חובת תפילה בציבור

שו”תקטגוריה: הלכהחובת תפילה בציבור
עופר שאל לפני 2 שנים

ללא קשר לדיונים בנושא התפילה בעידן קורונה.  האם לדעתך תפילה בציבור היא חיוב הלכתי מעיקר הדין או רק מעין הידור של מצוות התפילה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לדעתי לא. גם בסוגיות משמע כך, וכך גם מהחוסר בשו”ע (שזה רק רמוז שם בעקיפין).

דוד הגיב לפני 2 שנים

שלום,
לא כל כך הבנתי –
מה לגבי קדיש, קדושה, ברכו, קריאה בספר תורה, ברכת כהנים, חזרת הש”ץ ועוד אלמנטים הקיימים בתפילה במניין?
וכן מה לגבי העניין של “מניין” (עשרה אנשים)?
האם לא צריך את כל אלו ומספיקה תפילה ביחיד בלבד?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

כל אלו הם לכל היותר חובה למתפללים במניין. מי שמתפלל ביחיד אינו חייב בזה.

Dani Dani הגיב לפני 2 שנים

אני חייב להבין משהו
חובה מהתורה להתפלל במניין?
אם אני רוצה להתפלל יחיד התפילה לא תתקבל?
אסור להתפלל יחיד?
תודה

יוסי יוסי הגיב לפני 2 שנים

חובה מהתורה ‘להבין משהו’?
אם אני רוצה לא להבין חובתי לא תתקיים?
אסור לא להבין משהו?
תודה

מיכי הגיב לפני 2 שנים

דני. נראה שאתה ממש נרגש. עניתי על השאלה הזאת בדיוק.

Dani Dani הגיב לפני 2 שנים

איפה ענית לא ראיתי תשובה לשאלה
סליחה אם אני מספס משהו

Dani Dani הגיב לפני 2 שנים

אני לא מתכוון לחלקיפ בתפילה
אני פשוט בכללי שואל האם כשאני מתפלל ביחיד התפילה מתקבלת?
או שאסור מהתורה להתפלל יחיד?
תודה וסליחה אם פספסתי משו כנראה לא הבנתי תתשובה

י הגיב לפני 2 שנים

הרב רציתי לשאול, אם אני עומד בבית ופותח את החלון לעבר מקום שניתן לשמוע ממנו מניין מתפללים בחוץ במקום אחד, אבל אותי לא יכולים לראות ואני לא יכול לראות אותם. אז ככל שידוע לי ניתן לצאת ידי חובה לעניית אמנים וקדושה כי אפילו מחיצה של ברזל לא מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.
אבל לא ברור שאני יחשב כמתפלל בציבור.

אם כך, לשיטתך יש בכלל עניין לעשות זאת ?
כי אני מבין נכון את דבריך כל החובות של האמנים הם בגלל התפילה בציבור, אבל פה אני רק מכניס את עצמי לחיוב כשמהות המעלה כלל לא קיימת?

י הגיב לפני 2 שנים

צ”ל כי **אם** אני מבין נכון ….

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

שלום דני.
זו הייתה השאלה בתחילת השרשור ועליה עניתי בתגובה הראשונה. כתבתי שם שלדעתי אין חובה הלכתית להתפלל במניין.
השאלה האם התפילה מתקבלת או לא, מסורה לקב”ה. אני לא חושב שמישהו יודע לענות על שאלות כאלה. אני מניח שאם אתה פועל כהלכה ומתפלל הקב”ה אמור לקבל את תפילתך.
השאלה האם זה מן התורה או לא, אינה רלוונטית. כל דין תפילה, לרוב השיטות, הוא מדרבנן.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

י’,
לסיכום ההלכות ראה כאן: https://ph.yhb.org.il/02-02-09/
האמירה על מחיצה של ברזל היא לעניין עניית אמן ולא לעניין הצטרפות.
ככלל, אם אין קשר עין ואתה לא נמצא במקום שמוגדר להיות אחד עם מקום המניין אתה לא מצטרף.
אם המניין הוא בחניה של בניין, ואתה נמצא באחת הדירות, יש אולי מקום לומר שאתה מצטרף גם בלי קשר עין (כשיש עשרה בלעדיך) כי הבניין והחצר והחנייה הם רשות אחת.

Dani Dani הגיב לפני 2 שנים

קודם כל תודה על המענה
חשבתי שמלכתחילה להתפלל זה מדאורייתא
בגלל זה שאלתי אם אפשר להתפלל בבית והאם התפילה ״תחשב״
כי לפי חיפוש בגוגל כל רב עונה ש״חייב״ להתפלל במניין
לא ידעתי מלכתחילה להתפלל זה מדרבנן

אז אם אני מבין נכון כל הנושא הזה של התפילה הוא לא מדאורייתא ואין שום חיוב להתפלל?
תודה

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אני מתרשם שאתה לא מכיר את הקטגוריות ההלכתיות. יש חיובים מדאורייתא ויש חיובים מדרבנן, ושניהם מחייבים הלכתית. הרמב”ם סובר שחיוב תפילה הוא מדאורייתא והרמב”ן סובר שהוא מדרבנן, אבל אין מחלוקת שחייבים להתפלל.

