในการสนทนาที่ตามมา (ใน talkbacks)

และฉันจะลงท้ายด้วย mimara ที่คุณอ้างว่าเป็น "เพื่อนร่วมงานของฉัน" อย่างที่คุณพูด (ฉันอายที่จะพูดถึงชื่อของฉันในคราวเดียวกับยักษ์ใหญ่ทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้) เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำลายอคติ แต่คำถามใหญ่ก็คือว่าในกรณีของ Didan นี่เป็นอคติจริง ๆ หรือว่าเป็นตำแหน่งที่มีคุณค่าที่แตกต่างกันหรือไม่ (ตำแหน่งที่มีคุณค่าทุกประการ รวมทั้งของคุณ และแน่นอนของฉัน เป็นอคติในความรู้สึก) ข้อห้ามและทัศนคติทางสังคมในสังคมศาสนาต่อการรักร่วมเพศ (ซึ่งในความคิดของฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการห้ามเนื่องจากข้อห้ามในงานฝีมือในวันถือบวชไม่รุนแรงน้อยกว่าและไม่ได้รับการรักษาดังกล่าว) เป็นอคติในความคิดของฉัน (เพราะ มีการตั้งสมมติฐานตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่แค่ค่านิยม) แต่การมองว่าการรักร่วมเพศเป็นข้อห้ามนั้นไม่ใช่อคติ แต่เป็นบรรทัดฐานฮาลาค (แม้ว่าในความคิดของฉันจะโชคร้ายก็ตาม) ทัศนคติต่อบรรทัดฐานดังกล่าว (ตามบรรทัดฐานใด ๆ ) ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราแต่ละคน ข้าพเจ้ามีศรัทธาในตัวผู้ให้คัมภีร์โทราห์เป็นการส่วนตัวว่า ถ้าเขาห้ามก็อาจมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ซึ่งในความยากจนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้สังเกต) ฉันโน้มตัวไปตามคำสั่งของเขา แต่เนื่องจากคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเกี่ยวกับศรัทธา ฉันไม่ต้องการให้จิตแพทย์รับตำแหน่งและไม่แน่วแน่เกี่ยวกับพวกเขา (เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเข้าร่วมในปากของลูกพี่ลูกน้องคาทอลิกของเรา) และที่นี่เรากลับมาที่ เป็นไปได้และจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อจิตเวชจากอาร์เรย์ และเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกแรบไบของเราได้กล่าวไว้แล้ว (ibid., Ibid.): ให้ซีซาร์ สิ่งที่ซีซาร์...

ขอแสดงความนับถือ,

มิชิ อับราฮัม

[1] ฉันต้องบอกว่าร่วมกับบทความของ Yoav Sorek สองบทความ บทความที่ตีพิมพ์ในภาคผนวกเดียวกันเมื่อสองสัปดาห์ก่อน และบทความที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์เสริม Shabbat (หน้า ดู) นี่เป็นการอภิปรายที่ชาญฉลาดและเกี่ยวข้องที่สุด ฉันในสื่อหรือเลยในเรื่องนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าที่ได้มีส่วนร่วม

8 ข้อคิดเรื่อง “การเบี่ยงเบน ความเชี่ยวชาญ และค่านิยม – การตอบสนองต่อบทความของ ศ.ยรม ยุวัล เรื่อง “ไม่เบี่ยงเบน” แชบแบท ป.ป. เอกเซฟ - คอลัมน์ต่อเนื่อง (คอลัมน์ 26)”

 1. คู่แข่ง:
  สันติภาพ,

  ก่อนอื่น ฉันต้องการจะชี้ให้เห็นว่า ฉันรู้สึกสนุกจริงๆ และได้เรียนรู้จากการติดต่อและวาทกรรม ความลึกซึ้ง และแม้แต่ข้อสรุปที่คุณทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันในหลักการ

  อย่างไรก็ตาม ยังไม่รู้สึกว่าฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงยืนกรานที่จะกำหนดความเบี่ยงเบนเป็นแนวโน้มที่จะกระทำผิดและไม่ใช่แค่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน? ระดับของการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานที่ต้องมีการแทรกแซงหรือการรักษานั้นมีค่าอย่างแท้จริง แต่การเบี่ยงเบนไปจากปกตินั้นถูกต้องตามกฎหมาย
  ฉันขอโทษที่นำฟูโกต์กลับมาสู่วาทกรรม แต่ใน The Madness of the Age of Reason ฟูโกต์พูดอย่างตรงไปตรงมา และฉันเข้าใจว่าเราจะบรรลุข้อสรุปเดียวกันและประเด็นเดียวกันในการแยกแยะข้อเท็จจริงระหว่างข้อเท็จจริง (ส่วนเบี่ยงเบนจากเส้นโค้งปกติ) และค่านิยมต่างๆ (พวกเราล้วนเบี่ยงเบน หรือการทำรายการมีค่า)

  ด้วยความกตัญญูกตเวที

  คู่แข่ง
  ------------------------------
  รับบี:
  สวัสดีฝ่ายตรงข้าม
  ไม่มีอุปสรรคในการกำหนดความเบี่ยงเบนในลักษณะนี้ คำจำกัดความเป็นเรื่องสำหรับคุณ แต่ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่คำจำกัดความที่ยอมรับ และแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่แรบไบ เลวินสไตน์ตั้งใจไว้ และที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้ ดังนั้นเราจึง (โยรัม ยูวัลและผม) ตกลงที่จะไม่ให้คำจำกัดความในทางคณิตศาสตร์และเป็นกลาง ในการใช้ชีวิตประจำวัน “เบี่ยงเบน” เป็นวลีที่มีความหมายเชิงลบที่ชัดเจน ตามคำแนะนำของคุณ รับบีเลวินสไตน์เพียงแค่พูดบางสิ่งที่ไร้สาระและไร้ค่า ดังนั้นทำไมจึงต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ?! ไม่มีการโต้แย้งว่าการรักร่วมเพศตามข้อเท็จจริงมีลักษณะเฉพาะของชนกลุ่มน้อยในประชากร การโต้วาที (กับแรบไบเลวินสไตน์) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม (ในที่นี้ ยูวัลและข้าพเจ้าเห็นด้วย ยกเว้นคำศัพท์และความเกี่ยวข้องของผู้มีอำนาจในการอภิปราย) ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การอภิปรายทั้งหมดที่นี่อยู่บนระนาบของคุณค่า ไม่ใช่ประเด็นข้อเท็จจริงและคณิตศาสตร์
  ฉันไม่เข้าใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับฟูโกต์ ท้ายที่สุด เราเองได้นำฟูโกต์กลับไปสู่วาทกรรม (หลังจากเห็นด้วยกับทัศนคติทั่วไปเชิงลบที่มีต่อเรื่องนี้) เพราะที่นี่เขาพูดถูกจริงๆ (เช่น นาฬิกาปลุก เป็นต้น) เราทั้งสองเห็นด้วยกับคำกล่าวของฟูโกต์ (ในหนังสือที่คุณกล่าวถึง) ว่าการวินิจฉัยทางจิตเวชนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่าและสมมติฐานทางวัฒนธรรม แต่ฉันคิดว่านั่นเป็นสาเหตุที่จิตแพทย์ไม่สามารถใส่หมวกมืออาชีพของเขาในการโต้เถียงที่นี่ (เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมและไม่ใช่ข้อเท็จจริง)
  นี่ (และแค่นี้) เป็นการโต้วาทีระหว่างเราในตอนนี้ การอภิปรายที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์นั้นเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของผู้มีอำนาจทางวิชาชีพของแพทย์ในการพิจารณาช่วงเวลาแห่งความตาย แต่นี่เป็นอาร์กิวเมนต์เดียวกันเอง

 2. แน่นอน:
  ปัญหาทางศีลธรรมกับข้อห้ามการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องทั้งหมดคือบุคคลนั้นไม่เพียง แต่ทำบาปเท่านั้น แต่ยังช่วยและเสริมกำลังคู่ของเขาในความผิด

