גדולה עבירה לשמה באמונות ודעות

שו”תקטגוריה: הלכהגדולה עבירה לשמה באמונות ודעות
בועז שאל לפני שנה 1

שלום רב.
יש להסתפק, האם בענייני אמונות ודעות יש מקום להשתמש בפרדיגמה של גדולה עבירה לשמה [לדוגמה, לומר לציבור שאמונה פלוונית אינה נכונה בשביל שישיה קל להם לקבל אמונה אחרת חשובה ממנה], לכאורה יש חילוק ברור בין אם משתמשים בפרדיגמה זו לגבי עבירות מעשיות שאין אמיתותן אלא מצד ציוויין וכשצריך לעבור על עבירה מעשית כדי לא לעבור על צוויי גדול ממנה מסתבר לעשות כך, לבין ענייני אמונות ודעות שהם אמתיות מצד עצמן (ובלשונך באתרא הדין, “עובדות”) שבהן לא מסתבר לוותר על עובדה לטובת עובדה אחרת.
יאיר עינינו ושכמ”ה.
אגב, הלום ראיתי לשון הרמב”ם ריש פרק ו מהלכות אישות שכתב:
המקדש על תנאי אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לא נתקיים אינה מקודשת, בין שהיה התנאי מן האיש בין שהיה מן האשה וכו’. ולכאורה מפורש בדבריו שמועיל תנאי מצד האשה. 
אך המעיין בכל דברי הרמב”ם בהמשך (שהם דוגמאות לכלל זה) יראה שלא הזכיר רק תנאי מצד האיש, כנראה שהרמב”ם מכנה תנאי שנאמר ע”י האיש לטובת האשה “בין שיהיה מן האשה” כלומר מצד בקשת האשה ולא שהיא המתנה בפועל, וצע”ע.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

על תנאי שמתנה האיש לטובת האישה הערתי בפס”ד שכתבתי, ונשאלתי על כך לפני כמה ימים. אכן נכון. לא מצאתי מצב שבו האישה עצמה מתנה.
לגבי “שקרים קדושים”, אתה מציג את ההיבט ההלכתי של הדיון. לדעתי אין משמעות לדיון ההלכתי. אסור לעשות בזה שימוש בפרט כיום, לא בגלל איסור הלכתי. בגלל שזה שקר ובגלל שהוא כמעט אף פעם לא מועיל ובד”כ גם מזיק. עיין בטור 21.

בועז הגיב לפני שנה 1

דעתך בענין תנאי שמתנה האשה היתה ידועה לי, וגם אני זה שהתכתבתי איתך על כך לפני כמה ימים, ולא באתי להעיר אלא מלשון הרמב”ם שלכאורה דבריו מבוארים בנדון זה.

אך אני מבין שלמעשה לא נראה לך שיש הוכחה מדברי הרמב”ם וכמו שסיימתי בדברי.

השאר תגובה