איסורי הנאה במוצרי קוסמטיקה

שו"תקטגוריה: הלכהאיסורי הנאה במוצרי קוסמטיקה
אורן שאל לפני 2 שבועות

שלום הרב,
הבנתי שחלק ממוצרי הקוסמטיקה מכילים שמן זית שיכול להיות מזיתי ערלה שהינם אסורים בהנאה. האם מותר להנות נניח מקרם ידיים שמכיל שמן זית ערלה מכיוון שהוא פסול ממאכל כלב? או שבגלל שחסכתי שמן זית שאינו ערלה, יש פה הנאה משמן ערלה מבחינה כספית.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

אין כאן הנאה עקיפה שלך משמן הערלה אלא של המוכר. הוא חסך את השמן הכשר ולא אתה. לך זה לא משנה איזה שמן יהיה שם. אגב, ערלה אינה תופסת את דמיה (משנה בקידושין), אמנם לשיטת רש"י היא כן תופסת לבעלים עצמו. אבל עצם הערלה אכן אסורה בהנאה ואם אינה בטלה אז אסור. אמנם זה לא ראוי לאכילה אבל סיכה כשתייה (ראה פסחים כה ע"א לגבי סיכה בשמן ערלה שאסורה). ושוב, אם יש כאן ביטול אז אין לחשוש. ואם אינך יודע אם יש שם ערלה אז זה מצטרף כספק. 

אורן הגיב לפני 2 שבועות

לגבי דין סיכה כשתייה, ממה שאני מכיר זה בא כדי לאסור דברים שאסורים באכילה\שתייה גם בסיכה, אבל דבר שאינו אסור באכילה\שתייה (כי הוא לא ראוי למאכל הכלב כמו קרם ידיים), גם אינו אסור בסיכה, לא כך?

לגבי מה שאמרת שרק המוכר חסך את השמן הכשר ולא אני, תאורטית זה יכול לאפשר לו להוריד את מחיר המוצר (אם שמן ערלה זול יותר עקב הצפתו בשוק כי אי אפשר להשתמש בו לאכילה אולי). ברגע שהוא מוריד את המחיר בזכות השימוש בשמן הערלה, זה מניב לי הנאה.

לגבי מה שאמרת על ביטול, למה שיהיה פה ביטול? במה זה שונה בתבשיל שאני מכין אותו עם שמן ערלה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

בפשטות מה שאסור בסיכה הוא מה שראוי לסיכה ולא בהכרח לשתייה.
אני לא חושב שיש הבדל במחיר.
יש דין ביטול של איסורים ברוב. השאלה האם מתקיימים כללי הביטול (יש רוב מספיק להיתר, האיסור אינו מורגש בטעמו ולא ניכר וכו').

השאר תגובה

Back to top button