  เมื่อความสัมพันธ์ต้องห้ามถูกทำให้เป็นสถาบันและปรากฏแก่คนจำนวนมากโดยปราศจากความละอาย - จากนั้นมิติของตัวอย่างเชิงลบก็ถูกเพิ่มเข้าไปในหลาย ๆ คนและประกาศต่อสาธารณะว่าสิ่งนี้อนุญาต ถ้อยแถลงที่ส่งผลเสียต่อเด็กผู้ชายที่ยังอยู่ในสถานะ สงสัยและตัวอย่างเชิงลบสามารถละเมิดข้อห้ามได้

  อิสราเอลทั้งหมดเกี่ยวพันกัน และการกระทำของบุคคลมีผลกระทบต่อการปกครองทั้งหมด ขอให้เราทุกคนได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และปรับปรุงทีละคนในสิ่งที่เขาต้องการการปรับปรุง และด้วยเหตุนี้จึงจะปกครองโลกทั้งใบไปทางขวา

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger
  ------------------------------
  รับบี:
  ทักทาย.
  โดยการทำเช่นนี้คุณได้เปลี่ยนการห้ามใด ๆ ให้เป็นความผิดทางศีลธรรม ท้ายที่สุด ตามคำอุปมาเรื่องรูในเรือ แม้แต่ความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็ส่งผลต่อชะตากรรมของเขาจริงๆ ดังนั้นตามนี้ อัตเตารอตทั้งหมดจึงเป็นศีลธรรม
  ถ้าคุณไม่อธิบายว่าการห้ามโดยตัวของมันเองนั้นเป็นศีลธรรม ก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะพูดถึงมันเป็นศีลธรรมเพราะมิติของความล้มเหลวและอันตรายของมัน นี่คือการพูดซ้ำซากของชนเผ่า

 3. แน่นอน:
  ใน SD XNUMX Elul XNUMX

  ถึงรับบี Avraham Neru - สวัสดี

  อันที่จริง การล่วงละเมิดพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดนั้นผิดศีลธรรม เราเป็นหนี้เกียรติของผู้สร้าง ทั้งจากการเป็น 'เจ้าของบ้าน' ทั่วโลก และจากความกตัญญูต่อพระคุณทั้งหมดที่มีกับเรา

  ในเวลาเดียวกันข้อห้ามการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องหลายประการซึ่งยกระดับให้เราสร้างชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงไม่เพียง แต่ครอบงำด้วยสัญชาตญาณเท่านั้น แต่ด้วยคุณค่าของความรักความภักดีและความเมตตาโดยอาศัยคุณธรรมที่พ่อและแม่ทำประโยชน์ซึ่งกันและกันและปลูกพืชไม่รู้จบ ความรักและความจงรักภักดี

  แต่นอกเหนือจากเกียรติของผู้สร้างแล้ว ยังมีหน้าที่พื้นฐานในการเคารพพ่อแม่อีกด้วย พ่อแม่จะสิ้นหวังสักเพียงใดเมื่อลูกตกอยู่ในชีวิตที่ทั้งตัวถูกห้ามอย่างร้ายแรง ชีวิตที่ไม่มีโอกาสสร้าง 'ผู้ได้รับพรจากพระเจ้า' ที่จะดำเนินไปตามเส้นทางของศาสนายิวได้?

  คนที่รู้ว่าพ่อแม่ของเขาลงทุนกับเขามากแค่ไหนและทุ่มเทชีวิตเพื่อพาเขาเข้ามาในโลกเพื่อเลี้ยงดูเขาและให้ความรู้แก่เขา มีหน้าที่ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะออกไปจากที่ที่เขาล้มลง

  เช่นเดียวกับที่พ่อแม่มักจะผ่านการรักษาที่ยากลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการกอดเด็กและหากพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในการรักษานี้ให้ลองการรักษาอื่น ๆ และไม่ยอมแพ้ - ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเด็ก ที่มีเงินลงทุนเท่ากันเพื่อให้พ่อแม่ได้ประโยชน์ เด็กหญิงชาวยิว' นี่คือขั้นต่ำที่เขาสามารถตอบแทนพวกเขาสำหรับความโปรดปรานทั้งหมดที่มีต่อเขา

  แม้แต่นักบำบัดที่ไม่แน่ใจว่าใครเปลี่ยนได้ก็บอกว่าประสบความสำเร็จ แม้ว่าแนวโน้มรักร่วมเพศจะรุนแรงและชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะเปลี่ยนแปลง - ดร. Zvi Mozes (ในบทความของเขาที่ชื่อ 'Is Treatment of Reversal Tendencies' บนเว็บไซต์ 'Root') กล่าว ว่าผู้คนนั้นมีความจริงใจมาก มุ่งมั่นและมีศรัทธาแรงกล้าสามารถเริ่มต้นครอบครัวด้วยความช่วยเหลือจากผู้ดูแลมืออาชีพที่เหมาะสม

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger

  การรับบุตรบุญธรรมและการตั้งครรภ์แทนนอกจากจะไม่แก้ปัญหาการห้ามแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความเศร้าโศกสำหรับผู้ปกครองที่รับเด็กไป ความต้องการการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่เพิ่มมากขึ้นย่อมนำไปสู่กระแสบริการสวัสดิการเพื่อเพิ่ม 'อุปทาน' อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยใช้การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมากเกินไป แทนที่จะพยายามปล่อยให้เด็กอยู่ในมือของพ่อแม่

  ยิ่งไปกว่านั้น 'การตั้งครรภ์แทน' เป็นการแสวงประโยชน์จากความทุกข์ยากอันเลวร้ายของครอบครัว ไม่มีผู้หญิงที่มีเหตุผลคนใดจะผ่านความทุกข์ทรมานจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร เพื่อที่เด็กจะถูกมอบให้กับคนแปลกหน้า แต่เธอกลับประสบปัญหาทางการเงินหรือจิตใจอย่างเลวร้าย และใครจะรู้ว่าองค์กรอาชญากรรมและระบอบการปกครองที่ทุจริตไม่เกี่ยวข้องกัน?
  ------------------------------
  รับบี:

