בעל דור רביעי

שו”תקטגוריה: פילוסופיהבעל דור רביעי
יוסף שאל לפני 5 שנים

חשבתי שתאהב את דברי בעל ה”דור רביעי”, בעניין מוסר.  מעניין לראות שלתפיסתך יש הדים קדומים יחסית. הציטוט מויקיפדיה:
“הוא סבר כי דבר שהאנושות מתעבת אותו, הרי שיש לה מעמד של איסור מהתורה. עבירה על איסור כזה הרי הוא, בעיניו, כפשיטת צלם אלוהים והיא חמורה מעבירה על איסור תורה מפורש. לדבריו, לא ייתכן שיהיו דברים שאומות העולם יחזיקו אותם כאסורים, והיהודים ינהגו כאילו שהם מותרים. זאת משום שהעם היהודי צריך להיות “עם חכם ונבון” בעיני אומות העולם ולא “עם סכל ונבל”. כדוגמאות לדבריו הוא מביא שאם איש צריך להכריע בין יציאה לרחוב ערום או בלבישת שמלת אשה, שזהו איסור תורה של לא ילבש, הרי שברור שעליו להעדיף יציאה לרחוב בשמלת אשה. וכך גם, אם אדם נמצא במצב שעליו לבחור בין אכילת בשר לא-כשר, שאיסורו מפורש בתורה, לבין אכילת בשר אדם שאיסורו אינו מפורש בתורה, הרי שעליו לבחור באכילת בשר לא-כשר, הגם שאיסורו מפורש בתורה.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

שלום רב.
אני מכיר את דבריו )אגב, כאן באתר מופיע אחד מניניו(. אבל אני לא מסכים לתורף דבריו אם כי מסכים חלקית למסקנה. בטור 15 הסברתי שהמוסר וההלכה הן קטגוריות זרות לדעתי. מאידך, אני מסכים שהחובה המוסרית היא חובה דתית )לא הלכתית(, ולפעמים היא תדחה חובה הלכתית. אבל לדעתי הוא נסחף לגמרי בסדרי העדיפויות )ובפרט לגבי בשר אדם כבר כתבתי כאן שלדעתי זה מגעיל אך לא בלתי מוסרי(.

ישי הגיב לפני 5 שנים

העניין עם כהן שלא ייצא ערום לרחוב הוא תמוה כי מפורש בפוסקים נגד זה ומעודי תמהתי על כך.

Back to top button