ביטול הבחירה

שו”תקטגוריה: מחשבהביטול הבחירה
חזי שאל לפני 10 חודשים

כתוב ברמב”ם שצריך לחכות לביאת המשיח  ותמוה אם זה יבטל את הבחירה כמו שכתוב ימים אשר אין לי בהם חפץ אלו ימות המשיח אם כן למה שאדם יצפה לביאת המשיח ואף שלשיטת הרמבם עצמו יש בחירה לימות המשיח מכל מקום הרמבן כותב שלא יהיה ומן הסתם מסכים שצריך לחכות למשיח כמו שכתוב בפסוק אחכה לו?    ואף על תפילות ראש השנה קשה שאנו מתפללים מלוך על כל העולם ,ובכן תן פחדך דהיינו שיהיה יראת שמים לכולם אם כן יתבטל הבחירה ואיזה עבודה תהיה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

איני יודע אם בביאת  המשיח תבוטל הבחירה. פסוקים יכולים להתפרש במיליון צורות, ולכן אני חושב שאי אפשר ללמוד מהם כמעט מאומה.
ממה נפשך: אם היעדר בחירה זה מצב שלילי – אז למה להניח שזה יהיה המצב בביאת המשיח? וכי הקב”ה מציב בפנינו אידיאל גרוע? ואם זהו מצב חיובי – אז מה השאלה ומהי ההתלבטות?
סוף דבר, כפי שכתבו חז”ל והרמב”ם העיסוק בנושאים הללו מיותר, גם בגלל שאין לנו דרך לדעת על כך מאומה, וגם בגלל שאין לזה שום נפ”מ שבעולם. הביטוי התלמודי “הלכתא למשיחא” מבטא הלכה שאין טעם לעסוק בה.

השאר תגובה