בין השמשות

שו”תקטגוריה: תורה ומדעבין השמשות
תם שאל לפני 3 שנים

אשמח לשמוע מהרב הבנה בספק בין השמשות, מה מהות הספק, לא סביר לומר שהוא ספק אמיתי מכמה סיבות, האם זהו זמן שמצפים מאיתנו סתם שנחמיר בו כי בידי אדם אי אפשר לצמצם?
הרי משנה מפורשת שעשרה דברים נבראו בע”ש בין השמשות ולכאו’ הדבר מהווה ראיה שבין השמשות הוא יום, (כי בשבת הקב”ה שבת).
אולי אנו לא יודעים מתי הוא הזמן הקטן שאינו יום ואינו לילה, ובהחלט יש זמן ביניים כזה, ואנו מחמירים בו? אבל לא סביר על פי האמור, לפחות לגבי שבת, כי בזמן של בין השמשות האמיתי, אם ישנו כזה הרי אינו נחשב ליום שביתה?
אם יש לרב תובנה בעניין אשמח לשמוע.
תודה מראש.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

זה שדברים נבראו בין השמשות אינו ראיה. בפרט בגלל שמדובר באגדה שיש לה מטרות חינוכיות או אחרות ולא בהכרח בתיאור עובדתי.
בפשטות הכוונה היא שהספק מתי עובר הקו בין יום ללילה (או ספק במציאות, או מה שסביר יותר שזה ספק בהגדרת יום ולילה).
מה הבעיה בזה?

תם הגיב לפני 3 שנים

עיקר שאלתי הייתה על הצד שהדברים שנבראו אינם הגדה, והיות ובהחלט יש מקום לומר שהם בבחינת הגדה למרות שלא בדקתי לעומק, הרי שהתשובה סיפקה אותי לחלוטין, יישר כוח עצום.

וכן האם סביר לומר שיש נקודת זמן בין היום ובלילה, נראה לי פחות סביר. (ועל כך ענית שין זמן כזה, שוב לא בדקתי מה התפיסה הרווחת).
וגם על כך תודתי אליך.

שבת שלום.
תם.

תם הגיב לפני 3 שנים

אולי יש מקום להסביר שהעשרה דברים אינם בגדר דרוש, ובכל זאת אין זה שאלה.

לדעתי יש מקום לומר שבריאתם בבין השמשות הייתה בכוח ולא בפועל, וממילא אין בכך חיסרון של שבתון.

אשמח לשמוע את דעת הרב, האם יש איסור שבת בבריאה בכוח, (אף שהיא מלאכת מחשבת, סוף סוף לא נעשתה מלאכה, אני מדבר על הצד, אפילו אם לדעת הרב אין דבר כזה בריאה בכוח.)
יישר כוח.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אין איסור שבת לא בבריאה בכוח ולא בבריאה בפועל. הקב”ה לא מחויב לאיסורי שבת. וגם אם הוא ברא משהו בשבת עצמה זה לא סותר מאומה. עקרונית הוא שבת בשבת ולזכר זה אנחנו עושים שבת בכל שבוע. זה לא אומר שהוא לא יכול לברוא כמה דברים בבין השמשות ואולי אפילו בשבת עצמה. ובכלל,, אנשם לא יכולים לברוא (יש מאין) אלא רק ליצור (יש מיש), ולכן איסורי שבת בכלל לא מתייחסים לבריאה. מדובר בזכר למעשה בראשית ולא בחיקוי מדויק. גם את המלאכות האסורות לא לומדים מהבריאה אלא מהמשכן (אם בכלל).

תם הגיב לפני 3 שנים

יישר כוח הרב.

בהחלט לא התכוונתי לכך שהקב”ה עבר על מלאכת שבת, אלא למדים שבשבת הוא שבת, ולכן לא סביר שברא בשבת, ואם נאמר שהעשרה דברים הם בריאה (בלומדעס, אפי’ בכוח). הרי שיש ראיה שביה”ש הוא בוודאי יום ולא לילה.

תודה רבה.

נור הגיב לפני 3 שנים

משם ראיה נגדך, תם, כל מהות עשרה דברים זה שהם אינם בריאה כ”כ ממשית [כמו פי האתון פי הארץ י”א מזיקים], בהחלט יתכן שהם נבראו אז [עד כמה שהשכל תופס מה פי’ שדברים כאלה קימים], ועי’ תחילת פסחים שנר’ שביה”ש הוא ספיקא ‘כלפי שמיא’, והיא נקודת זמן שיש צדדים לומר שהיא יום ויש צדדים לומר שהיא לילה ואין הכרע סברתי, גם אם לא הכוונה שבאמת נבראו ביה”ש עצם האימרה מראה דעת המשנה לכאורה שהוא ‘ספק אמיתי’.
ובירושלמי חידש שהנולד ביה”ש יעשו לו ברית בביה”ש אחרי 8 ימים, רואים שסובר שזה ‘ערב’, לא הבנתי מהי בדיוק דעתו.

השאר תגובה

Back to top button