בה"ג בחנוכה ופורים

שו”תקטגוריה: הלכהבה"ג בחנוכה ופורים
אברימי שאל לפני 3 שנים

שיטת הבה”ג שמצוות חנוכה ופורים הן דאורייתא. ובהנחה (שדי מוסכמת) שמנין התרי”ג הוא בדווקא. האם לשיטתו לא ייתכנו עוד ניסים שהרי יש לנו כבר תרי”ג מצוות?!

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראה השגות רמב”ן על השורש הראשון. לכל היותר לא ייתכנו ימים טובים שיתוקנו על ניסים, אבל בהחלט ייתכנו ניסים. הרי גם לפני חנוכה ופורים היו עוד ניסים שלא  נכנסו לשו”ע (מגילת תענית).

Back to top button