ביעור ספרי מינות

שו"תקטגוריה: הלכהביעור ספרי מינות
שלמה שאל לפני 2 חודשים

שלום וברכה
במסגרת הנקיונות לפסח וביעור החמץ, עלתה לאדם אחד שאלה על ניקיון רחב טיפה יותר – ביעור ספרי ע"ז, אבל למרבה הצער הספרים לא היו שלו. הוא שאל רב האם מותר לגנוב ממנו את הספר, והוא לא יידע מכך. תשובתו הייתה 'תשאל את רחל אימנו'.
אני מבין ממנו שמותר. זכורני שכתבת פעם על מקרה דומה, שהשאלת ספר לבחור ישיבה, והמשגיח איבד את הספר לדעת, וסוף הסיפור היה שהוא שילם לך את מחירו.
אשמח לדעת מה הטעמים ההלכתיים בנושא זה, לחייב בתשלום.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

אם הספרים הם ע"ז ממש אז זה איסור הנאה ואין בזה גזל ולא נזק. ובוודאי הווי הסרת מכשול. במצב כזה מצווה לכפות את חברו על המצוות, ועד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו. אבל אני מניח שלא בזה מדובר, ואם זה לא איסור להדיא אז אסור. ואפילו אם החבר סבור שזה לא אסור ואתה סבור שכן אז אסור. אין שום צורך למקורות וטעמים כאן. זה איסור גזל/מזיק.

.. הגיב לפני 2 חודשים

הרב יכול לתת דוגמה למה כן מותר?
למשל הברית החדשה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

לא חושב שהברית החדשה הוא חפץ פולחן שאסור בהנאה. לגבי ההיתר לקרוא בו, כתבו כמה פוסקים שמותר ןצורך לימוד (היסטוריה למשל).

Yankee m הגיב לפני 2 חודשים

לא לשכוח תוס’ סנהדרין סג ב שאין ציווי לגוי שלא להאמין באמונת השילוש וממילא גם אין לפני עיוור על זה מבחינתנו רק לנו יכולה להיות בעיה כלשהי של סרך ע’’ז
אמנם אין דעת הרמב’’ם כך

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

זה לא כל כך פשוט עובדתית השילוש הוא אמונה לא נכונה, בלי קשר לריסור להחזיק בה. לכן יש מקום רב תטענה שישבזה לפני עיוור. מעבר לזה, כאן מדובר על ספר אצל יהודי ולא אצל גוי.

אבי הגיב לפני 2 חודשים

יש דבר כזה לכפות על המצוות ביחיד? הקצות כותב שכל הרשות של ב"יד לכפות על המצוות היא מדין שליחותיהו.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

בפשטות כן. ראה קצוה"ח ונתיה"מ ומשובב בחו"מ סי' ג.

ישראל אביבי הגיב לפני 2 חודשים

אז אם הספר שאולי הוא היותר שייך למינות, לא נחשב עז, מה כן נחשב? ועוד אשמח לדעת, האל כפייה על מצוות לא שייכת דווקא לבית דין? או שמא אפילו אדם פרטי יכול לכפות על המצוות? כי אם כן, אנחנו קצת בבעיה עם מחללים השבת, ושאר עוברי עבירות…

ישראל אביבי הגיב לפני 2 חודשים

סליחה, לא ראיתי שהשבת לשאלה האחרונה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

מה שמשמש לפולחן בפועל.
גם אם אדם פרטי יכול לכפות, היום לא שייכת כפייה (אין כפייה על מי שלא מאמין, ואין אפשרות לכפות בחברה שלנו גם על מי שכן מאמין) ולכן אין שום בעיה. אגב, גם אם זה דין על בי"ד אתה יכול לשאול מדוע לא כופים היום.

ישראל אביבי הגיב לפני 2 חודשים

אשמח לדעת מה המקור, שאיסור הנאה אני יכול לכפות; ומשהו שיכול להיות בו איסור לא תתורו, או שאר האיסורים וההרחקות המוזכרים במסכת ע"ז ובשבת בפרק כל כתבי, אינני יכול.
תודה

יחיאל הגיב לפני 2 חודשים

מענין לענין באותו ענין-
(סליחה מראש אם אני מטריד את כבודו בזוטות) האם על פי הלכה מותר ללקוט פירות משדה בשנת שביעית גם אם בעל השדה לא שומר שמיטה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

ישראל,
על כל איסור ניתן עקרונית לכפות. אין הבדל בין איסור הנאה לאיסור אחר. השאלה האם האיסור מוסכם וברור, והאם בימינו שייכת כפייה.

יחיאל,
איך זה קשור לכאן?
שמור ונעבד לרוב הדעות לא נאסרו, ולכן להלכה עצם העבודה שלא כדין בשדה אינה אוסרת את הפירות. אמנם אם בעל השדה לא הפקיר את פירותיו לא ברור האם מבחינה ממונית הם הפקר. זו מחלוקת האם התורה הפקירה או שמצווה עלינו להפקיר (מבי"ט והחזו"א מול ב"י). מכיוון שאלו דיני ממונות לדעתי ראוי להחמיר כי המוציא מחברו עליו הראיה.

. הגיב לפני 2 חודשים

סידור נוצרי זה דוגמה טובה?
כמו שראיתי אחת שהתפללה מ-daily prayer book

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

נראה לי שבהחלט.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

בהנחה שנצרות היא ע"ז כמובן.

השאר תגובה

Back to top button