בין רב למומחה

שו”תקטגוריה: מטא הלכהבין רב למומחה
א שאל לפני 8 חודשים

(למניעת בילבול בשאלה אקרא לך כבוד הרב “אתה”, מחילה מראש)
 חילקת בזמנו בין רב למומחה, אסכם בשטחיות. אתה טענת שבעוד המומחה מביא נתונים כגון גרף (לדוגמה גרף על היחס בין המהירות בכביש לאחוזי התמותה) הרב עושה את הקביעה השיפוטית הערכית איפה נחצה הקו של פיקוח נפש.
על מקרה זה יש לי כמה שאלות והערות
א) כיצד הרב בוחר את המומחה? גם כאן לכאורה על הרב יש להפעיל שיקול דעת שהוא לאו דווקא בר סמכא לעשותו,האם כותב מאמר בוינט על הנושא מספיק? הרי ידוע על רבוי המאמרים והדעות בימנו .דרוש מיומנות לסנן את ולהישאר עם המאמרים הרצינים
ב) גם בהנחה שהרב באמת מקבל נתונים,היכולת של הרב לחלץ מהם מסקנות נכונות לאו דווקא גדולה במיוחד.לדעת לנתח גרפים ולדעת לעשות חילוקים פשוטים בין קורולציה וסיבתיות היא ידיעה שאינה מנת חלקם של רוב הרבנים,ק”ו בנושאים מסובכים שבקלות יכולים להיות עוד גורמים המסבכים את המשוואה. בטענה זו אני לא פסול כל ניתוח גרף מחשש של גורמים לא צפויים,אלא מעלה ספק בנוגע ליכולתם  של רבנים לנתח נתונים כשורה מבלי לעבור הכשרה ראויה בנושא.
ג) מרגיש לי שתמיד יהיה שיקול דעת שאינו קשור בהכרח לקביעה מוסרית שהרב חייב לעשות,בין אם לבחור איזה מומחה ובין לבחור איזה מאמר להסתמך עליו, האם אתה לא בעצם נופל למעגליות מסויימת? גם אתה בעצם מכיר ביכולתו של הרב לפעול בתחומים לא הלכתיים,רק אתה החלטת על מקום מסויים בגרף של יכולת הרב להחליט (במקרה הזה מותר לו “רק” לבחור מומחה) ששם מבחינתך עובר הגבול,אבל אין סיבה מהותית לבחירה שלך,היא על הגרף רק במקום שונה משאר ההחלטות(ייתכן שיתרונה של שיטתך היא שהיא מינימליסטית,אבל עדיין היא מאפשרת את ההחלטה החשובה ביותר,ולפי מה שהצגתי לעיל אולי גם הקשה ביותר,לבחור מומחה או להסיק ללא השכלה לרוב מנתונים
בתודה 
א
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

קודם כל, זו לא חלוקה בין רב למומחה אלא בין מכריע ערכי למומחה. רב הוא סוג אחדד של מכריע ערכי. אם יש לרב קשיים בפענוח העובדות שייעזר במומחה. הוא יכול לבחור מומחה כראות עיניו. הוא בהחלט בר סמכא לבחור מומחה, לא כי הוא מבין בזה אלא כי זה המנדט שלו, וגם אין מישהו אחר שיכול לעשות זאת (שהרי אני מדבר כשיש מחלוקת בין המומחים). בכל אופן, אני עשיתי חלוקה עקרונית, ואם יש רב שלא יכול לעשות את עבודתו אל יעשה אותה.
לא ניסיתי לייעל משהו או להביא לתוצאה טובה יותר, ולכן אין רלוונטיות להצבעה על מגרעות בשיטתי. הצגתי חלוקה שנוגעת לאמת ולא ליעילות המעשית.

חיים הגיב לפני 8 חודשים

נהנתי מהתשובה, יפה!

א הגיב לפני 8 חודשים

אני לא מנסה להעביר ביקורות על הרבנים(למרות שאולי יש מקום) אני מנסה להראות שאי אפשר לחלק באמת בין קובע ערכי למי שאומר עובדות. באמת אפשר להגיד עובדות מבלי לעשות קביעה ערכית. אבל קביעה ערכית תמיד תכרוך בתוכה תהליך של ניתוח עובדות שונות. אליבא דשיטתי על רב מוטלת גם החובה לנסות להיות מומחה . לא נכון לנסות לחלק בניהם (אפשר לראות את הרבנים הגדולים,חלק ממה שהפך אותם לגדולים זה מעורבותם מומחיותם בתחומים שונים. לא חובה לגזור מכך משהו אבל זה דפוס שלדעתי ראוי לציון)

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

לדעתי אפשר גם אפשר, בוודאי במישור התיאורטי. יש לי סדרת שיעורים על הלכה ומציאות ושם אני עוסק בזה בפירוט רב.

chaimturkel הגיב לפני 8 חודשים

על אף החלוקה היפה והנוחה של מכריע ערכי למומחה, לדעתי הוא פשטני מידי.
אני חושב שמקרה טוב הוא האם יש להשתמש בטיפולי המרה או לא. לכאורה החוקר צריך להציג את היעלות שהם וכן את המחירים, ואז מכריע הערכי יכריע. אלא מה, החוקר עצמו הוא המכריע הערכי. כלומר כל עוד אין מי שמאמין בטיפולי המרבה לא יהיו מחקרים בנושא (זה בדיוק מה שהשמואל מנסה לעשות – לאסור מחקרים בנושא).

אני לא חושב שקל להפריד בין המומחה לבין המכריע הערכי.
אפילו הייתי אומר שזה בדיוק כוונת הרבמ״ם במורה נבוכים פרק ב.
לאחר חטא אדם הראשון אין יותר הפרדה בין אמת ושקר טוב ורע, אלא הם מתארבבים. אין יותר הפרדה בין מומחה לבין מכריע ערכי אלא הכל מעורבב.

אפשר אף לראות את הסםרים של sam harris ששם הוא טוען שכלל אין מכריע ערכי, אלא המדע עצמו מביא להכרעה הנכונה ואין מקום למומחה ערכי שמחוץ למדע.

למען הסר ספק נכון להיום טיפולי המרה אם לא יעילים ואף מזיקים – ואישית אני נגדם.

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

אתה חוזר שוב ושוב על אותה נקודה ואין לי אלא לחזור שוב ושוב על תשובתי. אפשר בהחלט להפריד, וברוב המקרים זה אפילו לא מאד קשה. ישנם מצבים שבהם זה יותר קשה, וישנם אנשים שלא יודעים לעשות זאת. אז מה?
וסם האריס אינו ראיה לכלום. אין מביאים ראיה מן השוטים.

השאר תגובה