אמונה

משה שאל לפני חודש 1

לכבוד הרב שלום
ביחס לאפשרות ההשתלה רציתי לעלות אפשרות שנראית לי הגיונית, וניסחתי אותה כך (לפני מספר ימים), אשמח לתשובת הרב:
ההוכחה המרכזית ביהדות היא ניסי יציאת מצרים והמדבר, ובעיקר מעמד הר סיני. הוכחות לניסים אלו מבוססות על ספר תורה, ומסורת העוברות מדור לדור.
הטענה היא שעם שלם לא ישקר לבניו, ובמיוחד כאשר מועבר ספר אשר מעיד על נאמנות המסורת ועל תהליך המסירה של הספר ע”י הקב”ה לעם, עם הניסים המוכיחים את אמיתות הדת.
ההוכחה עומדת על כך שלא מסתבר כלל שהיה משתיל אשר הצליח “לעבוד” על העם. וזה משלושה טעמים עיקריים:

 • אם היה משתיל, להיכן המשתיל נעלם מדפי ההיסטוריה?
 • מדוע שעם יאמין למשתיל שמספר לו סיפורים ומחייב אותו במצוות?
 • כיצד עם יקבל ספר אשר לפי דברי המשתיל היה אמור להימצא אצל אותו העם.

אמנם אני רוצה להציע שתי אפשרויות (מתוך אפשרויות רבות) שמקלות מאוד על אפשרות “תאוריית המשתיל” (אני מאמין שאני לא מקורי באפשרויות, אמנם לא מצאתי דחיות מוכחות לאפשרויות אלו):

 • יתכן שהיה עם שהיה לו דת עם סיפורי עַם, וכן מספר מצוות, כמו שהיה מקובל בעמי קדם.

קבוצה קטנה של אנשים (יתכן שהקבוצה היא של כהנים וכו’) הוציאה ספר מתוך ידה, וטענה שהספר עבר במסורת אצלם במשפחות במשך שנים רבות. לעם הסיפור היה נראה הגיוני, משום שהוא משלב את הסיפורים והמצוות שהיו מקובלות עליהם (ויתכן שאף מפרש להם מצוות שלא הבינו את טעמם- כגיד הנשה וכו’). אותה קבוצה טענה שהספר אבד מאבותיהם של העם או שאבותיהם עבדו ע”ז ועתה הילדים חזרו בתשובה, ולכן הספר לא נמצא עתה בידם, אמנם הספר המשיך באותה קבוצה מצומצמת (וכך התקיים שספר התורה לא אבד מהעם).
נקודה חשובה- אין צורך לומר שאכן היתה קבלה מוחלטת של דברי של אותה קבוצה:
יתכן שחלק לא קיבל את אותה תורה, ובאמת נפרד והתבולל.
יתכן גם שהיתה מלחמת אחים וחלק מתו או הוכרחו לקבל עליהם את הדת.
יתכן שהיו ויכוחים בנושא, ולאט לאט ההתנגדות צומצמה.
נוסיף ונאמר שזה שספר התורה כל כך נפוץ בימינו, אין זה מחייב שכך היה בזמן עבר, יתכן שאין זה משונה שספר אובד ונשאר ביד קבוצה מצומצמת, במיוחד כאשר יש מלחמות וכו’.
ובכך תירצנו את שאלות ב’ וג’.
ואין קושיא ביחס להיכן אבד הסיפור של ההשתלה מדפי ההיסטוריה, שהרי ידיעתנו על ימי בית ראשון ובטח על התקופה שקדמה לה מועטת מאוד (והרי אפילו על עצם קיומם של דוד ושלמה היתה בעבר מחלוקת בין החוקרים. חיפשתי בויקיפדיה על ההיסטוריה של קופת האלף השני לפני הספירה, והוא מצומצם מאוד).
עפ”י תאוריה זו אפילו אין צריך לטעון שהיה משתיל שניסה לרמות את העם בקשר לדת, יתכן שהכהנים באמת ובתמים האמינו בדת, ורצו רק לחזק את האמונה בהמון.
אין זה רחוק שגם היום יבוא אדם, וכדי לשכנע בדבר שהוא חושב כאמיתי ישתמש בכל האמצעים שבידיו (ואפשר אף להבין את המוסריות שבדבר, שהרי בזה הוא מציל את העם מעונשים ומזכה אותם בשכר מהקב”ה).
אמנם יתכן גם שהיה רצון לרמות, מתוך רצון לאחד את העם וליצור היסטוריה משותפת (כמו שטוענים חלק מהחוקרים), או לשפר את מעמד הכהנים.

