טריטוריה של תחום הלכתי

שו”תקטגוריה: הלכהטריטוריה של תחום הלכתי
אבי שאל לפני חודש 1

שלום הרב,
 
אני מתקשה לנסח את השאלה אז אתחיל בדוגמאות:

  1. יש פוסקים (לדוגמא ערוך השולחן יו”ד ק”כ, ל”ט) שהתירו להשתמש בכלים גדולים שלא ניתן לטבול אותם
  2. יש פוסקים שהתירו במקרים מסוימים לצאת לטיול במקום שאין בו מניין
  3. בכמה מקומות בדיני ספק בברכות (למשל או”ח הלכות ברכת הפירות ר”י, א’) מרן לא מחייב להימנע או לשנות ממה שרוצים לאכול כדי לצאת מספק, אלא רק מגדיר ממליץ (“טוב ליזהר”)

 
חלק מההיתרים הנ”ל מבוססים על מקורות. אבל בכל זאת נראה שיש ברקע סברה חזקה, שהלכה בנושא מסוים אינה “ברת הכי” לחרוג מתחומה ולאסור נושא אחר. הלכות מניין לא יכולות לאסור יציאה לטיול, והלכות ברכות לא יכולות למנוע אכילה בכמות מסוימת. במיוחד זה מובהק לגבי טבילת כלים, שם לא ראיתי עיגון במקורות אלא רק בסברה.
 
אמנם יש ברקע כמה סוגיות כלליות שקשורות לחלק מהמקרים (ליכא דרכא אחרינא וכו’). אבל האם לדעתך נכון לומר, שיש סברה כפי שכתבתי לגבי גבול הטריטוריה של תחום הלכתי?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אני לא חושב שמדובר ביחס בין עניינים שונים. אם אתה עוסק בפעילות כלשהי כדרכך, מותר לך לעשות זאת גם אם הדבר יעורר בעיה הלכתית. אתה תהיה אנוס. לכן איני חושב שזה קשור לסברות של טריטוריה.
לדוגמה, הריטב”א דן באדם שבירך וכעת התחרט ואינו רוצה לאכול את הפרי. האם הוא חייב לאכול כדי להציל את הברכה? הוא טוען שלא. זו סברא די דומה (יש לפלפל בזה), והיא עוסקת באותו ענין עצמו (האכילה והברכה עליה) ולא בשני עניינים שונים.

אבי הגיב לפני חודש 1

מעניין. לדעתי מה שאתה מציע יכול להסביר את הפטור ממניין, אבל לא את הפטור מטבילה. האדם לא עוסק כאן בכלום אלא בוחר אם להשתמש בכלי או להימנע מכך. לגבי דברי הריטב”א, הם דווקא ראיה לדבריי. דיני ברכות יכולים לקבוע לך מה לברך, אבל לא יכולים להכריח אותך לאכול.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

אם דבריי מסבירים פטור ממניין הם מסבירים גם את כל השאר. הרי אם גם במקרה שבו לא מדובר בשני עניינים יש עיקרון דומה, אז גם כשכן מדובר בשני עניינים נאמר אותו דבר ואין צורך בהנחה שזה דווקא בשני עניינים שונים. הוא אשר כתבתי.
אם אכילה וברכה הם שני עניינים, איני יודע מה ייקרא מבחינתך עניין אחד. זה מרוקן לגמרי מתוכן את הצעתך.

אבי הגיב לפני חודש 1

ספציפית לגבי הריטב”א, ודאי שאלה עניינים שונים. אותו עניין הוא ברכות – כן/לא/מה לברך. השאלה אם כן או לא לאכול אחרי שכבר ברכת, חורגת מדיני ברכות.

אבל זה לא משנה, כי מה שאמרת בפסקה הראשונה הוא נכון. תודה. אני צריך לחשוב על על זה.

השאר תגובה