אמפיריציזם

שו”תקטגוריה: מחשבהאמפיריציזם
דודי שאל לפני 2 שנים

בס”ד
שלום לרב, רבים שואלים כיצר ניתן להסביר את רצונו של הקב”ה לברוא את העולם והרי רצון מורה על חיסרון ולא ייתכן חיסרון אצלו, שמעתי שיש שמתרצים זאת על פי הבעיות שמעלה דייויד יום על הסקת מסקנות אמפריות של סיבה ומסובב, כלומר רצון מורה על חיסרון הנה מסקנא של סיבה ומסובב שאין לה כל הצדקה אמפירית ולכן קושיא מעיקרא ליתא, האם הרב מסכים לדברים או לא, ומדוע ?
יישר כח

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

שלום רב.
אני מסכים. הצורך ברצון כדי להסביר פעולות הוא תוצאה של עקרון הסיבתיות.
אבל מעבר לזה, הטיעון לא הכרחי בגלל ששלמותו של הקב”ה הכתיבה שצריך עולם (כדברי האריז”ל ריש עץ חיים, והראי”ה קוק אורות הקודש כ”ב על שלמות והשתלמות). לכן שלימותו היא כשהוא כולל עולם שנברא. במילים אחרות, זה לא שהוא היה חסר ואז נעשה שלם עם בריאת העולם, אלא ששלמותו היא כל המכלול, תקופה בלי עולם ואחריה עם. שלימות אינה בהכרח מצב סטטי אלא יכולה להיות גם פונקציה על פני ציר הזמן.

השאר תגובה