איה גבורותיו איה נוראותיו בימינו

שו”תקטגוריה: אמונהאיה גבורותיו איה נוראותיו בימינו
אורן שאל לפני 9 חודשים

שלום הרב,
במסכת יומא מובא:
אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור אתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב”ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה אמר רבי אלעזר מתוך שיודעין בהקב”ה שאמתי הוא לפיכך לא כיזבו בו
לשיטתך, בימינו הקב”ה ניתק מגע ישיר איתנו. לכאורה לפי זה, הטעם של אנשי הכנסת הגדולה להחזרת תארי הגיבור והנורא נפל. כי הסיבה שהקב”ה לא מעניש את הרשעים היא לא משום אריכות אפיו או כיבוש יצרו, אלא משום שינוי המדיניות. וגם לגבי הישרדות אומתנו בין האומות, היא לא נובעת מהתערבות כלשהי של הקב”ה אלא ממאמץ שלנו. ואם כך, למה שלא נגיד בתפילה רק האל הגדול וזהו? מתוך שיודעין אנו בהקב”ה שאמיתי הוא, לפיכך למה שנכזב בו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

הוא עדיין גדול וגיבור ונורא, כפי שראינו בעבר. אלא שכיום זה לא בא לידי ביטוי.
ניתן כמובן לתהות אז מדוע באותו זמן הם ביטלו את הדבר? אני חושב שבאותו זמן מצבם היה כזה שלא איפשר להם לחיות את התודעה הזאת (הרי ברור שגם הם הבינו שהוא גדול וגיבור ונורא, ורק זה לא מופיע בעולם).
ייתכן שאם היו לנו נביאים היום (בהנחה שלנבא אותם לא סותר את מדיניות ההסתלקות) הם היו מבטלים את זה. אבל בלי נביאים, כל עוד המילים אינן שקר איני רואה הכרח והצדקה לבטלן.
יש בתפילה בעיות קשות הרבה יותר (כמו הבקשות וההודאות)..

השאר תגובה