 • אפשרות נוספת היא שאותה קבוצה של כהנים לא טענה שהספר עבר אצלה במסורת, אלא שהצהירה במודע שהיא כותבת עתה את הידוע להם מסיפורי העם, אמנם כדרכם של סיפורים הם הוסיפו פרטים (כגון שהוסיפו שהספר ניתן לכל העם וכו’) והם לא ראו בזה כל רע שהרי אין זה עיקר הדברים, (כמו שטוענים חוקרים ביחס לספריו של יוסיפוס פלאביוס, אשר הוסיף פרטים בסיפוריו מסברתו האישית), ובסופו של דבר הספר התקבל.

יתכן גם שהסופרים היו “נביאים” או בעלי “רוה”ק” ועפי”ז יכלו להוסיף פרטים.
ושוב יתכן שחלק התנגדו לתהליך ועזבו/הוכרחו להאמין וכו’.
אפשר להוסיף אפשרויות נוספות (היה נביא שהאמינו בו ואמר להם לקבל את ספר התורה וכו’) כשבסיס כל הטיעונים הוא שאין ראיה בשלושת הראיות שאיתם פתחנו:

 • אין ראיה מכך שהיו מאורעות בהיסטוריה הרחוקה שאבדו מאיתנו, כמו שלולא ספרי יוסיפוס פלאביוס היו נאבדים מאיתנו אירועים נוספים רבים.
 • אין מניעה שבתנאים מסויימים חלק מעם יאמין לקבוצה מצומצמת (ואף שתתכן התנגדות מסויימת, יתכן שחלק מהעם יקבל, ובמיוחד אם הם משלבים מסורות ומצוות שהיו מקובלות באותו עם).
 • אין מניעה שעַם יקבל ספר שהיה אמור לעבור אצל אבותיו (וזה משלל סיבות: האבות חטאו והבנים חוזרים בתשובה, הספר לא היה נפוץ, כתיבה מאוחרת ע”י נביאים והוספת פרטים מאוחרת וכו’).

אני לא צריך לטעון שכולם היו פרמיטיבים וטפשים, ועוד שיתכן שאכן שהיו אנשים שהתנגדו, אמנם אין זה מפריע להתקבלות הספר.
חשוב להוסיף שהטענה המקובלת היא שכמו שלא יתכן להשתיל את השואה, כך לא יתכן להשתיל את מעמד הר סיני. אמנם אין לדמות כלל ממספר סיבות:

 • לשואה יש אלפי עדויות שונות (עדויות של אנשים שונים, ספרים שנכתבו בידי אנשים שונים, מסמכים שונים, מבנים שונים) ואילו ליהדות יש ראיה אחת (ספר התורה) המועתקת מיליוני פעמים.
 • בזמן המודרני יש רציפות היסטורית מהרבה מאוד מקורות, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה לפני 100 שנה ולפני 50 שנה (וכן לפני 500 וכו’), ולכן קשה מאוד להשתיל מאורע היסטורי משמעותי.

(למרות שגם בימינו יש יצירה של “פייק ניוז”, ולולא האינטרנט וכו’ היה אפשר להשתיל אירועים זניחים).

 • התפיסה בימינו היא תפיסה מדעית-ביקורתית בעיקרה, אמנם בעבר כאשר כל העמים האמינו באמונות שונות, היה פשוט הרבה יותר לקבל רעיונות כעין התורה.

אודה מאוד להתייחסות הרב.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

שלום משה.
אני לא רואה טעם לעסוק בתיאוריות הקונספירציה הללו. אתה פותח בזה שזה עיקר אמונת היהדות ואני כופר בזה. ראה על כך במחברת החמישית שלי.

אור פ הגיב לפני חודש 1

טיעון הכוזרי לא בא לשלול אפשרות למהלך קונספירטורי כזה אלא אומר שהוא לא סביר ..וכמו בכל תיאוריה – הולכים עם מה שסביר.
כמו כן , אם זה היה באפשר היינו רואים מהלכים היסטוריים זהים בעוד המון דתות שלכולם היו ניסים המוניים והתגלויות המוניות.. הרי מוחמד והכנסיה ודומיהם רצחו אנשים בהמוניהם ומה ימנע מהם להשתיל סיפור התגלות המוני? ואם כן למה זה לא קרה. נקודה למחשבה

אליעזר הגיב לפני חודש 1

למשה
שאלתך לא נשאלה במקומה, וכפי שכבר ענה הרב מיכאל שהוא לא מבסס את אמונתו על הוכחות אלו אלא על היקשיו השכליים [שמשום מה בוטח בהם יותר, ולא למד מחכמי היוונים את אפסות ההיסק הפילוסופי ככלי לברר את המציאות], כדי לברר את שאלתך יש לפנות לאתר “רציו” המשובח, שבהם הוא עוסק בתאוריות אלו, ובעוד חומר רב ערך מאוד, וכעת שלחתי שאלה זו שלך בשבילך.

השאר תגובה