  ทักทาย.
  ตามที่ฉันเขียน ทั้งหมดนี้อาจเป็นความจริง แต่ก็เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปราย คำถามคือธรรมชาติของข้อห้ามนั้นเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่ามีลักษณะทางศีลธรรมเสริมหรือไม่
  นอกเหนือจากนั้นยังมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ :
  1. ผู้สร้างคือผู้สร้างมนุษย์ด้วยความโน้มเอียงของเขา ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเห็นพันธะทางศีลธรรมของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
  2. ความหงุดหงิดของผู้ปกครองอาจมีอยู่ แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่มีอยู่จริง แล้วไง? เธอจะมีหน้าที่ทางศีลธรรมหรือไม่? ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่ฉันคิดว่ามีคู่รักที่เลี้ยงลูกที่ดูแลสุสาน ฉันคิดว่า "ไม่มีโอกาส" เป็นวลีที่แรงเกินไป
  3. ผู้ชายไม่ได้ "ล้ม" แต่ "โดนจับได้"
  4. ข้อโต้แย้งทั้งหมดนี้พูดถึงหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง (ถ้าเป็นไปได้) แต่อย่าชี้ไปที่ปัญหาทางศีลธรรมในการกระทำ
  5. บุคคลไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะรบกวนพ่อแม่ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วจากริกิที่อ้างถึงในพระรามยอดว่าลูกชายไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังพ่อแม่ในการเลือกคู่ครอง ข้าพเจ้าได้ขยายความในบทความเกี่ยวกับการให้เกียรติพ่อแม่
  6. มีนักบำบัดหลายคนที่รายงานความล้มเหลวและความเสียหายร้ายแรง ฉันไม่ได้ถามว่าการรักษาไม่สามารถทำได้ แต่คุณอธิบายสถานการณ์ในลักษณะที่เป็นสีดอกกุหลาบเกินไป ข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมาก และอีกครั้ง ในระดับศาสนา มีข้อกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอน แต่การที่จะเห็นมันเป็นพันธะทางศีลธรรม ข้าพเจ้าสงสัยมาก ไม่มีความกตัญญูบังคับให้บุคคลต้องเข้าสู่ความทุกข์ทรมานและความเสี่ยงทางจิตเช่นนี้ การที่ผู้ปกครองจะเข้าสู่การบำบัดเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่จะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาและกำจัดความคับข้องใจนั้นง่ายกว่าและเป็นที่ต้องการมากขึ้น (คุณธรรมไม่ใช่ฮาลาค)
  7. ความคิดเห็นสุดท้ายเป็นคำอธิบายด้านเดียวและลำเอียง (และฉันใช้ภาษาที่สุภาพมาก) เป็นที่ชัดเจนสำหรับคุณว่าถ้าคุณไม่ต่อต้านจริง ๆ และในสถานการณ์นี้ คุณจะไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้น การตั้งครรภ์แทนเป็นข้อตกลงระหว่างผู้สูงอายุ และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากมัน, เราควรพยายามและป้องกันมัน. จึงไม่ชักช้าในการกระทำนั้นเอง การให้การกุศลอาจทำให้คนหมดเงินและอาจขโมยได้ มีการกล่าวกันว่า Yigal Amir มีความเชื่อทางศาสนาที่อาจนำไปสู่การฆาตกรรมและการกระทำที่รุนแรง นี่คือเหตุผลที่ควรละทิ้งความเชื่อทางศาสนาหรือไม่?

  ตามกฎแล้ว เมื่อคุณหยิบยกข้อโต้แย้งทุกประเภทและด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทุกคนมาถึงจุดสุดท้ายในทิศทางเดียวกัน ฉันจะสงสัยและทบทวนวิจารณญาณของฉันอีกครั้ง
  ------------------------------
  แน่นอน:
  โดยไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดที่คุณยกมา - ฉันจะให้ความคิดเห็นเพียงข้อเดียวเกี่ยวกับความเสี่ยงที่กล่าวถึงในการบำบัดเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  ประการแรก ควรจะเข้าใจว่า การรักษาที่เสนอมานั้นไม่ทั้งหมดเหมาะสม และมีการรักษาที่อาจเหมาะสมกับใครบางคนและสามารถทำลายผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับการใช้ยา ซึ่งสิ่งที่ช่วยให้คนๆ หนึ่งสามารถนำไปสู่ประตูมรณะได้ ดังนั้นในการแพทย์ทุกอย่างควรทำโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญคนอื่น การวินิจฉัยอย่างระมัดระวังและการปรับอย่างระมัดระวังของธรรมชาติของการรักษาให้กับบุคคล

  และประการที่สอง เราควรตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ค่อนข้างคลำในความมืดเมื่อพูดถึงปัญหารักร่วมเพศทั้งหมด (โดยวิธีการที่ความมืดส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจโดยมีสติปิดกั้นความพยายามใด ๆ ที่จะหาทางออกเพราะ ประสบการณ์นั้นเป็นบาปสำหรับการทำให้อัตลักษณ์รักร่วมเพศถูกต้องตามกฎหมาย)

  ความเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งที่เกิดจากความพยายามในการรักษาคือความกลัวความสิ้นหวังโดยสิ้นเชิงเนื่องจากความล้มเหลวของความพยายามในการรักษา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทราบล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นแบบทดลอง ระดับของความคาดหวังนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นความผิดหวังจากความล้มเหลวจะไม่ทำให้บุคคลผิดหวัง และเข้าใจว่าสิ่งที่ยังไม่ 'หายไป' ในขณะนี้ในลักษณะนี้ อาจประสบความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ในทิศทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย 'และถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ ก็มะรืนนี้' 🙂

  ในอีกด้านหนึ่ง เราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เชื่อว่าพระเจ้าได้ท้าทายมนุษยชาติอย่างมากในการหาวิธีรักษาแนวโน้มนี้ที่ขัดกับโตราห์ ในทางกลับกัน เมื่อรู้ว่าทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและเรายังไม่พบทางออกที่ชัดเจน

  นี่เป็นกรณีของปัญหามนุษยชาติทั้งหมด เมื่อพยายามหาวิธีรักษาขั้นสูง บางครั้งทศวรรษผ่านไป บางครั้งหลายร้อย และมากกว่านั้น แต่อย่าสิ้นหวังและค้นหาต่อไปในทุกทิศทางที่เป็นไปได้ จนกว่าจะมีความก้าวหน้าในทันใด

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger
  ------------------------------
  รับบี:
  อย่างแรก นี่คือรายงานจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ
  ประการที่สอง ตราบใดที่พวกเขาไม่พบการรักษาและทุกอย่างเต็มไปด้วยหมอกอย่างที่คุณพูด คุณคาดหวังอะไรจากผู้ชายคนนั้น มีศีลธรรมและไม่เป็นเกย์โดยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ?
  ------------------------------
  แน่นอน:

  จะทำอย่างไร?

  ก. มองหาวิธีแก้ปัญหา
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและการอ่านวรรณกรรมระดับมืออาชีพสามารถนำความรู้ใหม่ๆ มาสู่บุคลิกภาพและสาเหตุของปัญหาแก่บุคคล ซึ่งเขาอาจพบวิธีแก้ปัญหาใหม่ด้วยตัวเขาเอง หรือแม้แต่แนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญคาดไม่ถึง

  ข. ให้ความยากลำบากเป็นสิ่งท้าทาย
  เช่นเดียวกับที่ผู้คนสนุกกับการพยายามไขปัญหาที่คลุมเครือใน Gemara หรือใน 'Edges' ผู้ชายคนนี้มีความท้าทายที่น่าทึ่ง - เพื่อไขปริศนาชีวิตของเขา ถามตัวเองว่าอะไรกระตุ้นความรักและความหลงใหลของเขาและอะไรทำให้พวกเขาสงบลง? ระบุคุณสมบัติที่กระตุ้นความรักที่เขามีต่อคนรอบข้าง? และบางทีอาจมีผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นที่อาจกระตุ้นความรักของเขาด้วย และบางทีอาจถึงกับละลายความซบเซาในแรงดึงดูดทางเพศแบบ "นอกเพศ" ด้วยซ้ำ

  ที่สาม. ยังพัฒนาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อ 'คนตรง'
  บรรดาผู้ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่ยากลำบากอย่างเหลือทนจากการเดินบนถนนที่มักพบเจอกับผู้หญิง ซึ่งเสื้อผ้าทุกชิ้นหรือไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณของผู้ที่ผ่านไปมาบนถนน

  ง. เพื่อให้รู้จักวิธี 'พาร์กัน' ตัวเองในทุกความสำเร็จ แม้แต่เรื่องเล็กน้อยและบางส่วน
  ให้คิดว่าพระผู้สร้างของพระองค์พอใจเพียงใดกับทุกความสำเร็จ และจากการปฏิเสธทุกสัญชาตญาณ ในขั้นต้นจะเพลิดเพลินไปกับการปฏิเสธสัญชาตญาณสักสองสามชั่วโมง ต่อมาไม่กี่วันและต่อมามากกว่านั้น เช่นเดียวกับสัญชาตญาณที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยและดำเนินต่อไปในมาก สัญชาตญาณที่ดี 'ในระดับมาก' ก็ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงวันนี้!

