ברוך שם כבוד מלכותו

שו”תקטגוריה: פילוסופיהברוך שם כבוד מלכותו
ארי שאל לפני 5 שנים

שלום וברכה,
רבות ניסיתי להבין את הפירוש המדוייק של המושג “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” ולא צלח בידי. הדבר מקשה עלי את ההבנה בכל פעם שאני אומר שמע ישראל… חיפשתי בכמה וכמה ספרים ולא מצאתי מישהו שמבאר זאת בטוב טעם ודעת באופן המתיישב על הלב. בסידורים המפרשים את המילים כגון “כוונת הלב” שהוא די נפוץ, המחבר משנה ממהדורה למהדורה את הפירוש דבר שרק משקף את הקושי בהבנת הפשט של המושג.
האם מדובר בבקשה? בשבח (כפי שחז”ל מציינים)? 
ומה פירוש המילה “שם כבוד מלכותו”? והמילה “ברוך”?
בקיצור – מה ההבנה של המשפט הזה? תודה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

ראשית, זה לא מושג אלא משפט. כוונתך שאינך מבין את המשפט. אני מניח שהקושי לגבי המשפט הוא בעיקר המושג “שם כבוד מלכותו” שמופיע בו.
בפשטות נראה לי שהכוונה היא לשם שמתאר את כבוד מלכותו של הקב”ה. שמותיו של הקב”ה (בעיקר בקבלה) מתייחסים לא אליו עצמו אלא להאצלות שלו (נגזרות שלו, התרחבויות שלו, בערך). מלכותו של הקב”ה היא תחתית עולם האצילות (מלכות היא הספירה אחרונה, התחתונה), וכבודה הוא מה שסובב אותה, כלומר מה שהיא חופפת עליו. עולמות הבי”ע (העולמות הנבראים, אנחנו). השם של כבוד מלכותו של הקב”ה הוא השם שלו כפי שהוא מופיע (=כבודו) בעולמות שלנו.
המילה “ברוך” מוסברת כידוע באורך בתשובת הרשב”א שמדבר על משמעות הברכות. בפשטות זהו סוד העבודה צורך גבוה (בלשון הראשונים), כלומר שאנחנו נותנים כוח (ברכה = שפע, חיזוק) לקב”ה, וליתר דיוק להופעתו בעולם כאן (=שם כבוד מלכותו). ואף שהוא אינסופי וקיים לעולם ועד, יכולים בני תמותה זמניים כמונו לתת לו כוח, בבחינת “תנו עוז לאלוקים”. 
 

ארי הגיב לפני 5 שנים

תודה על התשובה.
התחלתי להבין משהו (למרות השזירה של דברי הקבלה בהסברך…).
בעצם אנו מברכים את הקב”ה (או הופעתו בעולם), לפי איך שהבנתי ממך. כמה שאלות על כך:
א. אנו מברכים את הקב”ה שמה יהיה איתו בדיוק? במה מתבטא החיזוק הזה שאנו מברכים אותו?
ב. המילה “ברוך” היא לא “יתברך” שמו של הקב”ה אלא היא במשמעות של קביעת עובדה ולא בקשה. כך זה נשמע לפחות מפשטות המילה “ברוך” (ולא “יתברך).
ג. מה משמעות יש לסוף הדבר “לעולם ועד” בזה העולם?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

המונחים הקבליים אינם לעיכובא. הוספתי אותם כי להערכתי הם מועילים לחדד את העניין.

א. כתוב בחז”ל שאין מלך בלא עם. אם העם לא מכיר בו במלך הוא אינו מלך. לפחות במובן הזה אנחנו ממליכים אותו בעולם (לזה מוקדש ראש השנה). בלי שאנחנו מבטאים את מלכותו אין לה משמעות, שכן הוא לא רוצה לכפות זאת על העולם (למרות שהוא כמובן יכול). הוא רוצה שזה יהיה תלוי בנו, ולכן ברא אותנו עם חופש בחירה. בהקשר זה מאד מעניין לראות את דברי הראי”ה באורות הקודש ח”ב לגבי השלימות וההשתלמות. בקצרה, הקב”ה מושלם ולכן אינו יכול להשתלם (=להפוך לשלם יותר). זה עצמו חיסרון. לכן הוא ברא אותנו שההשתלמות שלנו מבעצת זאת עבורו. הארכתי בזה במאמרי כאן:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA1/

ב. כשאנחנו אומרים ברוך אנחנו הופכים אותו לבעל כוח. זה בידינו (ראה דבריי לעיל) ולכן אין לנו מה לאחל לו. עלינו לבצע ואז זה יתקיים. לכן הקביעה היא היא הברכה.

