אוטונומיה בהלכה

שו”תקטגוריה: מטא הלכהאוטונומיה בהלכה
בועז שאל לפני 9 חודשים

שלום רב.
אתמול עברתי על מאמרך “אוטונומיה וסמכות בפסיקת ההלכה” והנאני מאד.
מאחר וכבר שנים רבות אני מהרהר בעניינים אלו, התעוררתי לכמה הערות תוך כדי עיוני ואקוה לפרוס כמה מהם במסגרת זו כפי שירצה הזמן.
[לשם הסקרנות מעניין אותי אם זה מאמר ישן שלך, כי הוא קצת שונה בסגנונו ממאמרים אחרים שלך שקראתי].
בהערה 3 עמדת על כך שהמהרש”ל מחד בספרו יש”ש מתנגד לפסיקה על פי תקדימים ומאידך בשו”ת שלו הוא מרבה לדון בתקדימים. 
מעניין לציין שאצל מרן רואים תופעה הפוכה שבספר בית יוסף הוא פוסק כמעט רק על פי תקדימים, ואילו בשו”ת שלו הוא פוסק לפעמים ישירות מסוגיות הש”ס (לדוגמא סי’ לב).
אני חושב שהתשובה לשניהם שיש רצוי ויש מצוי, אמנם מהרש”ל סבר שהפסיקה האוטונומית נכונה יותר, מ”מ הוא לא שלל את הפסיקה על פי תקדימים, ולכן כשהוצרך להשיב הלכה על אתר (שו”ת) הוכרח להסתמך על תקדימים. 
ואילו מרן אף שחשב שהפסיקה על פי תקדימים נכונה יותר (האמת שאני לא בטוח בזה, אפשר שמבחינתו היא רק פרקטית יותר וכן משמע בהקדמה לבית יוסף) מ”מ בשעת מעשה הוכרח להורות על פי עיונו מפני שהחיפוש בספרים לוקח זמן יותר.
אני חושב שמאותה סיבה מה שהוכחת בגוף המאמר (עמוד 82) מהמושג ‘פלוגתא דרבוותא’, שאין בידינו להכריע בין הפוסקים (ראשונים), אינו מדוייק, כי אפשר שמושג זה מתייחס למצב שבו אין לנו זמן (או סיבה אחרת) להכריע, ואז המחלוקת מוגדרת כפלוגתא דרבוותא, אבל אין זה שולל את האפשרות להכריע כשיש לנו זמן ללמוד כראוי. 
לסיום, חפשתי את המאמר של הרב אלישע אבינר על פסיקה שרירותית ב”מעליות” ולא מצאתי, ציינת אליו בהערה 2, יתכן שהתכונת לקטע מתוך מאמרו על כללי ההוראה, אבל מאמר נפרד לא מצאתי.  
אני מפיק תועלת גדולה מההתכתבות עמך, אם הדברים לטורח עליך נא הודיעני.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

מה שכתבת הוא הוא דבריי. אכן בפלוגתא דרבוותא ניתן וצריך להכריע בעצמנו. אם אין לך פנאי להכריע אז סביר לנהוג בדיני ספיקות (אם כי מכיון שזהו ספק שעשוי ולהתברר אולי אין היתר להקל גם בדרבנן).
אגב, ההסבר שהצעת הוא דוחק בב”י וגם קצת במהרש”ל. האם בכל התשובות שלו הוא היה דחוק בזמן. אז מתי הוא ליבן דברים בעצמו? ובפרט שלחפש בתקדימים לא לוקח פחות זמן מללבן בעצמך.
הדברים אינם טורח כלל. בשביל זה האתר קיים.

בועז הגיב לפני 9 חודשים

אם זכרוני אינו מכזב בי אכן יש רדב”ז שסובר שבפלוגתא דרבוותא לא אמרינן סד”ר.

mikyab צוות הגיב לפני 9 חודשים

כמה אחרונים כותבים זאת. אבל זו טענה במסגרת הלכות ספיקות. טענתי היא שאין להחיל כאן את דיני ספיקות אלא צריך להכריע לבד.

השאר תגובה