איסור שמיעת מוזיקה של עבודה זרה

שו"תקטגוריה: הלכהאיסור שמיעת מוזיקה של עבודה זרה
ע' שאל לפני 2 שנים

רציתי לשאול בהקשר לאיסור של שמיעת מוזיקת עבודה זרה,
האם הדבר אסור אף כאשר אינו מבין את המילים?
האם הדבר אסור אף בביצועים אינסטורמנטלים?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

ש לחלק בין מנגינה שמנוגנת כעת לע"ז שאז אסור ליהנות ממנה כמו מריח ע"ז, לבין מנגינה שנוצרה לע"ז וכעת מנגנים אותה ליופי. כאן לדעתי יש מקום להתיר, אם כי זה לא גלאט (כי עדיין משבח ומרומם בזה ע"ז). אבל בימינו כבר לא מתייחסים למקור המנגינה אלא אליה עצמה (כמו בחגיגות הכריסטמס שכיום אינו חג דתי), ולכן יש להתיר.
פירט בזה באג"מ יו"ד ח"ב סי' קיא. כדאי מאד לעיין שם.
וראה גם חבל נחלתו ט, ה (יש ברשת).

אמיר הגיב לפני 2 שנים

יעויין על כך בשו"ת "כרך של רומי" סי' א של רבה של רומא הרב ישראל משה חזן שהתיר שימוש בלחנים של מוזיקה כנסייתית בתפילה ואפילו עודד את זה והוא הביא עדות מעניינת מעיר הולדתו-איזמיר שבטורקיה, עיר ואם בישראל שהוציאה תלמידי חכמים מפורסמים ששם הפייטנים היו לפי עדותו, מתחבאים מאחורי הכנסיות של היוונים בעיר ומעתיקים מהם לחנים לתפילות שלנו ושרבני איזמיר לא מחו בהם על כך.

הרב עובדיה הסתמך על התשובה הזו אך לעומתו הציץ אליעזר ( ציץ אליעזר יג סי' יב) תקף באופן חריף מאוד את התשובה של הכרך של רומי ובמשך עמוד וחצי הוא מביע את זעזועו מהדברים

מאוד כדאי לעיין

השאר תגובה

Back to top button