אבני נזר חיוב נשים בהריגת עמלק

שו”תקטגוריה: כלליאבני נזר חיוב נשים בהריגת עמלק
יוס שאל לפני 3 שנים

שלום הרב.
דיברתי עם מישהו על התשובה של האבנ”ז על הסתירה בחינוך לגבי חיוב נשים במחיית עמלק ופטורן ממלחמת שבעה עממין. 
אמרתי לו שלטעמי אלו דברים הזויים. אבל כשנצרכתי להסביר מדוע, לא היו לי ממש מילים… ברור לי שכל הפלפול הוא משחק שעשוע בלבד. אבל האמת גם לי לא ברור היכן בדיוק הכשל. תוכל להנהיר לי את הדברים (בהנחה שאתה מסכים שתשובת האבנ”ז מוזרה למדי)  

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

כמו שפלפול הוא עניין אמנותי, גם ההבחנה בין פלפול למה שאינו כזה אינה חדה והיא עניין של טעם והרגשה. קשה להגדיר באופן חד, וככל שהפלפול טוב יותר כך ההבחנה קשה יותר.
הוא נסמך על דרישת טעמא דקרא (כשהוא אומר שהריגת שבעה עממין היא משאצל”ג). אין לזה רמז בחינוך שבד”כ מסביר פטור של נשים. בנוסח שלו אין רמז להסבר הזה. אם המטרה היא התוצאה (ההיפטרות מהם) אז יש מקום לומר שנשים חייבות בלי קשר לזמן גרמא.

יוס הגיב לפני 3 שנים

תודה. אגב, תוכל להצביע לי על פלפול של הבל מוחלט? משהו שישמש אותי כדוגמא טובה

מיכי הגיב לפני 3 שנים

פלפול טיפשי? מה טעם? פלפול חביב: אם בגד ארבע כנפות שחייב בציצית פטור ממזוזה משקוף שפטור מציצית קו”ח שפטור ממזוזה.

Back to top button