  พระเจ้า. เพื่อดึงดูดตัวเองในการแสวงหาสิ่งที่น่าสนใจ
  เรียน ทำงาน ดนตรี อาสาสมัคร และอื่นๆ นี่คือสิ่งที่ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์สอนเราไม่ใช่หรือว่า: 'จงให้งานให้เกียรติประชาชนและอย่าช่วยพวกเขาด้วยการมุสา' ไม่เหมือนแรบไบที่สอนเรา:

  และ. อย่าจมอยู่กับ 'ปัญหา' ตลอดเวลา
  จริงอยู่ 'ปัญหา' กลายเป็น 'ตัวตน' เข้าใจว่าแต่ละคนมีความหลงใหลและตกต่ำของตัวเอง และในทางตรงกันข้าม 'ความดีหลายประการ' มีจุดสูงสุดและความสำเร็จมากมาย เช่นเดียวกับอียิปต์ที่เกี่ยวกับความล้มเหลว เราต้องชื่นชมยินดีหลายครั้งในความสำเร็จของชีวิตและการทำความดี ซึ่งอย่างแม่นยำเพราะพวกเขามาพร้อมกับความเศร้าโศกและความยากลำบาก เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับสถานที่นั้น

  ป. 'เพราะความยินดีของพระเจ้าคือกำลังของคุณ'
  ยิ่งใครรู้สึกว่าพระเจ้าประทับอยู่ในโลก - ความปิติยินดีในพระองค์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 'ฉันได้ทูลขอพระเจ้าต่อหน้าฉันเสมอเพราะทางขวาฉันจะไม่ล้ม' และตามที่ผู้ติดตามเรียกร้อง: 'เพราะด้วยความยินดีคุณจะออกมา' - ด้วยความยินดี เพื่อแบ่งปันทุกย่างก้าวของชีวิตกับพระเจ้า ในการยอมรับความดีทั้งหมด และการขอสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อตัวเขาเองและเพื่อส่วนรวม เมื่อคุณเข้าใกล้ชีวิตด้วยความสุขและเบา - คุณโยนอุปสรรคทั้งหมด

  นี่เป็นพื้นฐานบางประการของการเผชิญปัญหาอย่างกล้าหาญ และทุกคนคงสามารถค้นพบได้จากประสบการณ์ของเขาเองและจากประสบการณ์ของคำแนะนำที่ดีอื่น ๆ ของผู้อื่น นั่นคือ 'ให้คนมีปัญญาและฉลาดมากขึ้น'

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger
  ------------------------------
  รับบี:
  ทักทาย. ฉันไม่เห็นด้วยกับประโยคเดียวของคุณ แต่เมื่อฉันเริ่มโต้ตอบกับพวกเขา (ซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างศีลธรรมกับฮาลาคาห์ แนวคิดเรื่องศีลธรรมที่บิดเบี้ยวโดยสิ้นเชิง และอื่นๆ เป็นต้น) ฉันตระหนักได้ถึงจุดหนึ่งว่านี่ไม่ใช่ความขัดแย้ง สิ่งที่อุกอาจ หากคุณจะอนุญาต ฉันคิดว่าเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งฉันเคยได้ยินจากรับบีชาลอม เชฟดรอน ทำให้ประเด็นนี้ชัดเจนมาก เขาบอกว่าเขาเคยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งล้มลงบนถนนและได้รับบาดเจ็บ อุ้มเขาขึ้นและเริ่มวิ่งไปที่โรงพยาบาล ตลอดทาง ผู้คนจากหน้าต่างและผู้สัญจรไปมาต่างโห่ร้องทักทายเขา เช่น "รับบีชาลม ยาครบชุด" (ในภาษายิดดิชแน่นอน) ดังนั้นเขาจึงวิ่งและวิ่งไปและทุกคนก็ปรารถนา ไม่กี่นาทีต่อมา เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินมาหาเขาจากระยะไกล และแน่นอนว่าเธอก็ตะโกนใส่เขาเหมือนกับคนอื่นๆ ว่า "รับบีชะโลม รักษาให้หายขาด" เขาเข้ามาใกล้เธอช้าๆ และเสียงของเธอก็อ่อนลงบ้าง ในตอนท้ายเมื่อเธอเห็นว่าเป็นใคร (= ลูกชายของเธอ แน่นอน) เธอเริ่มกรีดร้องด้วยความสยดสยอง เมื่อถึงจุดนี้ความปรารถนาและคำแนะนำของเธอก็สิ้นสุดลง ในการแปลฟรี: ฉันเคยเห็นชายคนหนึ่งทนทุกข์ตลอดชีวิตเนื่องจากการผิดรูป แต่กำเนิด ตลอดชีวิตของเขาในขณะที่เขาเดินอย่างหนักภายใต้ภาระของเขา ทุกคนบอกเขาว่า "คุณต้องทำให้ความยากลำบากเป็นสิ่งท้าทาย" หรือ "ทำความเข้าใจกับบุคลิกภาพของคุณอย่างลึกซึ้ง" คนอื่น ๆ ได้บริจาคคำแนะนำฟรีแก่เขา: "จากความยากลำบากจะถูกสร้างขึ้น" เขาอ้างว่าเป็น "รอบชิงชนะเลิศจากหมู่บ้าน" เพิ่มเข้าไป "รู้วิธีสรรเสริญตัวเองสำหรับความสำเร็จทุกอย่างแม้เพียงบางส่วน" คนอื่นๆ บอกเขาว่า: "รู้สึกสงสารเราที่เราไม่ทุกข์และไม่ทุกข์ทรมานจากการทรมานของซุป" (= ความสนุกที่คุณมี!) หรือ "ทำสิ่งที่น่าสนใจ แทนที่จะจมอยู่กับปัญหา" และแน่นอน "ความปิติของพระเจ้านั้นแข็งแกร่ง" เมฮาดรินจากเมฮาดรินจะกล่าวเสริมว่า “จริงสิ แทบไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยจริงๆ แต่ฉันได้ยินมาว่าในทะเลมีคนที่เอาเงินไปหลายร้อยเหรียญทองในเงินเดือนและผู้ป่วยของพวกเขา (หากพวกเขาได้รับความเคารพนับถืออย่างแท้จริงแน่นอนและ ถ้าพวกเขาไปหามืออาชีพจริง ๆ แน่นอน) ใช่สำเร็จ พระเจ้าช่วยรับบีชะโลม” ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และมีคนแนะนำคำแนะนำดีๆ ทั้งหมดนี้ให้คุณ ฉันรู้ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไร คุณพูดจบและบอกว่าทุกคนสามารถหาคำแนะนำดีๆ จากประสบการณ์ของเขาได้ ฉันบอกคุณถึงคำแนะนำที่ดีเพียงอย่างเดียวที่ฉันได้จากประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ว่าสิ่งสุดท้ายที่ต้องการคือคำแนะนำประเภทนี้และอื่นๆ ฉันคิดว่าจะดีกว่าสำหรับเขาที่จะยอมรับความจริงและบอกว่าเราไม่มีคำแนะนำ แต่ฉันจะทำอย่างไรและพระบิดาในสวรรค์ของฉันได้กำหนดไว้กับฉัน (กฤษฎีกาทางศาสนาและผิดศีลธรรม)
  ------------------------------
  โทเมอร์:

  รับบีมิจิ
  เป็นไปได้ที่คำพูดของแรบไบ เลวิงเงอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายเพราะเขาอยู่ไกลจากปัญหา เขาและคนอื่นๆ อาจไม่รู้สึกเหมือนแม่ของลูกชายคนนั้น ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง หลังจากความสงสารและปัญหาของสถานการณ์ คำพูดของเขาสรุปได้ค่อนข้างแย่ถึงสิ่งที่คาดหวังจากกลุ่มรักร่วมเพศทางศาสนา ยิ่งไปกว่านั้น - คำพูดของเขาสรุปสิ่งที่ชาวยิวทุกคนคาดหวังไว้ได้ไม่เลว เป็นไปได้ที่จะมีความเมตตาต่อบุคคลใด ๆ (ความเมตตาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันดังที่ทราบกันดี) เราทุกคนมีปัญหาและปัญหา และนี่คือวิธีที่ชาวยิวควรจัดการกับพวกเขา
  ------------------------------
  รับบี:

  ทักทาย.
  ประการแรก ความจริงที่ว่าบางคนอยู่ไกลจากปัญหาควรทำให้เขาเข้าใกล้หรือไม่พูดด้วยความแปลกแยกและสโลแกนดังกล่าว
  ฉันไม่ได้แค่พูดถึงคำตอบแต่เกี่ยวกับน้ำเสียงที่พวกเขาพูดด้วย แต่แม้แต่คำตอบเองก็ไม่ถูกต้อง ประการแรก ไม่มีปัญหาทางศีลธรรมที่นี่ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสนทนาทั้งหมด ประการที่สอง เคล็ดลับเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์ ความเป็นจริงในปัจจุบันบางอย่างในวิธีที่เลือกสรรและลำเอียง อีกส่วนหนึ่งปลอบโยนเขาด้วยความสบายใจเมื่อไม่ได้ใช้งาน คนเดียวกับที่ทนทุกข์ทรมานสามารถตัดสินใจที่จะเอาชนะ Kari และบางทีเขาอาจจะประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่สามารถให้คำแนะนำจากด้านที่ Kari จะเอาชนะและความสุขของพระเจ้าคือที่มั่นของเขา แล้วเสริมให้เขาอีกว่าเขาผิดศีลธรรมเพราะเขาทำให้พ่อแม่และพระผู้สร้างผิดหวัง
  นอกจากนี้ โอกาสที่เขาจะไม่สามารถรับมือได้ เช่นเดียวกับพวกเราแต่ละคนจะไม่ประสบความสำเร็จในสถานการณ์ของเขา ฉันคาดหวังการอ้างอิงถึงสิ่งนั้นเช่นกัน บอกเขาว่ามันไม่ได้แย่เพราะมันเป็นงานที่ยากมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นี้แทนการอ้างข้อความที่ว่างเปล่าและผู้เชี่ยวชาญที่คลุมเครือที่เลือกด้วยแหนบและไม่ช่วยเขา (เว้นแต่พวกเขาจะเป็น "มืออาชีพ" ซึ่งแตกต่างจากจิตแพทย์ทุกคนในโลก แต่ถ้าเขาเชื่อและตั้งใจ
  หากคุณเป็นเพื่อนสนิทของบุคคลดังกล่าว และคุณมีความสามารถในการกระตุ้นให้เขาดำเนินการอย่างแน่วแน่และสนับสนุนเขามากขึ้น อาจเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ตามคำแนะนำของโรงเรียนทั่วไปในการจัดการกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้
  คำพูดของฉันจะมาในเร็วๆ นี้ และจะชัดเจนขึ้นอีกเล็กน้อย
  ------------------------------
  แน่นอน:

  ในวันที่ XNUMX ของ Elul, XNUMX

  เรียนท่านสุภาพบุรุษ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว รับบี Michael Avraham Neru ถามว่า “ชายผู้นี้ควรทำอย่างไร” เพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ของเขา และข้าพเจ้าตั้งใจจะทำตามความประสงค์อันชอบธรรม และข้าพเจ้าตอบคำถามของเขาตามที่ข้าพเจ้าทราบและตามประสบการณ์ของข้าพเจ้า
  ในฐานะที่เป็นชาวยิวของนิวแฮมป์เชียร์ที่ 'เห็นการผจญภัยกี่ครั้ง' ก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่ผ่านวิกฤตและคลื่น ขึ้นๆ ลงๆ ฯลฯ ฯลฯ - ฉันสามารถสรุปวิธีดำเนินการและคิดว่าฉันต้อง ช่วยจัดการกับปัญหาของฉันและอาจช่วยคนอื่นจัดการกับปัญหาของเขา

  ฉันลืมอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในคำพูดของคุณจริงๆ และอาจเป็นสิ่งแรกและสำคัญที่สุด:

  ชม. รักษาความสงบและความสงบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุด
  อะไรจะให้และอะไรที่ทำให้คุณอารมณ์เสีย? เมื่อคุณแสดงอาการวิตกกังวล สับสน และ 'เครียด' คุณจะมีส่วนร่วมและจมดิ่งลงไปในโคลนมากขึ้นเรื่อยๆ
  ดังนั้นจงเข้าใจตัวเองและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใจเย็น คุณจะได้เรียนรู้วิชานี้ จากหนังสือและจากผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือ เรียนรู้ด้วยตัวเอง: รู้ว่าอะไรทำให้คุณผิดหวังและอะไรที่ทำให้คุณลุกขึ้น? อะไรกวนใจ อะไรคลายเครียด?
  ที่จริงแล้ว นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาทำ: นั่งลงกับคุณและทำ 'การคำนวณทางจิต' กับคุณ และจากนั้นคุณจะเข้าใจถึงรากของปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger

  ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ 'แม่ของลูก' ที่เอาจริงเอาจังกับสภาพของลูกชายไม่ชัดเจน ฉันยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความทุกข์ยากอันเลวร้ายของพ่อแม่เมื่อเผชิญกับปัญหาของลูกชาย ความทุกข์ที่มีอยู่แม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะเสียงร้องในใจก็ตาม
  แม้แต่ยิตชจักผู้ดำเนินตามพระบัญชาของพระเจ้าให้พันธนาการ - ใจของเขายังปวดร้าวเพราะความโศกเศร้าของมารดาที่ 'เปลี่ยนพระพักตร์ บุตรที่ประสูติได้เก้าสิบปีเพื่อไฟและอาหาร ฉันขอโทษที่มารดา ร้องไห้และร้องไห้' ขอให้เราได้รับพรในฐานะโจเซฟที่ภาพเหมือนพ่อแม่ของเราจะยืนหยัดอยู่กับเราในระหว่างการทดลองอันยากลำบาก
  ------------------------------
  รับบี:

  ทักทาย.
  ประการแรก ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะมองไปรอบๆ ข้าพเจ้าก็ไม่พบชายผู้ชอบธรรมซึ่งปรารถนาจะบรรลุตามความปรารถนาที่นี่ ข้าพเจ้าต้องขออภัยในความเฉียบแหลมของสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ท่ามกลางกระแสโต้วาที นายตามปกติพูดด้วยคำพาดพิงและความสุภาพ ส่วนฉันในความชั่วช้าของฉันเป็นคนที่มีพายุ
  สำหรับฉันดูเหมือนว่าเบื้องหลังคือคำยืนยันที่คุณทำเกี่ยวกับการผิดศีลธรรมของเรื่องที่ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และพวกเขาก็ทิ้งความประทับใจและผนึกไว้แม้กระทั่งถ้อยคำที่ขมขื่นอื่นๆ ที่มาในภายหลัง ฉันคิดว่าการนำเสนอยังมีอยู่ฝ่ายเดียว และเธอก็ดูแปลกสำหรับฉันเล็กน้อย
  สุดท้าย อาจเป็นไปได้ที่จะขอความช่วยเหลือจากคำพูดของคุณสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจ แต่ฉันก็ยังคิดว่าควรใส่พวกเขาในบริบทที่แตกต่างกันเล็กน้อย ตามที่ฉันได้กล่าวไว้ตลอดการสนทนา
  ดีที่สุดแล้วขอโทษอีกครั้ง
  ------------------------------
  ชัตซ์ เลวิงเกอร์:

  พูดกับผู้ประสบภัย :: คุณหลงทาง คุณไม่มีโอกาส ไม่มีประโยชน์ที่จะไปโรงพยาบาลเลย ตรงไปที่สุสาน

  แล้วบ่นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย และบางทีคนดีในแบบของคุณอาจทำให้ผู้ประสบภัยสิ้นหวังและฆ่าตัวตาย?
  ------------------------------
  รับบี:

