ביזוי תלמידי חכמים

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיביזוי תלמידי חכמים
תם. שאל לפני 3 חודשים

בדף היומי של היום שבת קיט: מובא ענייני חורבן הבית ויש שם כמה מימרות על ביזוי ת”ח, אצטט:
אמר רב יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו ת”ח וכו’ מאי עד לאין מרפא אמר רב יהודה כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו.
ועוד עיי”ש.
(ועיין מהרשא על אתר שמבאר ששורש הדבר הוא בכך שמעליב את המוכיחים אותו ובכך אינו יכול לשוב בתשובה).
ועיין עוד בדבריו הנפלאים שם בסוף דבריו דף קכ. בסוף כל המימרות המובאות בגמ’.
שאלתי:
הרב כידוע לא חוסך שבטו, ומבקר כל אדם לא משנה מה גדלותו בתורה אם מעשיו אינם נראים לו מסתברים, (הרב שם, שם).
1. מה זה ביזוי ת”ח אם ביקורת אינה בגדר ביזויה? ובפרט אם הביקורת מטובלת הייטב בציניות רבתי ע”ע הטורים האחרונים שבהם הוזכרו ר’ חיים קנייבסקי והגר”ג אדלשטיין?
2. מדוע הרב מצדד בתוכנית סאטירה כהיהודים באים אף אם סאטירה היא דבר חיוני וחיובי בדמוקרטייה (אעלא’ק, לא רואה סאטירה כזו על הקדושים מקהילת הלהט”ב או חלילה על חללי צה”ל ונפגעי פעולות האיבה ה ירחם).
הרי דבריהם (אם משום מה שלך לא) בוודאי נכנסים לספקטרום של ביזוי תלמידי חכמים.
וכבר ידועים דברי הירושלמי יומא א, א כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים
  1. כשיש לי ביקורת על ת”ח זה לא ביזוי. ביזוי אני עושה לעתים מאד נדירות (ציניות אינה ביזוי) רק כשזה מגיע לו (במקום שיש חילול השם). הסיבה שהסאטירה קיימת בעיקר משמאל היא שהשמאלנים יותר מוכשרים בעניין הזה (הימין רק בתחילת דרכו במדיה). להערכתי זה ישתנה עם הזמן.

2. אני מבין שכל מכמני המדיה לא אניסי לך. אז יש לי עדכונים בשבילך. יש סאטירות על הכל, כולל השואה (אמנם המינון לא זהה, לסיבה עי’ בסעיף קודם), וטוב שכך. סאטירה היא צורה להביע ביקורת, וככזו היא אינה ביזוי. זה לא אומר שאני מזדהה עם כל מה שקורה שם (אני לא מכיר, כי התכנית לא נראית לי מצחיקה כל כך), אבל אם יש מישהו שחושב כך עליו להביע זאת. מי שמעדיף לייבב ולהתקרבן – שיהיה לו לבריאות.

תם. הגיב לפני 3 חודשים

1. האם יש לך הגדרה מהו כן ביזוי?
2. אם אתה מניח שיש חילול ה’ ואפשר להעביר ביקורת ללא ביזוי, א. האם מותר לבזות הרי אפשר לקיים שניהם. ב. אם יש מחלוקת על עצם החילול ה’ האם ישנו, האם אינך צריך להחמיר מחמת ספק דאורייתא לחומרא.?

מיכי הגיב לפני 3 חודשים

1. לא.
2. א. לאצריך לקיים שניהם ובפרט כשהביקורת החריפה נחוצה. ב. אכן.

תם. הגיב לפני 3 חודשים

1. אם אין הגדרה, מהכ”ת שציניות אינה ביזוי? לפחות מצד 2. ב. דהיינו מחמת ספק דאורייתא לחומרא.
2. אשמח לנימוק מדוע אין לקיים שניהם, בכגון שהביזוי אינו נחוץ.

