אותו האיש

שו”תקטגוריה: כלליאותו האיש
ברוך דוד שאל לפני חודש 1

מה דעתך אודות הנוצרי שנזכר בתלמוד (בלא צנזור) אם היינו אבי הדת הנוצרית?
עוד צריך להבין, למה לא השמיטו קדמוני הסופרים אותן מאמרים בתלמוד שהן נגד דתם ושאר מאמרים התמוהים או שנראים כמגשמים או שמתירין גזל או אונאת גוים וכו’. אולי היה מציל שריפת הספרים של שנת א’ בערך בצרפת, ושאר רדיפות נוראות במשך הדורות, ובפרט ספר היסוד של שנאת ישראל שנדפס בערך שנת ת”ס באשכנז ואחר כך תורגם קצת לאנגלית אשר מלקט כל מאמרים התמוהים או נגד הגוים שבתלמוד, והרבה כתבי הנאצים שבנויים על מאמרים שבאמת נכתבו בתלמוד אבל מראים אותנו כטפשים, גנבים, או פרימיטיבים וכו’, ועוד היום ידם נטויה בהרבה אתרי אינטרנט (למאות) המשמיצים אותנו ובאמת הרבה מדבריהם אמיתיים. ובושנו באין מענה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

גם שאלה זו אשתמיטתא מינאי. לא יודע מדוע. מחילה.

על שתי השאלות – לא יודע. כדאי לשאול חוקרים.
ואכן, אני מסכים שלפעמים האפולוגטיקה של יהודים היא לא ישרה והביקורת יש בה ממש. אלא שלעתים קשה להסביר את הדברים למי שלא מזדהה ולא מקבל את הנחות היסוד, אז מנסים לרמות כדי להגן מפני טענותיו. אני מסכים שלפחות כיום לא ראוי לעשות זאת.

השאר תגובה