אלוקים הוא המשיח? (בלא גוף)

שו”תאלוקים הוא המשיח? (בלא גוף)
אור פ שאל לפני שנה 1

ם
הרב מיכי שלום (זה אור מהקבוצה בוואטסאפ)
רציתי לדון בנושא יושב לי על הלב (גם קשור למאמרים שכתבת)
אני אקדים ואומר שהדברים יהיו קצת קשים ואני פשוט חושף את מה שעובר לי בראש וברור לי שהשם ישר , פשוט רוצה פתרון לנושא.
כשעם ישראל היה במדבר , וכן לאחר מכן בארץ היה למעשה שלטון מלוכני ,
שלטון כזה במונחים שלנו להיום הוא שלטון שאנו לא רואים אותו בעין חיובית ..
ונכון אפשר להבין את \”תשים עליך מלך\” לא כציווי כמ\”ש האברבנאל .
אבל אני מדבר על משהו עמוק יותר , על עניין זה שיש את הכהנים שהם העליונים , אחריהם הלויים , ואז המון העם שמפרנס אותם.
ולכאורה קשה הדבר שהשם ציווה על סוג חברה שהיום אנחנו מסתכלים עליה כמו שמסתכלים על תפוקות של מלכות ואצולה שקדושים מרחם והמון העם שפשוטים מרחם.

ואז נחרב המקדש כעונש ולכאורה העם השתחרר מהמבנה החברתי הזה .
איתו גם הפסיקה עבודת הקרבנות שקשה שהשם יצווה על הרג חיות בשביל מצווה ואםילו להרחקה מע\”ז שהרי יכל לגלגל אחרת שיעבדו אותו.. ולכ\’ הרבה רע יש בעולם בלי קשר אבל קשה שדבר כזה יבוא לגלות את השם דווקא .
ואז אני שואל את עצמי , על מה העם התפלל כל השנים? לבית מקדש שבו טובחים חיות? למבנה חברתי בלתי שוויוני שכל כך רחוק ממדינות הדמוקרטיה ?
למלקויות למי שאוכל חזיר? (נגיד שאם יגיד שאנטס לרעב וכו אולי לא ייענש)
אז או שהעם התפלל על זה באמת ממקום של לשם שמיים תוך ביטול עצמי . או שפשוט זה נהיה מיתוס אדיר שלא מחוברים אליו.
או שהעם פשוט חיבר את הנקודה הזו לגאולה האמיתית- החזרה לארץ ושעבוד מלכויות
והגאולה לעולם הבא – חזרת השם לעמו בגילויו שלא ניתן לדבר עליו במילים כי איננו יודעים דבר על מה היא דעת השם.
נראה שבמהלך ההיסטוריה העם חיבר בין חזרה לארץ,לבית מקדש,לעולם הבא
שבפועל מה שהעם התפלל עליו היה ממניע לעולם הבא שהוא הוא הגאולה.
ולמעשה הגואל-המשיח- הוא אלוקים (כמובן בלא גוף) ולא אדם שיחזיר את הקרבנות.
הדבר מסתדר עוד יותר עם התפיסה של אברבנאל לפיה אין בכלל ציווי לשים מלך (תשים מלך ככל הגויים אשר סביבותיך..לשון גנאי) .. בפרט שמתסכלים על ספר נביאים שכל הרעיון שבו זה שמלך על ישראל הוא דבר שלילי והשם בז לדבר הזה בנבואת שמואל.
לכאורה האם לא עדיף ליהדות לקבל את ההסתר פנים כגילוי פנים בחלק מהמקרים שכמו שלא היינו רוצים לקיים מחיית עמלק לא היינו רוצים לקיים מצוות אלה ואין מה להתאונן על כך כי השם גלגל בכוונה ככה שלא נוכל כי זה לא שייך למוסר של העם במקום שהגיע אליו .. שהתפתח מוסרית במהלך הדורות יחד עם כל האנושות והיום המצוות הללו לא מתאימות לנפש האדם העדינה ורחוקה מהדברים הנ\”ל..ולכן השם גלגל כך. ולמעשה להשקיע מאמץ על גאולה אמיתית שהיא דעת השם שהיא הגאולה האמיתית- עולם הבא. (ואם יחליט על בית מקדש זכותו כי השם צדיק בכל דרכיו )
 
תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

שלום אור.
שאלת הרבה שאלות ואנסה להתייחס בקצרה.
ראשית, גם אם התורה מצווה על מינוי מלך, זה לא בהכרח שלטון מלוכני. צריך שלטון אפקטיבי שיסדיר את חיי החברה, ואין מניעה שיהיה זה שלטון דמוקרטי. כך אולי ניתן גם ליישב את הסתירה בין מצוות מינוי מלך לנזיפות על בקשת מלך. סוף דבר, יש להקים שלטון הכי טוב בעינינו, ואין הכרח לצורת שלטון מסוימת.
בפרט עליך להבחין בין מה שכתוב בתורה לבין פרשנות של חכמים (גם לדיני דאורייתא). דברי חכמים ניזונים מסביבתם ותרבותם וערכיהם, ולא תמיד הם מושלמים או ישימים לימינו.
לגבי המקדש והתפילות לבניינו. הרב קוק טוען שלעתיד לבוא לא יובאו קרבנות מן החי (יש גם מדרשים כאלה). אני לא יודע מה יהיה, אבל כמוני אף אחד אחר לא יודע. אם לא ראוי להביא קרבנות כאלה אז אני מניח שהם לא יהיו.
אמנם חשוב להבין שאין לנו בימינו דרך להבין מה משמעותו של מקדש ושל קרבנות. כל עוד לא חיינו את זה, אין לנו אפשרות להבין זאת באמת. ייתכן שכשתחווה את הדברים באופן אישי וישיר תבין פתאום עד כמה זה חשוב לעבודת השם. הריגת הבהמות אינה בהכרח אכזרית (האכזריות בימינו היא בעיקר תוצאה של ייצור תעשייתי והמוני).
ובאופן כללי יותר, אני חושב כמוך שלפעמים המצב בגלות שלכאורה הוא רק בדיעבד הוא בעצם הלכתחילה. לעתיד לבוא זה יתברר, ואנשים, כולל גדולי החכמים, לא תמיד מבינים זאת. אדם חי וחושב לפי סביבתו וחינוכו, ולכן לא תמיד יכול להבין מה באמת טוב ומה צפוי שיקרה בעולם מושלם.
אל תשכח שכבר חז”ל אמרו שמצוות בטלות לעתיד לבוא, ואולי זה חלק ממה שאתה אומר. כשהעולם כבר לא יצטרך אותן (כי הוא יהיה מתוקן) הן לא תהיינה.

אור פ הגיב לפני שנה 1

תודה רבה על התשובה 🙂

השאר תגובה