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

1. האם כל מושג אצלך יש לו הגדרה? האם אתה לא משתמש במושגים שאין לך הגדרה עבורם? אולי אתה משלה את עצמך שכן, אבל התשובה היא לא. כל המושגים היסודיים שלנו הם חסרי הגדרה מומשגת, ועדיין אנחנו משתמשים בהם. יש שכל ישר (למי שיש) וצריך להשתמש בו.
אשאל אותך: כיצד אתה כותב אליי כאן בציניות כזאת? האם אין כאן ביזוי? (של אדם, לא ת”ח) ומה עם “הקדושים” מקהילת הלהט”ב? האם לא ביזית אותם בזה? אני חושב שלא ומה שכתבת הוא בסדר גמור (מבחינה זאת), אבל לשיטתך עליך להציג הגדרה. או שמא רק האחרים צריכים לעשות זאת?…
אגב, הרמב”ן כותב על בעה”מ “דברים עתיקים מפי זקן חדש”. האם הוא לא ביזה אותו בזה? לא. הוא ביקר אותו בציניות. זה הכל. וכן על זו הדרך עוד רבים.
2. אין לקיים שניהם כי לא חייבים בכבודם של ת”ח כאלה. ועוד, כפי שכתבתי הביזוי הוא חלק מהביקורת להראות שאלו לא ת”ח ושאין חובה לכבדם. אגב, אותם “ת”ח” מבזים אחרים ללא כל חשבון וגם בלי הצדקה. אבל זה כמובן וואטאבאוטיזם.
טוב, נראה לי שמיצינו.

מבריח מן הקצה הגיב לפני 3 חודשים

[אגב מתברר שהביטוי של הרמב”ן לקוח מלשון מדרש. איני יודע מה חטא הרז”ה שלשונות הפולמוס מהחריפות ביותר בספרות הופנו כלפיו על ידי הראב”ד (שאף התפלמס איתו הלוך ושוב על מדיניות הפולמוס העוקצני שלו) והרמב”ן. ולגבי לשונות הרמב”ן עצמן יש להעיר ששב מהן הרמב”ן בהקדמה השנייה והסביר שהקדיחו הבחורים אש באפו וכו’.]

מנחם הגיב לפני 3 חודשים

הרז”ה “חטא” בזה שבגיל 19 הוא חלק על הרי”ף.

מבריח מן הקצה הגיב לפני 3 חודשים

מהבחינה הזאת תמיד הייתה לי סימפטיה משונה כלפיו. קם אחד להתמרד כנגד סמכות (שלצערי בחיי לא הצלחתי להבין מצד מה קמה לריף סמכות כזאת) ומיד אצו הפטישים שבחבורה לקפד את ראשו. ליבי אומר לי שיש איזה שהיא נקודת חידוש תוכנית משמעותית בדברי הרז”ה ובגללה אזרו איש איש חרבו, אבל אני לא בר הכי מספיק כדי לעמוד על העניין.

מבריח מן הקצה הגיב לפני 3 חודשים

אגב לגבי גיל 19 יצאו עוררין על השאלה האם השיר הזה (ולא תימא זעירין שנוהי ובצירין בגין די מן עשרים בצירא ליה שתא”) נכתב אכן עבור חיבור המאור. אין בשיר הזה רמז לליבת הספר שהיא השגות על הריף, בעוד שההקדמה מתמקדת בזה. ולהבדיל למשל מהשיר הדומה של הרמב”ן בהקדמה לפסקי בכורות, שמזכיר במפורש את תוכן הספר: “ארום רב חרטומין עבד כל מטעמין… ודין הוא פרוונקיה דאתי בחריקיה”. כלומר כי האשף הגדול כבר עשה כמעט הכל, וכעת זה הוא (אני, הרמב”ן) שליחו שבא במקומו ולפי דרכו להשלים את המעט שחיסר.

מנחם הגיב לפני 3 חודשים

לא הייתה לרי”ף “סמכות” מיוחדת פשוט הוא היה נחשב כ”גדול הדור” ולכן לא חלקו עליו כמו שהיום דתי ממוצע לא יחלוק על השו”ע ואפילו לא על הרב עובדיה, (מקסימום הוא יגיד שהוא פוסק כמו הרב אליהו).
וכמו שהיום רבנים לא יאהבו את זה שמישהו צעיר יחלוק על הרבנים הנ”ל (גם אם יהיו לו טענות רציניות) כך גם אז לא אהבו את זה. – אגב יש הגיון בטענה ששוללת פריבילגיה לחלוק על חכמים מכיוון שאם הוא היה פה מסתמא היה עונה על הטענות ונשאר בעמדתו.

תם. הגיב לפני 3 חודשים

מבריח ומנחם סליחה מראש על קטיעת הדיון ההיסטורי המעניין בעניין הבעה”מ הריף והרמבן.

