בין מכיר לניכר בתערובת

שו”תקטגוריה: הלכהבין מכיר לניכר בתערובת
muli שאל לפני 3 שנים

בנפל דבר ניכר של איסור לתערובת היתר אין ביטול ברוב, אלא צריך להוציאה.
א. זה מובן אם ההבנה של ביטול היא מבחינה סטטיסטית, אבל אם נבין שמתיחסים לתערובת כקולקטיב לפי רובה, אז מה אכפ\”ל שזה ניכר?
ב. אם החתיכה לא ניכרת, אבל הוא מכירה (כי הוא שם לב כשנפלה וכיו\”ב) האם בכה\”ג נגיד שיהיה ביטול? 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא רואה הבדל. כשהחתיכה ניכרת לא מדובר בתערובת שהיא יישות קולקטיבית וממילא ההחלטה על כל חתיכה היא בנפרד. רק בדין רובו ככולו (כמו בהיו רוב טמאים בפסח ראשון) הולכים אחר הרוב גם כשהמיעוט ידוע. בביטול זה לא קיים.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ב. יש לדון בזה לכאן ולכאן. בשיקול הסטטיסטי לכאורה די בכך שהוא יודע. אבל אם השיקול הוא כמו שהסברתי לעיל, אז באמת יש מקום לומר שזו כן תערובת אחת (כי הולכים אחר דעת רוב בני האדם ולא דעתו שבטלה אצל כולם). אם כי יש לחלק כמובן.

muli הגיב לפני 3 שנים

א לצד שביטול ברוב הוא מבחינה סטטיסטית, יקשה מדוע יכול לאכול את כל החתיכות שבתערובת.
ב לצד שביטול ברוב הוא מצד ההתיחסות לתערובת כקולקטיב, כל עוד שהחתיכה לא ניכרת מצד עצמה, אין רלוונטיות לזה שהוא מכירה (לא מצד ביטול דעת, אלא מכיוון שכל עוד שהחתיכה לא ניכרת, אין סיבה לדון אותה בנפרד משאר התערובת).
ג האם יש פוסקים שדנו בכה”ג? (לכאו’ זה ציור שכיח כדי שיתייחסו עליו)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

א. ביבש ביבש יש לדון על התערובת כולה אבל גם על חתיכה שאתה לוקח מתוכה (כידוע לפי הרשב”א ביבש ביבש זה אינו ביטול אלא הלוך אחר הרוב). הרשב”א רואה את דין ביטול ביבש כסטטיסטי ובאמת לשיטתו אסור לאכול את כל החתיכות.
ב. זה מה שכתבתי בהודעה הקודמת.
ג. לא זוכר כרגע.

muli הגיב לפני 3 שנים

מדוע לרשב”א סגי בזה שמשאיר חתיכה אחת, הרי כשנשארו שתי חתיכות, יש ספק 50:50?

muli הגיב לפני 3 שנים

אגב, חוץ מהאתר יש עוד דרך לשאול שאלות? פשוט הרב ‘נטפרי’ לא נותן להיכנס לאתר. (כדי להיכנס אני נאלץ לרעות בשדות זרים, שלא מצויים תדיר…)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ראשית, ההולכים בדרכו של הרשב”א חלוקים, ובאמת יש הסוברים שיש להשאיר שתי חתיכות. אבל גם לסוברים שמשאירים חתיכה אחת זה מפני שבשתי חתיכות עדיין יש רוב סטטיסטי כי רוב היסכויים שחתיכת האיסור כבר נאכלה קודם. השארת החתיכה הבודדת היא יותר לצורך ההיכר (שלא יהיה מוכח בעליל שאכל איסור) ולא באמת בגלל שיקול סטטיסטי.
לא יודע איך לפתור את הבעיה. שאל אולי את עורך האתר (אורן).

Back to top button