בריאת העולם

שו"תקטגוריה: פילוסופיהבריאת העולם
איש לא ברור שאל לפני 2 שנים

שמעתי כרגע את דבריך עם רועי ובסוף דבריך הרגזתני כשאמרת שאם התורה באה לתקן את האדם אז למה מלכתחילה לא נברא שלם במחילה דבריך לא מובנים כלל הכוונה שהתורה ניתנה לנו כדי שאנחנו נפעל ונתקן עצמנו על ידה וזה גופא רצון אלוקים דהיינו המטרה היא העבודה ולא קשה מידי ועוד יש לעורר על דבריך הרבה ויאריכו שאר הציבור מחילה מראש על הנוסח

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אכן, ניקך יאה לך ואתה נאה לו.
ככל הזכור לי לא אמרתי שהיה צריך להיברא שלם אלא היה צריך לא להיברא כלל. לא סביר שאדם נברא כדי לתקן את עצמו. אם הוא המטרה אז שלא ייברא ולא יהיה צורך בתיקון. על כורחנו שיש צורך גבוה בבריאתו ולא צורכו שלו. וגם אם התיקון שלו עצמו הוא צורך גבוה, אכתי רואים שלא באה התורה לתקן את האדם אלא לצורך גבוה. 

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

תודה על התשובה וממילא יוצא לפי דבריך שלגבי הנידון האם התורה באה לתקן את העולם דהיינו הנידון שאנשים דנים האם טעמי המצוות הם תיקון לעולם או לא אין ראיה

מיכי הגיב לפני 2 שנים

אכן. אלו שתי שאלות שונות. אבל מהתבוננות על מערכת המצוות, לפחות רובן הגדול לא נראות מיועדות לתיקון מוסרי-חברתי.

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

למה תאמר זאת

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

חוץ מכמה מצוות בודדות שדורשות הסבר מעמיק כל המצוות מאוד מובנות או כעבודת אלוקים ודבקות בו או כתיקון העולם או כהנהגה מוסרית

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שנים

איזה מארבעת הקטגוריות שלך מתאימה לדברים כמו עריפת פטר חמור אם לא רוצה לפדות, אכילת שיירי מנחות ואיסור נותר, לשחוט באופנים מסוימים דווקא, לא לאכול גיד הנשה, לא לאכול חלק מהבע"ח ודם ובשר בחלב, כלאים בצמחים ובגדים ובע"ח, עריות, עמון מואב מצרים עמלק, בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו.

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שנים

איזו מארבע

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

עריפת פטר חמור מה לא מובן פטר חמור כתוב בתורה מפורש את הסיבה אכילת שיירי מנחות וכו' שוב זה פרט בהלכות קרבנות שעניינם צורת פולחן כלפי אלוקים לשחוט באופנים מסויימים זה הכי פחות צער לא לאכול גיד הנשה כתוב בתורה את הסיבה דם כתוב מפורש בתורה סיבה עריות מאוד מובן מצרים עמון ןמואב כתוב בתורה למה בקיצור רוב דברים מפורשים ואלה שלא צריכים לחשוב וזה לא סיבה לומר שהדברים בלי סיבה

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שנים

לא רואה פה שום סיבה טובה באף אחד ממה שהבאת. גם אם כתוב בתורה במפורש למשל שעמון לא קידמו בלחם ומים ולכן לא יבואו בקהל ה' עדיין לא מובנת הסיבה שמסבירה למה הסיבה שכתובה בתורה היא סבירה. אם בעיניך ההסבר שיעקב התקוטט עם מלאך והוא נגע לו בירך אז אסור לאכול גיד הנשה הוא הסבר מספיק טוב אז תהיה בריא. לדעתי ברור שמאחורי 'ההסבר' הזה מתחבא איזה הסבר במישור יותר "עליון" שאינו בר השגה. בלשון המהר"ל סיבת הסיבה. וכל זה עוד במצוות "הגדולות" – אם נכנסים לפרטי המצוות (שלגביהם הרמב"ם בעצמו הרים ידיים ואמר שמי שמחפש להם סיבות הוא משתגע שיגעון גדול) שהם בהערכה גסה 99% מהמאמץ בגמרא ובפוסקים אז כבר לא עובדים ישירות עם מישור הטעמים והתכליות אלא מנסים לפענח איזהשהו עולם מופשט של עקרונות "נכונים" כלומר לא מנסים לתקן את העולם. ואפילו למטונך גם עבודת ה' ודבקות בו שהם כבר חלק הארי מהמצוות "הגדולות" אין הסבר לזה שצריך להקריב קרבנות ולשמור את שבתותיו ולזכור שהוא הוא ברא את העולם אם לא שיש כאן צורך גבוה נשגב ונעלם מרומם ומתנשא ולדעתי אם לא שהיה כתוב לא הייתי חושב שיש בזה "תיקון" לנפש האדם יותר מאשר אדם הנוטע קישואים בחקל תפוחין קדישין.

