גוי בקבורה תחת המזבח

שו”תקטגוריה: אמונהגוי בקבורה תחת המזבח

גוי שבוחר להיקבר בארץ ישראל.
אמנם הלימוד בגמ’ שהנקבר בארץ ישראל עוונותיו מחולים נלמד מההיקש וכפר אדמתו עמו ומזבח אדמה תעשה לי אדמה אדמה.  וגוי לכאורה לא בכלל עמו.
אבל לשון הגמ’ כל, וכן ברמבם ולא צימצמו דווקא לישראל.
וכן מזבח זה לכאורה אוניברסלי שהרי גם הגוי יכול להביא קרבן לה’ למזבח ומקריבים בשמו .
(אמנם העיר לי הבה”ח י.י. פ) שרק נדבה אבל חטאת וכפרה אין לגוי המזבח.
וגם במהרש”א בכתובות שהעניין שעפרו של אדה”ר נלקט מתחת המזבח והנקבר בא”י (כל א”י כתחת המזבח לעניין הזה) בעצם שב אל העפר מאותו מקום שנברא וזו מעלה ומכפר. שוב זו מעלה אוניברסאלית ולא דווקא ישראל
 
א”כ הגוי עוונותיו מחולים כשנקבר בארץ ישראל, כישראל. או לא ?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

אין לי מושג. אני מניח שגם לחז”ל לא היה מושג. כשהם כותבים דבר כזה אני משער שכוונתם רק לומר שיש ערך גדול להיקבר כאן, או אולי רק להפליג בשבחה של א”י עבור אלו שחיים בה. לא צריך לעשות עניין גדול מדיי מטענות אגדיות. 

השאר תגובה