אישה שזינתה בהיתר בעלה

שו”תקטגוריה: הלכהאישה שזינתה בהיתר בעלה
ב' שאל לפני 2 שבועות

שלום כבוד הרב יש לי שאלה ממש חשובה בנושא של חתונה:

אני רווק הכרתי בחורה לפני כמה שנים יצאנו ביחד קיימנו יחסים והכל לאחר חצי שנה התברר לי שהיא פרודה. זאת אומרת שאצלי הכל נעשה בשוגג ואצלה במזיד.
חשוב לציין שהיא הייתה פרודה במשך שנתיים ובעלה לא קינא לה אמר לה תלכי חופשי והכל וגם הוא
אני קיבלתי את זה מאוד קשה.
ניתקנו קשר עד לאחר הגט ואז חידשנו את הקשר וכרגע רוצים להקים בית ומשפחה
האם זה מותר הלכתית? מבחינת אסורה לבעלה ובועלה
חשוב לציין שאני לא רואה את החיים שלי בלעדיה ורוב הסיכויים שאם נפרד אני לא ארצה חתונה וילדים בחיים יותר ואהיה בדיכאון ויש מצב שאפגע בעצמי אני לא מסוגל לחיות בלעדיה וגם היא לא
ואנחנו רוצים להקים בית כשר ונאמן בישראל
היא קיבלה גט אחרי חודש שגיליתי שהיא פרודה זאת אומרת לפני קרוב לחצי שנה
אנחנו כבר שנתיים יחד

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שבועות

שלום רב.
האם בשעת מעשה האישה הייתה מודעת לכך שהיא נשואה ושאסור לה להיבעל עד שהיא מתגרשת כדין?
האם באותה עת היא הייתה שומרת מצוות? מאמינה?

ב' הגיב לפני 2 שבועות

כן ידעה שאסור והיא הייתה מסורתית ובעלה חילוני והם לא הסתדרו ולא קיימו יחסים מעל שנתיים
והוא אמר לה אני לא קנאי לך תהי עם אחרים ואת גם ואז אחרי במשך שנה שהוא היה עם נשים היא התחילה לצאת עם אחרים עד שהתאהבה בי וראיתי שכאב לה שקיימנו יחסים ולא הבנתי למה הבנתי רק אחרי זה שגיליתי הכל
כיום היא מתחזקת בדת בזכותי ויש בינינו אהבה גדולה ואנחנו רוצים להתחתן אבל מפחדים שיהיה עלינו קללה אם זה אסור.
ובאמת שאנחנו לא מסוגלים להפרד עברנו המון דברים קשים יחד ולא נפרדנו.
אם נפרד זה יעשה עוול לשנינו אני כבר לא ארצה להקים בית והיא גם לא ואני מסוגל לפגוע בעצמי כי לא מסוגל לחיות בלעדיה.
אני יודע שיש מתירים להנשא אם הבעל לא היה קנאי לה וגם בגלל שאצלי זה בשוגג אם הייתי יודע מראש לא הייתי נכנס לזה מההתחלה שגיליתי שהיא פרודה חרב עלי עולמי ניסיתי להתאבד כי מצד אחד אני רוצה אותנ ומצד שני לא יכול להיות איתה עד שתקבל גט וחיכיתי ושמרנו ולא קיימנו יחסים בתקופה הזו

מיכי צוות הגיב לפני 2 שבועות

שלום רב.
אני לא מכיר מי שמתיר את האישה לבועל כשהבעל לא מקנא לה. סברא כזאת אמנם עלתה אצלי באתר כאן: https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%94-2/
אבל לא הובא לה שם מקור ולי היא לא נראית. וגם אם אתה היית שוגג עדיין הדבר אסור (ראה בית שמואל אבן העזר סי’ יא סק”ג). אם יש לך מקור כתוב שאומר סברה זו אשמח לראותו.
צריך אולי לבדוק את הקידושין שנעשו עם הבעל הראשון, אולי אפשר למצוא בהם פגם שפוסל אותם (כמו עד פסול – מחלל שבת וכדומה). אם הקידושין לבעל הראשון בטלים אז היא לא נאסרת עליך.
לגבי התיאור שלך כאילו לא תוכל להמשיך לחיות בלעדיה. ראשית אומר שאנשים יכולים להתגבר על אהבה לאישה ולמצוא בת זוג אחרת. יש תקופה קשה אחרי הפרידה אבל בד”כ מתאוששים מזה. אם אתה חש שלא תוכל להתגבר, הייתי ממליץ ללכת לפסיכולוג שיסייע לך בזה.
לסיום רק אזכיר בשולי דבריי את המימרא של רבי אלעאי (מועד קטן טז) שאם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו והוא לא יכול לעמוד בזה, יתעטף שחורים ויילך למקום רחוק ויעשה מה שליבו חפץ. אמנם זה לא היתר הלכתי, ואני ודאי לא יכול להתיר לך על בסיס זה. מדובר בהנחייה למזעור נזקים, ורוב הפוסקים לא פסקו את דבריו להלכה. אבל אני מביא את הדברים לידיעתך.
עוד אעיר שאין כאן שום קללות וסכנות וכדומה, אלא איסור הלכתי.
חזק ואמץ.