  มีทางอื่นด้วย เป็นไปได้ที่จะให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติแก่พวกเขา (แม้ว่าน่าเสียดายที่น้อยมากและควรชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช่การล้างบาป) แต่หากไม่มีคำแนะนำก็ไม่ใช่เคล็ดลับเหล่านี้และหากไม่มีความสะดวกสบายที่เป็นปัญหาที่คุณเสนอซึ่งจะทำให้ความหงุดหงิดยิ่งขึ้น ( ในขณะที่เสริมความปิติของพระเจ้า)
  และไม่ควรวาดภาพพวกเขาด้วยสีดอกกุหลาบและไม่น่าเชื่อถือ (ราวกับว่าความล้มเหลวเหล่านี้เป็นนักบำบัดที่ไม่เป็นมืออาชีพและราวกับว่าผู้เชื่อประสบความสำเร็จ)
  และจริงน้อยกว่าที่จะอธิบายให้พวกเขาฟังว่าพวกเขาผิดศีลธรรมเพราะพ่อแม่ของพวกเขาลงทุนในตัวพวกเขาและผู้สร้างของพวกเขาคาดหวังจากพวกเขาและพวกเขาล้มเหลวและเติบโตในความเชื่อของพวกเขา คุณจริงจังไหม นี่คือวิธีการตอบความทุกข์ยาก (R. Barar และ Yitzha AA, XNUMX)?
  และยังเกี่ยวกับแนวความคิดด้านศีลธรรมที่ท่านได้นำเสนอด้วย และถ้าพ่อแม่ของฉันต้องการให้ฉันแบกน้ำหนักร้อยกิโลกรัมไว้บนหลังตลอดชีวิต ฉันจะต้องทำมันด้วยความกตัญญู? มีข้อกล่าวหาทางศีลธรรมเช่นนี้หรือไม่? ฉันได้เตือนคุณถึงมหาฤกษ์เกี่ยวกับการเลือกคู่ครองแล้ว ฉันพูดถึงว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องศีลธรรมไม่ใช่ฮาลาคาห์ ต้องมีข้อหาฮาลาคดังกล่าว แต่จะบอกว่ามีศีลธรรม? การให้อภัย มันแค่คดเคี้ยว โดยทั่วไปแล้ว ความกตัญญูต่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และในความเห็นของฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศีลธรรมแต่เป็นปรัชญา ดูบทความที่นี่:
  https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องปลอบโยนพวกเขาว่าถึงแม้พวกเขาจะล้มเหลว เกือบทุกคนก็จะไม่ยืนหยัดเพื่อมันเช่นกัน และเราได้พบแล้วใน Ketubot Lag ถ้าไม่ใช่สำหรับเธอ Hananiah Mishael และ Azariah ได้เชื่อมโยงส่วนต่างๆ กับช่างภาพ ซึ่งตั้งชื่อได้ดีในความแตกต่างระหว่างความทุกข์ที่ไม่รุนแรงอย่างต่อเนื่องกับความทุกข์ทรมานครั้งใหญ่แต่ในท้องถิ่นและชั่วขณะ
  ------------------------------
  ชัตซ์ เลวิงเกอร์:

  คำพูดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความสำเร็จคือคำพูดของ Dr. Zvi Mozes ผู้อำนวยการ Shiloh Institute หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในภาคส่วนของเรา และเขากล่าวอย่างชัดแจ้งว่าในกรณีที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นเรื่องยากมาก แต่คนที่มีความมุ่งมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม

  คำพูดที่เหลือของฉันเป็นสิ่งที่ชัดเจน คุณคิดว่าแรบไบโกลอนตั้งใจจะยอมให้คนแต่งงานจำได้ไหม? 🙂 ใครอนุญาตให้ชายคนหนึ่งเดินตามพ่อแม่ของเขาบนแท่นบูชาตามความปรารถนาของเขา? หากเขาไม่หนีไปในวัง เขาจะสวมชุดดำและห่อตัวเป็นสีดำ ฯลฯ ” และจะไม่ทำลายชีวิตพ่อแม่ของเขาด้วยความเศร้าโศกสาหัส

  ไม่มีใครรอดพ้นจากความทุกข์ยากของเขา ถามนักสังคมสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งแล้วเขาจะบอกคุณ
  ว่าพื้นฐานขององค์ประกอบคือการนำบุคคลออกจากความรู้สึกของเหยื่อ. เมื่อบุคคลรับผิดชอบต่อชะตากรรมของเขา - เขาจะหาทางได้รับการไถ่แล้ว และถ้ามันอุกอาจ - มันก็อุกอาจ ภาษาแห่งความชั่วร้าย ..
  ------------------------------
  รับบี:

  ด้วยความเคารพต่อ "ภาคส่วนของเรา" คุณละเลยตำแหน่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งวันนี้เกือบจะเป็นฉันทามติของมืออาชีพ (ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและฉันยังมีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับฉันทามตินี้ แต่คุณก็เพิกเฉยด้วยการปัดปากกาเพียงเท่านั้น เพราะคุณหมอสมชายกล่าวไว้) ยิ่งกว่านั้น แม้แต่คำพูดของเขาเอง อย่างน้อยก็ในขณะที่คุณยกมานั้น ก็ยังลังเลใจมาก ฉันยังพูดได้อีกว่าหากคุณมีศรัทธาและตั้งใจแน่วแน่มาก และความโน้มเอียงของคุณยังไม่สมบูรณ์ คุณก็สามารถเอาชนะได้ มีกี่แบบ? และอีกกี่คน? มีกี่คนที่ประสบความสำเร็จ? เขาให้ตัวเลขหรือไม่? วิทยาศาสตร์ใช้การประมาณการเชิงปริมาณไม่ใช่สโลแกน (บางทีเขาอาจยกมาทั้งหมด แต่จากสิ่งที่คุณบอกว่าผมไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย)

  คำพูดที่เหลือของคุณมีความชัดเจนเหมือนกับก่อนหน้านี้ นี่ใครบอกว่ามหาริกตั้งใจให้จำ? และเรากำลังติดต่อกับผู้พิพากษา! หากคุณไม่เข้าใจ ฉันจะอธิบายข้อเรียกร้องของฉัน วิธีการของคุณมีพันธะทางศีลธรรมในการปฏิบัติตามความคาดหวังของพ่อแม่เพราะพวกเขาให้กำเนิดฉันและลงทุนกับฉัน ดังนั้นหากพวกเขาขอให้ฉันแต่งงานกับคู่สมรสของฉันและไม่ใช่คนนิรนาม - ในความเห็นของคุณฉันควรจะเชื่อฟังพวกเขาใช่ไหม? แน่นอนมันเป็น แต่จะทำอย่างไรเขาบอกว่าไม่มี (และปกครองในพระรามด้วย) คุณธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่? ความหมาย: ไม่มีภาระผูกพันทางศีลธรรมที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ในการเลือกคู่สมรส พวกเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเรื่องชีวิตของฉันจากฉัน แล้วมันสำคัญยังไงว่าจำได้หรือไม่? ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือฮาลาคิก แต่คุณพูดถึงพันธะทางศีลธรรมในการปฏิบัติตามความต้องการของผู้ปกครองและในเรื่องนี้ไม่มีความแตกต่าง ในทางตรงกันข้าม การเลือกผู้หญิงแทนที่จะเป็นผู้ชายเป็นความทุกข์ทรมานอย่างมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกชาย แต่การเปลี่ยนคู่สมรสคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้ แล้วทำไมเขาไม่ต้องทำแบบนี้? และในภาษาของคุณ: ผู้ที่ยอมให้ผู้ชายผูกมัดพ่อแม่ของเขาและทำให้พวกเขาปวดใจบนแท่นบูชาแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าของเขาซึ่งนำเขาไปสู่คู่สมรสคนเดียวกับที่เขาต้องการ ผู้ที่จะต่อยกิเลสตัณหาของตนและรับคู่ครองอีกคนหนึ่งและทำให้พ่อแม่อันเป็นที่รักของตนเป็นที่พึ่งอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด โดยทั่วไปแล้ว หากเขาไม่สะดวกและลำบากสำหรับเขา ให้ตั้งใจและเชื่อ แล้วไปหาหมอโมเสส แล้วเขาจะช่วยให้เขาเอาชนะได้ อะไรคือปัญหา?

