אב ואדר

א' שאל לפני שנה 1

ערב טוב
 
הגמרא משוה בין אב ואדר, בזה ממעטין ובזה מרבין בשמחה.
 
באב אנו מוצאים הדרגתיות, ג’ שבועות, ט’ ימים, שבוע שחל בו וכו’. (הגרי”ד מסביר ומבחין בין אבלות ישנה וחדשה, שבישנה צריך להיכנס לעצבות, ליצור אותה).
 
מדוע באדר אנו לו מוצאים הדרגתיות, רק אמירה כללית ‘משנכנס מרבין בשמחה’? (על אף שמשפט זה לא הובא ברמב”ן ובשו”ע).
על פניו גם לשמחה ישנה צריך תהליך של כניסה.
 
בברכה, 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

לא הבנתי את הבסיס להשוואה הזאת. האם כמו שבאבל יש לשבת נמוך בשמחה חייבים לשבת גבוה? האם כמו שבאבל יש שבעה ימים גם בשמחה צריך שבעה ימים? באב מדובא על עשרה ימים ובאדר על טו ימים ואפילו חודש. בקיצור, יש היבטים ששווים/מנוגדים ביניהם ויש שלא. אין שום סיבה למשוך אנלוגיה או הנגדה כזאת מעבר לתחום הרלוונטי שלה.
ובאופן ספציפי יותר, כידוע, גם בפסיכולוגיה מבחינים בין שלבי אבל שונים, ואני לא מכיר שלבי שמחה מקבילים. מעבר לזה, באבל יש לטפל בזהירות (זה לא מצב רצוי, בוודאי לא באופן קבוע), אבל בשמחה אפשר לטפל ביתר ספונטניות בלי בקרה ושלבים וכדומה.

השאר תגובה