בין השמשות

אליאב שאל לפני 2 שנים

שבוע טוב
מדוע לא אומרים \"חזקה דמעיקרא\" על בין השמשות שהעמידהו על חזקתו שעכשיו יום כמו בדיני ספקות אחרים?
(האם זה תלוי בהכרח במח\' האם אומרים חזקה על חזקה העשויה להשתנות)
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

המג"א בסוגיית שבות בין השמשות מחלק בין אפוקי יומצא לעיולי יומא בגלל חזקה דמעיקרא.
אבל בפשטות זו חזקה העשויה להשתנות, וחוצמזה יש דעה שביה"ש אינו ספק אלא יישות אחרת (גם יום וגם לילה) ולכן אין להכריעו מדיני ספיקות. ועוד יש לדון אם נאמר שזה ספק הלכתי ולא עובדתי (איך להתייחס לזמן הזה ולא מהו הזמן הזה), גם אז אולי לא הולכים אחרי חזקות.

דתן ואבירם הגיב לפני 2 שנים

א. האם חזקה העשויה להשתנות היא חלשה אפילו לפני שרואים לפנינו שהשתנתה?
ב. מה בכך שיש דעה שביה"ש הוא ישות אחרת. עדיין יש כאן ספק ספיקא: ספק אם ביה"ש הוא ספק, ואז מכריעים לפי חזקה דמעיקרא (נניח אפוקי יומא, ומכריעים שהוא יום), ואפילו אם הוא ישות אחרת שמא דינו כיום. אמנם לא מתהפך.
ג. חזקה דמעיקרא בספיקא דדינא אמנם כנראה להלכה אינה חזקה אבל הצד שהיא כן חזקה יכול להצטרף לספק ספיקא (שוב לא מתהפך): אולי הולכים אחר חזקה דמעיקרא ואז דינו כיום, ואפילו אם לא הולכים אחר החזקה אולי הוא עצמו דינו כיום.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

א. שאלה טובה. הדוגמאות הן של חזקה שהשתנתה בפועל. ולמשל חזקת חיים היא חזקה שעשויה להשתנות ובכל זאת הולכים בתרה. אמנם יש חילוק בין שמא מת לשמא ימות, ובשמא ימות כן חיישינן למרות שלא ידוע שמת. לכן נראה שכאן זה פשיטא שהשינוי יקרה בזמן קצר ולכן לא אזלינן בתר חזקה דמעיקרא.
ב. אתה מניח שאם יש כמה דעות אז זהו ספק. אבל אולי הקושיא הזאת גופא היא הוכחה שביה"ש אינו ספק ונדחתה הדעה האחרת. כוונתי הייתה לומר שהנהגת הספק בביה"ש היא מוודאי ולא מספק ולכן אין להכריע אותה מכוח חזקה.
ג. כנ"ל.

כעת ראיתי שני מקורות שדנים בעניין זה:
https://www.hiluka.co.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94-%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA

https://www.youtube.com/watch?v=fp6mHXRjpRk

דתן ואבירם הגיב לפני 2 שנים

מבין תודה
ב. מתחילה הבאת הנימוק (ודאי ספק) כדי להשיג על המג"א, ולבסוף ההנחה דלא כמג"א מבססת הנימוק. (ועל זה אמר ר' אי"ש קרליץ מה שהם קורין מודוס פוננס אנחנו קוראים מודוס טולנס).
ג. היאך כנ"ל. ספקא דדינא מדוע יהיה ודאי ספק אונטי וכו'? זה ספק הלכתי רגיל וא"כ יצטרף בששון למעגל הספק ספיקא.

בהסברים המגוונים בלינק שהבאת מה שמתווסף על השניים שכאן (חזקה שתכף משתנית והנהגת ודאי ספק. ואולי גם ספיקא דדינא) לא מצא חן בעיני הטרוטות ומרוטות אלא שבאמת אני לא מסוגל לשפוט כלום בכל הלכות חזקה דמעיקרא אף ששעות טובא מחיי הוצאתי בעבורן ותמה תמה אקרא מה ראה השי"ת להפגיע בנו המכה המשונה הזאת הבנט דה ג'ואיש פיפל ספרד אנף וצ"ע.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

ב. לא הבאתי זאת כהגנה על המג"א. להיפך, המג""א מובא כדי להציג דעה שיש דיני חזקות ביחס לביה"ש (לא ממש כי הוא לא אומר להקל באיסורי תורה בביה"ש של עיולי יומא). על כן אהבה יש כאן, ולא אשת איש. 🙂
ג. אם זו יישות אחרת, אז גם הדינים הנוהגים בה אינם מספק אלא מוודאי, ואין כאן ספיקא דדינא.

דה ג'ואיש פיפל ספרד ורי מצ', בט חזקה דמעיקרא יש בה היגיון (לפעמים ההיגיון הוא משפטי-הלכתי, כלומר שהגיוני לפסוק כך. לאו דווקא שזו המציאות). הבעיות הן בעיקר בפרטי הדינים שחודשו באחרונים.

דתן ואבירם הגיב לפני 2 שנים

(א-ב נ"ל נתערבבו הדברים. מ"מ מה שחשוב כבר הובהר).

היגיון משפטי זה איני יודע מהו (אפשר שם הוא לנטיעת קישואין) אף שלמדתי בזמנו גם למדתי קונטרסך על מיגו וסברות משפטיות. אבל מן הסתם אין מקום לזה כאן בירכתי שות אחר. בעגלא ובזמן קריב אסרוק מה שיש באתר ובעז"ה אבין.

השאר תגובה

Back to top button