איסורי הנאה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיאיסורי הנאה
EA שאל לפני חודש 1

לפי הרשב״א (שו״ת חלק א סימן תרה באמצע) שאיסורי הנאה אינם בבעלותו של ״הבעל״ והרי הם כהפקר, האם צריך לומר שלשיטתו בעלות היא לא מושג אפלטוניסטי (שיש קשר מטאפיסי בין הבעל לחפצו) אלא הוא אינו אלא שם לזה שיש לבעל זכות להשתמש בחפצו (ושלכן כשאין לא זכות זו, כגון באיסורי הנאה) שוב אינו הבעל ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

דומני שהערתי על כך במאמר. לשיטה שהם כן בבעלותו של אדם אין ראיה, כי האיסור הוא אריא דרביעא עליה אבל יש זכויות שימוש משפטיות (רק יש איסור להשתמש בהן). אבל לשיטת הרשב"א לכאורה יש ראיה לאידך גיסא. אף שיש לדחות שהוא לא הסיק את חוסר הבעלות מאיסור השימוש אלא פשוט כך הבין את הדין הזה.
זה מזכיר לי רשב"א אחר שהבאתי באחד הטורים שכתב שמותר לאדם להציל עצמו בממון חברו כי אין כאן גזל שהרי גם בעל הממון היה חייב לעשות כן. גם כאן הוא אינו מבחין בין זכות משפטית לחיוב איסורי. וצל"ע.

השאר תגובה

Back to top button