אור פ הגיב לפני 2 שבועות

מסתמא שאסורה על צד גזירת הכתוב..
שהרי אם זינתה ועברה עבירה מצד אדם לחבירו מה הבעל אשם שהיא עכשיו גם אסורה עליו. והרי בכל זאת נאסר אפילו סלח. משמע שאין הבדל ככל הנראה.

יהודה הגיב לפני 2 שבועות

יש בפוסקים צדדים להתיר אם נבעלה קודם לבועל אחר, וכשנבעלה לשני כבר נאסרה לבעלה. אמנם לזה צריך שתאסר בודאות לבעלה ע”י הבועל האחר, דהיינו ע”י עדים או בידיעה ברורה ע”י אדם שנאמן לו.

ב' הגיב לפני 2 שבועות

איך אני יכול לבדוק את הנישואים שלה? ובטוחשזה שבעלה לא קינא לה ושחרר אותה ואפילו אנחנו כיום חברים טובים והכל עדיין אסור?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שבועות

תוכל לנסות לבדוק אם את החופה ערך רב. מי היו העדים (שומרי שבת, קרובים זה לזה או לחתן או לכלה). בנסיבות שתיארת לצערי איני רואה אפשרות הלכתית להתיר.

ב' הגיב לפני 2 שבועות

איך אני יכול לברר? אם העדים כשרים לא כשרים
ומה קורה אם נתחתן זה איסור ממש ויהיה לנו רע בגלל זה?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שבועות

צריך לבדוק מי היו העדים ולברר אם הם קרובים או לא דתיים. אני מניח שהאישה יודעת מי הם. הם חתומים גם על הכתובה ודומני שגם רשומים ברבנות.
איני יודע מה פירוש שיהיה לכם רע. זו עבירה. אני לא מאלו שמאמינים בקללות ומזל רע וכו’.

ב' הגיב לפני 2 שבועות

עניתי מי היה הרב והעדים השאלה לי שאם עושים איסור כזה אז שלא יהיה לנו רע יחד זה הכל

מיכי צוות הגיב לפני 2 שבועות

לא יודע לענות על שאלות כאלה. הן לא קשורות להלכה. אני אישית לא נוטה להאמין בכישופים וקללות. מה שרע הוא העובדה שמדובר בעבירה (ואולי העונש שניתן אחרי 120 על העבירה. בזה איני מבין)

דורון הגיב לפני 2 שבועות

מיכי,

האם רמזת לב’ שהוא יוכל, בשם עיקרון חוץ-הלכתי, לעקוף את ההלכה ואולי אף מוטב שיעשה זאת… (בתנאי ש”יתעטף שחורים” וגו)’?

אמנם סייגת את המעשה בכך שמדובר רק ב”מזעור נזקים”, אבל חשדי התעורר שהתכוונת למשהו עמוק יותר.

יש מצב?

א הגיב לפני 2 שבועות

מזכיר את מקרה הרב דוד אייזנשטיין שמצא “היתרים” להחלפת נשים עם חבריו, וטען שאין בכך איסור משום שאין מעילת מעל. לבית הדין הציג אותם טיעונים. יש לציין שמדובר בלמדן ועילוי.
קצת מוזר נשמע הסיפור הזה.
https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=3106821&forum_id=771

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

ממה שקראתי שם אלו שטויות. ודאי שיש בזה איסור אשת איש. לכל היותר ניתן לדון באיסור לבועל שתלוי במעילה בבעלה, וזה מה שכתבתי כאן. הפסק של הרב ווזנר לא קשור לעניין בכלל, שכן שם הדיון הוא על שגגה של האישה, ואשת ישראל לא נאסרת לבעל וממילא גם לא לבועל כשעברה בשוגג או באונס.

