בריאת העולם

שו”תקטגוריה: מחשבהבריאת העולם
איש לא ברור שאל לפני 2 שבועות

שמעתי כרגע את דבריך עם רועי ובסוף דבריך הרגזתני כשאמרת שאם התורה באה לתקן את האדם אז למה מלכתחילה לא נברא שלם במחילה דבריך לא מובנים כלל הכוונה שהתורה ניתנה לנו כדי שאנחנו נפעל ונתקן עצמנו על ידה וזה גופא רצון אלוקים דהיינו המטרה היא העבודה ולא קשה מידי ועוד יש לעורר על דבריך הרבה ויאריכו שאר הציבור מחילה מראש על הנוסח

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

אכן, ניקך יאה לך ואתה נאה לו.
ככל הזכור לי לא אמרתי שהיה צריך להיברא שלם אלא היה צריך לא להיברא כלל. לא סביר שאדם נברא כדי לתקן את עצמו. אם הוא המטרה אז שלא ייברא ולא יהיה צורך בתיקון. על כורחנו שיש צורך גבוה בבריאתו ולא צורכו שלו. וגם אם התיקון שלו עצמו הוא צורך גבוה, אכתי רואים שלא באה התורה לתקן את האדם אלא לצורך גבוה. 

איש לא ברור הגיב לפני 2 שבועות

תודה על התשובה וממילא יוצא לפי דבריך שלגבי הנידון האם התורה באה לתקן את העולם דהיינו הנידון שאנשים דנים האם טעמי המצוות הם תיקון לעולם או לא אין ראיה

מיכי הגיב לפני 2 שבועות

אכן. אלו שתי שאלות שונות. אבל מהתבוננות על מערכת המצוות, לפחות רובן הגדול לא נראות מיועדות לתיקון מוסרי-חברתי.

איש לא ברור הגיב לפני 2 שבועות

למה תאמר זאת

איש לא ברור הגיב לפני 2 שבועות

חוץ מכמה מצוות בודדות שדורשות הסבר מעמיק כל המצוות מאוד מובנות או כעבודת אלוקים ודבקות בו או כתיקון העולם או כהנהגה מוסרית

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שבועות

איזה מארבעת הקטגוריות שלך מתאימה לדברים כמו עריפת פטר חמור אם לא רוצה לפדות, אכילת שיירי מנחות ואיסור נותר, לשחוט באופנים מסוימים דווקא, לא לאכול גיד הנשה, לא לאכול חלק מהבע”ח ודם ובשר בחלב, כלאים בצמחים ובגדים ובע”ח, עריות, עמון מואב מצרים עמלק, בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו.

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שבועות

איזו מארבע

איש לא ברור הגיב לפני 2 שבועות

עריפת פטר חמור מה לא מובן פטר חמור כתוב בתורה מפורש את הסיבה אכילת שיירי מנחות וכו’ שוב זה פרט בהלכות קרבנות שעניינם צורת פולחן כלפי אלוקים לשחוט באופנים מסויימים זה הכי פחות צער לא לאכול גיד הנשה כתוב בתורה את הסיבה דם כתוב מפורש בתורה סיבה עריות מאוד מובן מצרים עמון ןמואב כתוב בתורה למה בקיצור רוב דברים מפורשים ואלה שלא צריכים לחשוב וזה לא סיבה לומר שהדברים בלי סיבה

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שבועות

לא רואה פה שום סיבה טובה באף אחד ממה שהבאת. גם אם כתוב בתורה במפורש למשל שעמון לא קידמו בלחם ומים ולכן לא יבואו בקהל ה’ עדיין לא מובנת הסיבה שמסבירה למה הסיבה שכתובה בתורה היא סבירה. אם בעיניך ההסבר שיעקב התקוטט עם מלאך והוא נגע לו בירך אז אסור לאכול גיד הנשה הוא הסבר מספיק טוב אז תהיה בריא. לדעתי ברור שמאחורי ‘ההסבר’ הזה מתחבא איזה הסבר במישור יותר “עליון” שאינו בר השגה. בלשון המהר”ל סיבת הסיבה. וכל זה עוד במצוות “הגדולות” – אם נכנסים לפרטי המצוות (שלגביהם הרמב”ם בעצמו הרים ידיים ואמר שמי שמחפש להם סיבות הוא משתגע שיגעון גדול) שהם בהערכה גסה 99% מהמאמץ בגמרא ובפוסקים אז כבר לא עובדים ישירות עם מישור הטעמים והתכליות אלא מנסים לפענח איזהשהו עולם מופשט של עקרונות “נכונים” כלומר לא מנסים לתקן את העולם. ואפילו למטונך גם עבודת ה’ ודבקות בו שהם כבר חלק הארי מהמצוות “הגדולות” אין הסבר לזה שצריך להקריב קרבנות ולשמור את שבתותיו ולזכור שהוא הוא ברא את העולם אם לא שיש כאן צורך גבוה נשגב ונעלם מרומם ומתנשא ולדעתי אם לא שהיה כתוב לא הייתי חושב שיש בזה “תיקון” לנפש האדם יותר מאשר אדם הנוטע קישואים בחקל תפוחין קדישין.

השאר תגובה