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

אם תכתוב לי את מספר הטלפון שלך אסביר לך אבל בגדול אי אפשר לקחת דברים פשוטים שכתובים בתורה ולהמציא דברים אחרים אם כתוב בתורה שימון ןמואב הבעיה שלא קידמו אז זה בדיוק הבעיה עכשיו פרטי המצוות לא. הכוונה שאין בהם טעם אלא כל חוק יד לו מסגרת במקרה קצה בעניין שמירת שבת אין לי מושג מה כתבת

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שנים

לא נגעת ולא פגעת ועוד בינך לבין הנקודה מרחק כמטחווי קשת. ניקח את עמון ומואב. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים. זה הסבר? זה הסבר ראשוני ביותר. כמו להגיד לילד אל תקרא בספר סיפורים בלילה כי אז אתה עלול להירדם מאוחר. ומה רע שיישן מאוחר? כי לא יקום בזמן בבוקר. ומה רע שלא יקום בזמן בבוקר? יאחר לשיעור. ומה רע שיאחר לשיעור? לא ידע את החומר. וכן הלאה. עד שמגיעים לסיבה שיש בה הסבר סופי (וזה מעין מה שהמהר"ל מכנה "סיבת הסיבה" כמו שציינתי). כיוצא בזה עמון ומואב. אם אבות אבות העמונים לא קידמו את אבות אבות אבותינו אז מה? ואם כן נכניס אותם לעם ישראל מה יקרה? העציצים בגינה יכמשו? תעלת המים תחל לזרום אחורנית? רוצים לנקום בהם על חטאי אבות אבות אבותם שצאצאיהם לא יזכו להיכנס תחת כנפי השכינה? אלה דברים ריקים ושדופי קדים. ולכן מבצעים "נסיגה אל המטפיזיקה" – עמוני שמתגייר כנראה יש בו איזה פגם רוחני שהוא "לא מתאים" ל"עם ישראל". והפגם הבלתי ידוע הזה כנראה התבטא גם בכך שלא קידמו ושכרו את בלעם. אלה מילים מיסטיות אבל בלעדיהן התורה הופכת לחוכא ואיטלולא. שאר הדברים אתן לחכם ויחכם ואם ריק הוא וכו'.

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

אני לא חושב שמיכי אברהם חושב בכיוון שלך אבל אתה גם אומר שיש תיקון המצוות רק לא ניכר לעינינו
לגופו של עניין בשעת מעשה מעשיהם היו מאוד מכוערים והתורה קבעה כלל עם כה מושחת לא מתחתנים איתו כנראה שהם חיו בידיעה ברורה שהם חייבים הכרת הטוב לעם ישראל אז הייתה כזאת זהות קולקטיבית עכשיו לשאול למה גר פרטי לא לקבלו זה שאלה לא נכונה כי זה הכלל קובעים גבול ואותו לא עוברים אני לא רואה פה צורך להוסיף עניין של נשמות

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

כמובן אין שאלה למה היום לא מקבלים א. זה כלל שנקבע אז ואז התיעוב היה ברמה שעלול להישאר הרבה דורות.ב באמת היום כשזה לא מתאים זה באמת לא קיים בגלל שסנחריב בלבל את האומות

נער ברור למחצה הגיב לפני 2 שנים

בהחלט יש תיקון למצוות, מי אומר אחרת? אבל זה לא שהתיקון הוא תיקון מהדברים שמתקבלים על הדעת ורק נסתר (כמו מתן בסתר), אלא שהתיקון הוא ברבדים עליונים ומופשטים.

אני שואל אותך עכשיו אילולי היה סנחריב וכעת היו באים כל העם העמוני כאיש אחד בלב אחד להתגייר למה לא נקבל אותם? אתה מסביר שהסיבה היא שהם יהיו גרים מושחתים ויעשו הרבה עבירות שבין אדם לחבירו? זה ההסבר?

איש לא ברור הגיב לפני 2 שנים

אוליי לכן זה לא קיים היום. כך נסתובב מלמעלה

אוליי אם סנחריב לא היה מבלבל את האומות היה להם עד היום אותו אופי כמו שהרבה אומות יש אופי מסויים כמו ערבים וכדומה יתכן שאם האומות לא היו מתערבים זה היה הרבה יותר טבוע באופי
ואולי יתכן שכיוון שכך גזרה התורה אז זה חוק שלא משתנה בקיצור שערי תירוצים לא ננעלו
.אבל לקחת דברים שכתובים בתורה ולהוסיף תוספת שאין לה מקור ולהגיד שזה הפשט המחוייב זה מאוד מוזר

השאר תגובה

Back to top button