א הגיב לפני 2 שבועות

אבל האם במקרה המדובר אין שגגה או אונס של האישה? הרי בעליהן של הנשים הטעו אותן שאין בכך איסור, ולא די בזה אלא שגם טענו שהיא עוברת עבירה אם לא תסכים. הנשים היו גם נתונות ללחצים מצד בעלי כוח בחברה החרדית.
לא בטוח שלא היה כאן שגגה או לפחות אונס של הנשים.
מזכיר קצת את המקרה של “זנתה כדי להוליד את המשיח”.
https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=1027245&forum_id=1364

מיכי הגיב לפני 2 שבועות

ברור. זה מה שכתבתי (אף שעדיין יש לדון לפי מהרי”ק). אבל הנדון דידן היא הייתה מזידה.

י.ד. הגיב לפני שבוע 1

דורון,
אתה מבין שגם אם התשובה חיובית הוא לא יכול לומר אותה…

דרך אגב יש עוד מקרים בהיסטוריה שבהם פוסקים רמזו לאנשים לעקוף את ההלכה. קראתי על הרי” שהיה ממליץ לנשים קטלניות (כאלו ש3 בעלים שלהן מתו בזה אחר זה) למצוא גבר רביעי שיקדש אותן והוא כבר יסדר לזוג חופה למרות שמדין הגמרא אישה כזו מנועת חיתון (בגלל הסכנה).

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

דורון וי”ד, כל תשובה אפשר לומר. אני מתנגד לאזוטריקה. תשובתי ההלכתית הברורה היא שאסור. אמנם יש את המלצתו של רבי אלעאי למי שרואה שיצרו מתגבר עליו כדי למזער נזקים. הבאתי את זה לידיעתו כדי שיהיה מודע לזה. אבל צריך להבין שזה לא פסק הלכה אלא שאם ההחלטה שלו היא לעבור איסור עדיף למזער אותו, אבל ברור שאם יעשה זאת הוא עובר איסור. לכן אין לראות בדבריי היתר הלכתי מובלע. אם הייתי חושב שיש היתר הייתי אומר זאת.

דורון הגיב לפני שבוע 1

י”ד,
מן הסתם ברור לי שרב- או למעשה כל אדם שמאמין בתוקף ההלכה- לא יכול להתיר משהו שנוגד אותה. אני גם מאמין למיכי שהוא אומר את האמת לפי מיטב הבנתו.
בכל מקרה ברגע שמישהו מכניס את השיקול של “מזעור נזקים” יש מקום לחשוד גם באדם הישר וההגון ביותר שאולי בהיסח הדעת הוא חשף מתח/סתירה אמתיים ואח”כ- שוב, בתום לב- ניסה לטייחה.

גם לא ברור לי איך אפשר ליישם את המלצתו של רבי אלעאי בהקשר המקרה הזה. אבל אולי כן אפשר…

מיכי הגיב לפני שבוע 1

לחשוד תמיד אפשר, אבל כאן איני רואה מה הבסיס לחשד. בפרט שאני כמדיניות כותב הכל ומתנגד לכל הסתרה.
אגב, ראיתי כעת:
https://www.facebook.com/100001840621677/posts/2976942232377102/
מילה בסלע

דורון הגיב לפני שבוע 1

גם אני מסכים לכל מילה שכתובה בלינק.

ב' הגיב לפני 3 שעות

אז אם בעלה הציע את זה ולא היה קנאי לה
וגם היא התחרטה ממש על מעשיה ובכתה על זה ימים ולילות
ואני לא ידעתי מזה בכלל וזה היה בשוגג ושידעתי שמרנו על הכל עד הגט
אז למה שלא יתירו לנו ויתנו לנו לסבול בחיים
גם בזכות הקשר הזה היא התחזקה בדת שומרת שבת מוכנה לכיסוי ראש צניעות דברים שלא עשתה בעבר ושה יפסק אם נפרד כי היא עושה את זה בשבילי
אם יש לך אפשרות יותר להעמיק בנושא אני אשמח אפילו עם דיין רבני