  และสำหรับการสิ้นสุดคำพูดของคุณ คนที่เป็นมะเร็งจะหาวิธีที่รอดได้ ถ้าเขาสามารถเชื่อในตัวเองได้ และผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆ ทุกคนก็เช่นกัน เหล่านี้เป็นสโลแกนที่ไม่แยแสอย่างไม่ต้องสงสัยและความโง่เขลาของยุคใหม่ที่น่าสงสัย พวกเขาพาฉันกลับไปที่เรื่องราวของแรช เชฟดรอน มันง่ายที่จะพูดเมื่อคุณพูดถึงคนอื่นที่คุณไม่สนใจ ถามนักสังคมสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งและเขาจะบอกคุณเรื่องนี้
  ------------------------------
  ชัตซ์ เลวิงเกอร์:

  เริ่มจากจุดสิ้นสุด:

  ฉันไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งจะต้องได้รับความรอด ฉันบอกว่าคนที่มีอาการป่วยหนักที่ดูเหมือนรักษาไม่หายกำลังมองหาวิธีรักษา กษัตริย์เฮเซคียาห์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับเขาว่า 'เพราะว่าเจ้าตายแล้วและจะไม่มีชีวิต' คุณค้นหาและค้นหา คุณได้รับคำพิพากษาจากสวรรค์ด้วยความรัก อนุญาตให้แพทย์รักษา - ไม่ให้สิ้นหวัง

  มีชาวยิวผู้เป็นที่รัก อาร์ โคเฮน-เมลาเมด ซึ่งป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมเมื่อ 15 ปีที่แล้ว และแพทย์คนหนึ่งแจ้งเขาว่า เขาเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ดร.เมลาเม็ดไม่ฟังเขา และมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และเขียนหนังสือ ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถเข้าร่วมงานศพของแพทย์ที่รับรองเขาถึงความตายที่ใกล้จะมาถึง):

  เกี่ยวกับแนวโน้ม -

  ฉันไม่ได้มาเพื่ออภิปรายเชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์ เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้? - ฉันเห็นเพียงร่างเดียวต่อหน้าต่อตา ชายหนุ่มที่สับสนและเขินอายถูกฉีกขาดระหว่างความโน้มเอียงและศรัทธาของเขา ไม่มีทางในโลกที่จะออกไปโดยทั้งผู้สร้างและผู้สร้าง โอกาสเดียวของเขาที่จะหลุดพ้นจากความแตกแยกคือการหาทางแก้ไข และฉันกำลังพยายามหาที่อยู่ที่เขาน่าจะแก้ปัญหาได้มากที่สุด

  ฉันกลัว 'คำแนะนำทางจิต' เล็กน้อย ด้วยเหตุผลหลายประการ: พวกเขามองโลกในแง่ดีเกินไป และผู้ชายที่มีความคาดหวังในระดับสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังของความสำเร็จในทันที อาจตกอยู่ในความสิ้นหวัง นอกจากนั้น นักบำบัดบางคนยังเป็นอาสาสมัครที่ไม่ใช่มืออาชีพอีกด้วย และสำหรับ 'วิธีการซ้ำๆ' ซึ่งพยายาม 'เสริมพลังความเป็นชาย' - ดีแค่บางกรณี และสำหรับฉัน ดูเหมือนว่านี่คือเหตุผลของทุกกรณี

  นั่นคือเหตุผลที่ฉันหันไปทางของ Dr. Zvi Mozes ซึ่งฉันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่สไตล์ที่มองโลกในแง่ดีแต่ระมัดระวังมากเป็นแรงบันดาลใจให้การมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังในตัวฉัน กับคุณ ฉันได้อ้างอิงเขาเพียงสั้นๆ ในความคิดเห็นของฉันเกี่ยวกับบทความสองบทความของ Yoav Sorek ฉันใช้ปัญหาในการคัดลอกสองย่อหน้าหลักในคำพูดของเขาที่ชี้แจงความเป็นไปได้และโอกาสของพวกเขา (เพราะ 'ลิงก์' ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร 'Linkopov' นั้นรักษาไม่หาย :) .

  ประสบการณ์ของนักบำบัดโรคที่มากประสบการณ์ในสนามนั้น ไม่ได้เดินด้วยเท้า… และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของมัน และความเป็นไปได้ที่จะพยายามขอความช่วยเหลือจากมัน

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger

  การตีความของคุณใน Maharik ว่าลูกชายไม่ได้เป็นหนี้อะไรกับพ่อแม่ของเขาไม่ชัดเจน สำหรับฉันดูเหมือนว่าบางคนเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกียรติของพ่อที่ถูกปฏิเสธเพราะมิซวาห์ของลูกชายที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งว่าถ้าเขาพบผู้หญิงที่โคเชอร์และเขารัก Man Mifis เขาจะพบเธอ? ดร.โมเสสสามารถช่วยผู้ชายที่ต้องการทำให้โคโนะอยากแยกตัวออกจากการแต่งงานที่ต้องห้าม แต่แยกตัวออกจากการแต่งงานที่ดีกับสวรรค์และมนุษย์ - พระเจ้าห้าม

  และไม่ว่าในกรณีใด แม้ว่าชายหนุ่มจะได้รับอนุญาตและได้รับคำสั่งให้แต่งงานตามการเลือกของใจที่ขัดต่อเจตจำนงของพ่อแม่ เขาก็จำเป็นต้องพูดสิ่งที่ดีและปลอบโยนกับพวกเขาด้วยความสุภาพและเคารพ จงกล่าวแก่พวกเขาว่า 'พ่อแม่ที่รัก ฉันรักและทะนุถนอมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉัน และฉันแน่ใจว่าคุณจะได้รับการอุทิศอันศักดิ์สิทธิ์จากเด็กสาวผู้ชอบธรรมและหญิงผู้กล้าหาญคนนี้' และโดยปกติแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้คืนดีกันในทันที - พวกเขาจะคืนดีเมื่อหลานเกิด

  พวกเขาจะมีความสุขอะไรจากการห้ามของ Cretan ที่เรียกว่า 'สิ่งที่น่ารังเกียจ'?
  ------------------------------
  รับบี:

  ทักทาย.
  ฉันเขียนคำขอโทษบนเว็บไซต์สำหรับความคมชัดของคำพูดของฉันและฉันก็ทำซ้ำที่นี่เช่นกัน (ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงดำเนินการในสองช่องทาง ฉันไม่เห็นสิ่งที่ต้องการความลับมากเกินไปที่นี่ ฉันตระหนักว่าบาง การสนทนาถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่อีเมลที่นี่อย่างผิดพลาด)
  ตามจริงแล้ว สิ่งที่รบกวนจิตใจฉันคือบริบทเป็นหลัก แต่ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเนื้อหา และสายพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ของคุณจะถูกบุกรุก
  สำหรับมหาริกและแนวความคิดเกี่ยวกับการเคารพอาณาเขตของผู้อื่น ดูคำกล่าวของฉันในบทความที่นี่:
  https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל เห็นได้ชัดว่ารูปแบบการพูดต่อผู้ปกครองควรให้เกียรติ
  ดีที่สุดแล้วขอโทษอีกครั้ง
  ------------------------------
  สายตาของผู้อ่าน:

  ใน SD XNUMX ใน Elul p

  คำชี้แจง:
  การสนทนาล่าสุดของฉันกับรับบี Avraham ที่เกิดขึ้นระหว่างเราในอีเมลส่วนตัว และถูกอัปโหลดไปยังไซต์คืนนี้ - Maikra ไม่ได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ และควรถือเป็น 'ร่าง' ซึ่งไม่จำเป็น สะท้อนข้อสรุปที่เหนียวแน่น

