ברכת כהנים

שו”תברכת כהנים
סיני ועוקר שאל לפני 2 חודשים

לאור גישתך הידועה בנושא תפילות (שאני מניח שרלוונטית מכל שכן לברכות), כיצד אתה מבין את ברכת הכהנים?
זו מצווה דאורייתא, שהכהנים יאמרו נוסח תפילה לכך שהקב”ה יתערב בעולם ויעשה טוב למבורכים. אני בכוונה לא שואל על ברכות אברהם יצחק ויעקב, מפני ששם זה תנ”ך שאסור חלילה להסיק ממנו מסקנות שלא היו לנו בו מראש, אבל ברכת הכהנים היא הלכה. אם לברכות אין משמעות, אז למה לברך? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

אכן, אותן תהיות עצמן.

אורן הגיב לפני חודש 1

אולי אפשר להסביר שהציווי נאמר לאהרן ובניו ספציפית ולא לדורות. לחילופין ניתן להסביר שלא מדובר כאן בציווי אלא ברשות, כלומר, שאם הכהנים מברכים את עם ישראל, שיברכו באופן הזה ולא באופן אחר (בשמי ולא בשמם).

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

נכון. אלא שכמובן זו לא ההלכה שנפסקה.

השאר תגובה