בת קול כפוסקת ערך אוטונומי

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיבת קול כפוסקת ערך אוטונומי
שיר שאל לפני 7 חודשים

כידוע יש מחלוקת ראשונים (רמבן ורב האי גאון) האם הולכים במחלוקת אחר הכמות של הדיינים או איכות הטיעונים. גם בפוסקים יש מחלוקת זו. ויש אף שכתבו שזו מחלוקת ב”ש וב”ה.
הבת קול הכריע אחר ב”ה. ומכאן לכאורה שהרוב אינו חושף אמת אלא הוא כלל הנהגתי. וכבר כתבת בזה בעבר לדחות זאת וכו’
כעת חשבתי שלאור דבריך במקום אחר שמטרת ההלכה היא בשתיים: א. חשיפת אמת. ב. ערך אוטונומי. אולי הבת קול הכריע שהאוטונומיה עדיפה על האמת. ולכן כיון שרוב האנשים חשבו כבית הלל (הם היו הרוב). נקבעה הלכה כמותם. ובעצם מה שכתוב כאן שהאוטונומיה עדיפה על האמת

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

במאמרי (וגם בספר השלישי) הבאתי שזו מחלוקת בין המפרשים. ר”י קארו כותב שפסקו כמותם כי הם כיוונו יותר לאמת (שכן הקדימו דברי ב”ש לדבריהם, וכך מגיעים קרוב יותר לאמת).
אני חושב ששימוש כזה במונח אוטונומיה קצת מרוקן אותו מתוכן. הליכה אחר הרוב אינה אוטונומיה אלא כלל הכרעה הלכתי.

השאר תגובה