אם לעקל אם לעקלקלות

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיאם לעקל אם לעקלקלות
נועם שאל לפני 2 שנים

שלום לרב מיכי!
הגמרא במסכת סנהדרין מביאה את הסיפור על ריש לקיש שרואה אנשים שחורשים וזומרים בשנת השביעית .
הגמרא דנה מה היה החלק הראשון בסיפור האם הם ראו את החורש או את הזומר קודם.
והטענה היא שהסיפור הוא הפוך מכיוון שאם הסדר כפי שמופיע בגמרא יכלו לטעון לריש לקיש את אותה טענה של אגיסטון. לא כל כך מובנת לי הקושיא ולא מובן לי התירוץ אשמח לסיוע.
 בברכה נועם  

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

להבא נא לציין את המקור. סנהדרין כו ע"א.
לא הבנתי מה הבעיה. אם המקרה של החורש היה ראשון וההסבר שלהם היה שזה אגיסטון, אז גם במקרה השני יכלו לומר אגיסטון. הסבר האגיסטון שייך בשני המקרים. אבל אם הזומר היה ראשון ושם ההסבר היה לעקל בית הבד, הסבר זה לא שייך בחרישה ולכן הסבירו שזה אגיסטון.

נועם הגיב לפני 2 שנים

חשבתי אולי לומר שיש חידוש גדול יותר באגיסטון מבחינת חכמים שדנים את עובר העברה לכף זכות. כלומר בזומר הסבירות שהוא עושה עקל הנה סבירה. לטעון שמדובר באדמה של גוי זו כבר עין טובה גדולה יותר.זה גם מתחבר עם המשך הסיפור שבו ריש לקיש תוקף את חכמים בהמשך וחושב שהם מזלזלים בשביעית. כנראה ריתחא דאורייתא של חוזר בתשובה. מה דעת הרב ?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

זה לא מה שכתוב בפשט הגמרא. בגמרא נראה שכתוב שהתירוץ על השני לא שייך בראשון והראשון שייך בשני. לא כתוב שיש היררכיה בחידושים.

השאר תגובה

Back to top button