מיכי צוות הגיב לפני 2 שעות

לצערי כרגע איני רואה מוצא הלכתי.
בלי”נ אחפש ואתייעץ עוד ואם אמצא אודיעך.
בשורות טובות,

ב' הגיב לפני 2 שעות

בסדר גמור תודה רבה בכל מקרה תעדכן שבוע הבא אני אשמח תשובתך כרגע שאפשר להנשא והכל יהיה בסדר חוץ מהאיסור עצמו ולא יהיה קללה בחיים שלנו נכון?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שעות

לא אמרתי שאפשר להינשא. אי אפשר כי יש איסור דאורייתא בזה.
גם לא אמרתי שלא תהיה קללה. אמרתי שאני אישית לא מאמין בקללות ובעיניי אלו המצאות חסרות בסיס. אבל זו אמונה ולא ידע. כמו שאני לא יודע אם יהיה, אני לא יודע שלא יהיה.
עוד הוספתי שבמסורת מקובל שעונש (בשמים) על עבירה כזאת כן ניתן, אם כי גם כאן איני יכול לומר שיש לי ידע על כך. אבל זו לפחות מסורת יותר מבוססת מענייני הקללות.
צר לי. בהצלחה וכל טוב,

ב' הגיב לפני 2 שעות

טוב תודה רבה תברר את זה לעומק שבוע הבא ותעדכן אותי בשורות טובות שבת שלום ותודה על הזמן שהקדשת לי מעריך מאוד

מיכי צוות הגיב לפני 2 שעות

סליחה על השאלות האינטימיות. כשעשיתם זאת, זה היה עם קונדום? כוונתי לכל הפעמים ללא יוצא מן הכלל.

ב' הגיב לפני 2 שעות

לפעמים עם לפעמים בלי

מיכי צוות הגיב לפני 2 שעות

שלום.
סליחה על העיכוב (תשעה באב).
הסתכלתי ואין כאן אף דעה שמקילה. התשובה עוסקת במצב שבו היה בועל קודם והשני הוא שוגג, וגם בזה יש מחלוקת. לכן שאלתי אותך בעבר האם היה בועל קודם, וענית שלא.
בינתיים לצערי לא מצאתי אפשרות להתיר.

ב' הגיב לפני 2 שעות

בוקר טוב תודה על התשובה כבוד הרב אם יש לך אפשרות להתייעץ עם דיין רבני או עוד גורמים רבנים נוספים אני אשמח ץעדכן אותי יום טוב

מיכי צוות הגיב לפני 2 שעות

שלחתי שאלה לכמה מחבריי, אבל בינתיים לא קיבלתי הצעות ישימות (עניין הקונדום היה הצעה מאחד מהם). אם יהיה משהו אעדכן.

ב' הגיב לפני 2 שעות

בסדר גמור תודה רבה תעדכן בכל מקרה אנחנו באמת כבר רוצים להתחתן ולהביא ילדים ובזכותי היא תשמור שבת צניעות טהרה הכל

ב' הגיב לפני 2 שעות

שלום הרב מה שלומך מצאתי עוד דברים דברים שאשמח שתעיין בהם

https://www.yeshiva.org.il/midrash/38390

http://halacha.co/נישואין-לבועל/

בקישור הראשון כתוב בחוסר ידיעת הבעל אינה נאסרת על הבועל
מה הכוונה חוסר ידיעה עד הגט או גם אחרי?

ב' הגיב לפני 2 שעות

אם הבעל לא קינא לאשתו היא מותרת, זה נכון רק כשנסתרה עם אחר וספק חטאה,
זה מה שכתוב ברמבם אז אנחנו יכולים לא להודות בזה ואז זה רק ספק ואז כן אפשר ואין איסור

מיכי צוות הגיב לפני 2 שעות

חוסר ידיעת הבעל לא מוסכם כמעט על אף פוסק. הרש”ש אומר זאת כהסבר בדעת תוס’ שנדחה על ידי כל הפוסקים (וגם כשכבר אומרים זאת זה נאמר כדי להתיר נישואין שכבר נעשו ולא להתיר להינשא לכתחילה). מעבר לזה,אני מבין שאצלכם הוא ידע כבר בעת שזה קרה שהרי הוא אפילו נתן לה רשות לזה. אני מניח שהבעל גם מאמין לה, ולכן גם אם יאמר בפיו שאינו מאמין זו סתם אמירה פורמלית.
לצערי איני רואה כאן בסיס להיתר.

השאר תגובה