איסור תפילה לשעבר

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיאיסור תפילה לשעבר
עמיר חוזה שאל לפני 2 חודשים

שלום כבוד הרב, אולי שיטתך לגבי תפילות על איסור תפילה לשינוי הטבע אותה הסקת מאיסור על תפילה לשעבר שגוי ובעצם נאסרה תפילה שהיא סתירה לוגית, וזאת משום שאם אתה מתפלל על העבר אז יוצא שאם רצונך מתקיים אז מכיוון שהוא כבר קרה אתה לא תתפלל עליו כי הוא קרה! ואם להיות רציניים, אולי האיסור המובא במשנה הוא בעצם תפילת שוא כי הוא להתפלל על לשנות את העבר (או לחילופין, כי הוא מנוסח כתפילה על העתיד עבור דבר שכבר קרה). אחדד, לדוגמה כתוב "היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ואמר, יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי”, אבל לאו דווקא משמע מפה שאסור לי לכן להתפלל: "הלוואי ואם היו אלו בני ביתי שניזוקו והם מתו אז שישובו לחיים", אמנם אף אחד לא מבטיח שישובו לחיים אבל קשה לקרוא לתפילה כזו תפילת שווא (כי מה שווא בה? הקדוש ברוך הוא כל יכול ואני ביקשתי בקשה בגדר יכולתו). וגם אם תסביר ששינוי העבר איננו סתירה לוגית אלא פיזיקלית, האם לא סביר לפרש שחז"ל לא ירדו לסוף דעתך לעניין זה ובעצם דבריהם נסובים סביב העיקרון הנ"ל ולא איסור תפילה על ניסים? כי קשה מאוד לשיטתך האיסור על בקשה לניסים כי אנשים מאז ומעולם התפללו לנס ולא נקראו חוטאים (גם לא נביאים), ואני לא מדבר על הסבירות הקלושה שהשם ישבור מהנהגתו ויתערב, אלא רק שקשה לקרוא לדבר איסור כי סוף כל סוף מה שווא בתפילה כזו (ההנחה שלי שהאיסור נובע מאזכור שם שמים לשוא אבל לא נכנסתי לסוגיה)?
תודה וכל טוב וישר כוח

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

איני רואה שום היגיון לפרש שמדובר על שינוי העבר, אם אפשר להחיות את המתים עכשיו. לגבי שינוי העבר, ראה בטור 463-464.

