בחירה חופשית

שו”תקטגוריה: תורה ומדעבחירה חופשית
סיון שאל לפני 9 חודשים

שלום הרב, באחד המאמרים שלך כתבת ש:”הערה ראשונה היא שהליברטריאן לא טוען שהאדם לא מושפע מגורמים שונים, חיצוניים או פנימיים. טענתו היא שהאדם לא תמיד מושפע מהם, או שההשפעה הזאת אינה מלאה. לשון אחר, הוא לא נקבע על ידם אלא לכל היותר מושפע מהם. שנית, גם הליברטריאן מסכים שלפעמים אדם פועל תחת השפעת דחפים לאו בני כיבוש, ואז הוא לא בוחר. שלישית, הוא מסכים שלפעמים האדם פועל באופן סתמי בלי לבצע בחירה והכרעה, ואז שוב הוא לא בוחר”
אז:
1. לאדם יש בחירה ממה להיות מושפע? (לדוגמה אם חבר מדבר אליי בצורה מגעילה אני יכולה לבחור להתעלם ולהמשיך הלאה?)
2. מהם הדחפים שהם לא בני כיבוש?
 
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

שלום סיון.

  1. לאדם אין בחירה ממה להיות מושפע. יש לו בחירה מה לעשות עם ההשפעה הזאת. אם מישהו מתגרה בי, אין לי בחירה האם לכעוס. יש לי בחירה מה לעשות עם הכעס וכיצד להגיב.
  2. לא הבנתי את השאלה. אם יש לאדם דחף שאינו יכול להתגבר עליו, זה מה שנקרא דחף לאו בר כיבוש.
ק הגיב לפני 9 חודשים

2. זה מזכיר בשו”ת של ישעיהו ליבוביץ רציתי לשאול אותך, בעניין ההומאים שמישהו שאל אותו והוא ענה באריכות (כמובן לא התיר איסור חמור זה) וסיים בערך כך:

“אם לא יפוג מלבך הפחד שמא לא תעמוד בנסיון ותכשל בעבירה מחמת חולשה במאבק הקשה שאתה נתון בו – הנני מביא לפניך את דבריו העמוקים של אחד ממורי החסידות (אע”פ שעולם ההגות החסידית בדרך-כלל זר מאד לרוחי):

“פעמים יש אדם עומד בנסיון גדול כל כך, עד שאי-אפשר לו שלא יחטא… ובזה הוא נחשב אנוס גמור דרחמנא פטריה, וגם בהסתת היצר בתוקף עצום שאי-אפשר לנצחו שייך אונס… יש יצר גדול כזה שאי-אפשר באדם לכופו, והוא אונס גמור ואין בזה עונש אף דעשה איסור, כיון דהיה אנוס. אבל האדם עצמו אינו יכול להעיד על עצמו בזה, כי אולי עדיין היה לו כוח לכוף היצר…”

(צדקת הצדיק לר’ צדוק הכהן מלובלין, סי’ מ”ג)

אני מבין וחש את צרת נפשך – מזה, ואת כוונתך הטהורה – מזה, ואין לי אלא לחזק את ידיך בברכה חמה.

ישעיהו ליבוביץ”

השאר תגובה