בעניין שיקולים מטא הלכתיים

שו”תקטגוריה: מטא הלכהבעניין שיקולים מטא הלכתיים
אוהד שאל לפני 6 חודשים

בנוגע למאמר שלך על אורתודקסיה מודרנית, אתה מביא את העניין של שימוש בשיקולי על וגם מזכיר את עניין הגיור. בנוסף אתה מצטט את הרמבם (דווקא כעמדה מנוגדת) שאומר שמי שלא יכול לשמור לשון הרע שילך למערות. אז רציתי רק להאיר (ולהעיר) שדווקא הרמבם מצודד מאוד בגישה המטא הלכתית ואפילו לקולא.
בתשובה בשו”ת פאר הדור (סימן קל”ב) פסק רמבם להלכה להתיר שחרור שפחה גויה אשר חייתה עם יהודי, וכן לגיירה ולחתנה עם יהודי, זאת למרות שבכך עוברים לכתחילה על דין מפורש במשנה (יבמות דף כ”ד ע”ב) אך בכל זאת הרמב”ם התיר לכתחילה לעשות כן ולא רק בדיעבד. ההסבר שהרמב”ם נתן לכך הוא: “מפני תקנת השבים, אמרנו מוטב שיאכל רוטב ולא שומן עצמו, וסמכנו על אומרם עת לעשות לה’ הפרו תורתך”. לא רק זה אלא שהוא אפילו כותב שם שישיאו אותם ברכות כלומר לא עם רגשות אשם או משהו דומה. 

כלומר ההלכה לא מתירה לגר לבוא ולהגיד אני מתגייר לשם נישואין (והרמבם הפוסק הראשון שמחדש שבית הדין צריך בפועל לבדוק את זה) ולמרות זאת בשביל הצורך (או שיקול מטא הלכתי) הוא מתיר זאת. הוא גם מציין שעדיף שיאכל את הרוטב ולא את השומן (כהוראה לבית הדין עצמו או לרב ששאל אותו את השאלה) שזה בדיוק הפוך מרבי יצחק עראמה שפסק “שיאכלו את השומן” ביחידים העיקר שלא “יאכלו רוטב” בהיתר של הקהילה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

לא מבין מה אתה אומר. האפשרות לשחרר עבד או שפחה צורך מופיעה בגמרא, וכנ”ל לגייר לשם אישות. בדיעבד זה חל (שם בסוגיא ביבמות), וכשהנסיבות מצריכות איני רואה חידוש גדול בהיתר לעשות זאת לכתחילה. 

אוהד הגיב לפני 6 חודשים

אם היו מתירים לכהן להנשא לגרושה לכתחילה בגלל שיקול מטא הלכתי זה לא היה חידוש גדול?? לסתור דינא דמשנה מפורש (גם אם הוא תופס בדיעבד) בגלל שיקול מסגרת כזה ועוד לקולא הוא חידוש.

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אין שום דמיון. קבלת גר לשם נישואין אינו איסור ממש. איזה לאו עוברים כאן? זה לא מומלץ אבל זה חל.

השאר תגובה