עמיר חוזה הגיב לפני 2 חודשים

כבוד הרב מחילה דברי לא הובנו כהלכה (תורף דברי בפסקה האחרונה). אין בכוונתי לומר שהמתפלל מתכוון להתפלל על שהעבר ישונה במקום לשנות את המצב כרגע, אלא כוונתי הייתה שהבעיה בתפילתו, והיא שעושה אותה לשווא, נמצאת בכך שבעצם זה מה שהוא מבקש (אם בכל מבקש הוא משהו) מבלי לשים לב לכך. וגם זה לא מדויק. אם לדייק את סברתי הבעיה היא יותר יסודית, ומרגיש לי שקצת חסר לי המילים לנסח זאת באופן מספק, אבל אנסה. הבעיה בתפילה כזו קיימת באופן בו היא מנוסחת אל אור הסיטואציה האמיתית שעומדת מולו (ויותר נכון להגיד שהאופן בה נוסחה מהוה אינדיקציה לבעיה בה), הטענה היא שמדובר בתפילת שווא משום שהיא מניחה בראשו של המבקש מציאות שאיננה נכונה – שהם עדיין כרגע בחיים וכביכול בעודם לפני סכנה (בעוד שהצוחה כבר קרתה ולכן הסכנה כבר קרתה, מה שהיה אמור להוביל את המתפלל לו היה משקיע עוד שתי שניות מחשבה ל'ממה נפשך'), ולכן אין הגיון בלבקש שאלה לא יהיו (בלשון עתיד, כפי שמנוסח במשנה) בני ביתו, וזאת להבדיל מהסברא שהתפילה נאסרת משום התוכן שבבקשתה. כלומר גם אם הייתי שומע קול של תפוח נופל מאחורי חומה ומתפלל: 'יהי רצון שתפוח זה מהעץ של השכן ולא שלי', גם תפילה כזו אסורה, למרות שלא מדובר פה בנס (בראיה שלך היום לה אני מסכים כל תפילה, גם כזו, היא בגדר נס, אבל אני מדבר על איך שחז"ל היו מסתכלים על מקרה כזה), ולדעתי חז"ל היו אוסרים גם תפילה כזו, לא בגלל הנסיות שבה אלא כי תפילה כזו (for lack of better wording) היא שגויה מיסודה.
ראיה לדבר היא עצם העובדה שמדברים (לשיטתי כביכול) על הנס הספציפי משהו שהוא 'על שעבר', קרי לשנות סטטוס של דברים שכבר נקבעו, ולא נותנים כדוגמה סתם נס (האם חסר מקרים שחז"ל הבינו שהם ניסים?) וכן בתנורו של עכנאי תבוא אמת המים וכולי הם בקשות מפורשות לניסים (לצורכי ויכוח הלכתי לא פחות ולא יותר), האם פה לא שונה הסטטוס של דברים שכבר היו עם סטטוס מסוים בדרך שהיא מעל הטבע? וכן ברור שהם ראו מקרים אלה כניסים כי אחרת למה שרבי אליעזר יראה בהם איזושהי ראיה לדבר השם.

קצת מזכיר לי בלוגיקה משפטי תנאי, שכאשר הרישא בו שקר אז לא משנה מה הסיפא המשפט עצמו אמת, ופה הרישא (המובלעת, כגון שהמין עוד לא נקבע או שבני הבית עוד לא ניזוקו) תמיד שקר ואז התפילה היא תמיד משפט אמת ללא קשר לתוצאת הרישא מה שעושה אותה לשוא, ואולי זה יכול לבאר את האינטואציה מאחורי הקביעה של חז"ל. אך ניראה לעניות דעתי שאותו אדם שמתפלל עושה זאת בלא משים לב ממש, ואכן הבעיה האמיתית בתפילה כזו היא שהוא כלל לא מניח בתפילתו את המציאות לאשורה, ולכן הסיפא של התפילה בטלה ממילא באשר היא לא נסובה על רישא שרלוונטי עבורה כלל להתממש. במילים אחרות תפילה כזו היא חסרת פשר (נונסנס) ולכן אסורה.
תודה ושבת שלום ומבורך

עמיר חוזה הגיב לפני 2 חודשים

בהמשך לפיסקה האחרונה רק לחדד, מה שעושה את התפילה לשוא הוא שכלל לא קיימת bכוונהb מאחורי הסיפא, משום שהרישא שמונחת באופן מובלע בראשו של המתפלל אינה המציאות השוררת. כלומר הבעיה איננה הטעות הלוגית עצמה, אלא בגלל הטעות הלוגית יוצא דה-פקטו שאין שום כוונה מאחורי מילותיו

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

לא זכיתי להבין.

עמיר חוזה הגיב לפני 2 חודשים

שאם אני מתפלל שיקרה x בהנחה שהמציאות היא a והמציאות היא בעצם b זו תפילת שוא וזה מה שאסרו חז"ל. כמו שאמרת שהתפילה: ”היתה אשתו מעברת, ואמר, יהי רצון שתלד אשתי זכר” היא אסורה לפי חז"ל מארבעים יום ומעלה, משום שכבר נקבע הולד, ומשמע מאיך שמנוסחת התפילה שמי שמתפלל אותה סובר שעוד לא נקבע מין הולד.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

הוא קבוע והמתפלל רוצה שהקביעה תשתנה למפרע.

השאר תגובה

Back to top button