בספק אשיאן

איש שאל לפני 3 שנים

הרב מיכי הי\”ו
אם איני מטריח, ברצוני לשאול –
ברכות יד.\’בעי מיניה אשיאן תנא דבי ר\’ אמי מר\’ אמי השרוי בתענית מהו שיטעום, אכילה ושתיה קביל עליה והא ליכא או דלמא הנאה קביל עליה והא איכא\’. 
ספקו דווקא בתענית (ואולי בברכות), שאכילה ושתיה לחוד והנאה לחוד
או בכל אכילה שבתורה, ואז זה קשור למח\’ ר\”י ור\”ל הנאת גרון או מעים? 
תודה רבה
רציתי לבקש מחילה, במסגרת אחד הדיונים בשו\”ת פה על משתך ודרכך, כתבתי שאינך מתנהג כיאות מבחינת בנ\”א לחברו, וחוזרני בי.
אבקש מחילתך, ואם תוכל למחוק את תגובותי פה
זה כאן – https://mikyab.net/posts/dwqa-answer/%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%95

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

באיסורי אכילה רגילים נאסרה הנאת אכילה (בפרט לפי הרמב”ם בדעת ר’ אבהו בפסחים שאיסור האכילה במהותו הוא איסור הנאת אכילה), ולכן נראה שטעימה אסורה מה”ת, ולו מדין ח”ש, אף שלא נענשים עליו. אמנם לכאורה אין בזה הנאת גרונו ולא מעיו, ואולי בכה”ג נחשב כהנאת גרונו (הלשון בכלל הגרון). אבל כל זה הוא בטועם ופולט, אבל בטועם ובולע נראה שיש דין ח”ש בהנאת גרונו ומעיו הרגילה.
הדברים ארוכים וסבוכים, ראה סקירה כאן:
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA:%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9E
הכל מוחל לך ושרוי לך, ואם תרצה אתה מוזמן להאיר את ההערות. בעיניי אם אדם חש כך מן הראוי שיבטא זאת ושזה גם יופיע באתר. כל קורא ישפוט ויגבש עמדה משלו.
אם אתה בכל זאת רוצה – אמחק.

איש הגיב לפני 3 שנים

תודה, איני בטוח שאלו דברי רמב”ם, אבל איני מכיר את הסוגיה, מ”מ גם לפי”ד זה ברור, הספק בטעימה לא שייך באיסורים, אף זה טועם ופולט, כיוון שהיש הנאת חך.
תודה רבה גם על המחילה
מכיוון שהזמנת אעיר, שצריך קצת יותר סבלנות ואורך רוח, לשאלות.
מלבד המישור הערכי שהוא החשוב באמת, יש פה גם פרקטיקה, האנשים האמונים על התורה והמצוות מתקשים לקבל אנשים גדולים אם הם לא נראים טוב בבנ”א לחברו, אלא א”כ הם מעולם אחר כצ”פ ואולי השאג”א, (לעיתים זה דווקא מרשים, אבל לענ”ד בסדרי גודל של אנשים כמו הרב, (סליחה על החנופה) שקל מאד להעריך (ואולי להעריץ ר”ל מהאי חוסר דעתא) התנהגות מיטיבה עושה טוב
חוח בשיחי היער בא לאלף את ארזיו…

Back to top button