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger

  ------------------------------
  รับบี:

  ฉันขอโทษสำหรับความเข้าใจผิด เมื่อฉันเขียน ฉันคิดว่าสิ่งต่าง ๆ ไปที่อีเมลปกติแทนที่จะไปที่ไซต์โดยไม่ได้ตั้งใจ และฉันไม่เห็นสิ่งใดที่เบี่ยงเบนไปจากวาทกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่บนไซต์ ฉันจึงส่งต่อพวกเขา (ตามเวลาจริง ) เพื่ออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ เฉพาะตอนนี้เท่านั้นที่พวกเขาเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เท่านั้นที่การอภิปรายจบลง และจริงๆ โพสต์สุดท้ายระหว่างเราเมื่อฉันรู้ว่าพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับที่นี่ ฉันไม่ได้อัปโหลด ยังไงก็ขอโทษอีกครั้งนะครับ
  ------------------------------
  สายตาของผู้อ่าน:

  ใน SD XNUMX ใน Elul p

  ถึงนักปราชญ์รับบี MDA ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยปัญญาและวิทยาศาสตร์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและบ้าระห่ำ Delbish Mada เพื่อศึกษาโตราห์และสอนและได้รับการสวมมงกุฎในทุกขนาด ถูกต้องและมีเกียรติ - ความสงบสุขของเขาจะคืนสู่ Hada และอัตเตารอตและใบรับรองจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ความกระจ่างแก่สายตาของชุมชน! - สันติสุขและความรอดอันยิ่งใหญ่

  ฉันจะเรียกร้องมากกว่านี้ เหตุใดเมืองนี้จึงถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาที่การรักษาทางจิตวิทยาแบบมืออาชีพนั้นเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ร้ายแรง ซึ่งบางครั้งก็ขัดขวางผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และทำให้ยากสำหรับพวกเขาที่จะอดทนกับพวกเขา

  ใน Kochav Hashahar และบริเวณโดยรอบ พวกเขาพบวิธีแก้ปัญหาด้วยการก่อตั้งมูลนิธิชื่อ 'Chaim Shel Tova' (จัดการโดยรับบี นาตัน ชาเลฟ รับบีแห่ง Mevoot Jericho) ซึ่งช่วยจัดหาทุนครอบครัวและการบำบัดทางจิตเวชสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

  นับว่าคุ้มค่าที่จะนำแนวทางปฏิบัตินี้ไปใช้ในทุกพื้นที่ใกล้เคียงและทุกท้องที่ และจัดตั้งกองทุนที่คล้ายกันซึ่งจะส่งเสริมและช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพจิตอย่างมืออาชีพสำหรับบุคคลและครอบครัว

  ชายหนุ่มพูดในยูดาห์นับพันเพื่อตอบแทนพระหัตถ์ของพระองค์
  Damchavi Kida ขอแสดงความนับถือและขอบคุณ S.C. Levinger
  ------------------------------
  รับบี:

  Shalev และ Yesha Rab ถึง Mr. Chen Chen สำหรับความปรารถนาและความคิดเห็นของเขา
  และในตัวเขาและในตัวฉัน เราจะถือกระจ้อยร่อยในพายุ ไม้ของกัปตันทำขึ้นเพื่อแกว่ง ถ้าชาวโรมันบอกดาบและอายะ ให้รู้ว่ากรุงเยรูซาเล็มบนเนินดินถูกสร้างขึ้น
  เราจะชนะ Lior ท่ามกลางแสงไฟ และเราจะได้รับการช่วยให้รอดจากพระราชกฤษฎีกาที่โหดร้ายทั้งหมด ผู้ชายกับพี่ชายจะพูดเสียงดังทั้งลูกชายและลูกสาวกับรัฐมนตรีที่กำลังดิ้นรน และฉันจะลงนามในใบสมัครให้กับผู้อยู่อาศัยที่ถูกทรมานซึ่งเราจะเซ็นชื่อให้ดีในปีนี้

 4. สายตาของผู้อ่าน:
  การอภิปรายในหัวข้อนี้จะพบได้ในฤดูใบไม้ผลิในบทความ:
  Roni Schur, 'เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลง (เกี่ยวกับการรักษาแนวโน้มตรงกันข้ามใน' คำแนะนำของวิญญาณ '), Tzohar XNUMX (XNUMX) บนเว็บไซต์ ' Asif ';
  รับบี Azriel Ariel 'ใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้? (ตอบกลับ) ' ที่นั่น ที่นั่น;
  Dr. Baruch Kahana, 'Religion, Society and Reverse Tendencies', Tzohar XNUMX (XNUMX) บนเว็บไซต์ 'Asif'
  Dr. Zvi Mozes 'การรักษาแนวโน้มการกลับรายการมีผลทางจิตวิทยา' บนเว็บไซต์ 'Root'
  สรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการรักษา การผูกมัด และตำแหน่งเชิงลบ - ใน Wikipedia รายการ 'การบำบัดเพื่อการแปลงสภาพ'

  ขอแสดงความนับถือ S.C. Levinger

 5. รับบี:
  ตอนนี้ฉันได้รับการตอบสนองของสังคมจิตวิเคราะห์ในอิสราเอลต่อ "คำพูดของแรบไบ":

  ในฐานะนักจิตวิเคราะห์ที่อุทิศตนเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์และช่วยเหลือในความทุกข์ของพวกเขาผ่านจิตบำบัด เราถือว่าหน้าที่ของเราคือการประท้วงคำกล่าวที่ไม่เหมาะสมของแรบไบเกี่ยวกับชุมชน LGBT เมื่อเร็วๆ นี้ การอ้างว่าการรักร่วมเพศเป็นความผิดปกติทางจิต "ความเบี่ยงเบน" "ความทุพพลภาพที่ต้องได้รับการรักษาทางจิตใจ" ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและเสรีภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรง และขัดแย้งกับตำแหน่งปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับและความรู้ทางวิชาชีพร่วมสมัยเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ การให้ 'การวินิจฉัยทางจิต' โดยแรบไบและนักการศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือเป็นความผิดโดยพื้นฐาน และเราเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณอย่างแท้จริง แม้กระทั่งชีวิตของเยาวชนและครอบครัวของพวกเขา
  Yossi Triast (ประธาน) - ในนามของสมาคมจิตวิเคราะห์ในอิสราเอล
  และฉันสงสัยว่าชายคนนั้นเป็นคนงี่เง่าหรือโกหก สิ่งที่เขาเขียนเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดแน่นอน เขาอาจมีจุดยืนหนึ่งหรืออย่างอื่นเกี่ยวกับคำถามที่ว่าการรักร่วมเพศเป็นการบิดเบือนหรือไม่ แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับความรู้ทางวิชาชีพที่เขาอาจมี ดังนั้นเขาจึงดูเหมือนคนงี่เง่า แม้ว่าอาจเป็นการแสวงประโยชน์โดยจงใจจากหมวกมืออาชีพของเขาเพื่อส่งเสริมวาระอันทรงคุณค่า แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนโกหก ฉันปล่อยให้ผู้อ่านเลือกระหว่างตัวเลือก

  1. ฉันไม่คิดว่าเขาจะต้องเป็นคนงี่เง่า มีการขาดความตระหนักที่น่ารำคาญและยังปรากฏในคนฉลาดด้วย หากคุณมีเวลามากพอที่จะล้างสมองตัวเองด้วยบางสิ่ง แสดงว่าคุณเริ่มคิดว่ามันเป็นความจริงและไม่สิ้นสุด น่าเสียดายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย

 6. ฟิงแบ็ค: รู้จักผู้เชี่ยวชาญ ตามกฎและรายละเอียด

ทิ้งข้อความไว้