בל תשקצו

שו”תקטגוריה: הלכהבל תשקצו
יצחק שאל לפני שנה 1

לכאורה גדרי איסור בל תשקצו משתנים לפי מה שמקובל בחברה. (מזכיר את דברי הרב על המפורסמות וערכים אותנטיים).
לבי”ס, האם כיום יש מקום להקל יותר לגבי פסק השולחן ערוך באו”ח סימן רמ, סעיף ד?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

איני יודע. ראשית, לא ברור שעובדתית זה באמת שונה. וגם אם כן – אולי זה רק אצל הפרוצים יותר. מעבר לזה, איני בטוח שדברים מאוסים של בל תשקצו תלויים כולם במנהג. ייתכן שיש דברים מאוסים מעצם טיבם בלי קשר למנהגים.

השאר תגובה