ברכת האילנות

שו”תברכת האילנות
שוקי שאל לפני 3 שנים

האם אפשר לברך גם בחודש אייר?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים
נתנאל הגיב לפני 3 שנים

מהגמרא במסכת ר”ה משמע שאין זה חובה לברך אלא “מאן דנפק וחזי” והיינו שאם הלך וראה אז מברך. זה בדיוק כשם שאדם רוצה לשתות צריך לברך. אבל לא מדובר שצריך ללכת ולחפש אילנות ולברך עליהם (ויהיה הדבר דומה למי שמחפש לשתות כוס מים כדי לברך). כמובן שזה טוב אך זה לא חובה כלל.
האם הרב מסכים עם דבריי?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

בפשטו אתה צודק כך עולה גם מפשט לשון הפוסקים.. אמנם ראיתי שבמנחת אשר כתב שזו חובה שחלה עליך מניסן, אלא שיש לברך רק אם רואה אילנות.

Back to top button