בנוהג שבעולם אלף נכנסים למקרא…

שו”תקטגוריה: כלליבנוהג שבעולם אלף נכנסים למקרא…
ניסוך המים שאל לפני שנה 1

מה כוונת חז”ל במאמר אלף נכנסים למקרא אחד יוצא למשנה…  לתלמוד…  להוראה… 
א. האם הכמויות שחז”ל נוקטים כאן (1000, 100 , 10, 1)הם בדווקא?
ב. האם כל האלף שנכנסו הם בעצם בשביל אחד מתוכם דהיינו החשיבות של האחד מתוך האלף עולה על כולם או כל האלף צריכים לשאוף להיות כמו האחד (ולמעשה מה שיוצא זה כישלון). נפק”מ כל ה1000 חשובים בפני עצמם או הם רק אמצעי כדי להוציא מהם אחד?   

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

ברור שהכמויות לאו דווקא.
אני חושב שהכוונה רק לומר שעובדתית מתוך אלף לתלמוד אחד יוצא להוראה. כלומר כדי שייצא אחד צריך להכניס אלף. זה לא בהכרח אומר שלאלף אין חשיבות מצד עצמם. להיפך, הרי יש מצוות תלמוד תורה.

י.ד. הגיב לפני שנה 1

אלף שנכנסים לתלמוד גם מחדדים את בעל ההוראה ובודקים אותו.

השאר תגובה