פשוט לא הבנתי את הסברו של הרב.
א. ציניות כלפי עוברי עבירה הקרואים תועבה כקהילת הקודש דהלהט”ב שעליהם ודומיהם כתבה תורה לא תהא קדישה וכו’ (זונה למי שלא מכיר)הוא מצווה כי יש ציווי של וביערת הרע מקרבך. (אל הרב לפחות כאן בשאלה הנוכחית לא כתבתי בציניות, וגם כשכתבתי השתמשתי בסגנונו בבחינת לשיטתך).
ב. עצם זה שיש איסור לבזות תלמידי חכמים, זה מחייב שיש הגדרה, וההגדרה היא פוק חזי, מה מקובל לומר על אדם שלא נהוג לכבדו, ומה מקובל לא לומר על תלמידי חכמים, וציניות כמדומני אינה מקובלת.
ג. כשהם יוצאים על מישהו, בדרך כלל הם אינם טוענים שהוא תלמיד חכם, אלא רק מיחזי כתלמיד חכם, לא נראה לי שהגר”ח והגרי”ג אינם בגדר תלמידי חכמים אף לשיטתך, לשיטתם אתה הרי מופקע וצריך להוריד אותך לבור ולא לעלות, כך שמן הסתם אם יתייחסו אליך הם לא ישקלו צד של ביזוי תלמיד חכם, אלא של ביזוי והשחתת אוצר החכמה אם ישאירוך בבור, (כמובן אליבא דהי”ג עיקרים של הרמבם).
ד. אם נניח לדעתך הם גרמו לחילול ה’ מקומי, החילול הרי לא נעשה במזיד, מקסימום שוגגים, או חסרי הכרת המציאות, האם הם כבר אינם תלמידי חכמים?!
ציטוט מתוך דבריך דלעיל: “הביזוי הוא חלק מהביקורת להראות שאלו לא ת”ח ושאין חובה לכבדם”.

מנחם הגיב לפני 3 חודשים

לגבי הגיל, מעניין שיש ערעור על השיר. – יש עוד טענות נגד ייחוס השיר (חוץ מהטענה שהוא לא מדבר אל תוכן הספר)?

מבריח מן הקצה הגיב לפני 3 חודשים

בסעיף ג שלחת הטיוטה בלי עריכה

מבריח מן הקצה הגיב לפני 3 חודשים

מנחם, לגבי הערעור, אני לא יודע.

בנימין גורלין הגיב לפני 3 חודשים

מדהים, סוף כל סוף יש לי הצדקה הלכתית לביזוי חיים. ק, מכשיר הקנאביס לפסח ולכל ימות השנה

מלמד תמימים תורה הגיב לפני 3 חודשים

לתם,
הרבה זמן לא נראית באתר.
ראיתי שבין דבריך על קהילת הלהט”ב נשתרבב לך שהם קרואים ‘תועבה’.
בטח אתה נסמך על הכתוב שאמר ‘תועבה היא’ על מעשים אלו.
אך מצופה מבן ישיבה שכמוך (כפי שהעדת בהאי אתרא) לדעת לקרוא מה שכתוב.
‘תועבה היא’ – הפעולה תועבה, הם עצמם לא נקראו תועבה. החפצא – כן, הגברא – לא.
התורה הקפידה מאוד שלא לקרוא לאדם תועבה אלא רק למעשיו.
במקומות יחידאים החליטה התורה לקרוא לאדם עצמו ‘תועבה’ הווי אומר לגברא.
אחד מהם זה מי שירצה במשקולות.
בדוק עצמך ושכונתך, מי שתגלה שרמה הוא – לו אכן תוכל לקרוא תועבה בשם התורה.
בברכה,
ממני ‘ מעמיד דוסים בורים על טעותם ‘.
(אין להקשות שבניק הייתי תחת שם אחר משום שבמידת בוראי אני דבק טפטים אחת אני מתגלה באופן אחד ובפעם אחרת באופן אחר).

אגב, יעויין בנביא שם התועבות זה אנשים רמאים חסרי אמון. לא חילונים, לא הומואים. אנשים רעים בבן אדם לחבירו. שש הנה שמא ה’ ושבע תועבת ליבו, חפש במשלי על מי נאמר ועוד כהנה וכהנה הנביא.
דברים אלו לא ראיתי שפחות שכיחים אצל חרדים.

מלמד תמימים תורה הגיב לפני 3 חודשים

* טעותקטעות
במקום ‘מי שירצה במשקולות’
‘מי שמרמה במשקולות’.

השאר תגובה