מנחה לאחר ערבית

שו”תקטגוריה: הלכהמנחה לאחר ערבית
י.ד. שאל לפני 3 שבועות

אם מניין סיים ערבית מוקדמת ובא אחד ורוצה שיענו לו על חזרה קצרה של מנחה – שלוש ברכות ראשונות כולל קדושה. האם מותר להם לענות לו?
ובאותו עניין אם הוא מצטרף אליהם לתפילת עמידה האם זה נחשב לו תפילה במניין של מנחה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

יש לזכור שמעיקר הדין עבד כמר עבד, ויש דעה שאף בתרתי דסתרי. כשעונים על חזרה קטנה לא מצטרפים לתפילה של המתפלל אלא רק נותנים לו מעטפת של עשרה מישראל (להשראת שכינה). לכן איני רואה בזה שום בעיה.
את השאלה השנייה לא הבנתי. כוונתך למישהו שמשלים מנחה שהפסיד? אחרי שהתפלל ערבית וסיים זה אבוד לו. ואם התפלל מנחה ביחיד אז שוב יצא ידי חובה ואבוד לו המניין (אם כי בזה יש לפלפל לאור דברי הראב”ד הזנוחים לגבי מי שקידש אישה על ידי שליח שיחזור ויקדשה בעצמו, דמצווה בו יותר מבשלוחו, ויש לפלפל בזה).

בניה הגיב לפני 3 שבועות

אני חושב שבשאלה השניה הוא התכוון לשאול האם אדם שרוצה להתפלל מנחה ויש מניין של ערבית מוקדמת והוא מתפלל איתם עמידה (הם של ערבית ןהןא של מנחה) האם נחשב לו תפילה במניין.

בן יהוידע הגיב לפני 3 שבועות

במשנה ברורה ס”ק ל’ כתוב (ע”פ מג”א שהוכיח מגמרא ע”ז ד: ותוד”ה כיון) שאם מתפלל מוסף בשעה שהציבור מתפלל שחרית והוא עמהם בבית הכנסת “מיקרי תפילת הציבור”. לכאורה הוא הדין למנחה וערבית.
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=60386&st=&pgnum=251

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

מסברא נראה שכן (שהרי הם רק הופכים את התפילה שלו למעטפת של עשרה כמו שקורה בפריסה), וכפי שהביא בן יהוידע כן הוא במ”ב.

השאר תגובה