ב"מ כז. דרשה מיותרת ?

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיב"מ כז. דרשה מיותרת ?
אלי שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
הגמרא דורשת מהפסוק ד”וכן תעשה לחמורו” שאפילו נתן סימני/עדי האוכף ולא של החמור גופא מחזירים לו. מה הצורך הדרשה זו האם אין זו פשיטא ? במיוחד לאור מה שכותבת הגמ’ שאנשים לא משאילים אוכפים דמסקב ליה לחמרא. (ואם אם לא היה כן אז באמת לא היה מובן החידוש)
תודה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לומדים שמחזירים אבידה גם על סמך סימנים בדבר שטפל לה (זו לשון הרמב”ם). בפרט שכרגע עוסקים בדעה שסימנים דאורייתא, היינו יכולים לחשוב שרק סימנים בגוף הדבר הם דאורייתא, וכשהסימנים בדבר טפל יש לחשוש לשאלה גם כשאינה שכיחה (כי סו”ס זה רק רוב ולא כעדים ולכן אין לסמוך עליו מדאורייתא). קמ”ל שסימנים כאלה שמבוססים על רוב שלא נוהגים להשאיל אוכף די בהם (בפרט שלהלכה אין הולכים בממון אחר הרוב).

השאר תגובה