אחדות הניגודים

שו”תקטגוריה: מחשבהאחדות הניגודים
קובי שאל לפני שנה 1

שלום הרב הפילוסוף,
רציתי לשאול מה דעת הרב על אחדות הניגודים/התארים/ההפכים שטוענים שכך אוחז הרב קוק?
שבאינסוף גם דברים שנראים סותרים שם נמצאים בהרמוניה.
האם זה אפשרי לוגית?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

למה שלחת ארבע פעמים את אותה שאלה?

לשאלתך, אלו מילים חסרות פשר. ראה מה שכתבתי רק היום כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%97%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94/#comment-21425
יש על כך עוד באתר.

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

קובי,
אולי כוונת הרב קוק למחשבה הפילוסופית- היסטורית של פרידריך היגל שהפילוסופיה היא דיאלקטית. לטעמו היא איחוד, סינתזה בין התזה לאנטיתזה. תוכל לראות הרחבה על כך בספרו של ירמיהו יובל ‘קאנט והפילוסופיה של ההיסטוריה’.

דורון הגיב לפני שנה 1

היוש

אני מתחבט זה זמן מה בנושא של הלוגיקה, גבולותיה והיכולת לפרוץ אותם. נדמה לי שזה מתקשר גם לשאלה שבדיון זה (האם אלוהים הוא מעבר ללוגיקה)
האינטואיציה הבסיסית שלי אומרת שמי שמחזיק בעמדה דואליסטית עקבית (מה שאתה קורא “סינתטיות”) חייב להניח את קיומה של מציאות שמחוץ ללוגיקה.
מציאות כזו כוללת ישים שונים ואף צורות הכרה כמו אלו שבחושים ובראיית השכל.
אדרבה נדמה לי שהטיעון על הרלבנטיות של אותה מציאות “חוץ-לוגית” איננו רק מתחייב מהעמדה הדואליסטית, אלא שהוא בעצמו איתן יותר מבחינה לוגית מהטיעון המתחרה (כלומר איתן יותר מהטיעון “האנליטי” הכופר בעצם היכולת לחרוג מהלוגיקה).

דעתך?

mikyab123 הגיב לפני שנה 1

כתבתי את דעתי כבר כמה פעמים

דורון הגיב לפני שנה 1

אם כתבת את דעתך אולי גם התמודדת עם הביקורת שהבעתי על עמדתך (בקצרה: זוהי עמדה החוטאת ב”אנליטיות”).
תוכל להפנות אותי להתמודדות ספציפית זו?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אני לא רואה טענה שעמה יש להתמודד. אתה מציע שיש משהו מעבר ללוגיקה ואני אומר שדיבורים על מה שמעבר ללוגיקה, רוחני או גשמי, זה נונסנס. זה הכל.

דורון הגיב לפני שנה 1

1. מה זאת אומרת אתה לא רואה טענה להתמודד איתה? כתבתי שנראה לי שעמדתך עשויה להוביל לתפיסה האנליטית. זו הטענה.
2. הנימוק: משתמע מתוך דבריך לעיל שהלוגיקה היא חזות הכל. אין בלתה.
3. בכל מקרה עלינו לשקול את האפשרות שהחריגה מהלוגיקה מוכתבת לנו ע”י הלוגיקה עצמה (ושמא ע”י יסוד אחר בתודעה שלנו..?).
4. בסופו של דבר אולי נצטרך לבחור בין שתי אופציות “מוזרות” ואם זה המקרה אני אעדיף לבחור במוזרה פחות ולפיכך גם הרציונאלית יותר.
5. אתן לך אנלוגיה שעלתה על דעתי (כבר נתתי לך אותה בעבר): החלל.
המשפט:
“החלל קיים”
עומד בסתירה לכאורה למשפט:
“החלל לא קיים”.
לטעמי אם תבחן את מושג החלל לעומק תגיע למסקנה שאין פה כלל סתירה אלא פרדוקס בלבד.
6. זוהי דוגמה לעמדה דואליסטית-סינתטית ושלפיה הלוגיקה איננה חזות הכל.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

דורון, הפעם הגענו מהר יותר מבעבר לנקודת האל חזור. ההודעה שלך נשמעת לי כמו קואן של זן בודהיזם (ראה בטור הבא שיעלה בימים הקרובים).

דורון הגיב לפני שנה 1

מיכי תודה על תגובתך.
אני מאד מחבב קואנים ואשמח לקרוא את מאמרך.
כידוע לך תכליתם העיקרית של המשלים האלה היא תרפויטית.
ממילא אני מסיק מכך שאם פירשת את דברי באופן הזה רווח לך קצת.
תרומתי הצנועה לחברה.

ד”א, מעניין מאד לבחון למה תרבויות שאינן “לוגו-צנטריות” (בלשונו של דרידה הזכור לרע) כמו תרבויות המזרח הרחוק נדרשות לעיסוק בוער כזה בלוגיקה ובגבולותיה.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

יובהר בטור הבא. הן לא נזקקות אלא בורחות לשם.

השאר תגובה