ג. לעולם ועד פירושו שההשפעה הזמנית שלנו לדורותינו הופכת אותו ברוך לעולם ועד (גם אחרי זמננו). השפעת מעשינו העכשוויים היא נצחית. במובן הזה מתן ברכה לקב”ה זו הנצחה שלנו (הותרת חותם נצחי).

ארי הגיב לפני 5 שנים

שלום שוב (סליחה על האיחור בתגובה),
הבנתי את מרבית דבריך אמנם כמה בירורים:
א. לפי דבריך אנו בעצם באומרנו כי “ברוך” שם כבוד מלכותו של ה’ אנו מבטאים את מלכות ה’ יתברך, היה מן הראוי פשוט לומר סגנון משפט האומר כי האלוקים מלך כגון “ה’ מלך וכו'”. כיצד המילה “ברוך” בדיוק מתקשר לכך שאנו מחזקים את מלכותו, בשלמא היה מדובר בכך שאנו מאחלים שה’ ימלוך בעולם מובן, אמנם לומר שהופעת האלוקים היא מרובה ומחוזקת (כפי שיוצא מדבריך) נשמע קצת מוזר, אם לא עילגי…

ב. אני חוזר שוב לתחילת דבריך לגבי “שם כבוד מלכותו”: בעצם אתה אומר שהאלוקים מתגלה בעולם וזהו “שם” צורת ההתגלות שלו בעולם (ולכן יש לו כמה שמות). ואנו אמורים לחזק את צורת ההתגלות שלו בעולם כמלך? אם כן מה הקשר ל”כבוד”?

ג. אם הייתי מבקש ממך לתרגם לי במשפט אחד את המשפט “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” כיצד הייתה מתרגם?

סליחה על הדקדוקים הרבים אמנם בנפשי הדבר… (:

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

א. הטענה היא שהברכה נותנת כוח למלכותו להופיע (דרך השם המייצג אותה). לא עצם המלכות אלא הופעתה בעולם
[הייתי שותק לולא הביטוי “עילגי” היה מופיע אצלך בדיוק במשפט שטוען שנוסח הברכה הוא עילג]
ב. כבוד מלכותו היא הופעתו כמלך. זאת להבדיל מהמלכות כשלעצמה.
ג. תרגמתי כבר: אני מכוין לתת כוח למלכותו של הקב”ה שתופיע בעולם דרך שמה (של כבוד מלכותו).

ארי הגיב לפני 5 שנים

שלום שוב, סליחה על האיחור בתגובה.
א. סליחה אבל לא הבנתי מה ההבדל בין הופעתו כמלך לבין המלכות לכשעצמה.
ב. שוב סליחה על אי ההבנה אמנם מה זה דרך “שמה של כבוד מלכותו”??
ג. לגבי ה”לעולם ועד” אמרת שהמעשה שלנו נישאר ומותיר חותמת לנצח. לא הבינותי כיצד, הרי אנחנו מעוניינים לתת כח להופעת מלכות ה’ בעולם. הדבר הזה נעשה שה’ מופיע כמלך עלינו. כיצד יש לכך קשר או השפעה לנצח?
שוב, תודה רבה.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

א. הוא מלך העולם מעצם טיבו. אבל הברכה שלנו גורמת למלכות שלו להופיע, כלומר לאנשים להכיר בה.
ב. יש לקב”ה שמות, וכל אחד מתייחס לאספקט מסוים שלו. נראה שכאן הכוונה היא שיש שם שמתייחס לכבוד מלכותו (מושג שהוסבר כאן בא’).
ג. כשהוא מולך זה משנה משהו בעולם ונותר כאן גם להמשך. כמו שמתן תורה או יציאת מצרים שהתרחשו בעבר משפיעים עד ימינו.

נראה לי שמיצינו. גם מרווחי הזמן הגדולים בין ההודעות קשים עליי.

השאר תגובה

Back to top button