י' הגיב לפני 2 שנים

תודה רבה, אבל אצלי המצב קצת יותר מסובך, אז מעניין אותי מה אתה חושב לגבי צירוף במקרה הזה:
אני נמצא בבניין שמול לגינה של הבניין שבו מתפללים. ובין שני הבניינים עוברת דרך להולכי רגל של רה”ר כך שלחלוטין אין ביניהם שום קשר.
עכשיו את העשרה אנשים שבגינה אני לא יכול לראות ולא הם אותי, אבל אני יכול לראות את האנשים שמתפללים בדירות של הבניין שהוא מוצמד לגינה. כי אני עומד אצלי בחלון בבית ממש מולם. והם לכאורה יותר מצטרפים למניין. ככה שאם כלפיהם ניתן לראות אותם כמצטרפים למניין, האם גם אני יכול להצטרף בגלל קשר עין איתם?

מיכי הגיב לפני 2 שנים

נראה לי שכן. אם הם מצורפים אז יש לך קשר עין עם חלק מהמניין ודי בכך

אריאל אלכס לוצאטו הגיב לפני 4 חודשים

במחילה, אך הדברים שנאמרו לעיל לא נתמכים על ידי הפוסקים, לא רמב״ם, לא שולחן ערוך ולא ראשונים ואחרונים.
גם אם התפילה מדרבנן, לא ראיתי אף רב שאמר שמותר להתפלל ביחידות מלכתחילה, אלא אם כן זהו מצב מיוחד או שעת הדחק.

מהם המקורות שעליהם מתבסס הרב?

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

אין לזה שום בדל קשר לשאלה האם תפילה דרבנן או דאורייתא. כאן דובר על תפילה במניין, וזו שאלה אחרת לגמרי. אם לא ראית אף רב שאמר שמותר להתפלל ביחידות כנראה לא הסתכלת בגמרא ובפוסקים. מה שכותבים בד”כ הוא שראוי להתפלל במניין ולא שחובה לעשות זאת. חובה הלכתית רגילה לא נדחית בשעת הדחק או במצבים מיוחדים.
ראה בקצרה כאן: https://www.etzion.org.il/he/halakha/orach-chaim/prayer-and-blessings/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
ויש עוד הרבה כמובן.

אריאל אלכס לוצאטו הגיב לפני 4 חודשים

כתבתי ‘ביחידות מלכתחילה’, משמע שזהו מצב תקין ומקובל, אך אף על פי שיש מצבים מסוימים שניתן להקל ולהתפלל ביחידות, אין זה מצב רצוי לדעת התלמוד והפוסקים.

האם לרב יש פוסקים שאומרים שמותר להתפלל ביחידות לכתחילה? זו היתה שאלתי בעצם.

מיכי הגיב לפני 4 חודשים

אריאל, עניתי על כך מאד בבירור. סיימתי.

אריאל הגיב לפני 4 חודשים

מדוע הרב לא רוצה להשיב לשאלתי?
שנינו מסכימים שתפילה ביחידות היא לא מצב אידיאלי, אולם אם הרב התכוון שאין חובה הלכתית כמו לומר ‘עדיף שלא’ אז תנוח דעתי, ואם הרב התכוון שמותר לכתחילה, על כך ביקשתי מקורות ולא קיבלתי.

ישראל הגיב לפני 4 שבועות

אריאל, הרב ענה לך עם לינק.
אגב, לענ”ד (להלן 🙂
1. אפשר לגר”מ פיינשטיין לחלק בין “נשמע” ל”מתקבל” כדי שגם לשיטתו לא תהיה חובה במניין ואכמ”ל.
2. לא סגור סופית, אבל לשון הרמב”ם ‘צריך’ גם לא ברורה שזה מחייב, אלא ראוי וכדאי מאוד. למשל:
הלכה טז
כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני השכינה לפיכך *צריך* לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואח”כ יתפלל בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו והולך לו לפיכך *צריך* לישב מעט אחר התפלה ואחר כך יפטר חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלה ושעה אחת לאחר תפלה ומאריכין בתפלה שעה.
לא מכיר ומוזמנים לחדש לי, שעמ”י נהג חובה בזה, וכן ראיתי שהרמב”ם משתמש בלשון חייב כשנדרש לכך, משמע צריך ולא חייב…
3. ממילא, השו”ע במקום אחד ישתדל מול צריך לחזור לתפילה במניין, כשגם הוא יודע להשתמש בלשון חייב כשנדרש לכך (למשל: “…תפלת ערבית שמתפללים בלילה חייב חבירו להמתין לו…”). נמצא לשון צריך ולא חייב פוטרת את הסתירה בשו”ע = ישתדל, חשוב מאוד, עד כדי כך שאדם צריך להרגיש שהוא צריך, אבל לא חובה.

השאר תגובה